X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دستگاه فانی بافت

چهارشنبه 2 تیر 1395
آموزش بسکتبال
موارد خطا در آموزش بیلیارد:
 
نویسنده میلاد تاریخ ارسال چهار شنبه 26 خرداد 1395 
در ساعت 7:26

موارد خطا در آموزش بیلیارد:
۱-در هنگام پخش اگر نوک چوب از نیمه طولی میز بگذرد ،بازیکن خطا کنند نوبت زدن ضربه را از دست خواهد داد.و بازیکن دیگر میتواند بازی را با همان نوع پخش شده ادامه دهد یا توپها را مجددا بچیند و مجددا خود آنها را پخش کند همچنین اختیار این را دارد که نوبت را خودش بزند ویا آن را مجددا به بازیکن اولیه بازگرداند.
۲-در صورتی که بازیکن پخش کننده توپ قسمت از چوبش (به غیر از نوک باریکتر آن) یا قسمتی از بدن و یا لباسش با توپها برخورد کند باز هم نوبت حرکت را از دست خواهد داد.
۳-در صورتی که پخش کننده توپ سفید را در خارج از جایگاه مجاز یا “جم” قرار داده باشد و ضربه بزند ،نوبت از او سلب خواهد شد.(هر گاه نوبت از بازیکنی سلب می شود ،بازیکن دیگر می تواند تعیین کند که خودش ضربه را بزند یا طرف مقابلش)
۴-نکته:در صورتی که توپ در جم نباشد و بازیکن با حرکت دادن توپ توسط چوب دستی اقدام به تنظیم توپ در جم کند ،این عمل خطا محسوب نمی شود.
۵-در صورتی که پس از زدن ضربه شروع بازی توپ سفید به هیچ کدام از توپ ها برخورد نکند ،خطا محسوب می شود و نوبت حرکت از او سلب خواهد شد.این یکی از مهمترین تکنیک های آموزش بیلیارد است.
۶-اگر پس از زدن ضربه شروع بازی هیچ توپی وارد حفره نشود و حداقل چهار توپ با دیواره باند تماس پیدا نکند ،خطا محسوب میشود.

آموزش بیلیارد
۷-در صورتی که پیش از آنکه توپها از حرکت بایستند(توپ های رنگی و سفید) بازیکن اقدام به زدن ضربه بکند ،بازیکنن زننده ضربه نوبت را از دست خواهد داد.علاوه بر آن یک اخطار دریافت خواهد کرد.وتوپ سفید به صورت آزاد در اختیار بازیکن دیگر قرار خواهد گرفت.
۸-اگر توپ سفید پس از زدن ضربه به هیچ توپی برخورد نکند ،چه درون حفره بیفتد و چه نیفتد و یا از میز بازی به بیرون پرتاب شود ،باز هم توپ سفید به صورت آزاد در اختیار بازیکن مقابل قرار میگیرد.(منظور از توپ آزاد این است که توپ درسفید در اختیار بازیکن حریف قرار خواهد گرفت با این شرایط که بازییکن هر جا که خواست آن را میگذارد و بازی را از ن نقطه از زمین ادامه خواهد داد)
۹-اگر توپ سفید از روی نخستین توپی مقابلش بپرد ،خطاست و توپ آزاد اعلام خواهد شد.اما در صورتی که توپ سفید پرش داشته باشد ولی بر روی نیمه موافق توپ مقابل فرود آید ،مشروط بر اینکه اول در صفحه موافق میز فرود آید ،ضربه صحیح است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در صورتی که توپ سفید به دیواره باند میز بیلیارد اصابت کند و پس از آن پرش داشته باشد ،ضربه کاملا صحیح است.حتی در بسیاری از موارد باریکنان حرفه ای به صورت عمدی از چنین تکنیک هایی استفاده میکنند تا توپ سفید از روی برخی توپ ها بپرد.
۱۰ در صورتی که پس از زدن ضربه یکی از توپها به بیرون از میز بیلیارد پرتاب شود ،توپ هدف به میز بازی برگردانده نمیشود و ضرربه آزاد اعلام خواهد شد.
۱۱-در صورتی که در بازی توپ ۹ طلایی توپ سفید به توپی غیر از کوچکترین شماره برخورد کند ،توپ سفید آزاد اعلام خواهد شد.
۱۲-در صورتی که پس از زدن ضربه هیچ توپی به دیواره برخورد نکند(نه توپ سفید به دیواره برخورد کند و نه توپ های رنگی) توپ سفید آزاد اعلام خواهد شد.
۱۳-در هنگام زدن ضربه چوب دستی بازیکن تنها یک بار میتواند به توپ ضربه بزند

آموزش بیلیارد
۱۴-حداقل یک بخش از بدن بازیکن زننده ضربه باید هنگام زدن ضربه روی زمین باشد حتی یک انگش پای او.(در مواردی بازیکنان بر روی میز می نشینند و ضربه میزنند در این صورت بخشی از یک یا هر دو پای بازیکن باید با زمین در تماس باشد)
۱۵-در بازی آموزش بیلیارد هنوز مسائل بسیاری وجود دارد که نیار به قانون گذاری داد.یکی از این مسائل تکان دادن توپ سفید توسط چوب دستی است.این حرکت خطا است مگر آنکه برای تنظیم توپ سفید برای آغاز بازی باشد که آن هم باید از اقدام به تنظیم کردن توپ اعلام شود.
۱۶-پرتاب گچ یا هر جسم خارجی که منجر به جابه جایی توپ ها شود خطاست.
۱۷-ایجاد هرگونه علامت گذاری بر روی میز توسط گچ یا وسایل دیگر و نیز استفاده از وسایلی مانند خط کش جهت اندازه گیری ممنوع است.
۱۸-وجود گچ بر روی دیواره باند های میز بیلیارد ممنوع است و به بازیکن اخطار داده خواهد شد.
۱۹-در آموزش بیلیارد حرکتی وجود دارد به نام بیل زدن.در این حالت بازیکن به زیر توپ ضربه خواهد زد.این حرکت احتمال پارگی پارچه میز را به همراه دارد.در صورت بیل زدن توسط بازیکنی نه تنها نوبت ضربه را از دست خواهد داد بلکه توپ سفید آزاد اعلام خواهد شد.

آموزش بیلیارد
۲۰ اگر توپی پس از زدن ضربه درون حفره قرار گیرد و پس از آن بنا به هر دلیلی از درون حفره بیرون آید ،نباید آن را درون حفره گذاشت بلکه باید در جای اولیه خود قرار گیرد.
۲۱-در صورتی که پس از ضربه یکی از توپهایی که لبه حفره قرار گرفته بوده و درون حفره بیفتد(بدون آنکه توپی به آن برخورد کرده باشد) وضعیت توپها به حالت قبل از زدن ضربه بازگردانده خواهد شد.و بازیکن زننده ضربه باید مجددا ضربه بزند

  
.:: ::.
 
تغذیه مناسب برای رشته جودو:
نویسنده میلاد تاریخ ارسال چهار شنبه 26 خرداد 1395 
در ساعت 7:25

تغذیه مناسب برای رشته جودو:
در آموزش جودو برنامه غذایی مناسب و مصرف برنامه ریزی شده و دقیق مکمل های غذایی علاوه بر تأمین انرژی و مواد مغذی ضروری و مورد نیاز بدن فعالیت بهتر برا ی فرد ورزشکار محیا و نیاز های تغذیه ای وی مخصوصا ریز مغزی ها را فراهم می کند.یک رژیم غذایی یکسان را نمی توان برای همه ورزشکاران در نظر گرفت زیرا به عواملی از جمله جثه فرد، شدت ورزش و مدت زمان فعالیت او بستگی دارد.ولی در یک رشته خاص نکات مشترکی جهت تغذیه و رژیم غذایی می توان در نظر گرفت.
برنامه غذایی یک جودوکاربه سه مرحله تقسیم بندی می شود:دوره تمرینات ورزشی و آماده سازی قبل از مسابقه، مصرف مکمل ها در دوره مسابقات،بازتوانی و بازسازی ذخایر بدنی پس از مسابقه.
برنامه غذایی در این دوره :
این دوره از برنامه غذایی اهمیت خاصی دارد.زیرا سبب می شود ساختاری مناسب در دوران مسابقات برای ورزشکار فراهم گردد.
اگر بیش از حد نیاز بدن انرژی مصرف شود. انرژی اضافی در بدن شما به صورت توده چربی ذخیره خواهد شد. ویکی از مهمترین دغدغه های شما در مراحله آمادگی در مسابقات کاهش این توده چربی خواهد شد.

آموزش جودو
کربوهیدرات ها :کربوهیدرات مصرفی شما به صورت گلیکوژن در عضلات ذخیره می شود پس مصرف کربو هیدرات ها را محدود نکنید. سریعترین و به صرفه ترین منبع انرژی در بدن کربوهیدرات بوده و نیازهای فوری بدن برای انرژی را فراهم می کند.و برای تمرین قدرتی بهترین سوخت برای بدن به شمار می آیند.بنابراین تا۴ساعت قبل از تمرین مصرف یک وعده غذای پر کربوهیدرات را برای ورزشکاران پیشنهاد می دهیم.واستفاده از کربوهیدراتها به صورت مایع در هنگام تمرین پیشنهاد می شود.
پروتئین ها: برای ترمیم و بازسازی بافت های عضله دریافت پروتئین اهمیت زیادی دارد بنابر این می توان گفت به دلیل انجام تمرینات قدرتی بدن شما نیاز به پروتئین بیشتری دارد نسبت به افراد عادی. میزان و زمان دریافت این پروتئین ها به عواملی همچون شرایط بدنی و نوع تمرین در شما در حین آموزش جودو بستگی دارد.
پتاسیم:میوه و سبزیجات را در رژیم غذایی خود به مقدار زیاد مصرف کنید،زیرا رژیمی که مورد استفاده قرار می دهید باید غنی از پتاسیم باشد.
آب: آب را به مقدار مناسب بنوشید حتی اگر تشنه نیستید زیرا در هنگام ورزش کردن حتی اگر مقداری اندکی از آب بدن شما کم شود ضعف عضلانی و عملکرد را در ورزشکار به دنبال دارد.بخشی از حرارت داخلی بدن با عمل تعریق به محیط بیرون هدایت می شود.این کار سبب تنظیم دمای بدن می باشد.حال اگر آب بدن کم شود این عمل تعریق به سختی صورت می گیرد. وسبب می شود در فرد آسیب دیدگی ناشی از افزایش دمای داخلی بدن صورت گیرد.

مصرف مکمل ها در دوره تمرینات ورزشی جودو :
میزان دریافت مکمل های ورزشی بسته به جسه فرد و شدت تمرینات در هر فردی تفاوت دارد.
برای افزایش حجم عضلات و بدنسازی مکمل های موثر بعد از تمرین بهشرح زیر توصیه می شود:
برای گرفتن نتیجه ای قابل قبول برای عضله سازی و افزایش وزن باید بلافاصله بعد از تمرین در چندین وعده مکمل های پروتئینی کربوهیدراتی مانند :مسیو وی ، سوپر وی ، وی آلبومین استفاده شود.در دوران بدنسازی ۴ ۱ پیمانه درروز که هر پیمانه را در لیوانی شیر مخطوط کرده و باید استفاده شود.و ۱۲ پیمانه در روز های غیر از تمرین که ۲ پیمانه آن بعد از صبحانه وشام است.

آموزش جودو
اگر ورزشکار در دوران آماده مکمل های پروتئینی کربوهیدراتی سازی به ساخت و افزایش حجم عضلات نیاز نداشته باشد یک پیمانه بلافاصله پس از تمرین از تحلیل عضلات ورزشکار جلوگیری می کند.
هنگام استفاده از مکمل پروتئینی به نکات گفته شده در زیر باید دقت کرد.
۱-پروتئینی که در روز مصرف می کنید در یک نوبت نباشد. بخصوص وقتی در روز چند نوبت تمرین می کنید.

۲-اگر می خواهید دریافت پروتئین را افزایش دهید این افزایش پروتئین به صورت تدریجی باشد.
۳- سه ساعت قبل از مسابقه مکمل های پروتئینی استفاده نشوند.
۴- آب بیشتری در طول روز بنوشید.
برنامه غذایی در دوران مسابقات:
یک برنامه غذایی صحیح در روز مسابقه ضروری است. اگر در دوران تمرینات و بدنسازی ورزشکار از کربوهیدرات به میزان مناسب استفاده کرده باشد. نیازی در روزهای قبل از مسابقات نیاز به آماده سازی نیست.
در روز مسابقه غذای مصرفی که غذایی با هضم آسان است باید تا ۴ ساعت قبل مسابقه میل شود.و تا ۷۰درصد این وعده غذایی را کربوهیدرات ها تشکیل دهند.
نوشیدنی هایی که قبل از تمرین می نوشید سعی کنید حاوی کربوهیدرات و املاح باشدکه چند ساعت قبل از تمرین استفاده می شود.
در روز مسابقه مصرف غذا های چرب را به حداقل ممکن برسانید.و غذایی که استفاده می شود ترجیحا آب پز ،بخار پز ،کبابی یا پخته شده باشند.
مکمل های غذایی طی دوره مسابقات:
عوامل مؤثر برای اینکه ذخایر انرژی را برای شب قبل از مسابقه تکمیل کنید، مصرف کربو مس و مکمل کربوهیدراتی فروکتوزدار است.
برای جلوگیری از بروز خستگی  در حین اموزش جودو در ورزشکار و افزایش دادن کارایی و تقویت قوای جسمی می توانید از مکمل هایی مانند اسید امینه ال آرژنین وجین سینگ استفاده کنید.
۲ ساعت قبل از مسابقه برای اینکه ذخایر انرژی را افزایش دهید مکمل اسیدهای آمینه مانند گلوتامین و اسیدهای آمینه شاخه داراستفاده کنید.

آموزش جودو
مکمل های جدید را در روز های قبل مسابقه امتحان کنید، و روز تمرین هیچ وقت این کار را انجام ندهید.
مکمل مولتی ویتامین حدود نیم ساعت قبل از شروع مسابقه استفاده شود.
برنامه غذایی پس از مسابقه و آماده سازی جهت مسابقه بعدی :
بدن شما ذخایر آب، انرژی و مواد مغذی را بعد از تمرین به مقدار زیادی از دست می دهد.و این ذخایر باید تامین و بازسازی شود.بنابراین برای پیشگیری از تحلیل عضلات طی دوره مسابقات بعد از هر مسابقه نیم تا یک پیمانه مکمل های پروتئینی کربوهیدراتی گین آپ توصیه می شود.
سوپ سبزی منبع خوبی از عناصر معدنی و الکترولیت هابرای وعده شام بعد از مسابقه است.

  
.:: ::.
 
آسیب در ورزش رزمی کونگ فو
نویسنده میلاد تاریخ ارسال چهار شنبه 26 خرداد 1395 
در ساعت 7:25

آسیب در ورزش رزمی کونگ فو
یادگرفتن ورزش های رزمی مانند کونگ فو به مقاصد مختلف بوده و قابل ذکر است که این ورزش یک هنر برای تناسب اندام و افزایش انعطاف برای رقابت و مسابقه یا دفاع شخصی باشد.

آموزش کونگ فو مانع رشد قد شده؟؟
برخی این تصور را دارند که ورزش های رزمی مانند کونگ فو باعث کوتاهی قد شده ولی باید گفت که این نوع ورزش رزمی جزو پایین ترین آسیب پذیرترین نسبت به بقیه ی ورزش ها بوده .
برخی افراد به دلایل اجتماعی به این ورزش گرایش پیدا میکنند و از طریق الگوبرداری از افراد جامعه علاقه پیدا میککند و به آموزش کونگ فو میپردازند.
دختران نیز به این ورزش رزمی علاقمند شده اند اما در برخی جوامع و خانواده ها دید خوبی نسبت به یادگیری ورزش های رزمی نداشته و فکر میکنند که ورزش های رزمی برای دختران مناسب نبوده و یک ورزش خشن میدانند .
ورزش های رزمی به ظاهر خشن و قدرتی بوده که بنظر میرسد با روحیه ی دخترانه مغایرت داشته و این تفکرات که:
آیا این نوع ورزش به روحیه دخترشان لطمه وارد نمیکند؟
یا به بدن ظریف دختر آسیب وارد نمیشود؟
یا باعث کوتاهی قد آنها نمیشود؟

آموزش کونگ فو

در عوامل رشد قد باید گفته شود که ۹۵درصد به وراثت بستگی داشته و ورزش و تغذیه و استراحت از بقیه عوامل بوده و به رشد قد کمک کرده.
برخی از تمرینات ورزشی اگر در دوران کودکی بیش از حد توان انجام شود باعث میشود کودک به میزان رشد وراثتی نرسد و این شامل تمام ورزش ها شده نه مختص آموزش کونگ فو و این نوع ورزش.

آیا ورزش رزمی کونگ فو خشونت می آورد؟
در خواب باید گفت هیچ ورزش رزمی خشونت آور نبوده و خود ما این فکر را داریم .با اینکه آموزش کونگ فو و بقیه ی ورزش های رزمی برای دفاع شخصی ساخته شده اند اما اخلاق های دیگر از قبیل احترام و دوستی و دفاع را یادداده .
در آموزش کونگ فو ورزشکار فرامیگیرد که با احترام آغاز کند و حرکات دفاعی بخود گرفته نه با حمله به حریف خود و با احترام به پایان میرسد.
در هر یک از کمربندهای آموزش کونگ فو افراد مسایلی مانند انضباط فردی و نظم و احترام به استاد و حریف خود و صبر و تحمل سختی و استقامت را یاد گرفته و در زندگی فردی و اجتماعی اثرات مفید داشته.

ورزش رزمی و آموزش کونگ فو به چه دردی می‌خورد؟
افراد به دلیل نداشتن تحرک کافی در طول روز با آموزش کونگ فو و ورزش های رزمی دیگر باعث تحرک فیزیکی بدن آنها شده و باعث رشد و توانمند کردن اندام و عضلات شده و عکس العمل های فیزیکی را در فرد افزایش داده و یک نوع مهارت فردی محسوب شده و کودکان ۵ تا ۷ ساله رشد خوبی پیدا میکنند و بدن قوی پیدا میکنند چون اندام و استخوان های آنها نیاز به تحرک برای رشد دارد.
همچنین مهارت و قدرت را بالا برده و در سرعت نیز نقش کلیدی ایفا کرده و با آموزش کونگ فو یک رزمی کار توانایی تشخیص حرکات حریف را پیدا می کند و با تشخیص درست و به موقع خود واکنش نشان داده .
با آموزش کونگ فو به افزایش حس لامسه کمک شده و افزایش داده شده و قدرت تشخیص و جنبش بدنی در مسیر مناسب و واکنش بدنی بالا رفته .
یک کودک در حال آموزش کونگ فو علاوه بر دیدن حریف باید قدرت شنوایی بالا ببرد تا صدای حریف را نیز بشنود و در مقابل مهاجم ها از خودش دفاع کند و واکنش را با شنیدن صدا داشته باشد و در شنیدن صداها دقت کند.

آموزش کونگ فو
در طی تمرینات مکرر و آموزش کونگ فو کودکانی که رفتاری کند دارند با انجام این ورزش سرعت عمل و تقویت گوش و عضلات در آن ها افزایش می یابد.

آیا ورزش رزمی کونگ فو خطر ندارد؟
یکی از مواردی که در ورزش کنگ فو شایع بوده کبودی است که ۴۰ درصد از مصدومیت جسمی بدن را کبودی تشکیل داده . رزمی کاران رشته های غیر رزمی دیگر آسیب های شکستگی و ترک خوردگی های استخوانی کمتر بوده .
یکی از دلایل اصلی آسیب دیدگی ها نرم نبودن بدن و گرم نشدن عضلات قبل از شروع تمرین یا آموزش کونگ فو بوده و یکی از دلایل اصلی به شمار رفته .
یکی دیگر از علل آسیب بدنی تکنیک های نادرست بوده که با پیچیدگی عضله به طور ناگهانی و غیر اصولی باعث شود.

پیشگیری از آسیب دیدگی های بدنی آموزش کونگ فو :
– از وسایل محافظتی مانند ساق بند پا و دست و بازو و قفسه سینه استفاده شود .

آموزش کونگ فو
– قبل از شروع آموزش کونگ فو ۱۵ دقیقه حرکات کششی و نرمشی استفاده شود تا در حین مبارزه و استفاده از تکنیک صدمه کاهش یابد .
یکی از دلایل صدمات خستگی ورزشکار بوده و باید استراحت کافی قبل از آموزش کونگ فو داشته باشد.

  
.:: ::.
 
۹ نکته برای اینکه فرم های تکواندو را بهتر به خاطر بسپاریم
نویسنده میلاد تاریخ ارسال چهار شنبه 26 خرداد 1395 
در ساعت 7:24

۹ نکته برای اینکه فرم های تکواندو را بهتر به خاطر بسپاریم:
بخشی از آموزش تکواندو مربوط به آموزش فرم های آن می باشد.فرم ها غالبا جنبه نمایشی دارند و برای ایجاد نوعی آمادگی برای ورزشکار می شوند.بسیاری از مربیان تکواندو نیز معتقدند که یادگیری فرم به افزایش آرامش در فرد کمک شایانی میکند.
مشکلی که اکر تکواند کاران و کسانی که مشغول آموزش تکواندو می باشند ، هستند این است که فرم ها را فراموش می کنند و یا پس از یادگیری آنها در صورتی که برای مدت کوتاهی آنها را تمرین نمیکنند به کل فراموششان می کنند.در اینجا ما به شما نه نکته را که توانایی شما را برای آموختن فرم ها بهبود می بخشد ،به شما معرفی می کنیم.

آموزش تکواندو
۱-در ابتدا سعی کنید که تنها بخش کوچکی از فرم را تمرین کنید.
یادگیری تمامی فرم در همان ابتدا کاری دشوار است اما در صورتی که بخواهید تنها بخشی از ن را بیاموزید استرس اولیه را نخواهید داشت.بخشی را که از آن بیشتر از سایر بخشها لذت میبرید را انتخاب کنید و به کل جزئیات آن توجه کنید.سپس آن را با تمامی جزئیاتش تمرین کنید و سپس به سراغ بخش بعدی بروید.به این ترتیب فرم را به قسمت های کوچکا تقسیم کرده اید که یادگیریشان راحت تر است.
۲-معنای حر حرکت را بفهمید و پس از آن یک نفر را در کنارتان داشته باشید و با او تمرین کنید
در آموزش تکواندو باید این نکته به تکواندوکار گوشزد شود که بداند هر حرکت چه مفهومی دارد.به عبارت دیگر در هر حرکت فرد باید بداند که دقیقا دارد چکار میکند.آیا این حرکت نوعی حرکت دفاعی است؟حرکتی حمله ایست؟و یا اینکه در زمان حمله قصد ضد حمله دارید؟این یکی از مهمترین و موثرترین روش هایی است که برای به خاطر سپردن فرم های تکواند میتوانید انجام بدهید و بهتر آن است که در طی انجام تمرین یک نفر کنار شما حضور داشته باشد.در این صورت احتمال فراموشی فرم بسیار کمتر میشود.
در کاراته چیزی وجود دارد که نیاز آن برای آموزش تکواندو نیز حس می شود و آن مفهومی است به نام بونکای.به این معنی که زمانی که تیمی یک فرم را انتخاب و اجرا می نماید ،باید آن را به صورت عملی نیز اجرا کند.
۳-به هیچ عنوان از درخواست کمک از دیگران در این زمینه عبایی نداشته باشید.
ممکن است از اینکه از دیگران درخواست کمک کنید بترسید و یا غرورتان به شما اجازه این کار را ندارد.به هر حال ممکن است با تمامی راهکارهای موجود زمانی بیاید که شما در اجرای یک فرم تکواندو به مشکل بربخورید.بنابراین از ارشد یا مربیتان میتوانید کمک بگیرید.

آموزش تکواندو
۴-فرم ها را در ذهناتان تمرین و یاد آوری کنید.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید همین که شما در طول روز بخشی از زمان تمرینتان را به مرور آن در ذهنتان واگذار میکنید ،نیمی از کار را انجام داده اید.کافی است پنج دقیقه به تمرینات و فرم های همان روز فکر کنید و حرکات را یکی یکی و دقیقا به ترتیبیکه باید طی شوند فکر کنید و اجرایش را برای ذهنتان بازگو کنید.
۵-چند دقیقه در روز فرمتان را تمرین کنید.
احتمالا میدانید که حافظه انسان مانند ماهیچه کار میکند.یعنی هر چه بیشتر از آن کار بکشید قوی تر می شود.شما میتونید از این مزیت حافظه به خوبی در آموزش تکواندو استفاده کنید.اگر در طول روز تنها چند دقیقه به تمرین فرم بپردازید هیچ گاه فرمی را فراموش نخواهید کرد.اما چیزی که نباید فراموش کنید این است که این کار باید هر روز انجام گیرد و حتی یک روز هم از انجام آن غافل نشوید.
۶-در هر زمان تنها به یادگیری یک فرم بپردازید.
در آموزش تکواندو نباید عجله کنید.فرم ها را یکی یکی یاد بگیرید.بگذارید مراحل یادگیری برایتان لذت بخش باشد.عجله نکنید.بارها پیش آمده است که یک مرزش کار دو فرم را با هم یا با فاصله کمی تمرین کرده و در نتیجه آن در را با هم قاطی کرده است.در این صورت شما حداقل دو برابر زمانی که صرف یادگیری فرم ها کرده اید باید زمان بگذارید تا چیزی که اشتباه یاد گرفته اید را جبران کنید.
۷-به دیگران در اجرای صحیح حرکاتشان کمک کنید.

آموزش تکواندو
یاد دادن چیزی به کسی همواره یکی از بهترین روشهای یادگیری بوده است.زمانی که چیزی را به کسی توضیح میدهید آن مطلب به طور کامل در ذهنتان جای می گیرد.
۸-در مسابقات فرم تکواندو نیز شرکت کنید
ممکن است زیاد علاقه ای به شرکت در این مسابقات نداشته باشید اما این یک روش عالی است که در برابر چشم همگان چیزی را که آموخته اید را به نمایش در بیاورید.
۹-در این راه صبر داشته باشید و پر کار باشید.
در نهایت چیزی که می تواند به شما کمک کند تنها پشتکار است.با پشتکار میتوانید تمام خلاءهایی را که دارید جبران کنید.مهم نیست چقدر استعداد داشته باشید اگر پشتکار خوبی داشته باشید مطمئنان موفق خواهید شد.

  
.:: ::.
 
روش های یادگیری و آموزش زبان انگلیسی
نویسنده میلاد تاریخ ارسال چهار شنبه 26 خرداد 1395 
در ساعت 7:24

آیا می خواهید یکی از بهترین روش های یادگیری و آموزش زبان انگلیسی را بدانید؟خب!فکر کنید!اما به زبان انگلیسی فکر کنید!

آیا فکر می کنید تمام نکات و روش ها را درباره آموزش زبان انگلیسی و روشهای فراگیری آن می دانید؟قطعا نه!چون نکته اساسی اینجاست…
ما در عصری زندگی می کنیم که بشر به کشف فوق العاده ای رسیده است.به یک توانایی به یک قدرت شگفت انگیز…قدرت اعجاب انگیز ذهن انسان!
یکی از مهارت ها وتوانایی های مغز انسان قدرت تصور کردن است.قدرت اندیشیدن و فکر کردن…

آموزش زبان انگلیسی
حالا ما می خواهیم از این قدرت و توانایی در آموزش زبان انگلیسی استفاده کنیم.چگونه؟راه حل بسیار ساده است!به زبان انگلیسی فکر کنید!
شما از لحظه ای که از خواب بیدار می شوید تا لحظه ای که دوباره به خواب می روید از صبح تا شب در حال مشاهده ی اجسام و اتفاقات و پدیده های گوناگونی هستید.به طور طبیعی این اتفاقات را به زبان مادری در ذهن خود تحلیل می کنید.
یک تکنیک بسیار اثر بخش و کاربردی در آموزش زبان انگلیسی این است که از این به بعد تمرین کنید این اتفاقات و پدیده ها را به زبان انگلیسی در ذهن خود تحلیل و پردازش کنید!
در این تکنیک شما اجازه ندارید کلمه یا عبارتی را ترجمه کنید.در واقع ترجمه ممنوع!مثلا شما نباید به گل بگویید flower بلکه باید به flower بگویید flower!
در این شیوه ی آموزش زبان تصور کنید یک کودک هستید که با هیچ زبانی آشنایی ندارید و با کنجکاوی در حال یادگیری لغات و اسامی پدیده ها به زبان انگلیسی می باشید!
هدف این تکنیک حفظ کردن کلمات و اصطلاحات نیست.شما پس از مدتی لغات بسیاری را فرا می گیرید.در واقع هدف اصلی این تکنیک این است که در ذهن شما یک محیط انگلیسی به وجود بیاید.با این روش شما نصور می کنید در یک کشوری که با زبان انگلیسی صحبت می کنند زندگی می کنید.

زبان انگلیسی
در روزهای اولی که شروع به تمرین با این تکنیک کرده اید ممکن است گاهی فراموش کنید از این روش آموزش زبان انگلیسی استفاده می کنید.برای این فراموشی هم راهکار داریم!تا مدتی می توانید روی اجسام منزل یا حتی ماشین خود کاغذهایی را بچسبانید که روی این کاغذها اسامی انگلیسی اجسام را نوشته اید.با این کار کم کم چشم شما عادت می کند و مغز شما این اشیا را به زبان انگلیسی تصور و تحلیل می کند.
نکته ی جالب در این روش آموزش زبان انگلیسی این است که اگر زبان آموز با جدیت این تمرین را شش تا شانزده هفته انجام دهد پس از مدتی متوجه می شود که گاهی به زبان انگلیسی خواب می بیند! و در خواب به زبان انگلیسی صحبت می کند.
برای بازدهی بیشتر این روش آموزش زبان می توانید از یک دیکشنری تصویری تک زبانه هم کمک بگیرید و به روند رشد زبان انگلیسی شما کمک زیادی می کند.

  
.:: ::.
 
تغذیه در ورزش آموزش کاراته
نویسنده میلاد تاریخ ارسال چهار شنبه 26 خرداد 1395 
در ساعت 7:24

تغذیه در ورزش آموزش کاراته:
بدن انسان به مواد مغذی زیادی نیاز دارد که این مواد مغذی را می توان با خوردن انواع غذاها در بدن به دست آورد. ترکیبات تشکیل دهنده وزن بدن عبارتند از: موادمعدنی، بافت عصبی، لیگامنت،تاندن، استخوان،پوست و چربی.اصول تغذیه ای صحیح و رژیم غذایی مناسب برای کاراته کاها از اهمیت ویژه ای جهت بالا بردن اعتماد به نفس ورزش کاران ، بهتر اجرا کردن فنون و همچنین افزایش طول عمر و تندرستی و شادابی ورزش کاران به ارمغان می آورد.
ترکیبات بدن از نظر محققین به دو گروه بدن بدون چربی و چربی موجود در بدن،به عبارتی می توان گفت که وزن کل بدن عبارتست از وزن چربی بدن بعلاوه ی وزن بدن بدون چربی.
از نظر وزنی می توان گفت که بافت بدون چربی در بدن متراکم تر است از بافت چربی.پس وزن قسمت های مختلف بدن در دو نفری که وزن و قدی برابر دارند متفاوت است.سهم ترکیبات بدن برای تمرینات آموزش کاراته به یک اندازه نیستند.
برای حرکت انسان به جلو وعقب انقباض عضلات مختلف لازم است.
حرکات موزون و همچنین تنظیم کار ضربان قلب با کنترل سیستم عصبی صورت می گیرد.

آموزش کاراته
انجام فعالیت هایی از جمله پرتاب،دویدن و پریدن اگر استخوان های قوی
نداشته باشید صورت نمی گیرد.
می توان نتیجه گرفت که وزن بدون چربی بدن که شامل اعصاب،عضلات،قلب،خون و استخوان ها
می شوند، درانجام فعالیت های جسمانی بسیار حیاتی هستند.
ولی زیاد شدن چربی هم ، مانع اجرای حرکات می شوند وبه اجرای تحرکات کمک نمی کند.
برنامه غذایی برای بدن مفید است که ترکیبی از غذاهای مختلف باشد،و کاراته کاها مانند مردم دیگر به مقدار مشخصی از مواد ذکر شده در زیر نیاز دارند:
هیدرات های کربن: ۶۰ تا ۷۰درصد
پروتئین ها: ۱۵ درصد
چربی ها:۱۵درصد
ویتامین ها
مواد معدنی
نکته هایی در برنامه غذایی کاراته کاها در آموزش کاراته:
تا جایی که می توانید از غذا های سرخ شده استفاده نکنید، در عوض می توانید آن غذا را به صورت بخار پز و آب پز و یا کبابی استفاده کنید.
جیگر را هفته ای ۱ بار میل کنید.
غذاهایی که در رژیم غذایی خود استفاده می کنید از نوع کربوهیدرات هایی باشند که دیر جذب می شوند مانند برنج،نان و یا ماکارونی.
برای کاراته کاها از بین گوشت های گاو، بره، گوساله و گوسفند،گوشت گاو بهترین گوشت است.
آب میوه هایی همچون :آب سیب و آب انگور برای کاراته کاها قبل از مسابقه توصیه می شود.و بعد از مسابقه نوشیدن ماءالشعیر نیز مناسب است.
برای کاراته کاها مصرف نوشابه گاز دار سبب تورم شکم و اختلال در دستگاه گوارش آنها می شود.پس مصرف نوشابه توصیه نمی شود.
قند ساده به مدت ۳۰ دقیقه قبل از مسابقه و تمرین به دلیل کاهش کارایی در ورزشکار ممنوع در عوض طی مسابقات مایعات قندی مصرفشان مفید است.
میوه و سبزی را روزانه ۵ وعده در روز استفاده کنید.

آموزش کاراته
رژیم غذایی مخصوص مسابقات:
رژیم های پرکربوهیدرات یا ذخیره گلیکوژن که رژیم های غذایی پر انرژی نامیده می شوند. حداکثر انرژی مورد نیاز را در هنگام فعالیت برای ورزشکار فراهم می کند.جهت کاهش و یا افزایش وزن رژیم های غذایی پر انرژی کاربرد ندارند.ارائه این برنامه غذایی برای روز های قبل از مسابقه است.
که در زمان مسابقه تأثیر مثبتی جهت مطلوب اجرا کردن حرکات را دارد.
کاراته کاها برای رقابت های مهم مثل مسابقات قهرمانی(کشوری،قاره ای و جهانی)، از رژیم غذایی با کربوهیدرات کم را در روزهای ۶-۵-۴ قبل از مسابقه استفاده کنند. در صورتی که تمرینات آنها سنگین باشد.و کربو هیدرات زیاد را در روزهای ۳-۲-۱ قبل از مسابقه استفاده کنند .در صورتی که فعالیت و تمرینات آنها سبک باشد.
نمونه رژیم غذایی در روزهای قبل از مسابقه:
۴تا۶روز قبل از مسابقه :(رژیم کم کربوهیدرات ها)
صبحانه:آب میوه نصف فنجان،تخم مرغ دو عدد ، به مقدار دلخواهی کره،خوردن ۱ لیوان شیر و تکه ای نان.
نهار و شام: خوراک ماهی، ۱۸۰ گرم مرغ یا گوشت ، یک فنجان سبزی یا سالاد سبز مخلوط ، چاشنی سالاد و ماست یک فنجان
میان وعده(غذای بین دو وعده اصلی): آجیل، یک لیوان شیرو قطعه ای نان

آموزش کاراته
یک تا سه روز قبل از مسابقه:(رژیم پر کربوهیدرات)
صبحانه: آب پرتقال ۱ فنجان، تخم مرغ یا کیک ، کره به مقدار دلخواه،۴-۲ تکه نان ،یک لیوان شیر، به مقدار دلخواه غلات گرم
نهار و شام: خوراک ماهی،۱۸۰ گرم مرغ یا گوشت ، لوبیا مقداری، چاشنی سالاد، ماست یک فنجان، سوپ سبزیجات
میان وعده(غذای بین دو وعده اصلی): میوه بخصوص خرما،کشمش،سیب،موز شیر یک لیوان ،نان قندی یا شیرینی یا بیسکویت یکی به صورت دلخواه.

  
.:: ::.
 
بهترین سن برای آموزش شنا:
نویسنده میلاد تاریخ ارسال چهار شنبه 26 خرداد 1395 
در ساعت 7:23

بهترین سن برای آموزش شنا:
معمولا برای آموزش شنا یا هر ورزش دیگری این سوال برای والدین پیش می آید که بهترین سن برای شروع چه زمانی و در چه سنی است.
سن مناسب برای شروع آموزش شنا ۷ یا ۸ سالگی است اما متخصصین امر آموزش سن ۶ سالگی را برای این ورزش مناسب میدانند.
کودک در سن ۷ یا ۸ سالگی نمی تواند به طور کامل وفنی شنا را یاد بگیرد زیرا قدرت درک برخی از حرکات را ندارند.به طوری که هماهنگی پا و دست در کرال سینه برایشان سخت است.برای کودکان زیر سه سال تنها شنای سگی امکان پذیر است تا بتوانند سرشان را از آب بیرون نگه دارند.
شنا در بچه ها:
نوزادان نیز توانایی شنا کردن را دارند.این کار باعث می شود هوش و هوشیاری و تمرکز هواس و همچنین روابط اجتماعی آینده آنها پیشرفت بسزایی داشته باشد.
تحقیقات نشان داده که اگر نوزادان در سن ۶ تا ۱۰ ماهگی شنا کنند ،در روحیه آنها تاثیر دارد و آسایش آنها بیشتر خواهد شد.جاذبه برای کودکان بسیار کم است و آن هم به دلیل سبک بودن وزن نورادان می باشد.به همین دلیل راحت تر میتوانند مانور دهند و آزادی عمل بسیار خوبی در این زمینه دارند.آموزش شنا در نوزادان باید در حضور مربی مخصوص نوزادان باشد.
نباید نوزاد را به اجبار وارد آب کرد بلکه باید این فرصت را به نوزاد داد تا خود را با آب آشنا کند.اکثر نوزادان حتی قبل از اینکه توانایی راه رفتن را به دست بیاورند قادر به شنا کردن می باشند.آموزش شنا در نوزادان باعث تقویت ماهیچه های آنها و افزایش حجم ریه آنها می شود.


شنا باعث ایجاد حس استقلال و اعتماد به نفس در نوزاد می شود.
جالب است بدانید که نوزادانی که بین ۶ تا ۱۰ ماه سن دارند این توانایی را دارند که به مدت ۵ دقیقه زیر آب شنا کنند.
نکاتی برای تدریس شنا:
اگر قصد دارید مربی شنا باشید باید نکاتی را در نظر داشته باشید.این نکات از این قبیل اند:
۱-توجه به تعداد شاگردان:
استاندارد کلاس های شنا بین ۱۰ الی ۱۵ نفر می باشد.اگر تعداد اعضا بیشتر از این حد باشد ، مربی فرصت پیدا نمی کند که نکات آموزشی را به خوبی با افراد آموزش دهد.
۲-محل تمرین:
باید به این نکته توجه شود که استخر سرپوشیده باشد یا نباشد و این امر به شرایط و محیط آب و هوایی منطقه بستگی دارد.
میزان عمق آب برای مبتدی ها نباید بیشتر از حد سینه آنها باشد.
جهت بهبود کیفیت در آموزش شنا بهتر است در نواحی عرضی استخر پله هایی موجود باشد تا ورود و خروج را برای مبتدیان راحت تر کند.


۳-درجه حرارت آب و هوا:
شاگردان باید در آب راحت باشند.واین امر زمانی اتفاق می افتد که دمای آب متعادل باشد.راحت بودن مبتدیان بسیار مهم است و تنها در این شرایط میتوان در امر آموزش شنا موفق بود.آب استخر برای شاگردان نباید سرد باشد زیرا در این صورت تمرکز کافی برای اجرای دقیق تکنیک ها ندارند.نکته دیگری که باید مورد توجه مربی قرار گیرد این است که بدن کودکان و حتی نوجوانان به خوبی بزرگسالان نمیتواند گردش خون را با محیط هماهنگ کند.به همین دلیل درجه حرارت آب برای کودکان و نوجوانان با یزرگسالان متفاوت است به این صورت که درجه حرارت برای نوجوانان باید ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و برای بزرگسالان باید بین ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتیگراد باشد.پس آموزش شنا کودکان در استخرهای سرپوشیده نتیجه بخش تر از استخرهای رو باز است.در صورتی که کودکان دچار لرز و سرما شدن نباید آموزش آنها ادامه یابد.
غوطه ور شدن:
اولین چیزی که یک مبتدی در آموزش شنا باید بیامورد غوطه ور شدن در آب است.در زمانی که این کار را انجام میدهد باید چشمانش باز باشد.در ابتدا ممکن است کارآموز مرتب چشمانش را با دست لمس کند.این عمل نشان دهنده ترس و استرس در وی میباشد که با مرور زمان برطرف خواهد شد.
پرش در آب:
این امر باعث ایجاد اعتماد به نفس در کارآموز و ریختن ترس او میشود.پس از انجام پرش باید سعی در غوطه ور شدن در آب بکند.
تنفس:
یک شناگر ماهر باید بتواند به طور منظم و با یک ریتم خاصی به تنفس ادامه دهد.منظم بودن تنفس از ملزومات است.ورزش شنا به استقامت زیادی نیاز دارد و به همین دلیل تنفس نباید دچار اختلال شود برای همین منظم بودن ضروری است.


سرخوردن:
بعد از اینکه کارآموز توانست مراحل بالا را به خوبی انجام دهد و روی آب شناور گردد به مبحث سرخوردن می رسد.بدین صورت که کارآموز با استفاده از دیواره های استخر و به وسیله پنجه پا خود را به وسط استخر پرتاب میکند و در مسیر شنا سر می خورد.

  
.:: ::.
 
بازیکنان ،مربیان ، وذخیره های تیم در آموزش بسکتبال
نویسنده میلاد تاریخ ارسال چهار شنبه 26 خرداد 1395 
در ساعت 7:23

بازیکنان ،مربیان ، وذخیره های تیم در آموزش  بسکتبال:
تعداد افراد یک تیم ۱۲ نفر می باشد.مدت زمان بازی ممکن است بین ۴ تا ۱۰ دقیقه باشد.هر تیم یک مربی دارد و در صورتی که تمایل داشت می تواند یک کمک مربی نیز داشته باشد.
در بسکتبال هم مانند فوتبال یک کاپیتان وجود دارد که جز افراد تیم است.از ۱۲ نفر بازیکن یک تیم ،۵نفر آنها میتوانند درون زمین حاضر شوند و مابقی ذخیره به حساب می آیند.
تعداد افراد تیم که پینج نفر می باشد میتواند تا ۲ نفر تقلیل یابد.یعنی در صورتی که بازیکنان اخراج شوند به طوری که تنها دو نفر در یک تیم باقی بمانند،بازی روال عادی خود را طی خواهد کرد.
در صورتی که تعداد بازیکنان یک تیم به کمتر از دو نفر برسد ،یعنی در یک تیم ۴ نفر اخراج شوند ،برای آن تیم باخت فنی غفلت ثبت خواهد شد
در صورت ثبت باخت فنی غفلت اگر امتیاز تیم مورد نظر کمتر از از تیم مقابل باشد با همان امتیاز بازی خاتمه می یابد و اگر امتیازش بیشتر باشد نتیجه دو بر صفر به نفع تیم مقابل تمام می شود.

آموزش بسکتبال
وقت در بازی آموزش بسکتبال:
زمان در این بازی به چهار کوارتر تقسیم میشو که هر کوارتر ۱۰ دقیقه می باشد (۱۰ دقیقه مفید)
منظور از مفید بودن یعنی توپ در جریان باشد.
بسکتبال نیز مانند فوتبال به دو نیمه تقسیم میشود به این صورت که کوارتر اول و دوم نیمه اول و کوارتر سوم و چهارم نیمه دوم را تشکیل می دهند.زمان استراحت بین دو نیمه پانزده دقیقه می باشد.زمان استراحت بین کوارتر های اول تا دوم و سوم تا چهارم تنها دو دقیقه است.
زمان رسمی برای هر بازی از ۱۲ دقیقه قبل از مسابقه آغاز می شود.
وقت اضافه:
در آموزش بسکتبال نتیجه مساوی وجود ندارد.در صورتی که در مهلت عادی بازی هیچکدام از دو تیم نتواند بر تیم دیگر برتری یابد و در نتیجه امتیازات دو تیم برابر شود ،بازی به وقت اضافه کشیده خواهد شد.در صورت تساوی در وقت اضافه ،باز هم وقت اضافه دیگری در نظر گرفته میشود.و این روند تا جایی که یکی از دو تیم به برتری دست یابد ادامه خواهد داشت.هر وقت اضافه ۵ دقیقه می باشد و زمان استراحت بین هر وقت اضافه نیز ۲ دقیقه در نظر گرفته شده است.
وقت استراحت:
در نیمه اول مسابقات هر تیم ۲ تایم اوت در اختیار دارد که در صورت نیاز می تواند از آن استفاده کند.در نیمه دوم تعداد تایم اوت ها ۳ بار می باشد.برای هر وقت اضافه نیز یک تایم اوت در نظر گرفته شده است و مدت زمان هر تایم اوت یک دقیقه است.اما نکته ای که باید دانشت این است که اگر تیمی در نیمه اول از تایم اوت خود استفاده نکند ،در نیمه دوم نمی تواند از آن استفاده کند.به عبارت دیگر تایم اوت هر نیمه تنها مربوط به همان نیمه است و در صورت عدم استفاده سوخت می شود.

آموزش بسکتبال
در مورد نتیجه بازی همانطور که میدانید پس از پایان زمان قانونی بازی تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کرده برنده بازی است.
نحوه شروع بازی:
همانگونه که قبلا گفته شد بازی آموزش بسکتبال با پنج نفر از هر تیم آغاز می گردد و با انجام جامپ بال در دایره وسط زمین بازی هیجان خود را بدست می آورد و اصطلاحا روی قلتک می افتد.پس از پایان هر نیمه حلقه های دو تیم عوض می گردند.
نحوه گل زدن و ارزش گل:
زمانی که در حین بازی توپ از بالا وارد سبد یک تیم شود ،گل به حساب می آید.اما بسیار مهم است که نقطه مبدا توپ کجا بوده.در نتیجه میزان امتیازی که قرار است برای تیم زننده گل ثبت شود بستگی به آن دارد که بازیکن از چه نقطه ای توپ را درون سبد کرده است.اگر توپ از پشت منطقه سه امتیازی پرتاب و درون سبد شده باشد ،گل سه امتیازی است و اگر در داخل منطقه سه امتیازی پرتاب شده باشد گل دو امتیازی است.توپ به ثمر رسیده از پشت خط پرتاب آزاد هم یک امتیاز را برای آن تیم به همراه دارد.

آموزش بسکتبال
در صورتی که تیمی به اشتباه توپ را درون سبد خود کند ،امتیاز برای تیم حریف و به نام کاپیتان تیم حریف ثبت خواهد شد
اما اگر تیمی به صورت عمدی توپ را وارد سبد خود کند گل به حساب نمی آید و توپ اوت حساب می گردد
در صورتی که توپ از زیر سبد وارد حلقه شود ،اوت محسوب می گردد.

نویسنده : امیر عباس
طراحی سقف کاذب
نوشته شده توسط : مجتبی

طراحی داخلی رستوران

 

یکی از مکان هایی که قطعا نوع طراحی و دکوراسیونی که در ان به کار می رود می تواند به به شدت بر میزان جذب مشتری تاثیر گذار باشد قطعا محیط رستوران است. همه ما معمولا یک رستوران با کیفیت و با کلاس را از روی نمای بیرونی و نوع دکوراسیونی که درون ان انجام شده است شناسایی می کنیم و بی انکه حتی یک بار غذای آنرا تست کرده باشیم به صرف اینکه از طراحی با کلاس و شیکی درون ان استفاده شده است و در واقع طراحی داخلی رستوران به صورت مدرن می باشد فکر می کمنیم این می تواند بهترین گزینه برای خرید غذا باشد.

طراحی داخلی رستوران

با توجه به اهمیت این موضوع اگر شما به فکر تغییر دکوراسیون محیط رستوران خود هستید پیشنهاد می کنیم حتما از کادری مجرب و حرفه ای در این زمینه استفاده نمایید. با افتخار اعلام می کنیم گروه آرک مایان با دارا بودن سال ها تحربه موفق در زمینه طراحی داخلی رستوران این آمادگی را دارد تا خدماتی کاملا حرفه ای را به شما ارائه دهد. می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به دفتر شرکت مراجعه نموده و آخرین نمونه های کارهای ما که به صورت تخصصی در زمینه رستوران می باشد را مشاهده نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر همچنین می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۹۴۵۷۴۹ با ما در تماس باشید.

طراحی داخلی رستوران

معمولا افراد به این دلیل دوست دارند در رستوران به صرف غذا مشغول شوند که با محیطی متفاوت تر از خانه روبرو شوند و در مورد غذاها نیز با طعمی خوشایند تر و متفاوت تر.د رمورد غذا بحثی نداریم چون تخصص ما نیست اما در مورد ایجاد محیطی متفاوت و منحصر به فرد برای شما طرح ها و پیشنهادات ویژه ای داریم.در آرک مایان با وجود کادری مجرب و متخصص سعی خواهیم کرد تا تمامی جوانب کار طراحی داخلی رستوران به خوبی بررسی شود و در نهایت بهترین روش پیاده سازی این طرح را برایتان در نظر خواهیم گرفت. آیا می دانید با داشتن محیطی اعجاز انگیز و مناسب علاوه بر اینکه به جذب بیشتر مشتری کمک خواهد کرد در نهایت می تواند میزان اشتهای مشتریان را نیز بیشتر کرده و همین امر کمک بسیار زیادی برای بالا رفتن فروش ما خواهد بود.یک دکوراسیون تجاری شیک برای رستوران شما می تواند عامل برتری شما نسبت به رقیبانتان باشد.

طراحی داخلی رستوران

از نوع رنگ آمیزی محیط گرفته تا نور پردازی ان و همچنین میز و صندلی هایی که قرار است در انجا مورد استفاده قرار گیرد و… همه و همه در نهایت اگر به خوبی انجام شوند می تواند یک طراحی داخلی رستوران موفق نام گیرد که هم به برندینگ کردن شما کمک می کند و هم رونقی به کسب و کارتان خواهد داد. در این زمینه خوشبختانه ما دارای تجارب بسیار زیادی هستیم و نمونه های موفقی را در سطح شهر طراحی و پیاده سازی نموده ایم.می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر به صورت حضوری به دفتر شرکت مراجعه نمایید و از آخرین پروژ ه های انجام شده در این زمینه دیدن نمایید.ما همچنین اگر برای دکوراسیون دفتر کار خود در محیط رستوران نیز بخواهید برنامه های متونعی می توانیم ارائه دهیم.

دو خصوصیت اصلی تمامی پروژه هایی که برای مشتریان خود انجام می دهیم عبارتند از :

-منحصر بودن در طراحی

-تفاوت در نحوه اجرا

طراحی داخلی رستوران

یکی از مهمترین عوامل موفقیت در طراحی یک رستوران این است که با توجه به نوع مونی غذایی که قرار است در ان به مشتریان ارائه گردد اصول طراحی صورت پذیرد. ممکن است رستورانی فقط دارای منوی غذهای سنتی و ایرانی باشد , پس قطعا نوع طرحی که در این رستوران باید استفاده شود بسیار متفاوت است با طرحی که قرار است در رستورانی که به ارائه غذهای دریایی می پردازد.رستورانی که غذهای فست فود ارائه می دهد و یا رستورانی که غذاهای آسیای شرقی دارد و … هر کدام می توانند با توجه به خصوصیات منطقه ای که اصالت غذا از انجا می باشد تنوع های مختلفی در طرح و رنگ به کار رفته در طراحی خود داشته باشند.جدا از محیط خود رستوران ما برای دکوراسیون آشپزخانه شما نیز اگر مایل باشید می توانیم طرح های منحصر به فردی را ارائه دهیم.

طراحی داخلی رستوران

همچنین یکی دیگر از عواملی که می تواند در طراحی داخلی رستوران شما تاثیر گذار باشد این است که منطقه جغرافیایی که در آن واقع شده است از چه موقعیتی برخوردار است و نوع مشتریان انجا را عموما چه قشری تشکیل می دهند. آیا رستوران قرار است در بالای شهر و مکان های لوکس باشد و یا در مرکز شهر و محل های عبوری و یا در پایین شهر  باشد؟ آیا قشری که به رستوران شما مراجعه می کنند از طبقه پول دار جامعه هستند و یا از طبقه متوسط؟ همه این عوامل می تواند به ما کمک کند تا در نهایت طرحی که قرار است برای رستوران شما پیاده سازی کنیم از هر نظر مناسب موقعیت مکانی شما باشد.

 

طراحی داخلی رستوران

در این میان همیشه کارشناسان آرک مایان سعی کرده اند تا ابتدا با در نظر گرفتن خواسته های مشتریان خود به تمام انچیزی که شما در ذهن می پرورانید مسلط شده و سپس با حفظ اصول استاندارد طراحی تا انجایی که امکان داشته باشد به اجرای یکی به یک خواسته های شما بپردازیند.قطعا داشتن دکوراسیونی شیک و زیبا که بتواند توجه بینندگان را به خود جلب کند می تواند در نهایت منجر به فروش هر چه بیشتر  رستوران شما شود.طبق یک آمار رسمی جالب است بدانید اکثر مراجعه کنندگان به رستوران ها معمولا با دیدن نوع طراحی و رنگ بندی محیط ان تصمیم خواهند گرفت که برای دفعات بعد به انجا مراجعه نمایند یا نه. همچنین اگر نوع طراحی داخلی محیط  مورد پسند مشترذیان باشد معمولا در مزان اشتهای آنها تاثیر مثبت گذاشته و در لحظه ای که در حال میل کردن غذا هستند احساس رضایت و آرامش بیشتری خواهند داشت و همین امر باعث می شود تا احساس کنند کیفیت غذای ان رستوران بسیار بالا و فوق العاده است.

طراحی داخلی رستوران

 

بستگی به نوع منوی غذایی شما و اینکه مکان رستوران شما در کدام از منطقه شهر واقع شده است و اصولا از چه قشری از جامعه به رستوران شما مراجعه می کنند می توانیم طرح های مختلفی را ارائه بدهیم.قطعا اگر منوی  غذای شما سنتی است باید رد نحوه چیدمان و دکوراسیون و طراحی داخلی رستوران به این موضوع دقت شود و همگونی با سنتی بودن  و ایرانی بودن داشته باشد. بر عکس اگر در رستوران شما منوی غذاهای اروپایی در حال سرو کردن است باید دارای دکوراسیونی مجلل و مدرن و شیک باشد تا همخوانی لازم را منوی غذایی داشته باشد.

طراحی داخلی رستوران

طراحی داخلی رستوران

طراحی داخلی رستوران

طراحی داخلی رستوران

طراحی داخلی رستوران

 

کلمات کلیدی:

 

 

طراحی داخلی

بازسازی ساختمان

طراحی داخلی منزل

سقف کاذب کناف

طراحی سقف کاذب

طراحی داخلی

شرکت طراحی داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی

بازسازی ساختمان

طراحی داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل

طراحی داخلی ویلا

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون داخلی
دکوراسیون اداری
مبلمان اداری
دکوراسیون داخلی منزل:: بازدید از این مطلب : 1
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 خرداد 1395 | نظرات (0)
 
نوشته شده توسط : مجتبی

طراحی داخلی طلا فروشی

 

یکی از مهمترین شغل هایی که می تواند طراحی و دکوراسیون داخلی در میزان جذب مشتری و فروش آن و همچنین حفظ امنیت آن موثر باشد قطعا طلا فروش است.این شغل با توجه به اینکه در ان می بایست تمام اصول امنیتی و حفاظتی در مغازه رعایت شود تا از این کالای لوکس بتوان در مقابل سایر تهدیدهای احتمالی به خوبی محافظت شود. بر همین اساس به نظر می رسد پروسه طراحی داخلی طلا فروشی یکی از سخت ترین  کارهایی است که در حوزه طراحی صورت می پذیرد. علاوه بر حفظ تمام اصول امنیتی می بایست زیبایی را در طرح فراموش نکرد.

 

 

معمولا قشر مراجعه کننده به مغازه های طلا فروش خانم ها هستند و از این رو باید در نوع طرحی که انتخاب می کنید و همچنین نوع رنگ بندی و نحوه نور پردازی به رعایت تمام  اصول حرفه ای در طراحی پرداخته تا در نهایت طرحی فوق العاده زیبا و منحصر به فرد پدید آید.طلا کالایی لوکس است و نمی توان به صرف اینکه هر مشتری وارد مغازه می شود آنرا به راحتی در دسترس عموم قرار داد . به همین منظور باید در نوع دکوراسیون و طراحی داخلی طلا فروشی دقت لازم را به عمل آورد تا در نهایت کالایی که در ویترین قرار گرفته از زوایای مختلف و با نور پردازی مناسب برای مشتریان قابل دید باشد و نیاز نباشد تا برای تماشای ان حتما انرا از ویترین خارج نمود.یک دکوراسیون لوکس بسیار زیبا می تواند عامل موفقیتی در طلا فروشی شما باشد.

 

مبحث بعدی که در مغازه های طلا فروشی باید به ان دقت داشت بالا بردن امنیت آن مکان است. علاوه بر اینکه قرار است در طراحی داخلی به مباحثی همچون نور پردازی و… به منظور بالا بردن زیبایی طرح پرداخت , شاید مهم تر از آن باید به فکر استفاده از متریال هایی بود تا علاوه بر اینکه به حفظ زیبایی طرح کمک می کنند بتوانند امنیت لازم را برای آن محیط نیز فراهم سازند.یک دکوراسیون تجاری شیک برای طلا فروشی شما می تواند عامل مهمی در جهت موفقیت کسب و کارتان باشد.

 

در آرک مایان با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و همچنین با استفاده از کادری مجرب و حرفه ای در این زمینه می توانیم برای شما طرح هایی کاملا منحصر به فرد و استاندارد پدید آوریم.طرحی که هم در عین حال از زیبایی بصری بالایی برخوردار بوده و هم تمام اصول امنیتی و حفاظتی در آن رعایت شده است.دکوراسیونی مدرن که چشم هر بیننده را به خود خواهد دوخت و نمایی شیک و زیبا به مغازه شما می بخشد.در این زمینه نمونه کارهای مختلفی توسط آرک مایان به انجام رسیده است که پیشنهاد می کنیم حتما جهت دریافت مشاوره حضوری و تماشای آخرین نمونه کارهای ما به دفتر شرکت مراجعه نمایید. در این زمینه می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۹۴۵۷۴۹ تماس گرفته و اطلاعات بیشتری را دریافت نمایید.ما بهترین معماری داخلی را برای فروشگاه طلا فروشی شما در نظر خواهیم گرفت.

 

 

کلمات کلیدی:

 

طراحی داخلی

بازسازی ساختمان

طراحی داخلی منزل

سقف کاذب کناف

طراحی سقف کاذب

طراحی داخلی

شرکت طراحی داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی

بازسازی ساختمان

طراحی داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل

طراحی داخلی ویلا

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون داخلی
دکوراسیون اداری
مبلمان اداری
دکوراسیون داخلی منزل:: بازدید از این مطلب : 3
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 خرداد 1395 | نظرات (0)
 
نوشته شده توسط : مجتبی

همیشه برای رسیدن به طرحی نو نیزا نیست همه چیز را خراب کرده و از اول بسازیم.گاهی اوقات می توان با هزینه ای بسیار کمتر و در مدت زمان بسیار کوتاه تری به انچه در ذهن داریم دست یابیم. در واقع در پروسه معماری و طراحی و دکوراسیون همیشه گزینه اخر تخریب بنا است اما یک گزینه قبل از ان وجود که بازسازی ساختمان نام دارد. بله گاهی اوقات با کمی بازسازی می توان به کل شکل و شاهر یک بنا را تغییر داد . البته این کار مستلزم استفاده از گروهی مجرب  حرفه ای است تا بتوانند با کمترین هزینه ممکن بهترین تغییرات و بازسازی را در بنا و ساختمان مورد نظر شما پیاده سازی نمایند.قطعا اگر شما هم به اصطلاح ساختمانی قدیمی و کلنگی دارید و از طرفی هم به دلایل اقتصادی و دیگر مسایل نمی خواهید انرا کاملا تخریب نمایید بهترین کار ممکن این است که از یک شرکت معماری و طراحی داخای بخواهید که از ساختمان شما بازدید نمایند و طرح و نقشه های خود را برای بازسازی ساختمان شما عنوان کنند.

این روزها شاید خیلی ها به فکر تغییر و تحولاتی در ساختمان خود باشند. از نمای بیرونی گرفته تا تغییرات در نقشه داخلی ساختمان.شاید هم برخی بر این باور باشند که دیگر ساختمان آنها فرسوده و کلنگی شده و تنها راه حل باقی مانده این است که کل بنا را خراب کرده و مجددا از نو شروع به ساخت کنیم.خوب قطعا اگر از نظر بودجه مالی محدودیتی ندارید و برایتان هزینه های تخریب بنا به صورت کامل مطرح نیست این شاید بتواند به عنوان بهترنی راه حل شناخته شود.اما  مبحث بازسازی ساختمان به همین منظور مطرح شده تا برای صرفه جویی در هزینه های احتمالی تخریب یک بنا به کار گرفته شود و به جای اینکه به فکر تخریب ۱۰۰% بنا باشیم تنها با تغییراتی که احتمالا در نما و یا زیر ساخت های ساختمان می دهیم از آن به مدت چندین سال دیگر بتوان استفاده نمود.

 

پروسه بازسازی ساختمان در آرک مایان به صورت کاملا تخصصی و دقیق و توسط کادری مجرب و حرفه ای صورت می پذیرد.شما می توانید  اموری همچون :

-تخریب کامل و یا بخشی از بنای خود

این بخش نیاز به مطالعه و کار کارشناسی دقیق دارد تا نظر نهایی را نسبت به تخریب و یا بازسازی ساختمان اعلام نمایند.

-دیوار چینی و تیغه چینی

همیشه دیوار چینی و تیغه چینی یکی از مهمترین ارکان شکل گیری و معماری داخلی یک بنا به شمار می رفته و نباید به سادگی از کنار ان گذشت چرا که یک دیوار چینی غیر اصولی می توان به کل شکل و نمای درونی ساختمان را تغییر دهد.

-مقاوم سازی بناهای قدیمی خود

مبحث مقاوم سازی مبحثی کاملا مهندسی و علمی بوده و پیشنهاد می کنیم حتما در این مقوله از افراد متخصص و مجرب مشورت بخواهید.

-تغییرات ۰ تا ۱۰۰ در نمای ساختمان

این امر  به راحتی توسط گروه آرک مایان امکان پذیر است چرا که ما در مجموعه خود از طراحان حرفه ای تا دکوراتورهای خلاق و معماران متخصص را قرار داده ایم.

-استفاده از انواع متریال های مختلف همچون سنگ و گچ و فلز در نما

-تغییرات جزیی و یا کلی در نقشه فعلی ساختمان

-کاشی کاری و انواع مرمت سرویس های بهداشتی

-مرمت و نوسازی سقف ها شما

برای مبحث سقف این روزها به منظور سرعت گرفتن کارها و همچنین مسایل هدر نرفتن انرژی و از طرفی هم زیبا شدن فضا از سقف های کاذب استفاده می کند . در این بخش نیز ما دارای تجارب مخالفی هستیم که می توانیم برای شما بهترین ها را در نظر بگیریم.

را از آرک مایان بخواهید و ما نیز در کمترین زمان ممکن تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا بهترین کارمان را با کیفیت قابل قبول به شما ارائه دهیم.گاهی اوقات مبحث بازسازی ساختمان مربوط می شود به امور  تاسیسات یک بنا. شاید نیاز باشد کلیه سیستم های گرمایشی و سرمایشی تعمیر اسای و یا تعویض شوند. سیستم لوله کشی نیز جزیی از امور زیر بنایی در مبحث بازسازی ساختمان می باشد.

گاهی نیز تمایل داری تا تغییراتی اساسی در نقشه فعلی خود ایجاد کنید و جابجایی اسای در محیط منزل و یا ساختمان خود دهید. از کوچک و بزرگ کردن اتاق ها گرفته تا تغییر در آشپزخانه و یا بالکن همگی جزیی از مبحث بازسازی ساختمان به شمار می روند.در این زمینه پیشنهاد می کنیم برای ملاحضه آخرین نمونه کارهای ما حتما به دفتر شرکت مراجعه نمایید. همچنین می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۹۴۵۷۴۹ تماس گرفته و از مشاوره رایگان ما برخوردار گردید.

 

ما با توجه به دارا بودن کادری مجرب و حرفه ای این توانایی را داریم تا از هرگونه متریالی که شما بخواهید در نمای ساختمان و سایر بخش های دیگر استفاده نماییم.کارشناسان ما با تسلط کامل به تمام نکات تخصصی معماری داخلی و طراحی و دکوراسیون داخلی و با استفاده از آخرین متدهای روز دنیا سعی خواهند کرد تا در نهایت تغییراتی که قرار است در بنای شما داده شود به صورت کاملا استاندارد صورت پذیرد و ساختمان شما را به بنایی مدرن و امروزی تبدیل نماید.

 

در مورد میزان هزینه های احتمالی که می بایست برای امر بازسازی ساختمان در نظر بگیرید باید خدمتان عرض کنیم که تا قبل از اینکه ساختمان شما توسط کارشناسان ما بازدید نشود و همچنین از میزان تغییراتی که شما می خواهید در ان ایجاد نمایید مطلع نهشویم نمی توان به صورت دقیق مبلغی را را عنوان کرد. مدت زمان انجام کار نیز به همین صورت است و باید ابتدا میزان تغییراتی که می خواهید مشخص گردد تا بتوان  مدت زمان اجرای ان را به شما اعلام نمود.

می توانید هر زمان که خواستید به دفتر شرکت مراجعه نمایید و از آخرین نمونه کارهایی که در این زمینه برای مشتریان خود انجام داده ایم بازدید به عمل آورید. ما همیشه سعی کرده ایم چه در پروزه های طراحی و دکوراسیون و چه در پروزه های بازسازی ساختمان حرفی نو برای گفتن داشته باشیم و به صورت متمایر نسبت به سایر شرکت های همکاری کار کنیم.تفاوت و منحصر بودن دو ویژگی اساسی کارهایی اسشت که توسط آرک مایان انجام می شود و این دو اصل جدا نشدنی در پروزه هایی است که به ما سپرده می شود.

 

 

کلمات کلیدی:

 

 

طراحی داخلی

بازسازی ساختمان

طراحی داخلی منزل

سقف کاذب کناف

طراحی سقف کاذب

طراحی داخلی

شرکت طراحی داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی

بازسازی ساختمان

طراحی داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل

طراحی داخلی ویلا

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی
دکوراسیون اداری
مبلمان اداری
دکوراسیون داخلی منزل:: بازدید از این مطلب : 1
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 خرداد 1395 | نظرات (0)
 
نوشته شده توسط : مجتبی

طراحی داخلی  که معادل آن در انگلیسی Interior Design می باشد این روزها بر خلاف گذشته از اهمیت بالایی در جامعه برخوردار شده است و توجهات زیادی را به سمت خود جلب کرده است.درجه اهمیت ان به حدی است که به عنوان یک رشته دانشگاهی و به عنوان یک شغل در جوامع امروزی از ان یاد می شود. برخی معتقدند که طراحی داخلی تنها یک رشته دانشگاهی و یا یک شغل بازاری نیست و در واقع یک هنر در قالب صنعت است.مهمترین چیزی که ما از بعد ازطراحی داخلی یک محیط انتظار داریم با ان روبرو شویم این است که فضای موجود کاملا بهینه سازی شده و از تمام بخش های ان به خوبی استفاده شود و همچنین نوع طرح های به کار رفته در خدمت بالا رفتن عملکرد کاربری آن مکان باشد .البته نباید از این نکته غافل شد که حتما باید در زیبایی بصری نیز حرف های زیادی را برای گفتن داشته باشد.

در واقع اهمیت مبحث طراحی داخلی به این حد است که شما با طرحی که ارائه می دهید روح و جان تازه ای به ان بنا خواهید بخشید .پس می توان  اینگونه متصور شد که کیفیت ایجاد شده در فضای داخلی محیط چه از لحاظ ظاهری و چه از نظر عملکرد بر می گردد به نوع طراحی داخلی که قرار است برای آن محیط صورت پذیرد.این تاثیر می تواند تا به انجا پیش رود که حتی بروی نگرش و شخصیت و احوال درونی ما نیز تاثیر گذار باشد.

در واقع با طراحی دکوراسیون داخلی که برای محیط مورد نظرمان انجام می دهیم  قصد داریم تا هر چه بیشتر و بهتر عملکرد فیزیکی و روانی افراد درون ان محیط را افزایش دهیم.اهمیت این موضوع امروزه کاملا در جوامع پیشرفته نمود پیدا کرده به طوری که برای بهبود عملکرد کارکنان یک اداره حتما بخشی از طرح و نقشه ای که برای ان در نظر خواهند گرفت باز می گردد به تغییراتی که باید در زمینه طراحی داخلی محیط اعمال کنند.در این راستا شرکت طراحی داخلی آرک مایان با کادری مجرب و حرفه ای و همراه با ده ها سال تجربه موفق در بازار اماده ارارئه خدمات تخصصی به شما علاقه مندان و متقاضیان محترم می باشد. اولین پیشنهاد ما این است که حتما به دفتر شرکت مراجعه نمایید تا بتوانید به صورت مستقیم از آخرین نمونه کارهای ما دیدن نموده و حتی خودتان شخصا با دریافت مشخصات از ما می توانید بر سر پروژه ها حضور یافته و از نزدیک شاهد طرح هایی باشید که برای سایر مشتریان خود طراحی و پیاده سازی نموده ایم.

طراحی داخلی

این روزها نمی توان از کنار این واقعیت به سادگی گذشت که طراحی و دکوراسیون داخلی توانسته تحول عظیمی در کیفیت زندگی افراد بر جای نهد و حتی می توان این تاثیرات را به وضح در جوامعی که این امر پیاده سازی شده به خوبی مشاهده کرد.شاید بسیاری بر این باور باشند که طراحی داخلی تنها مختص افراد پولدار جامع است در صوتریکه باید عنوان کرد این مقوله می تواند حتی برای افرادی که توانایی مالی زیادی هم ندارند مورد استفاده قرار گیرد و تاثیر گذار باشد . در اینجا هنر طراح و دکوراتور است که باید بر اساس میزان بودجه و توانایی مالی شما برایتان طرح و دکوراسیونی همگون را انتخاب نماید.

زمانی که دارای فضایی کوچک هستیم شاید احساس نیاز به طراحی داخلی را بیش از پیش حس نماییم .مخصوصا که این روزها در شهر های بزرگ و کلان شهر با وجود اپارتمان های کوچک نیاز به این علم بیش از پیش احساس می شود.یک طراح هنگامی که می خواهد شروع به فعالیت نماید باید دو مورد بسیار مهم را فراموش نکند :

۱- کاربرد ان فضا چیست و طرح را بر همان اساس پیاده سازی نماید.

۲-چه احساسی از طرح ایجاد شده به افراد درون ان محیط منتقل خواهد شد و آیا این حس همگون با کارایی ان محیط است ؟

اگر بخواهیم به صورت جزیی تر به مقوله طراحی داخلی بپردازیم باید اینگونه عنوان کرد که جزییات زیادی هستند که دست به دست هم می دهند تا در نهایت طرحی پدید آید و از ان به عنوان طراحی و دکوراسیون داخلی محیط یاد کنیم.مولفه هایی همچون :

-فرم

-رنگ

-نور

-بافت

-کف

-سقف

-دیوار

طراحی داخلی

و… دیگر عناصر کاربردی محیط همه و همه می توانند در شکل گیری نهایی طرح تاثیر گذار باشند.عناصری همچون مبلمان به کار رفته و اثاثیه موجود در محیط نیز اط این قاعده مثتثنی نبوده و هر کدام دارای تاثیرات مختص خود هستند.

برخی معتقد هستند هنر طراحی داخلی در ردیف هنر های تجسمی قرار گرفته است و الزما اگر می خواهید در این مقوله موفق باشید باید تا مقدار قابل توجهی با  عناصر و اصول طراحی تجسمی و مبادی سواد بصری آشنا باشید.با توجه به توضیحات بالا می توان اینگونه عنوان کرد که در یک تعریف جامع طراحی داخلی مجموعه ای از دانش و هنر بوده که در جهت بهینه سازی فضا ها در کنار زیبا سازی آن محیط به کار گرفته می شود.شما با شرکت دکوراسیون داخلی آرک مایان می توانید بهترین ها را تجربه نمایید.

یک طراح هر چه قدر حرفه ای تر و دقیق تر عمل نماید می تواند در نهایت منجر به بر انگیختن احساسات انسانی در ان محیط گردد.و در واقع هدف اصلی هم همین است که با توجه کارایی که از محیطمان در نظر داریم همان حس مرتبط با ان را با طرح و رنگ بندی و نور پردازی و … در افراد ان محیط بر انگیزیم.از به کار گیری مجموعه از اشکال هندسی گرفته تا به کار گیری رنگ بندی های مختلف و همچنین نور پردازی های گوناگون با هم ترکیبی را باید پدیدی آوریم که به هدف نهایی نزدیک تر شویم.

طراحی داخلی

در مورد نور پردازی باید بدانید که میزان و شدت نور و نوع انعکاس ان می تواند باعث شود تا ما محیطی که در حال تماشای ان هستیم را بزرگتر و یا کوچکتر از حد واقعی ان تصور نماییم و این یعنی هنر نور پردازی که مثلا برای محیط های کوچک به گونه ای استفاده و به کار رود تا در نهایت در انجا احساس کنیم محیط بزرگ و دلباز می باشد.از این تکنیک می توان در سراسر یک پروزه استفاده کرد و به تناس هر بخش به نوعی از آن بهر گرفت.باید بدانید که نوع نورپردازی دقیقا می تواند بروی روحیه افراد تاثیر مستقیم بگذارد و باعث کاهش و یا افزایش کارایی انها شود.

همان اندازه که نور پردازی می تواند تاثیرات بسزایی در کیفیت طرح هایی شما داشته باشد نوع رنگ آمیزی محیط نیز می تواند باعث شود تا طرح شما در اخر تاثیر خود را به گونه ای که می خواهید بروی مخاطبین آن محیط بگذارد.حتما دقت کنید که هارمونی رنگ باید در محیط شنما به درستی به کار گرفته شود.مثلا حتما دقت کنید که رنگ مبلمان به کار رفته برای محیط شما حتما با کفپوش خانه و رنگ کاشی ها همخوانی داشته باشد.

طراحی داخلی

اگر می خواهید فضایی که در اختیار دارید باز و بزرگ نشان داده شود سعی کنید از رنگ های ملایم و زیبا استفاده نمایید.یک نکته دیگر که البته باید در بخش معماری داخلی به ان توجه کرد این است که برای یک اپارتمان کوچک سعی شود تا توالت و حمام با هم تفکیک شوند و این بسیار کمک خواهد کرد تا فضای باقیمانده شما بزرگتر نشان داده شود.امیدواریم در این مقاله توانسته باشیم برای شما تعریف دقیق و واضحی را از مبحث طراحی داخلی ارائه کرده باشیم.در این زمینه اگر به دنبال مشاوره رایگان می باشید می توانید با ما از طریق بخش تماس با ما سایت در ارتباط باشید.

رنگ‌آمیزی دیوارها با یک رنگ ملایم و زیبا نیز در باز شدن فضای اتاق‌ها بی‌تاثیر نیست.‌نکته مهم دیگر این ‌است که در آپارتمان‌های کوچک بهتر است توالت و حمام با هم تلفیق شوند. این کار به طرز حیرت آوری، دیگر فضاهای خانه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، هماهنگ کردن لوازم سرویس بهداشتی از قبیل روشویی، وان و… با یکدیگر در چنین فضایی بسیار آسان‌تر است. این آپارتمان کوچک که شما را در چگونگی طراحی آن راهنمایی کردیم، برای یک زوج با یک فرزند مکانی بسیار راحت برای زندگی است، به طوری که هر یک از اعضای خانواده قسمت مخصوص به خود را دارد و می‌تواند با آرامش استراحت کند و از بودن در آن لذت ببرد.این موارد در نمای دکوراسیون شرکت نیز می تواند بسیار مهم باشد.

 

شاید یکی از مهم ترین دلایل موفقیت یک طرح و دکور حضور دلنشین عناصر نا متعارف و غیر منتظره در کنار هم باشد.مثلا فضای یک اتاق را در نظر بگیرید که با تابلوهای نقاشی معاصر و میز کنسول ظریفی با رویه ی شیشه ای در کنار مبل های حصیری جذابیت خاصی را خواهند داشت.شرکت طراحی داخلی آرک مایان با استفاده از مجرب ترین و با هوش ترین طراحان و دکوراتور ها سعی در خلق آثاری متفاوت و کاملا منحصر به فرد برای متقاضیان دارد و همیشه پایه فعالیت خود را بر این اصل بنا نهاده که کاری متفاوت تر از انچه دیگران انجام می دهند را به مشتریان خود ارائه دهد.با کمال افتخار اعلام می داریم گروه ارک مایان با ده ها سال تجربه اماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه طراحی داخلی به شما عزیزان می باشد.

شرکت طراحی داخلی

چه چیز هایی می تواند باعث موفقیت طرح های ناهمگون در یک پروزه طراحی شود؟ آیا مولفه هایی همچون رنگ و ابعاد و بافت و.. عواملی هستند که در این مورد نقش بسزایی را ایفا نمایند ؟ بله دقیقا رعایت همین موارد و نکات ریز در نهایت می تواند پروژه طراحی و دکوراسیون داخلی شما را به شکل کاملا متفاوت و منحصر به فردی در بیاورد.این یکی از مهمترین ویژگی های بارز شرکت طراحی داخلی آرک مایان است که با در نظر گرفتن تمام جزییات فوق برای شما دست به خلق آثاری ویزه و منحصر به فرد بزند.

یکی دیگر از بارزترین مواردی که در شکل نهایی طراحی دکوراسیون داخلی محیط شما می تواند نقش مهمی ایفا کند قطعا رنگ آمیزی محیط شما است.شما می توانید با در نظر گرفتن بافت های ملموس رنگ به دیوارهایتان روح و جانی تازه بدمید.هر چقدر که در این راه قدرت تخیل بالاتری داشته باشید می توانید به ارائه کاری بهتر امیدوار تر باشید. مجموعه شرکت طراحی داخلی  ما با در نظر گرفتن این موارد سعی نموده تا گروهی مجرب و حرفه ای را در کنار هم گرد هم اورد تا در نهایت بتوانیم برای شما بهترین طرح و نقشه ممکنرا پدید آوریم.شما می توانید برای ایجاد روحی تازه در محیط از رنگ ها استفاده نمایید.وجود نقاشی های خیال انگیزی که به تقلید از طبیعت کشیده شده اند می تواند روحی تازه به فضای شما بدمد.

شرکت طراحی داخلی

شاید باورش کمی مشکل باشد اما باید قبول داشت که رنگ های به آسانی می توانند چشم ها را فریب دهند.با استفاده از تکنیک های پیشرفته در به کار گیری رنگ ها توسط یک شرکت طراحی داخلی حرفه ای می توانید اثری متفاوت را از طرح هایی و دکور خود شاهد باشید.پس هیچ گاه این جزییات را فراموش نکنید و به سادگی از کنار آنها نگذرید.

اما باز هم می خوایهم از قدرت رنگ بگوییم.رنگ به عنوان ارزان ترین مواد آرایشی محسوب می گردد که از بعد کاربرد و تنوع روش های استفاده از ان یکی از قوی ترین ابزار های موجود در شکل گیری نهایی یک طراحی و دکوراسیون می باشد.از جنبه بصری نیز بدون شک می توان رنگ را قوی ترین ابزار موجود قلمداد کرد و همانطور که در بالا نیز عنوان کردیم با رنگ های براحتی می توان چشم ها را فریب داد .رنگ ها توانایی ایجاد حس های مختلف را رد افراد دارند . می توان با تلفیقی از رنگ های شاد ایجاد حس شادی را در میان افراد خلق کرد و بر عکس اگر از رنگ های کدر و تیره استفاده شود احتمالا نتیجه به عکس خواهد شد.یکی از مهمتری ویژگی های مجموعه شرکت طراحی داخلی آرک مایان در استفادهازمجرب ترین کارشناسان در این زمینه می باشد. ما با شناخت کامل از علم رنگ ها و تاثری که هر کدام می توانند در محیط داشته باشند آنرا رد پروزه های خود به کار خواهیم برد تا در نهایت بتوانیم رضایت خاطر شما را جلب نماییم.با استفاده از رنگ ها حتی می توان فضای یک محیط را بزرگتر از ان چیزی که هست نیز جلوه داد و از این تکنیک می توان در آپارتمان کوچک و در جاهایی که فضای کمی در اختیار دارید نیز استفاده نمایید.

شرکت طراحی داخلی

یک مثال می زنیم از رنگ هایی که می توانند در یک اتاق به کار گرفته شوند.وجود دیوارهای سفید که باعث استراحت به چشمان خواهند شد و استفاده از تلفیقی از رنگ های شاد در سایر وسایل یک اتاق می تواند روحی تازه و سرشار از زندگی را بر فضای ان بدمد.وجود رنگ زرد باعث ایجاد گرما در فضای موجود خواهد شد.اما می خواهیم پا را فراتر نهیم و در مورد کارایی دیوارها و سقف ها برایتان بگوییم. قطعا کارایی این اجزا بیشتر از آن است که تنها رنگی بروی آنها قرار گیرد و آرایشی به فضای موجود ببخشد.از این بستر ها می توان در جهت آفرینش نقش های مختلف استفاده کرد که می تواند طبق خواست و سلبیقه صاحب خانه باشد.اگر می خواهید تا عناصر معماری که در فضا به کار برده یاد نما و جلوه ای بیشتر داشته باشند شک نکنی رنگ بهترین عنصر برای این کار است . با استفاده مناسب از رنگ ها می توانید به ایسن هدف دست یابید.

شرکت طراحی داخلی

وظیفه یک شرکت طراحی داخلی حرفه ای این است که با دارا بودن کادری مجرب و متخصص در این زمینه بتواند به شما بهرتین ها را پیشنهاد کند.وجود قوه تخیل کافی و شناخت  علم رنگ ها و … سایر مولفه های دیگر می تواند در نهایت منجر به خلق اثری بی نظیر نماید.پیشنهاد می کنیم حتما به صورت حضوری به دفتر شرکت ما مراجعه نمایید و از آخرین نمونه کارهای ما بازدید به عمل آورید.ما همیشه تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با در نظر گرفتن نظرات و خواسته های مشتری و با همگون ساختن انها با علم روز دنیا بتوانیم آثاری متناسب با آنچه که می خواهید برای شما پدیدی آوریم.

 

 

در یک تعریف رسمی که در لغت نامه آکسفورد امده است وازه دکوراسیون داخلی به این شرح تعریف شده است : ایجاد یک هماهنگ سازی که از قبل برای ان طرحی پیاده سازی شده در جهت هر چه بیشتر به جلوه در اوردن رنگ ها و اثاثیه و سایر اسباب و لوازم موجود در فضای موجود.ایجاد همین هماهنگی به نظر کار ساده نباشد و قطعا نیاز است تا در این زمینه از یک شرکت طراحی داخلی حرفه ای و متخصص کمک گرفته شود تا در جهت طراحی دکوراسیون داخلی محیط مورد نظر اقدامات لازم را انجام دهد.تا چندی پیش شاید هممه فکر می کردند که از پس مباحثی همچون طراحی و دکوراسیون به تنهایی بر می آیند و در فرآیند ساخت یک بنا کمترین توجه به این مورد  می شد. اما هم اکنون نه تنها این مباحث از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند بلکه شاهد هستیم این روزها به عنوان یک رشته دانشگاهی نیز در مراکز معتبر به دانشجویان و علاقه مندان تدریس می شوند.

طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی این روزها دیگر تنها یک تخصص نیست بلکه یک هنر است که در صنعت معماری خود را به شکل بسیار زیبایی بروز داده است .البته این هنر می تواند دارای درجه بندی های مختلف باشد . شما هرگاه به فکر تغییر در شکل چیدمان اسباب و وسایل منزل خود هستید و مثلا در کمترین کار جای یک مبل را تغییر می دهید در واقع به نوعی دارید به عنوان یک دکوراتور عمل می کنید و در طراحی داخلی محیط با این کار تاثیر گذار خواهید بود . اما در درجه بندی حرفه ای این کار توسط متخصصیت و افراد مجربی که سالها علاوه بر گذراندن دوره هیا آکادمیک دارای تجربه عملی نیز می باشند و یم توانند به بهترین شکل ممکن برای شما طراحی دکوراسیون داخلی را پیاده سازی نمایند.

اگر به صورت حرفه ای امور مربوط به طراحی و دکور یک محیط انجام شود قطعا می تواند تاثیر بسیار زیادی بروی افراد ردون ان محیط بگذارد.این روزها به منظور افزایش کارایی افراد یک محیط مثلا اداره سعی می کنند تا با استفاده از دکوراتورهای مجرب و طراحان حرفه ای سعی در ایجاد تغییراتی مفید رد شکل و شاهر محیط داشته باشند . این تغییرات می تواند در تغییر رنگ ها خلاصه شود و یا در نور پردازی محیط به کار رود . به هر حال حتی تغییر کوچکی در نحوه چیدمان اثایه و لوازم محیط هم در این امر بی تاثیر نخواهد بود.

طراحی دکوراسیون داخلی

تحقیقات به عمل امده نشان می هد که طراحی دکوراسیون داخلی دارای تاریخچه چند هزار ساله می باشد و حتی در دوران بسیار قدیم خدمتکاران مصری هم به اندازه وسع و توانایی خویش سعی در تزیین و دکوراسیون محیط خود داشته اند.طبق مدارک و مستندات فعلی انچه که مشخص است این است که اولین طراحی ها و دکورها از مصر باستان نشات گرفته است.بی شک رومی ها یکی از سلاطین امر طراحی در جهان بودهاند و هنوز هم در زمینه انواع طراحی های کلاسیک به نوعی در جهان سر امد تمامی طراحان می باشند.

یک طراح و دکوراتور جدا از اینکه باید دارای ذهنی خلاق و تخیلی عمیق باشد نیازمند یاد گرفتن علومی تخصصی در این زمینه است . شناخت رنگ ها و خصوصیات روانی هر کدام از رنگ ها را باید به خوبی بشناسد تا در مواقع لازم به درستی و به جا  زا انها در محیط مورد نظر استفاده نماید . باید به علم نور پردازی مسلط باشد .چرا که نورها نیز مانند رنگ ها قدرت فریب چشم را دارند و می توانند با ترکیبی حرفه ای به محیط شما نمایی منحصر به فرد را ببخشند.پس حتما باید از دو فاکتور رنگ و نور در طراحی دکوراسیون داخلی محیط خود به خوبی و به جا استفاده نمایید.

برای یک مثال به تزیین اتاق کودک اشاره ای داریم :محیط اتاق قطعا با توجه به شرایط سنی کودک باید دارای حالتی بسیار فانتزی و مهیج باشد.خوب پس اولین قدم یک طراح شناخت موقعیت ها است و این برمی گردد به میزان هوش و توانایی ان در درک موقعیت ها و شرایط.تمامی دکورها و طراحی ای صورت گرفته در اتاق کودک باید مطابق با سن و سال ان باشد.البته این بدان معنا نیست که با هر سال بالا رفتن سن کودک نیاز به تغییرات اساسی در ظراحی دکوراسیون داخلی انجا باشد.قطعا اتاق یک دختر ۱۳ ساله باید تفاوت هایی با اتاق یک کودک ۳ ساله داشته باشد.

طراحی دکوراسیون داخلی

در بالا از دو فاکتور مهم یعنی رنگ و نور در میزان تاثیر گذاری انها در یک طرح صحبت کردیم و حال  برای فضای اتاق کودک باید بتوانید از بهترین و مناسب ترین رنگ و نور استفاده نمایید. به نظر بهرتین راهنما در به کار بردن سایر جزییات می تواند این باشد که ابتدا هدف نهایی و خواسته ای که از یک اتاق کودک می رود را در ذهن مرور نمایید و سپس قدم های بعدی را رد جهت نزدیک تر شدن به ان بر دارید . این قدم می تواند از انتخاب رنگ گرفتاه تا نحوه چیدمان و دکور بندی و نور پردازی مجیط را شامل شود.

بد نیست اگر کودکتان به سنی رسیده که قدرت تکلم دارد از او بپرسید که چه رنگی دوست دارد.حتی اگر قدرت کافی برای صحبت کردن ندارد ولی قدرت تشخیص رنگ ها را دارد می توانید با استفاده از یک جعبه مداد رنگی  از او بخواهید تا رنگ مورد علاقه خود را از میان سایر رنگ ها انتخاب نماید.هیچگاه سعی نکنید تا رنگ و یا مدل دلخواه خود را به کودک تحمیل کنید.بگذارید خود او قدرت انتخاب داشته باشد و با توجه به خصوصیات شخصیتی خود دست به انتخاب بزند.

می توانید به بازار مراجعه کرده و از مبلمان مخصوص اتاق کودکان برای اتاق کودک خود استفاده نمایید.برای دختران از رنگ های دخترانه نظیر صورتی می توان استفاده کرد و برای پسرها نیز از رنگ های پسرانه.برای تزیین دیوارها نیز می توانید از تصاویر فانتزی و مدل ها و الگوهایی که در اینترت هم زیاد یافت می شود استفاده نمایید. تمامی موارد فوق در واقع همان طراحی دکوراسیون داخلی می باشد که قدم به قدم می بایست آنرا پیش ببرید.

 

برای هر طراحی مخصوصا اگر برای طراحی داخلی منزل باشد باید همیشه سعی کنیم یک کانون تمرکز در نظر بگیریم. گاه ممکن است که کانون تمرکز وجود نداشته باشد و در اینجا باید طراح با فکری خلاقانه ان را ایجاد نماید.در یک منزل مثلا در بخش اتاق های ان وقتی دچار چنین مشکلی می شویم و خبری از کانون تمرکز نیست باید به عنوان نمونه فضای نشستن را بر حول محور یک تابلوی نقاشی چشمگیر و قابل توجه بچینید.می توانید اگر قرار است این کار را در فضای نشیمن انجام دهید توسط یک قالیچه که دارای رنگ های درخشانی است فضای گپ و گفت را مرز بندی نمایید.اگر در اتاق خواب می خواهید این عمل را انجام دهید معمولا از تخت خواب به عنوان نقطه کانونی استفاده می شود.البته اگر فضای اتاق خواب شما بزرگ است علاوه بر تخت خواب می توانید به دنبال یک نقطه کانونی ثانویه نیز باشید.

طراحی داخلی منزل

یکی از مکان هایی که در طی روز معمولا ساعات زیادی را در ان سپری می کنیم قطعا منزلمان می باشد. مخصوصا که بعد از یک روز کاری دوست داریم زمانی که به منزل مراجعه می کنیم در نهایت آرامش بتوانیم به تجدید قوای خود پرداخته و حسی همراه با لذت و آسایش را تجربه نماییم.در این بین داشتن طراحی داخلی منزل با توجه به  استانداردهای روز دنیا می تواند نقش مهمی را ایفا نماید.چیدمان صحیح و استفاده از یک نور پردازی مناسب به همراه استفاده از طیف رنگ ها به صورت حیح در جایگاه خود می توان به افراد در  آن محیط کمک فراوانی در جهت رسیدن به آرامش خاطر بیشتر نماید. در دکوراسیون داخلی منزل می بایست توجه ویژه ای به جنبه های بصری محیط داشت.از رنگ و مدل مبلمان گرفته تا نوع کف پوشی که به کار می بریم و مدل و رنگ پرده و حتی رنگ دیوارها و… همه باید با هم از یک هارمونی استاندارد و هم خوانی بهره ببرند.

با توجه به اینکه یک منزل دارای چندین بخش مختلف  است می بایست با توجه به قسمتی که در ان هستیم نوع دکوراسیون را انتخاب نماییم.مثلا برای اتاق خواب ها قطعا باید از رنگ های آرامش بخش همراه با نوری کم استفاده شود و برای سالن پذیرایی این امر کمی متفاوت بوده و می بایست از نور پردازی بیشتری و رنگ های سر زنده تری استفاده کرد.دکوراسیون آشپزخانه از مهمترین بخش های طراحی برای منزل است.

طراحی داخلی منزل

فضای داخلی با نگرش جهانی برای زندگی شهری بسیار مناسب است.انعکاس سبک شهری در تجهیزات ظریف و زیبای مبلمان داخلی و کیفیت هنری آن در آرایش به شیوه ی جهانی به روشی هویداست.به ویژه حضور مجموعه های ارزشمند موجب چشم گیر تر شدن شخصیت معماری داخلی می شود و همین امر می تواند تاثیر قابل ملاحضه ای در نوع طراحی داخلی منزل شما داشته باشد.رنگ کرم آفریننده ی فضایی چون گالری نمایش و پس زمینه ای خوب برای نمایش ترکیب ساده ی اشیا و تابلوهای نقاشی می باشد که از مشخصات اینگونه فضاهاست.اگر تاکید بر طراحی شرط موفقیت فضاست تقابل اشیای قدیمی و کلاسیک با طرح های مدرن و امروزی بدون توجه به قدمت و تجدد ان ها مطرح نیست.

حتما سعی کنید برای اینکهخ طراح بتواند آنچه که شما می خواهید را برایتان پیاده سازی نماید درباره تمام جزییات و انچیزی که در ذهن خود تصور کرده اید با او به صورت مفصل بحث کنید . باید بتوانید تصویر ذهنی خود را همانگونه که هست به ذهن طراح انتقال دهید تا او نیز با درکی درست از خواسته ها و نیازهای شما و با در نظر گرفتن تمامی اصول فنی و تخصصی بتواند نسبت به طراحی داخلی منزل شما قدیم مثبت و موثر بردارد.ما بهترین و شیک ترین دکوراسیون داخلی را برای شما خلق خواهیم کرد.

اگر بتوانید در بخش های مختلف منزل خود از طرح های رویای نیز استفاده نمایید باعث خواهید شد تا سرزندگی را به خانه خود بیاورید.سرزندگی اتاق های رویایی می تواند حس تخیل افراد را بر انگیزد و شما را تشویق کند تا در طول روز حسی خوب را تجربه نمایید.در آرک مایان با توجه به کادر تخصصی که در اختیار داریم مژده طراحی رویایی را بهش ما خواهیم داد . بله طرحی منحصر به فرد شما را فرا می خواند تا خیال بافی های خود را به واقعیت گرم و صمیمی و به دور از اندوه تبدیل نمایید.اما در قالب هر طرحی که قرار است پیاده سازی شود باید در کل میان طراحی داخلی منزل شما نوعی همگونی به چشم بخورد.به نظرتان کلید این هماهنگی می تواند چه چیزی باشد ؟ می توانید برای رسیدن به این هماهنگی از اشیا خیلی ظریف و مورد علاقه تان که در نظر خودتان خیال انگیز و در عین حال منحصر به فرد هستند استفاده نمایید و در جای جای منزل به صورت متوازن از انها استفاده نمایید.

طراحی داخلی منزل

کف اتاق را چوب های ضخیم واکس خورده می توان به کار برد و طرحی منحصر به فرد خلق نمود.قطعا نوع متریال به کار رفته برای طراحی داخلی منزل می تواند نقش بسیار تایین کننده ای در میزان شیک و مدرن بودن ان داشته باشد.البته این امکان دقیقا به میزان بودجه شما نیز بستگی دارد.یک اصل مهم را نیز نباید فراموش کرد که اگر هر چقدر از بهترین متریال ها استفاده کنیم و از مبلمان شیکی نیز بهره ببریم اما رنگ بندی و نور پردازی خوبی نداشته باشیم قطعا انطور که باید لوازم نمی توانند جلوه و نمای واقعی خود را به معرض نمایش بگذارند.پس در این زمینه حتماب باید توسط یک شرکت طراحی داخلی مجرب اقدام به تایین رنگ ها و نور پردازی محیط نماییم.

با افتخار اعلام می کنیم آرک مایان با دارا بودن کادری مجرب و حرفه ای و داشتن چندین سال تجربه موفق در این زمینه آمادگی دریافت سفارشات شما می باشد.در تمام طرح هایی که برای مشتریان خود تا به اکنون به کار برده ایم همیشه سعی کرده ایم تا ابتدا به خواسته های مشتریمان خود به خوب یگوش داده و درک صحیحی از آنچه که می خواهند به دست آوریم و سپس با توجه شناختی که از خواسته های ایشان به دست اورده ایم به اجرای قدم به قدم انها بپردازیم.البته قطعا هر جا که نیاز باشد مشاوره های لازم را به مشتریان ارائه می دهم تا در نهایت طرح نهایی با بالاترین کیفیت ممکن پیاده سازی شود.یکی از یباترین و منحصر به فرد ترین ها را برای دکوراسیون منزل شما تدارک دیده ایم.

طراحی داخلی منزل

مهمترین عاملی که می تواند نقش تایین کننده ای در میزان کیفیت یک طرح داشته باشد قطعا میزان بودجه ای است که برای ان در نظر گرفته اید. هر چقدر بودجه بیشتری برای طراحی داخلی منزل خود کنار بگذارید قطعا طراح و دکراتو با آزادی عمل بیشتری می تواند نسبت به طراحی و پیاده سازی طرح مد نظر اقدام نماید.در این زمینه اگر تمایل دارید تا با آخرین نمونه کارهای ما آشنا شوید می توانید به دفتر شرکت مراجعه نمایید و خودتان از نزدیک با میزان تخصص و کیفیت کارهای ما آشنا شوید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر همچنین می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۹۴۵۷۴۹ همین الان با ما تماس بگیرید.

یکی از عواملی که باعث شده است تا طرح ها ما نسبت به سایر طرح های دیگران منحصر به فرد تر باشد قطعا تنوع در استفاده از متریال های مختلف در یک طرح است. ما با دارا بودن کادری مجرب امکان از هر نوع متریالی را در کار دارا بوده ایم و با توجه به نیاز  یک طرح هر کجا که لازم باشد از متریال های گوناگون بهره خواهیم برد.مبحث بعدی که می تواند در زیبایی طراحی داخلی منزل شما بسیار نقش تایین کننده ای داشته باشد قطعا نوع چیدمانی است که قرار است برای اسباب و وسایل منزل به کار  رود.کادر مجرب آرک مایان با دارا بودن آخرین مدارک علم فنگ شویی می توانند در این زمینه بهترین و دقیق ترین پیشنهادات را به شما ارائه دهند تا در نهایت به بهترین شکل ممکن بتوانید وسایل منزل خود را چیدمان نمایید.

ما برای تمامی بخش های منزل شما طرح ها و ایده های خاصی داریم. از سرویس های بهداشتی گرفته تا سالن پذیرایی و اتاق های خواب و آشپز خانه.هر کدام را با توجه به نوع کارایی که دارند برایتان دیزان و طراحی خواهیم کرد.استفاده از آخرین و مدرن ترین تکنیک های طراحی یکی از مهمترین خصوصیت آرک مایان است.همیشه سعی کرده ایم تا مطالعه روز افزون منابع معتبر خارجی در این زمینه همیشه به روز باشیم و بتوانیم طرح های منحصر به فردری را به مشتریان پیشنهاد کنیم.

منزل ما جایی است که قرار است کانون گرمی برای حضور تمام افراد خانواده باشد و احتمالا بعد از یک روز کاری سخت  خسته کننده در طول ساعاتی که در منزل هستیم به استراحت و تجدید قوا بپردازیم.آیا می دانید که دکوراسیون داخلی منزل چقدر می تواند در این زمینه نقش مهمی را ایفا نماید.؟ بله با به کار گیری یک طراحی داخلی حرفه ای شما می توانید احساس خوبی را از حضور در محیط خانه تان به دست آورید .شما نیاز به طرحی دارید که فطرتا دارای گرما و آرامش باشد.نظرتان راجع به اتاقی به سبک روستایی چیست ؟ البته این یک پیشنهاد است.اتاقی که در ان اکثر لوازم دست ساز و ساده می باشد و روحی تازه را می تواند به فضای انجا بدمد.شاید هم حس  خاصی از میراث گذشتگان را برای ما تداعی نماید.

در هر حال باید فضای دکوراسیون داخلی منزل شما در راستای رسیدن به یک آرامش و راحتی باشد.شما نمی خواهید در منزل هم مانند محیط بیرون حسی شلوغ و درگیرانه را تجربه کنید.باید حسی کاملا متفاوت با انچه که ممکن است دربیرون برای شما رخ دهد را در منزل کسب کنید.نوع چیدمان مبلمان و اسباب و لوازم می تواند در این میان نقش بسیار مهمی داشته باشد.اینکه از فضای موجود به چه نحو استفاده کنید این شاید کلید معما باشد . یادتان است که در مقالات قبل گفتیم هدف از طراحی و دکوراسیون در واقع بهینه کردن فضای موجود است و البته ایجاد زیبایی بصری محیط.خوب محیط یک خانه زمانی بهینه می شود که در ان بتوان با آرامش خیال به رفع خستگی روزانه پرداخت.

نوع رنگ آمیزی دیوارها  و سقف و کف پوش ها همگی می تواند در این مهم نقش تایین کننده ای را ایفا نماید. پس دقت کنید زمانیکه می خواهید کف پوش منزلتان را انتخاب کنید  حتما رنگی که برای ان در نظر خواهید گرفت اولا دارای همگونی لازم با دیوار و سقف و پرده ها و مبلمان داشته باشد و دوم اینکه بتواند حس ارامش را برای شما به ارمغان بیاورد.بسیاری از افراد معتقد هستند که برای رسیدن به یک دکوراسیون داخلی منزل بسیار  منحصر به فرد حتما باید از لوازم بسیار لوکس استفاده شود در صورتیکه اصلا اینگونه نیست. البته منکر آن نیستیم که اگر بتوانید از لوازم مدرن و لوکس در طراحی داخلی منزل خود استفاده کنید خلاف هدف اصلی گام برداشته اید.ما در واقع منی خواهیم بگوئییم اگر حتی چنینی امکانی برای شما فراهم نیست که هزینه های گزافی برای این منظور انجام دهید حتما می توانید با طرحی خلاقانه بسیاری از کمبودها را رد این زمینه جبران نمایید.

یک رنگ بندی متناسب و یا یک نور پردازی حرفه ای شاید بتواند بسیاری از کاستی های شما را جبران نماید.شما اگر از بهترین متریال های ممکن هم استفاده نمایید اما در نوع رنگ بندی محیط و نور پردازی دقت لازم را نداشته باشید تقریبا می توان گفت همه زحمات شما از بین خواهد رفت و نتیجه لازم را نخواهید گرفت.نور و رنگ هر دو پر فریب هستند و می توانند چشمان بیننده را گمراه نمایندو شما باید از این خصوصیت به نحو احسن در پروزه های خود استفاده نماییدو تمامی موارد فوق نیازمند افرادی مجرب و متخصص است که با شناخت علوم معماری بتوانند به صورت قدم به قدم و حرفه ای اقدام به طراحی و دکوراسیون داخلی منزل شما نمایند.

با افتخار اعلام می داریم که مجموعه آرک مایان با کادری مجرب اماده ارائه خدمات حرفه ای در این زمینه به شما عزیزان می باشد.پیشنهاد می کنیم حتما به دفتر شرکت مراجعه نمایید و از نزدیک از آخرین پروئژه هایی که انجام داده ایم دیدن نمایید. ما پیشنهادهای منحصر به فردی را برای شما خواهیم داشت.آرک مایان با ده ها سال تجربه و با دارا بودن افرادی مجرب می تواند انچه که شما در ذهن می پرورانید را به واقعیت تبدیل نماید.ما در قدم اول و برای اجرای دقیق دکوراسیون داخلی منزل شما از شما می خواهیم که جز به جز انچیزی که در ذهن متصور هستید را بازگو نمایید تا با نیازهای شما آشنا شویم.سپس نیازهای شما را در چارچوب فنی و تخصصی مورد بررسی قرار خواهیم داد تا بتوانیم برای شروع یک نقشه راه تهیه نماییم و قدم به قدم مراحل پروژه را به انجام برسانیم.در طراحی دکوراسیون خانه شما ما نظر شما را دقیقا در طراح لحاظ خواهیم کرد.

آرایش منزل و تنوع در شیوه ی خوش آمد گویی برای شما باید از اهمیت بالایی برخوردار باشد.اگر به منزل جدیدی نقل مکان می کنید قطعا شما هم با ما هم عقیده هستید که نمی توان به راحتی تمام سلایق نفر قبلی را قبول کرد و تغییری در دکوراسیون ان ایجاد نکرد. بله شما دقیقا احتیاج دارید تا بر اساس طرز تفکر خود دست به تغییرات بزرگی بزنید و شاید حتی نیاز به تغییراتی رد معماری داخلی ساختمان نیز داشته باشید.به ههر حال مجموعه آرک مایان امادگی طراحی و اجرای تمامی خواسته های شما را از صفر تا صد را دارد.ما سعی خواهیم کرد تا تمامی تغییراتی که قرار است برای رسیدن به طرح کلی شما در دکوراسیون داخلی منزل انجام شود با کمترین آسیب به بخش های مختلف صورت پذیرد تا با کمترین هزینه ممکن این امر انجام شود.مثلا تبدیب یک حمام قدیمی به حمامی مدرن و یا تغییرات اساسی در یک آشپزخانه و یا فضای نشیمن و…

برای اتاق خواب شما فضایی دنج را باید تدارک ببینم.اتاق خواب یکی از بخش های مهم در دکوراسیون منزل محسوب می شود. فضایی با نور پردازی ملایم و رنگ های آرامش بخش تا بتواند هم نام اسمش برای شما خوابی ارامش بخش را به همراه داشته باشد.اصولا یکی از پیچیده ترین و ظریف ترین طراحی های در زمینه منازل صورت می پذیرد . چرا که هر بخش ان بر اساس نوع کاربری که دارد براید طراحی و دکوراسیون شود. مثلا فضای سالن پذیرایی باید سراسر پز از شور و انرژی باشد و از رنگ ها و چیدمانی استفاده شود که سرزندگی را به ارمغان بیاورد.فضای آشپزخانه باید تا حد ممکن بهینه طراحی شود و همه جیز به نحو احسن و در جای مناسب خود قرار گیرد.رعایت تمامی نکات ریز است که در نهایت باعث می شود تا طرح نهایی مورد پسند شما شود و تبدیل به طرحی منحصر به فرد گردد.امیدواریم در این زمینه توانسته باشیم توضیحات خوبی را برای شما علاقه مندان ارائه داده باشیم. در صورت تمایل می توانید هر زمان که خواستید با ما در تماس باشید و یا در ساعات اداری به دفتر شرکت مراجعه نموده و از آخرین نمونه کارهای ما دیدن نمایید.

 

 

 

دکوراسیون داخلی
دکوراسیون اداری
مبلمان اداری
دکوراسیون داخلی منزل:: بازدید از این مطلب : 2
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 خرداد 1395 | نظرات (0)
 
نوشته شده توسط : مجتبی

طراحی داخلی ویلا

عواملی که همیشه در یک پروزه طراحی و دکوراسیون می توانند نقش بسیار تایین کننده ای داشته باشند جدا از نوع متریال های به کار رفته  موارد ی همچون رنگ و نور می باشند . بله بارها نیز به این موضوع اشاره داشته ایم که نور و رنگ هر دو چشمان انسان را براحتی فریب می دهند و یک طراح حرفه ای با توجه به این خاصیت باید به نحوی حرفه ای و دقیق بتوانید در پروزه طراحی داخلی ویلا از این دو عامل استفاده کرده تا در نهایت بتواند طرحی منحصر به فرد را ارائه دهد. البته نوع متریال نیز می تواند تاثیر گذار باشد اما جالب است بدانید اگر محیط ما نور مناسب و رنگ امیزی همگونی نداشته باشد متریال های استفاده شده هر چقدر هم که گران قیمت و لوکس باشند نمی توانند انطور که می بایست نما و جلوه خود را بروز دهند.پس قبل از هر چیز باید به این دو عامل توجه ویزه ای داشت.

آرک مایان با سال ها تجربه حرفه ای در زمینه انواع طراحی و دکوراسیون داخلی  آماده ارائه خدمات حرفه ای در این زمینه به شما متقاضیان عزیز می باشد. در زمینه طراحی داخلی ویلا ما با در نظر گرفتن آخرین متدهای روز دنیا و با استفاده از بهترین و مرغوب ترین متریال ها موجود تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا در نهایت برای شما طرحی بسیار شیک و منحصر به فرد ایجاد نماییم.شما می تواند تمام خواسته های خود را به ما بگویید و ما نیز با در نظر گرفتن کلیه جوانب سعی خواهیم کرد تا انجا که میسر باشد با حفظ تمام اصول زیبایی شناسی و طراحی خواسته های شما را برای طراحی داخلی ویلا پیاده سازی نماییم.

 

طراحی داخلی ویلا

 

مهمترین تفاوت کارهای آرک مایان با سایر رقبا در این است که ما همیشه سعی کرده ایم تا کاری متفاوت را به مشتری ارائه دهیم.شما با ما می توانید از این پس هم متفاوت تر و هم منحصر به فرد تر باشید.ما هیچ گاه سعی نکرده ایم تا طرحی که قرار است به مشتری ارائه دهیم را از دیگر طرح های موجود کپی برداری کنیم و معتقد هستیم کارهایی که باید به متقاضیان ارائه دهیم باید از هر نظر منحصر به فرد و تک باشد.

در مجموعه آرک مایان سعی کرده ایم تا از تمامی تخصص ها بهترین افراد را گرد هم اوریم و در زمان اجرای هر پروزه به بهترین شکل ممکن به تمامی جزییات ان رسیدگی کنیم. بله ما معتقد هستیم که همین جزییات هستند که در اخر خود را نمایان خواهند کرد و طرحی منحصر به فرد را خلق می نمایند.می توانید به صورت حضوری به دفتر ما مراجعه نمایید و از آخرین پروژه هایی که در زمینه طراحی داخلی به انجام رسانده ایم بازدید نمایید.دو خصوصیت ویزه در تمامی کارهای ما به خوبی نمایان است :

-منحصر بودن در طراحی

-متمایز در نحوه اجرا

طراحی داخلی ویلا

بله ما معتقد هستیم که هر طرح باید برای خود حرفی تازه برای گفتن داشته باشد و تا کنون به خود اجازه نداده ایم که بخواهیم کاری تکرای و کپی را به مشتری پیشنهاد کنیم.پروژه های طراحی داخلی ویلا معمولا به دلیل بزرگ بودن مساحت کاری دارای جنبه های مختلفی می توانند باشند. برای هر بخش می توان طرحی خاص و منحصر به فرد و متناسب با ان را در نظر گرفت. بخش وروردی ساختمان -حیاط-سالن پذیرایی-و… دیگر بخش ها.

البته این مهم است که ویلایی که قرار است کار کنیم در کدام منطقه آب و هوایی باشد .اگر قرار است این پروزه در شمال کشور انجام شود به دلیل میزان رطوبت و دیگر عوامل محیطی می بایست حتما از متریال ی استفاده شود که در طول زمان دچار پوسیدگی نشود. دقت کردن به این موارد و رعایت تمامی اصول حرفه ای در زمان اجرای یک پروزه مربوط به طراحی داخلی ویلا تنها از پس گروهی مجرب و با تجربه بر می آید.

طراحی داخلی ویلا

 

ما با استفاده از آخرین تکنولوژهای نور پردازی و با استفاده از علم فنگ شویی و روانشناسی رنگ ها تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در نهایت برای ویلای شما طرحی بسیار شیک و خاص را خلق نماییم.اگر به طرح های قدیمی علاقه مند هستید و در عین حال دوست دارید تا از تکنولوژی های روز نیز در طراحی داخلی ویلا شما استفاده شود می توانیم با ظرافتی خاص تلفیقی از طرح های قدیمی و سنتی و و طرح های مدرن را برای شما ایجاد نماییم.

طراحی داخلی ویلا

 

 

عوامل مختلفی می توانند از ایجاد یک طرح و نقش برای ویلای شما تاثیر گذار باشند. مثلا میزان وسعت و شکل ظاهری بنای شما می تواند عامل مهمی در انتخاب طرح نهایی باشد. در نهایت همانطور که در بالا نیز عنوان کردیم در قدم اول سعی خواهیم کرد تا ابتدا تمام آنچه که مشتری در ذهن خود می پروراند را مطلع شده و سپس تا جایی که به استانداردهای یک طرح آسیبی وارد نشود انها را قدم به قدم  در طرح پیاده سازی نماییم.می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه همین الان با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۹۴۵۷۴۹ تماس حاصل فرمایید.

طراحی داخلی ویلا

 

گاهی اوقات رعایت نکاتی بسیار کوچک می تواند تاثیری بسیار بزرگ در شکل نهایی طرح و پروزه شما بگذارد.مثلا به عنوان نمونه در یک اتاق هیچ چیز نمی تواند به انازه داشتن پرده ای شیک و جذاب  به نما و جلوه اتاقتان کمک کند.و یا در یک اتاق پذیرایی داشتن یک نقطه کانونی درست و نحوه چیدمان صحیحی به دور ان می تواند نظمی خاص را به محیط آنجا بدهد. و…. از این قببیل موارد زیاد هستند و تنها طراحی مجرب و دکوراتوری حرفه ای می تواند  در طول مسیر اجرای پروزه این نکات را به خوبی و در جای خود اجرا نماید.برای اتاق خواب های ویلای شما نیز طرحی خاص در نظر گرفته ایم. ما به بهترین شکل ممکن دکوراسیون اتاق خواب را برای شما انجام خواهیم داد.

طراحی داخلی ویلا

طراحی داخلی ویلا

طراحی داخلی ویلا

طراحی داخلی ویلا

 

کلمات کلیدی:

 

 

طراحی داخلی

بازسازی ساختمان

طراحی داخلی منزل

سقف کاذب کناف

طراحی سقف کاذب

طراحی داخلی

شرکت طراحی داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی

بازسازی ساختمان

طراحی داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل

طراحی داخلی ویلا

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون داخلی
دکوراسیون اداری
مبلمان اداری
دکوراسیون داخلی منزل

نویسنده : امیر عباس
آموزش بسکتبال
نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

ایران از دوران قدیم تا کنون همواره در زمینه آموزش کشتی و همچنین آموزش کشتی کشوری پر افتخار بوده و اسطوره هایی را تحویل دنیا داده است که در هیچ نقطه از جهان همانند آنها ظهور نخواد کرد
یکی از این پهلوانان ایرانی اکبر فلاح است.وی مدت چند سال است که به هیچ وجه مصاحبه نمی کند و هنگامی که خبرنگاران از او میخواهند در باره کشتی یا آموزش کشتی بحث کند به آنها می گوید: آن زمانی که ما را سر دست میگرفتند ، گذشت.به دنبال تازه نفس ها بروید.
این پهلوان غیور بارها برنده میادین کشتی شده و به کرات نام ایران را بر سر زبان ها انداخته است
اکبر فلاح در حال حاضر در مجله خزانه مشغول به آموزش کشتی می باشد و از بحث ها و گفتگوهای داغ کشتی تا حودی فاصله گرفته است و بیشتر علاقه دارد در همان باشگاه قدیمی کارگران فنون کشتی را آموزش دهد.

آموزش کشتی
اکبر فلاحی در سال ۱۹۹۳ در وزن ۶۸ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد و در سال ۱۹۹۵ نیز مدال نقره را برای کشورمان به ارمغان آورد
اکبر فلاح نیز مانند بسیاری از درستداران آموزش کشتی در در جنوب شهر تهران متولد شد و از همان دوران نوجوانی به یادگیری کشتی مشغول شد.آن زمان اکبر تمام دغدغه اش رسیدن به تمرینات در باشگاه کارگران بود.باشگاهی که اکنون عکس هایی بزرگ از وی به دیوار آویخته اند و نام او را زیرش نوشته اند:پهلوان اکبر فلاح.
او در سالهای پیش به آموزش کشتی آزاد ، در تیم ملی کشتی جوانان مشغول بود ولی اکنون به آموزش جوانان در منطقه محل تولد خویش می پردازد
اکبر فلاح متولد ۱۳۴۵ است و به گفته او جوانان و نوجوانان پایین شهر تهران بیشتر علاقه به یادگیری کشتی نشان میدادند.به گفته خودش حتی یک جلسه تمرین را هم در آن زمان از دست نمیداد.البته این نکته را هم یاد آور میشود که فضای کشتی در آن زمان با حالا تفاوت های زیادی داشت.به قول خودش آن زمان مربی ها عرق بچه ها را در می آوردند.

پس از پیروزی اکبر در المپیک تورنتو در سال ۱۹۹۳ او را پهلوان اکبر فلاح نامیدند.او همیشه از لطف مردم نسبت به او تشکر کرده و می گوید پس از پیروزی ام هنگامی که به محله بازگشتم خزانه از عکس های من پر شده بود.هم محله ای ها نیز شیرینی پخش میکردند.
البته اکبر گلایه هایی نیز دارد.او سالهاست که از تیم ملی کشتی خارج شده و حتی آموزش کشتی آزاد را نیز در تیم ملی رها کرده است اما به راستی که دیگر کسی سراغی از او نمیگیرد و حتی مسئولین نیز از او یادی نمی کنند اما مردم همچنان او را به یاد دارند و به خاطر اوست که به آن باشگاه میروند.و او به نوجوانان و جوانان پر امید ،کشتی آموزش میدهد و به حضور آنها در تیم ملی و مسابقات جهانی ایمان دارد.
اکبر فلاح در سال ۱۳۷۲ یعنی در همان سالی که قهرمان جهان شد ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد.در سال ۱۳۷۴ نیز از محله خزانه نقل مکان کرد.او در مورد نقل مکانش میگوید:به هیچ وجه علاقه نداشتم از محله پدری ام به جای دیگری مهاجرت کنم اما پس از قهرمانی یک خانه به عنوان جایزه به من داده شد و من با همسرم تصمیم گرفتیم که در آنجا زندگی کنیم.اما نقل مکان من به این معنا نیست که دیگر علاقه ای به ماندن در خزانه نداشتم.زیرا همانگونه که میدانید من در سالهای پس از مهاجرت به فعالیت و آموزش کشتی به جوانان خزانه پرداخته ام.

آموزش کشتی
فرزندان فلاح به طور حرفه ای ورزش را دنبال نم کنند اما از ورزش دور نمانده اند.اکبر میگوید:برایم مهم است که فرزندانم ورزش کنند و در این مورد سختگیر نیز هستم زیرا معتقدم با این کار خودشان را در برابر بیماری ها بیمه می کنند.
امروزه باشگاه های کشتی بسیاری با نام اکبر فلاح به وجود آمده اند.اما فلاح از وجود آنها اطلاعی ندارد و همواره به دوستان و اقوام و آشنایانش گفته که تنها در باشگاه کارگران به آموزش کشتی مشغولم.اما افراد سودجو از اسمم سوءاستفاده میکنند و جوانان را با اسم من جذب و ثبت نام می کنند.
فلاح در مورد امکانات ورزشی خزانه میگوید:امکانات ورزشی ما در چند سال گذشته پیشرفت هایی داشته اما به هیچ وجه کافی نیست.مخصوصا در حوزه کشتی بانوان.امکانات برای بانوان که مادران جامعه هستند بسیار کم است.مادران جامعه باید از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشند
اکبر علاوه بر اموزش کشتی در باشگاه کارگران به جوانان درس اخلاق میدهد و به آنها گوش زد میکند که ورزشکار بی اخلاق هیچ گاه اسطوره نمیشود.وی معتقد است که در ورزش باید پهلوان و جوانمرد بود.همچنین به شاگردان خود میگوید که قبل از زمین زدن حریف باید ابتدا رذیلت های اخلاقی خود را به خاک بکشند.

 

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

آسیب های احتمالی تنیس روی میز:
در تمامی ورزشها در صورت انجام تمرینات غیر اصولی و سنگین آسیب هایی به بدن وارد میشود.در مورد آموزش تنیس روی میز هم این قاعده صدق می کند.تمیرینات بدنی زیاد همواره احتمال آسیب دیدگی را چندین برابر می کند.به همین علت ما باید از آسیب های ممکنه مطلع شویم.
معمولا در پینگ پنگ ستون فقرات ،شانه ،قوزک و مچ بیشتر از سایر نقاط دچار آسیب دیدگی میشوند.
تحقیقات و پژوهش ها در زمینه ورزش نشان میدهد که در هنگام آموزش پینگ پنگ ویا هر ورزش دیگری بیش از مسابقات رسمی احتمال آسیب دیدگی وجود دارد.در درجه اول بیشتر آسیب دیدگی ها متوجه بافت ماهیچه میشوند.که در این صورت آسیب دیدن تاندون ها در پی آن انجام میشوند.رشته آموزش تنیس روی میز از رشته هایی است که کمترین خطر آسیب دیدگی را به همراه دارد.بنابر این با خیال راحت تری میتوان این ورزش را دنبال کرد.زیرا این ورزش در میان سایر ورزش ها از نظر آسیب دیدگی های حاد و مزمن در رده آخر قرار دارد.

آموزش تنیس
البته هر ورزشی در صورت درست انجام نشدن به یک سری نقاط خاصی از بدن آسیب میرساند.یک ورزشکار باید نحوه کارکرد آناتومیکی و پاتو بیولوژی آسیب دیدگی بافت ها و اندام های مختلف را بشناسد.برای این منظور باید به میزان توزیع بار اضافه بر روی اندام های بدن آگاه باشد و از مکانیزم و چگونگی واکنش بیوشیمیایی بافت ها در زمان تحمیل فشار آگاه باشد.
آسیب ها دو گونه اند:۱- آسیبهای ناشی از ضربه شدید ۲- استفاده بیش از حد از ماهیچه و اندام
گاهی برخی از آسیب ها نیز به دلیل رگ به رگ شدن به وجود می آیند یا آسیب هایی از این قبیل که پس از گذش مدتی کوتاه خود به خود خوب می شوند.
از نمونه های آسیب دیدگی استفاده بیش از حد میتوان به آسیب در تاندون آشیل نام برد.بازیکن پینگ پنگ در صورتی که به این آسیب دیدگی دچار شود ابتدا دردی خفیف پس از تمرین احساس خواهد نمود و پس از یک روز درد برطرف می گردد غافل از آنکه در طی آموزش تنیس در جلسات بعدی این درد مجددا به سراغ وی خواهد آمد و مرتبا بدتر میشود و حتی گاهی به صورت یک مشکل بسیار جدی ظاهر می گردد.
اما سوال اینجاست که چرا اصلا باید آسیب دیدگی در ورزش وجود داشته باشد.در پاسخ به این سوال باید گفت که گرم نکردن به اندازه کافی ، آماده نبودن فرم و استیل فیزیکی ، انتخاب تمرین و یا تمرینات نا مناسب ،دوره توان بخشی کوتاه مدت ،عوامل آناتومیکی ،انجام تکنیک هایی خاص در موقعیتی که هنوز زمان مناسب برای انجام آن فرا نرسیده است ،تکنیک های نامناسب ،کفش بد ،امکانات بد مانن زمین نامناسب و…، تجهیزات حفاظتی نامناسب ، شرایط جوی و آب و هوایی بد و نبود امکانات گرمایشی و سرمایشی در فصل های زمستان و تابستان و چیزهایی از این قبیل همواره خطر آسیب دیدگی ها را افزایش میدهند.


در میان نواحی حساس و آسیب پذیریاد شده کتف و شانه سهم بیشتری نسبت به سایر نقاط دارند.بیشترین آسیبها و فشاری که بر روی شانه وارد می شود ،ناشی از توپ بزرگ می باشد(توپ ۴۰ میلی متری).در این صورت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تعداد بسیار زیادی از آسیبهای تنیس روی میز.در نتیجه حرکات تند و کوتاهی است که در ضرباتی مانند فورهند انجام میگیرند.
این وظیفه مربی است که در حین آموزش تنیس روی میز از آسیب های ممکن در این رشته صحبت کند و از وقوع آنها جلوگیری کند.
نکته دیگری که در این مبحث باید در نظر داشت این است که در ورزش پینگ پنگ هر چیزی که باعث کاهش دامنه حرکت و یا عضله کنترل کننده حرکت در راستای اجرای دقیق ضربه شود، به آسیب دیدگی منتهی خواهد شد.حالت بدن نقش عمده ای در اجرای صحیح حرکات و ضربات تنیس روی میز دارد.

آموزش تنیس روی میز
اشتباهی که گاهی مربیان مرتکب ن میشوند این است که با افزایش حجم تمرینات مانند افزایش تعداد ،زمان ،یا شدت تمرین برخی تکنیک ها باعث ایجاد آسیب در بافت اندام های بدن بازیکن میشوند.افزایش حجم تمرین در بازیکنی که قبلا مصدوم شده و پس از گذراندن طول درمان مجددا به ورزش بازگشته است ،بسیار خطرناک تر از بازیکنان عادی می باشد.همانطور که قبل از مسابقات رسمی بازیکن خود را گرم می کند ،در آموزش پینگ پنگ و تمرینات روزانه نیز باید این نکته را رعایت کند.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

درباره بدمینتون:
این رشته ورزشی بسیار راحت است و هر کسی به آسانی میتواند آن را فرا بگیرد.بدمینتون ورزشی است که چه در فضای آزاد و چه در محیط های بسته مانند سالنها قابل اجراست.نکات بسیاری می تواند در باره آموزش بدمینتون بیان کرد اما به طور کلی این ورزش در سطح تفریح های معمول نیازی به آموزش های خاص و پیچیده ندارد.
بدمینتون با استفاده از راکت و شاتل پری و پلاستیکی انجام میگیرد و زمین بازی توسط تور به دو قسمت تقسیم میگردد.این بازی به صورت دو نفره و یا چهار نفره امکانپذیر است در نتیجه هم به صورت تیمی میشود از آن لذت برد و هم انفرادی.شاتل بدمینتون همان توپ کوچکی است که شکل خاص و منحصربه فرد خود را دارد و مرتبا در حال طی کردن طول زمین بازی است که البته نام کامل آن شاتل کک می باشد.

آموزش بدمینتون
آموزش بدمینتون ممکن است کمی پیچیده باشد اما در سطح بازیهای دوستانه نیازی به یادگیری اصول پیچیده نیست.ولی برای کسانی که قصد قهرمانی در مسابقات رسمی را دارند مسئله کمی متفاوت است.در این صورت فرد باید با تمامی قوانین آشنا باشد و از آمادگی جسمانی بالایی نیز برخوردار باشد.
امکانات و تجهیزات بدمینتون:
یکی از مزیت های ویژه بدمینتون این است کهشما به راحتی میتوانید متعلقات این رشته را فراهم کنید و در هر جایی به آموزش بدمینتون بپردازید.البته امکانات این رشته برای سطوح مختلف کمی تفاوت دارد.
جنس راکت بدمینتون معمولا یا چوب است و یا فلز و گاهی هم ترکیبی از هردو البته گاهی همبه صورت های کربن دار، کربنکس و گرافیتی نیز ساخته می شوند.
در مسابقات رسمی همواره از شاتل های پری استفاده می شود.شاتل های پلاستیکی به دلیل مقاومت نسبتا بیشتری که دارند و همچنین ارزانترند ،بیشتر جنبه تمرینی دارند.
تور بدمینتون معمولا تیره رنگ است و دور لبه آن نواری سفید رنگ قرار دارد.ابعاد زمین بدمینتون بسته به تعداد بازیکنان متفاوت است.در مسابقات و بازی های یک نفره(در هر زمین یک نفر) این ابعاد ۴۰/۱۳*۱۸/۵ متر و برای بازی دو نفره ۴۰/۱۳*۱۰/۶متر می باشد.در بازیهای رسمی زمین سبز رنگ است و خطوط مرزی آن با رنگ سفید معین شده است.
از دیگر ملزومات برای بدمینتون در مسابقات رسمی میتوان به کفش و جوراب ورزشی و پیراهن و شورت مخصوص اشاره کرد.حداقل ارتفاع سالن بدمینتون باید ۱۰ متر باشد.
نکات ایمنی در بدمینتون:
هر ورزشی آسیبهای خاص خود را داردوبدمینتون نیز از این قاعده مستثنا نیست.اما اگر مربی در آموزش بدمینتون کم کاری نکرده باشد و تمامی آسیب های ممکن را به ورزشکار آموخته باشد مشکلی پیش نخواهد آمد.

آموزش بدمینتون
قبل از اینکه بازیکن بخواهد وارد زمین بازی شود باید به خوبی بدنش را گرم کرده باشد زیرا میانگین در هر دقیقه باید ۶۰ ضربه به توپ بزند که البته با دویدن و حرکات ورزشی دیگر همراه است.
بدمینتون ورزشی است که در آن کشیدگی عضلات به دفعات اتفاق می افتد.یک بازیکن باتجربه به خوبی میداند که انجام حرککات کششی از مهمترین قسمت های این ورزش است.با انجام نرمش ها و حرکات کششی عضلات بسط داده میشوند و میزان آسیب دیدگی آنها بسیار پایین می آید.
یک مربی در حین آموزش بدمینتون حرکات کششی منایب را به ورزشکار خواهد آموخت.نوع حرکت کششی و میزان نگهداری آن بسیار مهم است و نیازمند علم و تجربه از سوی مربی است.در صورتی که عمل گرم کردن بدن به خوبی انجام گیرد ،عضله قادر است ۲۰ درصد بیشتر از حد معمول خود انبساط یابد.به این نکته توجه داشته باشید که در حرکات کششی نباید دردی حس شود مخصوصا در مفاصل.استاندارد تمرین حرکات کششی برای بدمینتون هفت ثانیه برای هر تمرین است و هر تمرین باید سه بار انجام شود.بازیکنان با تجربه قبل از شروع بازی ۲۰ دقیقه دور زمین می دوند و پس از آن بدون شاتل شروع به تمرین می کنند.یا اصطلاحا سایه میزنند.

آموزش بدمینتون
با آنکه ورزش بدمینتون یک ورزش سبک است اما اجرای غیر اصولی آن باعث ایجاد درد و صدمات جبران ناپذیری به بدن میشود.آسیب های بدمینتون بیشتر در نواحی تاندون آشیل ،مفاصل قوزک پا و زانو صورت میگیرد.ستون فقرات و شانه نیز بیشترین فشار را متحمل می گردند.
موارد دیگری نیز در بروز آسیب ها موثر هستند که از جمله آنها میتوان نامناسب بودن کف پوشها و زمین ،انجام کارهای سنگین در سنین پایین در بازیکنان و استفاده از کفشهای نامناسب را نام برد.برای گرفتن نتیجه در رشته بدمینتون اجرای اصولی حرکات و همچنین لوارم و امکانات مناسب الزامی هستند و نقش بسزایی در این امر دارند.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

در این مبحث از آموزش کونگ فو به زمان و چگونگی پیدایش هنر رزمی کونگ فو می پردازیم:معنی لغوی کونگ فو در بعضی اقوام به معنی عالی ترین شکل هر چیز شکل گرفته بود و در برخی اقوام دیگر به معنی مرد دانا .ولی در کل می توان گفت که گونگ فو هیچ معنای خاصی ندارد.
پیدایش هنر رزمی کونگ فو زمانی آغاز شد که بودیهارما و یا به گفته چینی ها تامو از هند به معبد شائولین که در ایالات هوتان واقع شده وارد شدند. که سرچشمه همه هنر های رزمی در این مکان است.اساس هنر های رزمی کونگ فو یا بوکس چینی از آنجایی شروع شد که تامو ۱۸ تا حرکت فیزیکی متناسب با حالات روحی و جسمی برای جوانان راهب معبد ابداع کرد.شاگردان راهب حرکاتی که اموزش داده شده بود را توانستند به خوبی یاد بگیرند، و این هنر را گسترش دهند.و کم کم علاقمندان زیادی را توانست به خود جذب کنند و معبد های دیگر هم جذب این هنر رزمی شدند.و بعد از رواج این هنر در سراسر چین به عنوان هنر رزمی این کشور ثبت شد.

آموزش کونگ فو
ولی این هنر رزمی حرکات فیزیکی موزون دست و پا است را بیان می کند.و مردان و زنانی در این هنر فعالیت داشتند که برای مردم قابل اعتماد بودند.و بین دو گروه جن گیران ، جادو گران و راهبان و افراد مذهبی رواج بیشتری داشته است.
گروه جادوگران و جن گیران:در آن زمان این دسته از افراد برای امرار معاش حرکات پیچیده و زیبا وافسونگری هایی را اجرا می کردند.و همچنین به فرزندان خود هم این حرکات و فنون را انتقال می دادند.
گروه راهبان و افراد مذهبی: از خصوصیات این افراد می توان به این موضوع اشاره کرد که گیاه خوار بودند و ساده زندگی می کردندد همچنین این افراد باید در دوران زندگیشان از مسائل مادی دور باشند و ازدواج نکنند.و هنر های رزمی را به صورت طاقت فرسا تمرین می کردند.
کار راهبان این بود که جامعه ملموس را اصلاح کنند و این راهبان در جایی که به کسی ظلم می شد حاضر می شدند.در سال ۱۹۱۱ و در کشور چین از طرف راهبان نهضی اتفاق افتاد که دلیل آن فشار هایی بود که حاکمان به زیر دستان خود وارد می کردند،که انقلاب اول به نام بکسور ها نام گذاری شد.تی سو که یکی از راهبان معبد شائولین بود،سبب شد تا این هنر رزمی رواج و نشر پیدا کند.آنها توانستند توسط تقلید از حیوانات مانند :حرکات میمون، ببر ، مار ، پلنگ ، ، مانتیس این هنر رزمی را به مرحله ای عالی برسانند.


بعد از ممنوعیت کونگ فو در سرار چین بعد از فتح شائولین عاملی شد تا استادان شائولین به کشور های غربی و دیگر کشورها از جمله : هنگ کنگ ، تایوان مهاجرت کنند.این عامل سبب شده تا بدلیل مهم بودن مراجع آن آموزش کونگ فوئی که خارج از چین داده می شود ارزشمند تر از کونگ فوئی باشد که در چین آموزش داده می شود.
پس از گذشت زمان جهت سر و سامان دادن به هنر رزمی کونگ فو تحت نام ووشو سعی در آن داشتند که سیستم های این هنر رزمی را منسجم کند.این کار توسط استادان شائولین خارج از چین تحریم شد.ولی ووشو جهت نشر این هنر نمایندگانی از سراسر دنیا می پذیرفت.و با گذشت زمان انتقادات شدیدی توسط کسانی که به هنر رزمی کونگ فو علاقه داشتند صورت گرفت که انتقاد شدید آنها تاسیس مدرسه هنرهای رزمی شائولین در کنار معبد شائولین را به دنبال داشت.و مدارک شائولین را به کسانی که در این مکان هنر رزمی ووشو را می آموزند اهدا می شود.امروزه شاهد فعالیت چندین سبک آموزش کونگ فو که شاخص ترین آنها به مواردی از جمله : تای چی چوان ، پاگواچان ، هسینگ آی ، وینگ چان ، چانگ چوان می توان اشاره کرد که سبک های ذکر شده بعنوان سبکهای اصلی در هنر رزمی ووشو نیز معرفی شده اند.

آموزش کونگ فو
در حال حاضر می توان شاهد تماشای گونگ فو در معبد ، باشگاها و پارک ها و تمام اماکن خصوصی و عمومی بود.بخصوص بعد از طلوع آفتاب و در هوایی آزاد و دلنشین انجام می شود.ولی می توان گفت که ورزشی که توسط چینی ها در صبح انجام می شود شیوه ای از کونگ فوی نرم که تای چی چون نام گذاری شده می باشد.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

نورپردازی برای آموزش بیلیارد:
برای وضوح دید توپ های روی میز باید نور کافی وجود داشته باشد تا سایه های توپ نزدیک ریل ایجاد نشود و تا سراسر میز را فرا گیرد و روشن کند و از این نظر از لامپ های فلورسنت استفاده میشود چون دید چشم را بالا برده و برای آموزش بیلیارد بهتر هستند و از نظر اقتصادی نیز به صرفه بوده و دوام بیشتری نسبت به نور لامپ های نئون دارند و بطور کلی لامپ های فلورسنت نسبت به لامپ های قدیمی بیشتر پیشنهاد میشوند.

پوشش میز بیلیارد برای آموزش بیلیارد :
برای پوشش دادن سطح میز برای آموزش بیلیارد از پارچه ای نمدی استفاده میکردند اما به مرور از پارچه ی پشم شیشه یا مخلوطی از پشم معمولی و یا ترکیب پشم و نایلون استفاده میکردند . پشم شیشه از نظر هزینه گرانتر بوده و از الیاف تنیده شده بوجود امده و به این خاطر در حین اموزش بیلیارد بر سطح میز دوام بیشتر داشته .

آموزش بیلیارد
استفاده از پشم شیشه روی سطح میز آموزش بیلیارد شامل پیلینگ حداقل بوده (به الیافی که از سطح پارچه جدا میشوند پیلینگ گویند)
و این ذرات ریز روی میز پخش نشده و برای جلوگیری از دیده شدن آن ها از رنگ میزی که چشم را نزند استفاده کنید .مثلا اگر سطح میز قرمز باشد به مرور در حین آموزش بیلیارد خستگی ایجاد کرده .

توپ در آموزش بیلیارد:
یکی از برندهای معروف با تولید ۹۰۰ نوع متفاوت توپ کمپانی سالوک در بلژیک بوده که نام سازنده ی این توپ ها را نهادند و این توپ ها را به سراسر دنیا پخش میکنند .

در گذشته توپ ها را از عاج و خاک رس با ترکیبات دیگر می ساختند اما امروزه از مخلوطی از فنل مرزینی ساخته میشوند. در آسیا برای تولید این توپ ها از رزین های پلیستری استفاده میکنند و دارای قیمت ارزان تر هستند و بیشتر برای استفاده ی خانگی استفاده میشوند.
اما به مرور زمان در مقابل نور قسمت های سفید توپ زرد شده و کم جلوه شده ولی در اموزش بیلارد و کیفیت بازی تاثیرگذار نیست .

– برای اینکه توپ ها چرب و کثیف نباشند باید آن ها را تمیز کرد و برخی افراد در حین آموزش بیلیارد و انجام بازی به توپ ها روغن میزنند که هم جلوه ای تر شده و هم بزرگتر به چشم می آیند و همینطور از اصطحکاک آن می کاهد و روی سطح میز سر نمیخورد

– اندازه ی استاندارد توپ های بیلیارد با وزن ۶ اونس و قطر (۴/۱)*۲ که هم برای آموزش بیلیارد هم برای بازی استفاده میشوند

چوب مخصوص برای آموزش بیلیارد:
یک چوب مخصوص آموزش بیلیارد ۱ متر و ۴۷ سانتی متر طول داشته که استاندارد بوده و بستگی به قد داشته چون افراد قد بلند بازوهای بلندی دارند و افراد کوتاه قد نیز طول بازوهای کمتری دارند و در حین ضربه زدن باعث عدم تعادل شده و همینطور افرادی که قد بلند هستند تمایل دارند که کمی از توپ را به عقب برده تا ضربه بزنند و این تفاوت باید با تمرین رفع شود .
یک چوب بیلیارد قبلا حدود ۱۰۰ دلار بود ولی اکنون از چوب هایی با ساخت امریکا بوده که دو قطعه ای هست و از جنس چوب های گرافیتی و ترکیب چند ماده تولید میشوند و قیمت بالایی نیز دارند و برای کسانی که به آموزش بیلیارد و بازی آن علاقمندند کاربرد داشته.

آموزش بیلیارد

چوب مخصوص آموزش بیلیارد شامل:
cue stick: به چوب بیلیارد برای اموزش بیلیارد گفته شده که با آن به توپ مخصوص آموزش بیلیارد ضربه زده که به توپ بیلیارد cue ball گفته میشود.
– چوپ مخصوص اموزش بیلیارد بلند بوده و یک نوک داشته و خیلی ظریف و دقیق بوده که از ۳ قسمت تشکیل شده
– نوک چوب بیلیارد : قسمتی از نوک چوب بیلیارد با طول ۱/۲۷ سانتیمتر را گویند که یک قسمت کائوچوئی در نوک آن قرار داده شده است.
بدنه چوب بیلیارد: چوبی صاف و صیقلی و یکدست با پهنای کم و طول بلند بوده
دسته چوب بیلیارد: پهت نرین قسمت چوب مخصوص اموزش بیلیارد بوده که به صورت مخروطی به داخل بوده و با دست گرفته میشود.

وزن چوب مخصوص آموزش بیلیارد:
یک چوب معمولی آموزش بیلیارد ۱۸ الی ۲۱ اونس بوده ولی جایگزین استاندارد ان ۱۹ اونس است که با توجه به وزن بازیکن در حینآموزش بیلیارد سنگین تر یا سبکتر شده بر حسب علاقه ی افراد.

آموزش بیلیارد
چوب سنگین فشار بیشتری در حین ضربه زدن به توپ وارد میکند.
چوب سبکتر سرعت و انعطاف بیشتری داشته و قدرت را بالا برده و بستگی به علاقه و سلیقه افراد انتخاب میشوند.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

در آموزش تکواندو به قدمت رشته تکواندو می پردازیم:
تکواندو در لغت به ۳ بخش(ت – کوان – دو) تبدیل می شود، که بخش«ت» به معنی دفاع کردن ،ضربه زدن و شکستن توسط پا می باشد.بخش«کوان »به معنی دفاع کردن ،ضربه زدن و شکستن توسط دست می باشد.بخش «دو» به معنی راه و روش است.
قدمت ورزش تکواندو در کره شمالی به بیش از ۲۰قرن می رسد، و به عنوان یک هنر رزمی به شمار می آید،و همچنین ورزش ملی کره جنوبی تکواندو است . دربین هنر های رزمی به جرات می توان گفت که تکواندو بیشترین تعداد ورزشکار را به خود اختصاص داده است،که امروزه یکی از ورزش های المپیکی و به عنوان یک ورزش پیشرفته در سراسر جهان فعالیت دارد.

آموزش تکواندو
ورزش تکواندو از ورزش کاراته تاثیراتی پذیرفته است و همچنین با بعضی از سبک‌های جنوبی کونگ فو شباهت هایی دارد.آموزش تکواندو از آن جهت با تمام سبک‌های رزمی که وجود دارند متمایز است که استیل این رشته تاکید بر طراحی فنون برای دور کردن مهاجم و با حداکثر قدرت و سرعت ضربات پا و بر حفظ فاصله فیزیکی با دشمن است.
شکلی که امروزه تکواندو دارد، در شمال کره و در دوران حکومت سلسله گوگوریو برگرفته از سوباک و تکوان که رشته های رزمی به حساب می آیند و در آنجا تمرین می شده اقتباس شده است.توانایی های جنگی در آن زمان از اهمیت بالایی برخورداربود به همیت دلیل مسابقات زیادی هم به صورت مرتب مانند: نبرد تن به تن، رقص با شمشیرو تیراندازی برگزار می شد.
و در حکومت پادشاهی شیلا هم به ورزش رزمی توجه خاصی می شد به همین دلیل فعالیت های آموزشی ،نظامی و اجتماعی و انواع هنر های رزمی بخصوص سوباک در سازمان هوارانگ صورت می گرفت.

با اینکه دو فنون ضربات دست و گلاویزی را در این دوران هوارانگ وارد سوباک کرد،ولی دیگر در کره تمرین این دو فنون میلی نداشت.و این رشته بر مبنای ضربه زدن و جلوگیری از نزدیک شدن دشمن که شکل اولیه این رشته بود ادامه پیدا کرد.یوسول که تکنیک‌های گلاویزی سوباک نامیده می شد پایه گذار ورزش جودو بعد از ورودش به ژاپن شد.
۹۳۵ تا ۱۳۹۲ در زمان امپراتوری کوریو تمرین هنر های رزمی رواج داشت.

آموزش تکواندو
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۹۱۰سلسله یی ،که بر تفکرات ایدئالیستی مبتنی بود و همچنین بودیسم و زودودن افکار کنفوسیوس در این کشور رواج یافت،و باعث شد نقش نظامیان در حکومت کاهش یابد.تا زمان اشغال کره توسط ژاپن فنون در سال ۱۹۱۰ با وجود کاسته شدن هنر های رزمی تکامل یافت.
با ممنوع شدن هنر های رزمی بومی کره در دوران حکومت استعماری ژاپن،آنها برای جایگزین کردن آموزش تکواندو اقدام به تاسیس مدارس کاراته جهت آموزش این ورزش کردند.
ولی در آن زمان توسط گروه های کوچک و به طور مخفیانه در مناطق کوهستانی هنر های رزمی کره ای آموزش داده می شد.

تکواندو نوین:

بعد از آزاد شدن کره وتمام شدن جنگ رشته های ژاپنی مانند کاراته و جودو تا حد زیادی با ورزش های رزمی کره در هم آمیخته شده بودند. و رزمی کاران کره هم هنر های رزمی چینی را آموختند و آنها را وارد کره کردند.رشته تکواندو که محبوب ترین سبک رزمی در دنیا به شمار می رفت به ورزش ملی کره تبدیل شد.
در سال ۱۹۵۹ انجمن تاسو دو تاسیس که هدف از تاسیس این انجمن این بود که یگانگی در هنر های رزمی کره را ایجاد کند
در سال ۱۹۶۲ رشته تکواندو به چهل و سومین دوره بازی ملی کره جنوبی به عنوان یک بازی رسمی وارد شد.
در سال ۱۹۶۵ انجمن تکواندو نامش جایگزین انجمن تا سو دو شد.
در سال ۱۹۷۲باشگاه کوکی وان که تا امروزاز جهت مرجع فنی تکواندو بالاترین بوده تاسیس شد.
در سال ۱۹۷۳ فدراسیون جهانی آموزش تکواندو (WTF) تاسیس شد.

در سال ۱۹۷۳در کره اولین دوره بازیهای جهانی تکواندو با شرکت کردن ۲۰۰ورزشکار از ۱۹ کشور برگزار شد، که نتیجه آن بعد از کره قرار گرفتن آمریکا، تایوان و مکزیک در جدول رده بندی بود.

آموزش تکواندو

در سال ۱۹۷۶ تکواندو توسط شورای بین‌المللی ورزشهای نظامی سیزم پذیرفته شد.
در سال ۱۹۸۳فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان یکی از اعضای خود توسط کمیته بین‌المللی المپیک اعلام گشت.
در سال ۱۹۸۶ تکواندو به عنوان یک ورزش نمایشی در بازیهای آسیائی سئول برگزار شد.
در سال ۱۹۸۸تکواندو به عنوان یک ورزش نمایشی در المپیک سئول برگزار شد.
در سال ۱۹۹۴ در بازی‌های آسیائی هیروشیما تکواندو به عنوان یک رشته رسمی برگزار شد.
در سال ۲۰۰۰ تکواندو دومین هنر رزمی آسیایی در المپیک سیدنی شد.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

آسیب های بدنی و مصدومیت ها در آموزش کاراته
در حین مبارزات و تمرینات سنگین احتمال اسیب دیدگی در نواحی بدن شده که ستون فقرات یا زانو به شدت مصدوم شده و برای پیشگیری و درمان آن باید از روش هایی استفاده کرد که در زیر به موارد مصدومیت و پیشگیری انها اشاره میکنم:

آسیب دیدگی عضله زانو در کاراته:
مفصل زانو شامل استخوان ران ،کشکک ،لیگمانت های اطراف و داخل مفصل ،مینیسک،تاندون،عضلات مختلف وکیسه زلالی میشود.
مینیسک باعث کاهش فشار به مفصل در حین آموزش کاراته و انجام مبازه شده که اگر اسیب ببیند متورم و دردناک شده.
– کیسه های زلالی در بین استخوان ها قرار داشته که به حرکت عضله و استخوان کمک کرده که اگر متورم شود مشکلاتی را ایجاد میکند.
– اگر تکنیک های پا در آموزش کاراته نادرست اجرا شوند آسیب رسانی به مفصل رخ داده و بوریست رخ میدهد.

آموزش کاراته

درمان :
از کمپرس سرد و قرار دادن روی محل متورم و استراحت تا بهبود عضو توصیه میشود.

پارگی رباط ها در آموزش کاراته و مبارزه آن:
بین استخوان ها رباط هایی وجود دارد که با بافت اسفنجی خودشان را ترمیم میکنند .رباط های صلیبی زانو دارای انواع می باشد.
اسپرین : به اسیب رسیدن رباط گفته شده
نشانه های آسپرین در آموزش کاراته : درد و تورم و ضربات وارده باعث اسیب رسیدن رباط داخلی شده

آسیب رباط قدامی در اموزش کارته:
هر رباط نوار محکم ست که دو استخوان را بهم متصل میکند یکی از رباط های اصلی بین استخوان ران و استخوان ساق پا بوده که برای ایستادن زانو کمک کرده که به این نوع مصدومیت اسپرین درجه ۲و۳ یا پارگی رباط قدامی گویند که از ضربه و فشار بیش از حد به استخوان ران و ساق پا در حین آموزش کاراته و مبارزه احساس لغزش و خالی شدن زانو در حین حرکت شده و با تورم ودرد موضعی همراه است .

درمان:
عضو آسیب دیده را بالا نگه داشته
– گذاشتن یخ کمپرس سرد روی ناحیه مورد آسیب تا دوروز در حین آموزش کاراته
– تا دو روز از کمپرس سرد استفاده شود و بعد از آن از کمپرس گرم
– استفاده از دارو های گیاهی آرامبخش به جای دارو های شیمیایی مضر استفاده شود.

آموزش کاراته

درمان ثانویه در آسیب دیدگی بدن در آموزش کاراته:
به پزشک معالج مراجعه کرده و بعد از انجام تست پارگی مفصل زانو و عکس رنگی و ام آر آی گرفته شود تا تشخیص راحت تر شود.
– به فیزیوتراپی مراجعه شود و با تمرینات تقویت عضو به بازیابی عضو کمک کند.
– با انجام عمل جراحی در مواقع حاد که میتواند با لیزر و عمل باز اقدام شود.

عوامل موثر در آسیب دیدگی در آموزش کاراته و مبارزات کاراته :
– نرمش ها و تمرینات پر برخورد و پرشی انجام دهند
– ورزشکار سابقه ی زانو درد داشته باشد
– چاقی و اضافه وزن ورزشکار
– ضعف عضلات
– از محافظ بدن و تنه استفاده نشود

چگونگی تشخیص:
– مشاهده علائم در محل آسیب دیده
– داشتن سابقه پزشکی
– پرتو نگاری اعضای بدن لگن ، زانو مچ دست و پا برای تشخیص شکستگی
– تشخیص کوفتگی و در رفتگی
پیشگیری:
– تقویت کردن عضله زانو
– باید از حرکات خطرناک و اشتباه پرهیز کرد
– قبل از آموزش کاراته حتما تمرینات نرمشی انجام شود
– کاهش دادن وزن بدن و تنظیم تغذیه کاراته کار
– استفاده از پوشش و لباس های حفاظتی و کفش های مناسب
– فعالیت های نرمشی و کششی مناسب برای زانو
– تمرین روزانه و پیاده روی انجام شود.
– با تمرینات کششی و تعادلی از آسیب های زانو جلوگیری کنند و چابکی را افزایش داده

آموزش کاراته

آسیب های وارده به مغز در آموزش های کاراته و تمرینات ان :
با آسیب رسیدن به مغز به طور مداوم باعث بیهوشی فرد شده و از هوشیاری آن کاسته و با ضربه شدید دیگر بر فیبرهای عصبی فشار آورده که باید حتما از وسایل حفاظتی استفاده کند .

آسیب های وارده بر بدن و اندام ها در آموزش کاراته و تمرینات آن:
آسیب های بدنی شامل پیچ خوردگی و شکستن و دررفتگی و کشیدگی عضلات و در رفتن تاندون بوده . انجام حرکات کششی و چرخشی و و تغییر حالت زانو بیش از حد که خطرات زیادی را بوجود می آورد.

در صورت داشتن چه آسیب هایی نباید اموزش کاراته را ادامه داد:
– در صورت بروز شکستگی
– صدمات مغزی که از هوشیاری کاراته کار کاسته شده.
– صدماتی که به چشم وارد شده مثل کبودی و خراشیدگی قرتیه
چه افرادی نباید ورزش های رزمی و آموزش های کاراته را ادامه دهند:
– کاراته کاری که حمله های قلبی دارند.
– کاراته کاری افرادی که فشار خون انها قابل کنترل نیست
– کاراته کاری افرادی که مادرزاد بیماری قلبی دارد.
– کاراته کاری افرادی که تشنج میکنند
– کاراته کاری نارسایی کلیوی دارند
– کاراته کاری بیماری پوستی

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

مزیت های یادگیری و آموزش جودو
ورزش جودو برای افرادی که می خواهند بدنشان ورزیده و توانمند شود بسیار مناسب بوده . جودو یک ورزش فیزیکی بوده و بدن را ورزیده و نیرومند و قابل انعطاف کرده و در حین تمرینات و آموزش جودو بدن به مراتب قوی تر شده وباعث تقویت قلب و عرووق شده.
در حین آموزش جودو ورزشکار یاد میگیرد در زیر فشار آرام باشد و خیلی از مشکلات استرسی زندگی را از بین برده و مزایای روحی داشته. در آموزش جودو به آموزش تقویت فکر و روشنفکری جودوکار نیز پرداخته میشود و فکر کردن را در وی تغییر داده و استرس را ازبین برده و با کاهش فشار خون آرامش را در او فراهم کرده .
در آموزش جودو قفل کردن مفاصل غیرقانونی می باشد و خطا محسوب میشود و بهیچ عنوان جزو ضربات پیچاندن مفصل ها استفاده نشده چون صدمات جسمانی زیادی بوجود می آورد ئلی باید آموزش جودو را برای دفاع فردی یاد گرفت.

آموزش جودو
جودو بی شمار مزیت داشته و هرچه بیشتر در آموزش جودو پیش رفته مزیت های آن بیشتر دیده میشود. و یکی از مزایای خوب آن افزایش طول عمر بوده که با بالا بردن قدرت بدن به همراه بوده.
از دیگر مزیت های آموزش جودو و یادگیری آن آمادگی جسمانی فرد بوده و بدن را انعطاف پذیر کرده و قدرت بدنی را افزایش داده.
تمرینات و آموزش جودو بدن را قوی تر کرده و باعث مقاوم شدن قلب و عضلات عروقی شده . و ورزشکارانی که آموزش جودو میبینند قدرت تمرکزشان به مراتب بالا رفته و حافظه قوی پیدا میکنند . و این قدرت تمرکز در زندگی افراد تاثیر مثبت داشته و در شغل و تحصیلات این قابلیت را حفظ کرده.
در زندگی فشارهای زیادی وجود دارد و با آموزش جودو فرد یاد میگیرد که چطور بر آرامش خود بیافزاید و حتی در حین رانندگی این توانایی بالا رفته و به ارتقاء سطح زندگی تاثیر مثبت گذاشته
با بکار بردن توصیه های ورزشی در آموزش جودو در زندگی می توان از مزیت های آن بهره برد و زندگی را آرام طی کرد و تاثیراتی در مطالعه و میزان کار افراد کارگر و کارمند داشته تا به نحو بهتر فعالیت روزانه خود را سپری کنند.
با یادگرفتن توصیه های گفته شده در حین آموزش جودو ورزشکار به خود اطمینان پیدا کرده و با مشکلات زندگی درگیر شده و دست به کارهای بزرگتر زده و جسارت را در وی بالا برده و بدون ترس پیش میرود.
بسیاری از افراد جامعه بدلیل کم رویی و ترس از مواجه شدن در جمع دوستان مشکل دارند ولی با یادگرفتن و آموزش جودو جودوکار یاد میگیرد که خجالتی نبوده و با مردم ملاقات کرده و این قدرت را پیدا میکند که دیگر استرس مواجه شدن در جمع دوستان و همکاران را نداشته باشد.

آموزش جودو
یکی از بهترین مزایای آموزش جودو دفاع فردی بوده و جودو شکل دفاع از خود را یاد میدهد و افرادی که توانایی بدنی کم دارند و ضعیف هستند میتوانند روش و حالت دفاعی به بدن را فراگیرند و با همان جثه بتوانند در مقابل افراد قوی و هیکلی از خود مححافظت کنند .
در آموزش جودو تکنیک مشت، لگد، و بلوک کردن یاد داده شده اما استفاده از آن ها مجاز و قانونی و جزو قوانین نیست اما برای مواقع نیاز کابرد دارند.
نحوه ی احترام گذاشتن و آموزش جودو:
احترام نهادن در ورزش رزمی جودو به زبان ژاپنی بوده و کلمه ری لی را گویند و به دو صورت ایستاده و نشسته انجام شده .
در آموزش جودو یاد میگیرند که به استاد ، مربی، داوران و حریفان خود احترام گذارند به علاوه فرد باید به سالن جودو که به آن تاتامی گفته میشود نیز احترام گذارد .
احترام گذاشتن در ورزش جودو به این معنی نیست که برتری را نشان دهد بلکه از باب وظیفه بوده و یک احساس تشکر و سپاس نسبت به حریف و ورزشکاران دیگر است و به وی این امکان را داده که پیشرفت و یادگیری بیشتری داشته باشد.
ورزش رزمی جودو با احترام گذاشتن آغاز شده و با احترام گذاشتن پایان می یابد.

دو نوع احترام در جودو :
۱) احترام ( ری ) در حالت نشسته
جودوکار در فاصله ی ۵/۱ متری در مقابل حریف خود قرار گرفته و بنشیند و قسمت روی پا با تشک در تماس باشد و زانوها کمی باز شوند و مفاصل رانی روی پاشنه پا قرار گرفته و دست ها روی ران ها و بعد دست ها در فاصله ۱۰ تا ۱۲ سانتی متری در جلوی زانوها و روی تشک قرار گیرد و نوک دستها کمی به طرف داخل چرخیده و سر وگردن و پشت در خط مستقیم قرار می گیرد سپس فرد از ناحیه کمر خم شده.

آموزش جودو
۲) احترام ( ری ) در حالت سر پا :
دو حریف در فاصله ۲ متری از همدیگر و به حالت خبر دار ایستاده و از ناحیه کمر به جلو خم شده بطوری دستهایشان از پهلو ها به جلو ی پاها یشان حرکت کرده و بدنشان یک زاویه تقریبا ۳۰درجه ای پیدا کرده.
بطور کلی تعظیم کردن از حالت نشسته رسمی تر از حالت ایستاده بوده و جودوکار می تواند در حالت عادی از هر فاصله برای هر مورد خاص که لازم است احترام یا تعظیم کند اما تعظیم باید با خلوص نیت و خوبی آمیخته باشد.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

تا به حال فکر کرده اید که چرا آموزش زبان انگلیسی را باید در برنامه روزانه ی خود قرار دهیم؟ یا چرا باید زبان انگلیسی را بیاموزیم؟
در جهان امروز آموزش زبان انگلیسی بهترین و مهم ترین قدم برای بهبود و پیشرفت زندگی همه ی ماست.
دسترسی داشتن به موضوعات و اطلاعاتی که به زبان انگلیسی هستند و کسانی که با این زبان آشنایی ندارند از آنها محرومند بسیار لذت بخش و جالب است!
ارتباط برقرار کردن و گفتگو کردن با افراد انگلیسی زبان ساکن کشورهای دیگر ,پیشرفت های شغلی خارق العاده و بسیاری از کارهای شگفت انگیز دیگر همه از مزایای آموزش زبان انگلیسی است.

آموزش زبان انگلیسی
اگر بتوانید به خوبی به زبان انگلیسی مکالمه کنید شک نداشته باشید دنیایتان متحول خواهد شد!
یاد گرفتن زبان انگلیسی آسان است.همین امروز برای آموزش زبان انگلیسی یک گام بردارید!

موضوعات و زمینه های مورد علاقه ی شما چیست؟ ممکن است به موسیقی علاقمند باشید یا تجارت ,پزشکی و سلامت,روانشناسی موفقیت و هزاران موضوع مورد علاقه ی دیگر!
دوره ای که در آن زندگی می کنیم عصر اطلاعات است .رسانه های مختلفی مانند تلویزیون , اینترنت , مجلات وکتابها به سادگی در دسترس همه ی ما قرار دارند.خب مشکل کجاست !نکته مهمی که وجود دارد این است که اکثرا این اطلاعات به زبان بین المللی انگلیسی وجود دارد.پس آموزش زبان ضروری به نظر می رسد.
امروزه بیش از یک میلیارد سایت و وبلاگ و صفحات وب وجود دارد که از طریق آنها می توانید به روز ترین و جدیدترین اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید اما بیشتر این صفحات به زبان انگلیسی هستند.با آموزش زبان انگلیسی دریچه ی گسترده ای از اطلاعات را به روی خود بگشایید.

اگر علاقمند به خواندن کتاب باشید با آموزش زبان انگلیسی می توانید بهترین کتابهای جهان در مورد موضوعات مورد علاقه ی خود را که نویسندگان ایالات متحده یا سایر کشورهای انگلیسی زبان نوشته اند مطالعه کنید.حتی کتابهایی که از سایر ملل و زبان ها به زبان انگلیسی ترجمه شده به سادگی در دسترس شما قرار دارد.

آموزش زبان
روزنامه ها و مطبوعات انگلیسی زبان با صرف اندکی وقت به سادگی در هر جای دنیا که باشید در دسترس شماست.
اخبار روز دنیا را شبکه های تلویزیونی بین المللی مانند CNN و VOA ویا BBC بسیار سریع انتقال می دهند.با آموزش زبان انگلیسی می توانید به روز باشید و اخبار جهان را از طریق این شبکه ها به سادگی دریافت کنید.
برای پیشرفت در زمینه های علمی پژوهشی خود نیز به آموزش زبان نیاز خواهید داشت.اگر بخواهید یک مقاله ی بین المللی بخوانید یا حتی خودتان ارایه دهید نیاز به آموزش زبان انگلیسی خواهید داشت.

تقریبا در سراسر جهان انسان ها قبول کرده اند برای برقراری ارتباط و صحبت کردن با هم زبان انگلیسی را به کار ببندند.
تعداد کسانی که در جهان به زبان انگلیسی تکلم می کنند تقریبا یک و نیم میلیارد نفر است.تقریبا یک میلیارد نفر هم به آموزش زبان انگلیسی مشغول هستند.
تمامی همایش ها و کنفرانس های بین المللی , رقابت های ورزشی بین المللی مانند المپیک یا جام جهانی تماما به زبان انگلیسی برگزار می شوند.پس اگر ورزشکار هستید و اهداف جهانی دارید آموزش زبان انگلیسی را در برنامه روزانه خود بگنجانید.
آموزش زبان انگلیسی برای سیاستمداران هم بسیار ضروری است چرا که سیاستمداران تمامی کشورها برای اینکه بتوانند با هم مذاکره و گفتگو کنند از زبان انگلیسی استفاده می کنند.

آموزش زبان انگلیسی
اگر به آموزش زبان انگلیسی مشغول شوید پس از مدتی می توانید به این زبان مکالمه و گفتگو کنید…می توانید با مردم اقصی نقاط جهان صحبت کنید.مثلا در گروههای اینترنتی عقاید و نظرات خود را به زبان انگلیسی بیان نمایید.درباره ی فرهنگ کشورهای مختلف سوال کنید و با افراد جدیدی آشنا شوید.
زبان انگلیسی در بیش از صد کشور در جهان استفاده می شود.به هر جای دنیا که مسافرت کنید می توانید مکالمات خود را به زبان انگلیسی انجام دهید و نیازهای خود را برطرف کنید.

اگر دوست دارید به سرعت از همکاران خود پیشی بگیرید همین حالا آموزش زبان انگلیسی را در اولویت های خود قرار دهید!اگر دوس دارید یک شغل خوب و مناسب در زمینه ی علمی یا تجارت داشته باشید آموزش زبان انگلیسی یک گام بزرگ به سوی این هدف شماست.
اگر برای استخدام مشغول پر کردن اطلاعات رزومه خود هستید بدانید که نوشتن این عبارت می تواند تحول بزرگی در استخدام شما ایجاد کند!
تسلط کامل به زبان انگلیسی!با نوشتن این جمله احتمال به دست آوردن شغل و موقعیت بهتر را افزایش می دهید.
اگر یک تاجر هستید و می خواهید سطح شغلی خو را ارتقا دهید و تجارتتان را بین المللی کنید به آموزش زبان انگلیسی نیاز دارید.برای برقراری ارتباط با تجار کشورهای دیگر باید بتوانید به زبان انگلیسی صحبت کنید.همچنین برای شرکت در همایش ها و نمایشگاههای بین المللی و افزایش اطلاعات تجاریتان با استفاده از مجلات به زبان انگلیسی نیاز دازید.
اگر دانشجو, دانش آموز و یا محقق هستید با آموزش زبان انگلیسی می توانید با سایر محققین و دانشجویان در سایر کشورها ارتباط برقرار کنید.از علم دانشمندان بهره ببرید و سطح علمی خود را بالا ببرید.
فکر می کنید آموزش زبان انگلیسی یک فرایند دشوار است؟نه!کاملا برعکس زبان انگلیسی ساده است!
با چند دلیل به شما نشان می دهیم زبان انگلیسی علاوه بر آنکه بسیار کاربردی و مفید است بسیار هم ساده است و اگر کمی در آموزش زبان پشتکار داشته باشید قطعا نتیجه ی خوبی خواهید گرفت.
اول اینکه زبان انگلیسی در همه جا پیدا می شود!دسترسی به رسانه های انگلیسی مانند سایت ها و مجلات,موسیقی به زبان انگلیسی و برنامه های تلویزیونی بسیار ساده است.شما می توانید همزمان با آموزش زبان انگلیسی از اینها استفاده کنید.
در زبان انگلیسی غالبا کلمات کوتاه هستند مانند Hi! ,do,hen,bye… و بسیاری کلمات از این دست.
الفبای زبان انگلیسی هم ساده است و از علامات و نشانه های خاص خالی است!
به سادگی می توانید کلمات را با اضافه کردن s و es جمع ببندید.

آموزش زبان انگلیسی به همین سادگی است…زبان انگلیسی ساده و شیرین است.برای یاد گرفتن آن وقت را از دست ندهید

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : محمد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

آسیب های ورزش بسکتبال:
ورزش بسکتبال در تمام کشورها رایج است و یکی از پرطرفدارترین ورزش هاست که به نوبه خود تیم های زیادی هم دارد و در سنین مختلف هم شامل شده و مسابقات زیادی در سطح کشوری و جهانی اجرا میشود . آموزش بسکتبال مانند هر ورزشی شامل آسیب های فیزیکی و جسمی بوده .
شایع ترین آسیب های جسمانی در ورزش بسکتبال :
شایع ترین محل آسیب : اندام تحتانی، اندام فوقانی، تنه
شایع ترین شکستگی : شکستگی کف پا و انگشتان پا ، شکستگی مچ دست و کف دست
شایع ترین محل پیچ خوردگی : پیچ خوردگی مچ پا ، التهاب تاندون پا و پیچ خوردگی مهره های کمر
شایع ترین آسیب های مدت دار : زانو ، مچ دست ، مچ پا ، کف دست

آموزش بسکتبال

آسیب پا:
پیچ خوردگی کف پا یکی از موارد آسیب پذیر در بسکتبال بوده که بسیار شایع بوده. پیچ خوردگی مچ پا در آموزش بسکتبال از چرخش کف پا به داخل بوجود آمده .
درمان : ابتدا استراحت و بعد روی محل آسیب یخ بصورت کمپرس گذاشته شود و بعد عضو به بالا نگه داشته شود. و در صورت نیاز باند کشی بسته شود و مصرف داروهای ضد التهاب و مجددا استراحت تا بهبودی کامل شود.

پیشگیری:
ورزش بسکتبال به دلیل کششی بودن آن و درگیر بودن عضلات بدن برای جلوگیری از پیچ خوردگی پا باید تمرینات کششی انجام شود و از محافظ پپا و بانداژ در حین بازی استفاده کند.
اگر آسیب دیدگی شدید باشد و به نوعی شکسته باشد باید ۳ هفته در گچ بماند تا کاملا استخوان بازسازی شود.

آسیب دیدگی زانو در ورزش آموزش بسکتبال شامل:
– پیچ خوردگی رباط و پارگی مینسک
– درد کشکک و التهاب تاندون: با توجه به سن بسکتبالیست و مدت زان بازی و بازی های انجام شده بستگی دارد و با داروهای موضعی یا با استفاده از محافظ درمان شده که در موارد شدیدتر جراحی نیاز میشود.

پارگی مینسک: یکی دیگر از شایع ترین آسیب های بدنی چرخش زانو و پارگی شده که اگر زیاد باشد باعث درد در مفصل شده
درمان : با یخ و کمپرس و فشار و داروهای ضد التهاب و بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده

آموزش بسکتبال

آسیب دیدگی عضلان ران که شامل موارد زیر :
– کوفتگی ها و کشیدگی عضو: کوفته شدن چهار عضله ران که با درد و تورم همراه بوده
درمان: یخ و کمپرس۲۰ دقیقه ای، بستن باند کشی ، و به هیچ عنوان ماساژ و تزریق کردن دارو انجام نشود.
کشیدگی ران: عضله پشت ران با انقباض شدید کشیده شده و با درد شدید همراه است که برای درمان آن باید گرم نگه داشته شود و کم کم کشش داده تا از درد کاسته شود.

آسیب های کمر:
کوفتگی، کشیدگی، پیچ خوردگی ، گرفتن دیسک شامل شده
کشیدگی از فشار بیش از حد به مهره های کمر بوجود امده که باعث درد موضعی شده
دیسک: با زمین خوردن و بلند کردن جسم سنگین بوجود آممده و تا زیر زانو ها درد داشته که باید استراحت زیاد داشت و در حین ورزش حتما تمرینات کششی انجام شود و در موارد شدید جراحی شود.

آموزش بسکتبال

شکستگی پا:
از فشار غیر طبیعی در پا ایجاد شده که کف پا را شامل شده و باید ۷ هفته گچ شود
شکستگی و فشار در مچ پا: که از پیچ خوردگی یا ضربه دیدن شدید در روی مچ پا و قسمت کناری ، باعث شکستگی شده و باید گچ گرفته شود.
آسیب مچ دست و انگشتان دست که شامل:
آسیب انگشتان و کف دست در بازی آموزش بسکتبال : اسیب پذیر ترین عضو دست در حین ضربه دیدن و برخورد و زمین خوردن کف دست و انگشت شست بوده و اگر با دست باز روی زمین افتاده پارگی رباط را همراه دارد.
آسیب انگشتان در بازی بسکتبال: با در رفتگی و پارگی تاندون و مفاصل بین انگشتان همراه بوده
آسیب مچ دست در بازی بسکتبال : یکی از شایعترین آسیب های دست شکستگی مچ دست و استخوان ان بوده که باید کچ گرفته شود.

آسیب شانه :
ضربه دیدن شانه با التهاب عضلات شانه که گرداننده بازو بوده همراه است و نیازمند درمان است
پیشگیری:
از دور زدن دست و بالا بردن مکرر و چرخاندن دور سر و بدن خودداری کرده و عضلات را تقویت کند تا انعطاف پذیری شود.

نویسنده : امیر عباس
قیمت تور ایتالیا
دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی:
امروزه علمی به نام  به وجود آمده است.همانطور که می دانید در سالهایی گذشته نیاز به رسیدگی به دندانها باعث شد تا انسان به فکر راه چاره باشد.بنابر این رفته رفته علمی به نام دندانپزشکی به وجود آمد تا درد را در ناحیه دندان تسکین دهد و از خرابی دندان ها جلوگیری کند و علاوه بر آن در ترمیم آنها موثر باشد.اما این تنها برای کارهایی بود که انجام دادن آنها ضروری بوده است و انجام ندادنشان باعث بروز اتفاقات بدتری برای فرد می شده است.اما در سال های اخیر علمی به نام دندانپزشکی زیبایی به وجود آمده است.هدف از به وجود آمدن این رشته این است که زیبایی را برای فرد به ارمغان بیاورد.در این رشته کارهایی انجام می شود که برعکس رشته دندانپزشکی، انجام ندادنش برای بیمار هیچ ضرری ندارد ولی انجام دادنش برای زیبایی فرد مفید است و اعتماد به نفس را در افراد تقویت می کند.
این رشته نیاز همانند سایر رشته ها به دلیل نیاز انسان به وجود آمده است.ما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که داشتن یک چهره زیبا و لبخندی دلنشین دیگر مزیت به شمار نمی رود بلکه یک نیاز است.در دنیای مدرن امروز تقریا همه مردم دنیا امکانات بهداشتی برای سالم نگه داشتن دندان هایشان را در اختیار دارند و هر کشور و هر شهری دارای دندانپزشکی می باشد.در دنیای دیجیتالی و مدرن امروزی، برای اینکه یک شغل خوب و مناسب داشته باشیم می بایست ظاهری آراسته داشته و لبخندی زیبا بر روی لبان ما باشد.بسیاری از افراد به طور طبیعی از این موهبت الهی برخوردار هستند ولی بسیاری از افراد متاسفانه دندان هایی نامنظم و نامطلوب دارند و با اینکه بهداشت دهانی را رعایت می کنند ولی لبخند دلنشینی ندارند و همین باعث می شود که در دید افراد جامه متفاوت با آنچه که واقعا هستند ظاهر شوند.
امروزه این مشکل برای افراد کاملا برطرف شده و می توانند با کمک گرفتن از رشته دندانپزشکی زیبایی ظاهر خود را زیبا کنند و چهره ای دلنشین وجذاب داشته باشند.


چیزی که باعث می شود فردی خنده زیبایی داشته باشد و چهره ای مهربان را به همگان نشان دهد، نوع چینش دندان ها و منظم بودن آنهاست.بنابر این این رشته به اصطلاح چیدمان دندان ها و منظم کردن آنها می پردازد.همانطور که می دانید در سنین نوجوانی و کودکی به افراد گفته می شود که زمانی که در دندانی در دهانشان در حال رویش است، به جای آن زبان نزنند زیرا باعث کج درآمدن آن می شود.ممکن است این ادعا ریشه علمی داشته باشد و کاملا درست باشد.شاید هم چندان صحیح نباشد.پرداختن به این موضوع از بحث ما خارج است ولی نکته ای که باید در نظر داشت این است که چیدمان دندان ها و فرم قرار گرفتن آنها در کنار هم از همان زمانی شروع به شکل گیری می کند که فرد برای اولین بار صاحب دندان می شود.
در آن زمان دندان ها شیری هستند و عمر بسیار کوتاهی دارند و انجام هر گونه عمل زیبایی بر روی دندان کاملا اشتباه و غیر اصولی محسوب می شود زیرا هزینه ای اضافی است و با از بین رفتن دندان تمامی زحماتی که پزشک بر روی آن انجام داده است به هدر خواهد رفت.لذا به هیچ وجه توصیه نمی شود که هیچ گونه عملی در راستای زیبایی بر روی دندان انجام گیرد..
در رشته دندانپزشکی زیبایی چندین نکات هستند که در افراد مختلف متفاوت هستند.یکی از این عوامل ژنتیک و وراثت در افراد است.ژنتیک در دندان ها و چیدمان آنها بسیار موثر است.فک و استیل دهانی تماما ناشی از وراثت و ژنتیک فرد می باشد.حتی جنس دندان ها، رنگ آنها، و مقاومت و در برخی مواقع حتی حالت های دندان ها و میزان رویش آنها به قوانین وراثت در افراد بستگی دارد.
به عنوان مثال افرادی که والدین آنها دندان های ضعیف و سستی داشته اند به احتمال قوی دندان های چندان مطلوبی ندارند.یا در صورتی که دندان هایی خود و با کیفیتی داشته باشند ممکن است آنها را از یکی از اقوام نزدیک به ارث برده باشند.در هر صورت ژنتیک از مهمترین عوامل در زیبایی لبخند است.
پزشکان برای ترمیم دندان ها و زیباتر کردن آنها سعی در آن دارند تا قرینه را در دهان و دندان به خوبی رعایت کنند و طبق نیمی از دندان ها نیمی دیگر را اصلاح کنند.بسیار مهم است که چینش دندان ها چگونه انجام میگیرد.گاهی ممکن است چیدمان دندانی چندان زیبا نباشد ولی قرینه بودن آن باعث شود که چندادن در نظر عموم نامطلوب به نظر نرسد و یا حتی زیبا هم باشد.در بسیاری از موارد نیز ممکن است دندان ها به ترتیب و پشت سر هم به فاصله های مرتب و منظم چیده شده باشنند ولی به دلیل اینکه با طرف دیگر فک قرینه نیست ظاهر مطلوبی نداشته باشد.این گونه موارد بسیار پیش خواهد آمد.اما دندانپزشکی زیبایی سعی بر آن دارد تا همه این مشکلات را برطرف نماید.در این رشته فرد دارای هر ژنتیکی که باشد می تواند از این طریق نقایص دهان و دندان خود را اصلاح کند.همانگونه که گفته شد این رشته تنها مناسب افردای است که به سن بلوغ رسیده اند و دیگر قرار نیست با دندان های شیری سر کنند.
مبحث قرینه از مهمترین چیزهایی است که باید در دندانپزشکی زیبایی مورد بررسی قرار گیرد و بحثی مفصل و البته کمی پیچیده به شمار می رود.علاوه بر موارد گفته شده در مورد قرینه دندانها نسبت به طرف دیگر دهان، نوعی قرینه دیگر نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.این قرینه همان توازن و ترکیب میان دندان های بالایی و پایینی است.در کل این رشته سعی در افزایشکارایی دندان ها ندارد و تمرکزش تنها بر روی زیبایی دهان بیمار است.البته این بدان معنی نیست که همه چیز را فدایی زیبایی می کنند.اگر توازن میان دندان های بالایی و پایینی به طورکامل و به درستی انجام بگیرد، غذاها بهتر جویده می شوند و سطح بیشتری از غذا بر روی دندان ها قرار می گیرد.علاوه بر آن زمانی که همه دندان ها با فاصله ای یکسان و به صورت همزمان با هم بر روی هم قرار بگیرند، دیگر هیچ مواد غذایی سالم و اصطلاحا زنده از روی آنها خارج نمی شود.ولی در دندان هایی که کاملا بر روی هم قرار نمیگیرند این گونه نیست.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
زیبایی خنده

زیبایی خنده :
زیبایی بسیار زیادی در خنده ی افراد دیده یم شود و این خنده می تواند خیلی از زیبایی ها و جذابیت ها را در فرد نمایان کند . این که خنده دارای فاکتور و عوامل بسیار زیادی از لحاظ ، زیبایی های ظاهری به وجود می آورد و اینکه افراد زیادی در می توانند با خندیدن زیباتر به نظر برسند به شرطی که دارای طرح لبخند زیباتر و بهتری باشد.
یک سری روش و شیوه بری ایجاد زیبایی خنده که با اصلاح طرح لبخند امکان پذیر است ایجاد می گردد که از جمله ی آنها می توان به ارتودونسی ،کاشت دندان ، سفید کردن دندان ، ایجاد روکش بهتر برای دندان و بقیه ی روش هایی که توسط پزشک دنداپزشک در کلینیک انجام می پذیرد. این عوامل می تواند در ایجاد اعتماد به نفس و زیبایی و جذابیت تأثیری داشته باشد که خود فرد را متوجه سازد و او رابه این نتیجه برساند که چه قدر این اصلاح طرح لبخند نیاز بوده و اکنون متوجه ی این عمل شده و اگر هم دیر به دندانپزشک مراجعه کند ، حسرت بخورد که چرا زودتر برای اقدام به این مورد اقدام نکرده است.
شما با ایجاد لبخند و در خیلی از موارد خنده به دیگران خود را زیباتر نشان میدهید و این چه بهتر است که آن را اصلاح کرده و لبخند و خنده ی خود را زیباتر کرده و شما به نتیجه ی دلخواه خود در روابط با افراد می رسید.
حال افراد دلایل مختلفی برای اصلاح طرح لبخند خود دارند که از می توان با اجزای صورت و قسمت های مختلف آن هماهنگ کرد و این بستگی به اجزای مختلف صورت شما دارد و می توند در زیبایی آن تأثیر فوق العاده ای می گذارد. از جمله این وابسگی ها در صورت را می توان رنگ پوست و نوع مو و پوست و رنگ مو و بافت لثه ها و لبها و فرم آنها و هم چنین عواملی در دندانها چون؛ رنگ و پهنا و درازا ، ظاهر و فرم و شکل آنها و….. نام برد که برای ایجاد زیبایی خنده و طرح لبخند جذاب به عوامل توجه ی ویژ ه ای را مبذول داشت و هر کدام از این اجزا در بهترین فرم موجود و بهترین حالت ممکن قرار داشته باشند می توتند زیبایی خنده و طرح آن را برای شما فوق العاده کند. که با زهم با توجه به سلیقه ی خود فرد و انگیزه ای که برای زیبایی اصلاح طرح لبخند دارد می تواند متفاوت باشد و خود را به شکل مورد نظر برساند که با مشاورهو مشورت با مشاورین محترم کلینیک ها ی دندانپزشکی این کار شدنی و عملی می باشد.


مواردی که می تواند در اصلاح طرح لبخند و زیبایی خنده برای شما اصلاح گردد ، موارد زیر می باشد:
۱- رنگ های دندان
۲- تنظیم موقعیت و فاصله ها و ردیف دندان ها
۳- دندان های از دست رفته و یا ساییده شده و خراب
۴- هماهنگی و نظم و توازن و یک دستی بین دندانها
۵- پروتز و افزایش حجم لبها و گونه ها و لبخند روی صورت ما
۶- زیبایی شناسی و شناختن جذابیت در طرح لبخند خود
۷- طول واندازه دندان ها
۸- طول و قوس لبخند و خطی که از آن حاصل می گردد
۹- به نسب بودن دندان ها
۱۰- نوع بافت و پلاکتهای دندان و توضیح دادن شخصیت
۱۱- شیوه ها و روکش و محافظ دندان
۱۲- عاج و بریج دندان ها
۱۳- تغییر مکان لثه و یا بالا رفتن آن و تغییر رنگ و فرم آن
۱۴- برنامه ریزی برای اصلاح طرح لبخند و زیبایی خنده 
۱۵- و نتیجه گیری ای که از آن به دست آورده ایم
حال هر کدام از این موارد دارای توضیحاتی می باشند که خدمت شما عزیزان عرض می نماییم.
اول: در مورد اول می توان گفت که ؛ یکی از اساسی ترین و مهم ترین موارد در ایجاد دندان هایی زیبا برای شما میباشد و این خود راهی برای طی کردن مسیر هها وگام های بعدی برای اصلاح طرح لبخند و زیبایی خنده برای شما می گردد. دندان هایی که با آمالگام و نقره پر شده اند و یا دندان هایی که با طلا درست شده اند این سفید کردن دندان های میتواند روی آنها انجام گیرد و رنگ سفیدتری به دندان های شما ببخشد که در مرحله ی اول به مراجعه کنندگان توصیه می شود . سفید کردن دندان انجام می شود تا دندان ها ی شما برای مراحلی چون ؛ روکش پرسلین ، عاج گذاری ، پل گذاری ، کاشتن دندان ها ، بستن دندان ها با کامپوزیت صورت می گیرد . عمر دندان نیز در تیرگی و بیرنگی دندان تأثیر زیادی دارد. در اصلاح طرح لبخند می توان به این مورد اشاره کرد که در این مورد می توان شادابی و جذابیت و جوانی را تضمین نمود. سایه و رنگ دندانی که دندانپزشک برای شما انتخاب می کند بستگی به رنگ پوست و رنگ مو و جنس آنها دارد که می توان با هماهنگی و توازن آنها شکل گیرد. می توان به لبخندی اشاره کرد که در آن چهره روشن تر و دندان ها سفید تر و محافظت کردن رنگ طبیعی دندان ها و ….. باشد و اینها را به ارمغان بیاورد. و شما را جذاب تر و زیبا تر به نظر برساند و خنده ی شما دارای زیبایی خاصی باشد که هر کسی که شما را مشاهده کند می تواند مجذوب این خنده گردد. اندازه ی درجه ای که شما می توانید دندان های خود را روشن تر کنید که درجه ی آن می توتند از هشت درجه به بالا باشد که سفید کردن دندان هم روش های متفاوت و گوناگونی دارد که از جمله ی آن ها می توان به روش ها درمانی و دست کاری دندان ها و برداشتن حجم کمی از پلاکتها و دیگر اعمال دندانپزشکی و استفاده از مواد و دستگاه سفبد کننده ی دندان که در سفید کردن دندان های شما مؤثر می باشد. در خیلی از موارد تنها با سفید کردن دندان ها ی خود می توانید دندان های خود را زیباتر و به طبع خنده و لبخند را جذاب تر کنید ، که در این مورد دندان های شما مرتب و به ردیف و دارای فرم و شکل و اندازه ی دل خواه و ایده آل و مناسب می باشند و تنها رنگ آنها در شما احساس نارضایتی و عدم اعتماد به نفس و ناجذابیتی را ایجاد کرده و کلید حل این مشکل در دست ماست و آن سفید کردن دندان با روش ها موجود می باشد.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
زیبایی لبخند

زیبایی لبخند :
مواردی که دراصلاح طرح لبخند قابل اصلاح شدن است موارد زیر می باشد:
از موارد دیگر به غیر از رنگ دندان ها که در مطالب قبل اشار ه کردیم می توانیم به موارد دیگر اشار کرد که مورد دوم به بعد را ذکر می کنیم:
دوم:تنظیم موقعیت و فاصله ی دندان ها با هم و توازن آنها و هماهنگی آنها با هم: دندان هایی که به صورت کج روی هم قرار گرفته اند و یا دارای فاصله ی زیاد بین آنها می باشد را می توان با با ارتودونسی دندان ها برطرف کرد که این ارتودونسی می تواند خلأ و فاصله بین دندان ها را پر کرده و کجی و ناراستی آنها را اصلاح و برطرف نموده و در شکلی متوازن و بهتر کنار هم قرار گیرند .این خدمات ارتودونسی می تواند به صورت آشکار و یا پنهان صورت پذیرد که در آخر می توان با روکش کردن آنها را میزان کرد و شرایط آنها را بهتر کرد.
دندان ها ی از دست رفته و نابود شده : وجود حتی یک دندان نابود شده و از بین رفته می تواند در نازیبایی لبخند شما تأثیر زیادی داشته باشد و حتی منفی باشد که با جایگزین کردن دندان های مصنوعی به جای دندان های از بین رفته و پر کردن جای خالی بین دندان هایتان با دندان هایی که متخصص برای شما ایجاد می کند و آن ناحیه را پر می کند و فضای خالی را برای بدون عریضه نمی گذارد این خود در زیباسازی و جوان سازی صورت شما تأثیر فوق العاده ای می گذارد.در خیلی از موارد با افتادن و شکستن دندان مورد نظر این فضا ایجاد شده که با داشتن آنها می توان دوباره آن را به منطقه ی مورد نظر چسباند و خلأ را پر کرد. در این مورد می توان از گاز گرفتن و پوسیدگی دندان ها جلوگیری کرد.
سوم:هماهنگی و توازن بین دندان های شما:
برای این مورد می توان دندان های شکسته و نامنظم و کج و غیر طبیعی از لحاظ ظاهری را مثال زد که با برطرف اینها می توان به شکل دلخواه خود در ظاهر دندان هایتان ایجاد نمود.و مشکل دندان ها ی غیر زوج و ناهماهنگ و ناردیف و نامتقارن را حل کرد .
چهارم:پروتز لب ها و چگونگی لبلبخندا و گونه ها:با مشورت با دندانپزشک و متخصص مورد نظر می توانید به اصلاح لبخند خود پرداخته و یک دندانپزشک با پیشنهاد یک سری جراحی ها برای جوان تر کردن صورت شما و پایین آوردن سن افراد و جذاب تر نشان دادن آنها.با سفید کردن دندان ها و تنظیم و هماهنگی کامپوزیت و استفاده از عاج دندان و روکش کردن آنها ؛ که به غیر از اینها می توان به اصلاح لبخند خود دست پیدا کرد و زیبایی لبخند ی خود را بیافرینید.
مورد دیگر: در این مورد به زیبایی شناسی طرح لبخند و لبخند ی شما خواهیم پرداخت:


علاوه بر مواردی که در متون قبلی ذکر کرده ایم می توانیم به مورد ها ی دیگر در زیبایی اشاره کنیم که از جمله ی آنها می توان به طول دندان ، خط لبخند، تناسب دندان ها ، بافت دندان ها و پلاکت ها و توصیف شخصیت شما اشاره کرد.
طول دندان ها : طول و اندازه ی دندان می تواند در ایجاد یک لبخند زیبا تأثیر بگذارد و در جوان بودن صورت شما تأثیر بالقوه ای می گذارد. هر چه دندان های شما کوتاه تر باشد از جذابیت شما می کاهد درجه ی کوتاه شدگی با افزایش عمر رابطه ی مستقیم دارد و هر چه دندان های جلویی بلندتر باشد به شما در طرح لبخند کمک بسیاری می کند و با روش بادینگ کامپوزیت و روکش پرسلین می توان به طول دندان های شما اضافه نمود و جذابیت آفرید زیبایی لبخند به شما هدیه کرد.در این مورد دندانپزشک می تواند به اصلاح لبخند گوشتی و یا لثه ای شما کمک کند که متخصص با اصلاح خط لثه و بلند کردن اندازه ی دندان با استفاده از لیزر این مشکل را برطرف کرده و شما را به ظاهر مورد نظر می رساند. با عاج دندان ها و روکش نیز میتوان به هدف خود نزدیک تر شد.که باز هم این مورد در زیبایی لبخند با توجه به صورت فرد و فرم آن بستگی دارد و اینکه چه مدل دندانی به صورت وی می آید و این که در مورد بری افرادی که صورت گرد دارند دندان های متوازن و به ردیف و بلند باعث می شود صورت وی لاغر تر نشان داده شود بنابراین دندانپزشک و متخصص باید قبل از انجام هر گونه عملی با مریض خود مشورت نموده و بعد از آن ظاهری که برای وی به وجود می آید را در نظر بگیرد و به وی گوشزد نماید.
خط لبخند در زیبایی لبخند : این خط یک خط فرضی می باشد که در لبخند شما زیبایی ایجاد می کند و الین خط فرضی می تواند لبه ی بالایی دندان شما از یک طرف به لبه و کناره ی دیگر دنبال کرد. ایده آل این خط باید لب بالایی مشابه منحنی لب پایینی باشد که می تواند در اندازه ی دندان های شما تأثیر داشته باشد.
تناسب دندان : در تناسب باید کل دندان ها با هم تناسب داشته باشند ، نه فقط دندان های جلویی بیشتر باشند و این تصور غلطی است که دندان ها یجلو باید بزرگتر باشد بلکه باید بقیه ی دندان ها دارای یک نسبت مناسب داشته باشند و این که دندان ها با ید دارای تناسب طولی و جایگاهی داشته باشند و این بستگی به میزان اندازه ی دیگر دندا ها دارد و دندانپزشک و پزشک متخصص می داند چه گونه با تناسب ساده ی ریاضی بین دندان ها توازن برقرار کند. از این باور غلط هم باید دوری جست که نسبت دندان های عرض به طول باید ۴ به ۵ باشد .
مورد بعدی ” بافت دندان و شخصیت “: یک متخصص دندانپزشک ماهر برای زیبایی لبخند ی شما ، باید به جنسیت و شخصیت شما نیز توجه کند که به طور مثال لبخند شما و دندان های شما حالت مردونه داشته باشد یا حالت خانمانه داشته باشد و اصلاح اینکه دندان ها باید با توجه به شخص و در نظر گرفتن خیلی از جوانب انجام می پذیرد و این مورد با توجه با مشاهده به عکس ها می توتند شما را از این بابت روشن تر و شفاف تر سازد.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
لبخند زیبا

لبخند زیبا:
این موضوع برای همه روشن و واضع است که داشتن دندان هایی سالم در سلامت جسم و روح نقش اساسی و مهمی را در بردارد.اما هملنگونه که مشاهده می شود هیچ کدام از ما انسانها از دندان هایش به طور کامل مراقبت های مورد نیاز برای دندان ها را نمی کند.لبخند زیبا در یک جمع که دنلبخند زیبا:
لازمه ی لبخند زیبا داشتن دندان های سالم می باشد که برای حفظ سلامت دندان ها باید آگاهی های لازم را جهت نگهداری از آنها به کار برد.
رابطه تغذیه و دندان های سالم از جمله مواردی است که باید آگاهی های لازم را برای مراقبت از دندان هایتان در نظر بگیرید:
با وجود اینکه قند ها برای دندان ها به عنوان یک دشمن به حساب می آید برعکس مواد ترش خیلی کم به عنوان دشمنان دندان به حساب می آیند.ولی باید بدانید که ترشی ها نیز به لثه صدمه وارد می کنند.برای همین موادی از جمله آبمیوه و اسید کربنیک نیز از دسته ترشی ها به حساب می آیند.به لثه آسیب می رسانند.ولی باید این نکته را بدانید که نوشیدن این مواد به صورت یک نفس بهتر است تا اینکه انها را به صورت جرعه جرعه بنوشید.
چایی هایی از جمله چایی سبز و سیاه در صورتی که با مواد قندی مخلوط نشده باشند برای دندان ها مفید می باشند.موادی که دارای ph بالا هستند از جمله پنیر و شیر برای دندان ها مفید هستند زیرا سبب بی اثر شدن باکتری ها در دهان می گردد.بعد از اینکه از شیرینی ها استفاده کردید برای بهداشت دندان ها خوردن شیر مفید می باشد.همینطور پس از خوردن غذا قرقر کردن آب نیز مفید می باشد.
بزاق دهان از دهان و دندان های شما به صورت یک سیستم دفاعی مراقبت می کند. و با مصرف کردن غذاهایی که سالم علاوه بر تأثیر مثبت بر روی سلامت جسم بر روی دندان ها و لثه نیز تاثیر گذار است.با مصرف بعضی از غذاها ترشح این بزاق دهان بیشتر شده به طور مثال غلات که پوشش آن خوب جویده شود و استفاده برخی مواد نیز سبب تورم لثه می گردد.
در این متن از لبخند زیبا تأثیر به شرح تأثیر سیگار بر روی دندان ها می پردازیم:
سیگار علاوه بر دندان ها عامل مهم و خطرناکی برای سلامتی بدن نیز می باشد.و نمی توان به راحتی نقش سیگار را برای از بین بردن سلامتی بیان کرد. بهداشت نامناسب دهان و همینطور مصرف سیگار دو عامل خطرناک جهت صدمه به دندان ها و تورم لثه می باشد. آن دسته از افرادی که به طور مداوم از سیگار استفاده می کنند به بیماری پیوره لثه مبتلا می شوند که که از همان ابتدای سیگار کشیدن به آن دچار می شوند.به همین صورت به سختی بیماری افراد سیگاری ادامه پیدا می کند. و همینطور کاشت دندن نیز در این افراد با درصد موفقیت کمتری روبه رو می شوند.
با ترک سیگار در حفظ سلامتی دهان و دندان هایتان قدمی مهمی بر میدارید.ترک سیگار سبب می شود امکان زندگی برای شما را بهتر می کند.فشار روحی در افراد نیز سبب بروز بیماری های لثه و دندان می گردد.به همین دلیل باید سعی در پایین آوردن فشار های روحی به حداقل ممکن باشید تا با این کار به سلامت بودن دندان هایتان کمک کرده باشید. و لبخند زیبا به دیگران هدیه دهید.به طور مثال می توان گفت فشار های روحی سبب بروز و افزایش پیوره لثه می شود.
بیماری قند:با وجود اینکه بیماران دیابتی از مواد قندی استفاده نمی کنند اما احتمال بروز پوسیدگی دندان برای آنها به علت نوسان در قند خون آنها بیشتر خواهد بود.و خطر مواقعی بیشتر خواهد شد که بیماری آنها طولانی تر باشد و همچنین میزان قند در نوسان باشد.
و به احتمال زیاد عاملی که سبب ایجاد اختلاد در گردش خون می شود در ریشه دندان نیز وجود دارد.و این موضوع را بدانید که افراد مبتلابه دیابت دچار بیماری پیوره لثه هستند.پس مراقبت از دندان ها برای این افراد ضروری می باشد.
و این افراد به صورت منظم باید به دندانپزشکی مراجعه کنند.بهترین زمان برای مراجعه به دندان پزشک ۳ ماه دوم بارداری می باشد.
توصیه بعدی مسواک زدن در دوران بارداری فراموش نشود این به این دلیل است که در دوران بارداری مواد غذایی سالم برای دندان ها و لثه بسیار اساسی و مهم می باشد.
بهداشت حرفه ای دهان:یکی از اصول رعایت بهداشت حرفه ای دهان مسواک کردن دندان هاست که مراقبت های خانگی بر طبق آگاهی های فردی نمی تواند بلا بهداشت حرفه ای دهان برابری داشته باشد.
بارداری:به دلیل تغییرات در هورمون ها در دوران بارداری لثه ها نیز تحت این اثرات قرار می گیرند.وجد باکتری ها باعث ایجاد ورم در لثه ها و خونریزی آنها می شود.در صورتی که در دوره بارداری بهداشت دهان و دندان رعایت شود پیوره یعنی تورم لثه ایجاد نمی گردد.مادر باردار به دلیل خونریزی های کوتا مدتی که برای لثه اش به وجود می آید نباید از مسواک کردن خودداری کند.
توصیه ما به افرادی که قصد بار دار شدن را دارند این است که ابتدا نزد پزشک رفته و تمام دندان های نا سالم و خراب را ترمیم و درست کنید. یکی از این فاکتور های مهم پوسیدگی دندان می باشد که از نظر علمی رابطه مستقیمی با تولد نوزاد نارس می شود که همان عاملش پیوره است در واقع پوسیدگی دندان پیوره را به وجود می آورد.
پیشنهاد کلی برای بیمار نشدن دندان ها و لثه برای همه افراد این است که ،مرتب هر ۳ تا ۶ ماه یک بار نزد دکتر دندانپزشک بروند که دلیل آن این است که این کار با مراقبت های برنامه ریزی شده و خانگی زیبایی و سلامت دندان های شما را تضمین می کند. که می توانید به کمک دندان پزشک نیز مراجعه کنید حال کمک دندان پزشت که چه کسی گفته می شود؟کمک دندان پزشک به کسی می گویم که آموزش های لاززم را گذرانده است و در ضمینه پیشگیری به شما کمک شایانی می کند.در صورتی که ما مشکلات خود را در ضمینه بهداشت دهان و دندان با آنها در میان بگذاریم آنها به ما خواهند گفت شیوه درست مسواک زدن چیست و ما را در استفاده از لوازم کمک بهداشتی کمک و راهنمایی می کنند.
حال کار یک دندان پزشک چیست؟دندان پزشک یا کسی که در ضمینه بهداشت دهان و دهان تخصص دارد وقتی به او مراجعه می کنید ابتدا شرح حالی از موقعیت و وضعیت دندان و لثه های شما را می گوید و درست مسواک کردن را به شما یاد می دهد.
دان ها نیز به نمایش گذاشته شوند درواقع لبخندی دندان نما بسیار دلنشین می باشد.اما متأسفانه تعداد افرادی که دارای دندان های زیبا هستند بسیار محدود هستند.و می توان گفت یکی از با ارزش ترین چیزها در میان قشر جوان داشتن دندان هایی سالم است که از مراقب درست دندان حاصل می شود.و در دنیای امروز بسیاری از ناهنجاری های دندان را می توانید ترمیم نمائید.
عده ی زیادی از افراد که دارای دندان های خراب هستند از وجود این دندان ها عذاب می کشند.علاوه بر مشکلات به وجود آمده با افزایش سن در افراد برای دندان هایشان عومل متعدد دیگری نیز وجود دارد از جمله:چایی ،قهوه ،سیگار و… که سبب از بین رفتن زیبایی در دندان های شما می گردد.و اگر شما در دوران کودکی و جوانی درست از دندان هایتان مراقبت کنید دندان های زیبا و سالمی در دوران بزرگسالی به همراه خواهید داشت.در گذشته برای دندان ها درمانی چندانی وجود نداشت ولی با گذشت زمان پیشرفت های زیادی در علم دندانپزشکی صورت پذیرفت و هم اکنون حتی برای بیماری خای پیشرفته لثه نیز در مان هایی وجود دارد.که به طور مثال می توان گفت یکی از این بیماری ها به هنگام خندیدن است بدین صورت که هنگام خندیدن لثه نمایان می شود که این بیماری به علت کم شدن بافت لثه به وجود می آید.و از عوامل دیگری که بروز این بیماری صورت می گیرد Gummysmile نام دارد که در آن افزایش بافت لثه،کوتاهی لب و رشد بیش از اندازه بافت بالا می باشد. عده ای از افراد دارای دندان هایی نامرتب هستند. و یا در برخی افراد نیز ممکن است بر اثر بروز یک حادثه تاج دندان ها بشکند.که ایجاد این موارد ذکر شده در افراد سبب وارد شدن لطمه به زیبایی چهره می گردد.برای این مشکلات نیز راه درمانی وجود دارد که با به کار گیری آنها نه تنها دندان شما ترمیم خواهد شد بلکه زیبایی چهره شما نیز قابل برگشت می باشد.امکانات زیادی توسط دندان پزشکی پیشرفته فراهم آورده شده که نتیجه بهره بردن از آن آگاهی و لذت از زندگی می باشد.
در هر فرد وجود یک لبخند زیبا و جذاب داشتن دندان هایی زیبا و همچنین دهانی خوشبو از مهمترین عامل ها در در جذابیتش می باشد.که شما امروزه در پیکره های مقدس و آثار باقی مانده از گذشته به دنبال آثار جذابی هستید به طور مثال به دنبال جواهرات زیبا، و لباس های گران قیمت هستید.و به دلیل پیشرفت در علم دندان پزشکی در سال های اخیر هر فردی می تواند دندان هایی زیبایی داشته باشد.و این موضوع بسیار دارای اهمیت بالایی است که علم دندانپزشکی دارای ابعادگسترده ای است بسیار خبر خوبی می باشد.


پروتز دندان ها تا اواسط قرن ۱۸ ساخته شده از عاج فیل بود و بعد از گذشت زمانی جای خود را با روکش چینی تغییر داد و استفاده از پروتز ابعاد گسترده ای را به خود اختصاص داد.
مونالیزا چرا غمگین است؟
روح یک احساس لبخندی اسرار آمیز می باشد.و برای خنداندن شاید امروزه مطلب زیادی وجود نداشته باشد.
احتمالاٌ در قرن های گذشته انسان های زیبا و قدرتمند کمتر می خندیدند.شاید علت این بوده که آنها مطلب برای خندیدن نداشتند،به طوری که ،لئوناردوداوینچی که نقاشی معروف بود در یکی از تابلو های معروف خود یعنی مونالیزا به بیننده لبخند زیبا را ارائه می دهد.شاید مونالیزا نمی خواست دندان هایش را را دیگران ببینند.
بزرگ ترین احساس انسا نها به این موضوع است که علم دندان پزشکی دارای ابعاد وسیعی است.که جذب انسان ها با یک لبخند زیبا زحمتی است که انسانها به خود می دهند تا دیگران را به خود جذب کنند که این کار به سود آنها می باشد.
و این حدس زده می شود که افرادی که لب هایشان را روی هم فشار می دهند در واقع چیزی را پنهان می کنند که آن دندان هایی می باشد که آنها را باید پنهان نمود.
برای داشتن لبخند زیبا در هر فرد مراقبت های صحیح و آگاهانه لازم است که در این مطلب به رابطه تغذیه و دندان های سالم می پردازیم:
ماده غذایی که برای باکتری های دندان مورد علاقه قرار گرفته قند می باشد که برای دندان های سالم دشمنی آشکار است.همچنین شکر سفیدی که در خانه از آن استفاده می شود و ساکاروز نام دارد برای دندان ها ضرر دارد.انواع درگری از موارد قندی وجود دارند که باکتری ها به آنها نیز علاقه زیادی نشان می دهند از جمله این مواد می توان به :فروکتوز،قند مالت دار،قند انگور اشاره نمود.و نمی توان این مواد غذایی را حذف نمود با این وجود که تنها مواد قندی نیستند که باکتری ها به آنها علاقمند هستند. بلکه غذاهای مختلف برای رشد باکتری ها دهان را محیطی مناسب فراهم می سازد.
بعد از اتمام غذا PH موجود در دهان به ۷/۵ کاهش یافته که کار PH در دهان جلوگیری از رشد باکتری می باشد.
از مواد غذایی قندی بهتر است جهت داشتن دندان هایی سالم کمتر استفاده نمود.و نکته دیگری که اهمیت دارد این است که گاز زدن به شیرینی نیز در خرابی دندان ها نقش دارد پس بهتر است برای خوردن شیرینی آن را به قطعات کوچکی برش داد و بعد صرف کرد.برای حفظ سلامتی دندان ها میوه و سبزیجات گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار هستند.در ضمن روی سلامتی جسمی و تناسب اندام شما نیز تأثیر گذار است.آب نبات هایی که بعد از خوردن به دندان ها می چسبند ضرر های زیادی را به دندان ها وارد می کنند که برگشت ناپذیر می باشد. و موضوع دیگری که از اهمیت دارد این است که طبیعت و جنس دندان ها نیز در سلامت دندان ها نقش مهمی به دنبال دارد.
یکی از راه های موثر جهت از بین بردن فشار های روحی ورزش می باشد که ورزش های فکری از جمله:یوگاو و ورزش های استقامتی از جمله:پیاده روی و دوچرخه سواری به کاهش فشار های روحی کمک می کند به شرطی که به طور منظم انجام شوند.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
طراحی لبخند

طراحی لبخند:
امروزه دارا بودن یک خنده در آداب معاشرت افراد بی تاثیر نیست.نیاز به داشتن یک خنده زیبا و همینطور طراحی لبخند باعث شده تا این رشته به وجود بیاید.
شاید شما هم جز آن دسته از افرادی باشید که تمایل داشته باشید خنده زیبا و جذابی داشته باشید و همیشه در این فکز بوده اید که آیا راهی برای این مسئله وجود دارد یا خیر.تا چندین سال پیش هیچ راهی برای اینکه فردی بتواند فرم دهان، دندان و خنده خود را تغییر دهد وجود نداشت و می بایست با همان شکل طبیعی سر می کرد.اما امروزه راه هایی وجود دارد که به افراد این امکان را میدهد که بتوانند از لبخندی خاص و منحصر به فرد بهره مند شوند و فرم دهان و خنده آنها به گونه ای باشد که تنها منحرصر به خود آن شخص است و هیچ کس دیگر آن را ندارد.اما این روش ها در واقع چه هستند و آیا ضرری دارند یا خیر سوال بسیاری از افرادی است که تصمیم دارند نسبت به انجام این کار مبادرت کنند.
اگر بخواهیم وارد مبحث این موضوع شویم و توضیح دهیم که دقیقا در این روش چه کارهایی انجام می شود و چگونه ایجاد برخی تغییرات موجب زیبایی خنده می شود، باید از اصطلاحات علمی و پزشکی استفاده کنیم اما به زبان ساده می توان گفت که طراحی لبخند در واقع با ایجاد کمی تغییرات در دهان و دندان ها صورت میگیرد.
همانگونه که می دانید دندان ها همیشه هم از فرم چندان جالی برخوردار نیستند.در حقیقت در اکثر مواقع دندان ها فرم کاملا بی نقصی ندارند.البته هدف این نیست که دهان و دندانی کاملا بی نقص داشت زیرا در این صورت ممکن است جلوه ای مصنوعی به چهره بدهد و از زیبایی آن بکاهد.اما بد نیست که دندان ها با نظم خاصی و چینش منظمی کنار یکدیگر قرار بگیرند.هرچه دندانها بهتر و زیباتر کنا هم قرار بگیرند حالت خوش فرم تری پیدا می کنند.در این زمینه چیزی به نام تقارن وجود دارد که پایه و اساس طراحی لبخندمحسوب می شود و بدون آن داشتن یک لبخند زیبا کاملا غیر ممکن و نشدنی است.تقارن به این معناست که دندان های پایینی و بالایی نسبت به هم یک قاعده و اصول داشته باشند و دارای نظم خاص خودشان باشند.اما در صورتی که هر دندان یک شکل داشته باشد و برخی روبه داخل و برخی رو به پایین باشند، زیبایی دندان ها نمی تواند پر فروغ باشد.


فرم دادن به دندان ها یعنی فرم دادن به خنده شخص بنابر این در این زمینه چیزهای بسیار زیاد تاثیر گذار است.یکی از مهمترین آنها سالم بودن دندان هاست.تنها در صورتی می توان بر روی دندانها کار کرد و آنها را زیبا جلوه داد که آنها از سلامت کامل برخوردار باشند.به هیچ وجه نمی توان دندانی که استحکام کافی ندارد و یا نیاز به ترمیم دارد را برای این کار مورد استفاده قرار داد.باید پیش از آنکه هر نوع اقدامی برای زیبا ساختن دهان و دندان انجام داده شود، ابتدا کارهای درمانی در این زمینه انجام شود.پس از آنکه کارهای درمانی انجام داده شد و سلامت دندان توسط پزشک متخصص تایید شد، می توان آن را زیباتر نمود.
مهارت دندانپزشک در زمینه طراحی لبخند اهمیت بالایی دارد.تمامی این مراحل تنها زمانی اتفاق می افتند و نتیجه بخش هستند که پزشک مهارت کافی جهت انجام این کارها را داشته باشد.مهارت پزشک به این دلیل حائز اهمیت است که به عنوان مثال در صورتی که دندانپزشک تشخیص اشتباهی داده باشد و دندانی که نیاز به ترمیم داشته باشد را سالم پندارد، ممکن است شروع به اقدامات زیبایی بر روی دندان کند و در این صورت پس از مدتی دندان درد به وجود خواهد آمد و تمامی اقداماتی که در زمینه زیبا سازی دندان صورت گرفته است، بیهوده می شود.یا ممکن است لثه آن گونه که باید و شاید توان نگه داری دندان ها را نداشته باشد و پزشک نتواند این مسئله را تشخیص دهد.در این صورت نیز اگر هیچ اقدامی برای مداوای لثه صورت نگیرد و پزشک مستقیما به سراغ طراحی لبخند برود، ممکن است پس از مدتی وضعیت لثه ها بدتر شود و باز هم تمامی کارهایی که برای زیبا سازی دندان ها صورت گرفته، بیهوده خواهد بود.
اما هدف از طراحی یک لبخند زیبا باید فراتر از چیدمان دندان ها باشد.به طور کلی با چیده شدن و منظم شدن دندان هاشکل آنها تغییر بسیار زیادی خواهد کرد ولی نکته این است که علاوه بر اینکه یک دهان می بایست دارای دندان های منظم باشد، مهربانی و محبت نیز باید در چهره فرد موج بزند.بنابر این همه کار تنها با چیدمان دندان ها به صورت کلیشه ای صورت نمی گیرد.برای داشتن یک خنده محبت آمیز باید دندان ها علاوه بر اینکه با یکدیگر متقارن می شوند، با سایر اجزا چهره شخص نیز باید این هماهنگی صورت گیرد.به عنوان مثال مهم است که رنگ چهره فرد چگونه است و حتی فرم بینی او نیز در زیباتر شد و به اصطلاح مهربان تر شدن لبخند نیز تاثیر دارد.
البته این نکته را مد نظر داشته باشد که بسیاری از نکات نیز به خود فرد بستگی دارد و ذوق و سلیقه افراد در نوع لبخند زدن می تواند به همان اندازه ای تاثیر گذار باشد که تقارن دندان ها با یکدیگر تاثیر گذارند.
پس از آنکه اقدامت لازم جهت درمان دندان های خراب و لثه های نامناسب انجام شد، و زیر ساخت های لازم توسط پزشک مورد بررسی و عمل قرار گرفت دوره زیبا سازی یا همان طراحی لبخند آفاز می شود.و پس از آن یک دوره بعد از عمل وجود دارد که حدود یک ماه به طول می انجامد.در مدت این یک ماه پزشک به بیمار خواهد گفت که از خوردن چه مواد و نوشیدنی هایی پرهیز کند و چه موادی را مورد مصرف قرار دهد.نکته دیگر در این زمینه رعایت کردن بهداشت است.رعایت بهداشت بعد از این که زیباسازی انجام شد، باید بیشتر شود و نکاتی که تا کنون مورد توجه قرار نمی گرفتند از این به بعد باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.بنابر این بهداشت نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه باید در دوره بعد از طراحی لبخند افزایش چشمگیری نیز داشته باشد.

 

در زیر می توانید از سایر محصولات ما در بخش های مختلف فروشگاه دیدن نمایید :

پاور بانک | آموزش ایروبیک |آموزش والیبال | آموزش فوتسال | پد ضد عرق | آموزش بافت مو |آموزش شیرینی پزیآموزش دفاع شخصی |آموزش فوتبال | خرید گن لاغری مردانه | خرید کوچک کننده بینی آیدان|نایسر دایسر پلاس|ژل افزایش قد


نگین ناخن دستگاه بافت مو | نایسر دایسر | آموزش آشپزی | آموزش بستن شال و روسری | آموزش آرایشگری مردانه | آموزش بدنسازی | آموزش زبان انگلیسی | خرید گن لاغری زنانه | بافت مو |خیاطی بدون الگو|ژل سیلیکونی افزایش قد


طراحی ناخن | گن لاغری کاسمارا |دستگاه آیدان |خرید نگین ناخن |کاشت ناخن |خرید فانی بافت |خرید دستگاه بافت مو|خرید نایسر دایسر|آموزش خیاطی خانم عمرانی |چای سبز | کوچک کننده بینی آیدان |چای لاغری تیما |دستبند مغناطیسی


ناخن ژله ای |خرید پاور بانکگن لاغری |پاور بانک چیست |خیاطی خانم عمرانی|خرید چای سبز |آموزش کاشت ناخن | فروش پاور بانک |خرید ناخن ژله ای|یادگیری زبان انگلیسی|آموزش خیاطی|چای سبز تیما |دستبند پاور بالانس |کسب درآمد اینترنتی


کار در منزل |کسب و کار اینترنتی  |درآمد اینترنتی |برج خنک کننده |هوا ساز |آیدان کوچک کننده بینی |آتلیه عکاسی |برد هوشمند|دوربین مدار بسته کرج |تور ایتالیا|تور اروپا|


کسب درآمد از اینترنت | کسب درآمد از طریق اینترنت |هوا ساز خانگی|در آمد آنلاین |کوچک کننده بینی | طراحی داخلی | باز سازی ساختمانویدئو پروژکتور |تور لحظه آخری|تور اسپانیا|تور فرانسه||تور تایلند


|نصب دوربین مدار بسته|خرید دوربین مدار بسته|فروش دوربین مدار بسته|دستگاه حضور و غیاب


درب ضد سرقت|چیلر | ماسک صورت|کسب ثروت|تبلیغات اینترنتی|تور دبی|تور ارمنستان|تور مالزی|تور آنتالیا|تور آلانیا|تور استانبول|خرید پودر بدنسازی |کاشت دندان|جرم گیری دندان|ایمپلنت|جراحی لثه|دکتر دندانپزشک|اصلاح طرح لبخند|طراحی لبخند


فانی بافت |دستگاه فانی بافت|پاور بالانس||تور پاتایا |تور کوش آداسی |تور قبرس |تور بدروم |قیمت دوربین مدار بسته |آتلیه تخصصی کودک | لبخند زیبا |دندانپزشکی زیبایی


لمینت | لمینت دندان |هزینه کاشت دندان |شغل اینترنتی|آموزش بازاریابی|کار آفرینی اینترنتی|عوامل موفقیت|عوامل حیاتی موفقیت|روانشناسی موفقیت|راه های موفقیت|راه های رسیدن به موفقیت|راه های موفقیت در زندگی|راز موفقیت|موفقیت چیست


آموزش لیندا | دانلود lynda | آموزش های لیندا |دانلود آموزش های لیندا | دانلود آموزش موسیقی |آموزش تصویری کامپیوتر دانلود آموزش برنامه نویسی |آموزش برنامه نویسی وب | دانلود آموزش گیتار |آموزش موسیقی |


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
قیمت تور اسپانیا

قیمت تور اسپانیا با شرایط ویژه و استثنایی .اسپانیا کشوری زیبا با قدمتی طولانی می باشد.موقعیت جغرافیایی اسپانیا به گونه ای است که از یک سو به دریای آتلانتیک و از سوی دیگر به کوه ها و مناطق سرسبز ختم می شود.علاوه بر آنکه این کشور دارای آثار باستانی بسیار خوب و قدیمی ای می باشد ،دارای مراکز خرید لوکس و مدرنی می باشد.این مراکز در توسعه صنعت گردشگری اسپانیا نقش عمده ای داشته است.

اسپانیا کشوری است که مردمی شیک پوش دارد.در این کشور مردم به پوشاک خود اهمیت بسیاری می دهند و شاید همین باعث شده که اسپانیا بازار پوشاک پر رونقی داشته باشد.در ضمن در مورد قیمت تور اسپانیا نیز می توانید در ادامه اطلاعات کاملی بدست آورید.

یکی از محل های مناسب برای خرید کردن ،محله کوئکا است.در این محله می توانید کفش های مارک را با قیمتی مناسب تهیه کند.

مرکز خرید زانادو مادرید:

این مرکز این مهمترین ،مرفح ترین و بزرگترین مراکز خرید در اسپانیا است و برای کسانی که برای گردشگری  و مشخص شدنقیمت تور اسپانیا به این کشور آمده اند ،چیزهای جالبی برای ارائه داشته باشد.در این مرکز خرید امکاناتی از قبیل رستوران های شیک با غذاهای محلی و خارجی ،پارک وسیع و سرسبز ،مهد کودک برای کودکان ،وجود سالن های سینما برای دیدن فیلم های روز دنیا ،به همراه سالن های بولینگ و سرویسهای بهداشتی را برای مشتریان خود فراهم کرده است.اما چیزی تمامی این امکانات را در سایر مراکز خرید هم می توان پیدا کرد ولی چیزی که این نمونه را از سایرین جدا کرده است وجود بزرگترین سالن اسکی داخل سالن در اروپا در این مرکز خرید اسپانیا می باشد.این پیست به دو قسمت تقسیم شده است.قسمتی برای حرفه ای ها و قسمت دیگر برای مبتدی ها.مساحت این پست چیزی در حدود بیست و چهارهزار متر است.دامنه این پستها همیشه باز است و در اختیار مراجعه کنندگان می باشد.بدون شک مرکز خرید زانادو یکی از جاذبه های گردشگری تور اسپانیا محسوب می شود زیرا از امکانات بسیار جالبی برخوردار است.شما همچنین برای یافتن اطلاعاتی درباره تور لحظه آخری اسپانیا می توانید به بخش مربوط به آن در سایت مراجعه نمایید.همچنین برای ردیافت اطلاعات دیگر در مورد انواع تور لحظه آخری نیز ما بخشی را در سایت برای این منظور در نظر گرفته ایم .

محل های خرید اسپانیا از آن جهت حائز اهمیت هستند که اجناسی که در این مراکز یافت می شود ممکن است غیر از کشورهای مراکش و فرانسه در کمتر کشوری یافت شود.همانگونه که میدانید تنها سه کشور هستند که هم د مجاورت دریای مدیترانه و هم در مجاورت اقیانوس اطلس قرار دارند.بنابراین این سه کشور میتوانند از طریق بندرها به راحتی با کشورهای اروپایی و همزمان با آن با کشورهای غربی تبادلاتی داشته باشند.همچنین موقعیت جغرافیایی اسپانیا این امکان را برای این کشور فراهم کرده تا بتواند با کشورهای آفریقایی به در تماس باشد بدون آنکه نیاز به واسطه گری کشور دیگری باشد.

دریای مدیترانه برای اقتصاد اسپانیا به عنوان یکی از شاهراه های حیاتی محسوب می شود.زیرا علاوه بر آنکه در ارزان رسیدن اجناس به این کشور کمک شایانی م کند دارای سواحل زیبایی است که برای گردشگری اسپانیا فوق العاده مفید است و در نهایت به چرخه اقتصادی در این کشور کمک ویژه ای خواهد کرد.مطمئنا نیاز به یاد آوری نخواهد بود که وجود اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه آب و هوای اسپانیا را گرم و توریستی کرده است.

از دیگر چیزهایی که در بازار اسپانیا و در نهایت در اقتصاد این کشور موثر است ،می توان به ساخت گیتار اشاره کرد.شاید به نظرتان جالب بیاید که در اسپانیا تقریبا همه افراد جامعه به نوازندگی گیتار مهارت دارند و گیتارهای ساخته شده در است کشور در دنیا از بهترین ها به شمار می رود.ساخت ساز در اسپانیا نه تنها یک هنر بلکه امروزه به عنوان یک صنعت شناخته شده است.زیرا تولیدات آن به سراسر جهان صادر می شود و برخی از چوبهای به کار رفته در آن تنها در خود اسپانیا یافت می شود مانند سرو اسپانیایی.قیمت برخی از این تولیدات را می توان تا ۴۰ میلیون تومان نیز تخمین زد.همانگونه که میدانید بسیاری از کسانی که برای گردشگری وقیمت تور اسپانیا به این کشور می آیند ،علاوه بر دیدن کردن از مناظر و آثار باستانی ،برای موسیقی و صنایع دستی این کشور مراجعه می کنند.بنابر این ساخت گیتارهای اسپانیایی یا گیتارهای فلامنکو یکی از صادرات این کشور محسوب می شود که تنها در این کشور یافت می شوند.البته در کشورهای دیگر نیز چنین گیتارهایی یافت می شوند اما نه به کیفیت نوع اسپانیایی آنها.آبنوس هندی و سرو اسپانیایی همراه با تجربه های چند ده ساله در این زمینه باعث شده تا این زمینه جز حرفه ها و مهارت های خاصی شود که تنها اسپانیایی ها از عهاده آن بر می آیند.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
تور لحظه آخری اسپانیا

تور لحظه آخری اسپانیا و شرایط خاص آن.کشور اسپانیتا که در دنیا به عنوان قطب اصلی از نظر جذب توریست شناخته شده است .در نزدیکی آن اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه قرار دارد که سبب شده تا این کشور از آب و هوای معتدل خوبی برخوردار باشد.و گردشگران زیادی را به دلیل دارا بودن این شرایط آب هوایی در طول سال توانسته است به خود جذب کند.و در کل سال گردشگران زیادی مشتاق هستند که به این کشور سفر کنند.عزیزانی که به دنبال دریافت اطلاعات در مورد انواعتور لحظه آخری هستند نیز می توانند از بخش مربوطه به ان اطلاعات لازم را دریافت نمایند.
پایتخت اسپانیا که مادرید نام دارد وسعتی به اندازه ۵۰۴۰۳۰ کیلو متر مربع را دارا می باشد. زبان رسمی در این کشور اسپانیایی می باشد و واحد پول موجود در این کشور یورو است. از جمله شهر های مهم در این کشور می توان به شهر های:والنسیا،سویا،بارسلون ساراگوسا و بیلبائو اشاره نمود.
موقعیت و وسعت کشور اسپانیا به این صورت است که در جنوب غرب اروپا که این کشور در شبه جزیره ایبری قراردارد.و عضوی از اتحادیه اروپا به حساب می آید.فرانسه و آندورا در شمال با اسپانیا داری مرز می باشد و با پرتقال در غرب دارای مرز است.و با حبل الطارق و مراکش در شرق دارای مرز است.
این کشور همچنین در شرق با دریای مدیترانه و با اقیانوس اطلس در شمال دارای مرز های دریایی می باشد.
از نظر پهناور بودن کشور اسپانیا در جهان پنجاه و یکمین است و بعد از فرانسه در اروپای غربی دومین کشور بزرگ به حساب می آید.تور لحظه آخری اسپانیا بخش زیادی از شبه جزیره ایبری ،جزایر فناری،جزایر بالئارس و برخی از بخش های دیگر را شامل می شود.
جاذبه های گردشگری و قیمت تور اسپانیا:
از مهمترین جاذبه های گردشگری موجود در این کشور می توان به موارد ذکر شده در زیر اشاره نمود که شما با اقامت در این کشور می توانید از این جاذبه های گردشگری دیدن کنید:
موزه prada: این موزه بیش از ۷۰۰ مجسمه بین قرن های دوازده تا نوزده میلادی را دارا می باشد همچنین در این موزه هفت هزار تابلوی نقاشی نیز در معرض نمایش قرار گرفته است.سابقه تاریخی موزه prada به بیش از دو هزار سال می رسد.موزه prada که از جمله نقاط دیدنی مهم در مادرید می باشد و در آن آثار نقاشان معروف دنیا از جمله : فرانسیسکو گویا ،بوتیچلی ، رامبراند به نمایش گذاشته شده است.

میدان plaza de cibeles که سمبل شهر بوده و از میادین اصلی شهر به حساب می آید.طرفداران باشگاه رئال مادرید در مکان چشمه وسط میدان ملاقاتی زمان پیروزی تیم لاگیلا داشته اند.این بنا در قرن ۱۷ میلادی در این مکان بنا شده است.این مکان یکی از جاذبه هیا تور اسپانیا برای گردشگریان است.
میدان puerta Alcala بنا شده در Alcala که شهر کوچکی است جهت دروازه ورود به شهر ساخته شده که این بنا به مادرید نزدیک می باشد و به وسیله پادشاه کارلوس سوم در قرن ۱۷ بنا شده است.
میدان مرکزی مادرید(plaza mayor) بنا شده در سال ۱۶۱۹ که این بنا را پادشاه فلیب سوم ساخته است.که در وسط میدان مجسمه وی قرار گرفته است.
در این میدان بیشتر جشن های ملی و فستیوال ها به نمایش گذاشته می شود.
میدان دروازه خورشید(del sol puerta) مجسمه پادشاه چارلز سوم یکی از آنها بوده و مجسمه دیگر که Madrono tree نام دارد به خرسی که در کنار درختی می باشد نام گذاری شده است که در کشور اسپانیا دو سمبل اشرافی و خانوادگی به حساب می آید.درباره تور لحظه آخری اسپانیا می توانید رد همین بخش اطلاعات مفیدی بدست آورید.
کلیسای Almudena که در نزدیکی رویال پلاس در سال ۱۸۷۹ میلادی ساخته شده و سبک به کار رفته در ساخت این بنا گوتیک می باشد.این کلیسا با دارا بودن چشم اندازی زیبا به کاتولیک ها تعلق دارد.
Royal palace : رویال پالاس با وسعت ۱۳۵ هزار متر مربع که پادشاه اسپانیا در آن ساختمان اقامت داشته و دارای دو هزارو هشتصد اتاق می باشد.
چند جاذبه گردشگری در شهر بارسنول:
بارسنول دارای جاذبه های گردشگری زیادی است که در این متن به بیان مهمترین آنها می پردازیم:
این شهر دارای آثار با ستانی می باشد و ۱۲ پارک تاریخی در این شهر بنا شده است.دو معمار معروف اسپانیایی در این شهر توانسته اند آثار خود را به ثبت جهانی برسانند.از جمله شاهکار های سبک نئوگوتیک بنای کلیسای سالگراد فامیلیا می باشد که با معماری زیبایی که دارد چشم انداز فوق العاده ای را خلق کرده است.این شهر به گونه ای است که گردشگران را با هر نوع سلیقه ای که دارند به خود جذب می کند


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
جاذبه های گردشگری تور اسپانیا

جاذبه های گردشگری تور اسپانیا
کشور اسپانیا از جمله کشورهای زیبای اروپا می باشد و هر ساله متوجه خیل عظیمی از توریست و گردشگران مختلف می باشد .این کشور دارای فرهنگ جالب و آثار باستانی و جاذبه های گردشگری فراوانی می باشد که آن را در بین کشورهای دیگر اروپا و کل جهان متمایز کرده است.
پایتخت کشور اسپانیا ،بارسلون می باشد که پر جمعیت ترین شهر این کشور محسوب می شود.قدمت این شهر گردشگری و تاریخی به ۲۰۰۰ سال پیش برمیگردد.بارسلون ،شهری ست ساحلی که در شمال شرق دریای مدیترانه واقع شده است.این شهر علاوه بر جاذبه های گردشگری و توریستی ،جاذبه های دیگری دارد که این کشور را در این زمینه ها منحصر به فرد کرده است. این زمینه ها عبارتند از ؛هنر –ورزش –فوتبال-تجارت-رسانه-آموزش-تحصیلات.
اسپانیا پس از کشورهایی مثل پاریس و لندن در اروپا از برجسته ترین کشورهای توریستی اروپا مطرح شده است.اطراف این شهر با رودخانه و دریا محاطه شده است و به همین علت آن را شهر ساحلی نامیده بودند.
این شهر یکی از شهرهای امپراطوری رم محسوب می شده است.و به عنوان یک شهر تاریخی محسوب می شود.شهر بارسلون آب و هوای فوق العاده خوبی دارد که در زمستان ها دارای هوای معتدل و تابستان آن خشک می باشد و به عبارتی چهار فصل نیز می باشد.بارسلون دارای ۶۸ پارک می باشد که از انواع مختلفی چون ؛پارک طبیعی و گیاه شناسی و معمولی و جنگلی است و انواع سواحل و موزه ها و کلیسا ها و ساختارهای معماری جالب و منحصر به فردی دارد که همواره شاهد گر شگران زیادی است.شما با تور اسپانیا می توانید این کشور را بهتر از قبل بشناسید.اگر می خواهید درباره قیمت تور اسپانیا نیز اطلاعاتی داشته باشید به بخش مربوط به آن که در سایت قرار داده ایم مراجعه نمایید.دوستان عزیزی که به دنبال اطلاعات کامل تری درباره تور لحظه آخری سایر کشورهای دیگر هستند می توانند به بخش مربوطه مراجعه نمایند.
تعدادی از جاذبه های گردشگری را در زیر به توضیح و تفصیل خواهیم پرداخت:
۱-کلیسای ساگرادا فامیلیا:این کلیسا یکی از مشهورترین بناهای تاریخی تور اسپانیا میباشد که به دلیل داشتن معماری ممنحصرد به فردش گردشگران زیادی را جذب می کند.این کلیسای مشهور و معروف در شهر تاریخی بارسلون می باشد. نام این کلیسا عبارتند از “خانواده ی مقدس “می باشد.شروع ساخت این کلیسای ارزشمند از سال ۱۸۸۲ بود و در این سال ها از لحاظ معماری خیلی روی این ساختمان و اصول معماری آن کار کرده اند.گفته اند ساخت این بنا تا سال ۲۰۲۶ ادامه داشته است.ریزه کاری ها ی زیادی که این ساختمان داشته باعث مدت دار شدن ساخت آن می باشد.معمار این کلیسای زیبا و خاص توسط یک طراح معروف به نام آنتونیو گائودی دیزاین شد اما ایشان در حال حاضر در قید حیات نمی باشند و سالها پیش فوت شده است.۱۸ برج کوچک این ساختمان و کلیسا جزو زیباترین و نادر ترین معماری های دنیا می باشد که باعث می شوند کلیسا بلند تر نشان داده شود.در این کلیسا از مجسمه های زیبای مریم مقدس و مبلغان دین مسیحیت و حضرت عیسی و…. و مقدسان و نمادهای دین مسیحت در این کلیسا به چشم می خورد.شکل های هندسی و نشانه و سمبل های به کار رفته در نمای کلیسا از معماری های برتر این ساختمان می باشد.
دهکده ی پوبله ی اسپانیول:این مکان واقع در بارسلون یکی از پر طرفدارترین مکان ها از لحاظ جاذبه های تفریحی و گردشگری می باشد .در این دهکده موزه هایی با معماری زیبا دارد که در ساختمان های این دهکده ، موزه و فرهنگ و آداب و رسوم کشور اسپانیا موج می زند. این موزه نمایانگر اصالت و قدمت کشور اسپانیا می باشد.به خصوص رفتن به این مکان برای کسانی که سفر کاری دارند و یا کسانی که وقت زیادی برای گشتن و دیدن جاهای دیگر و مختلف اسپانیا را ندارند و می خواهند از طرفی اسپانیا را بهتر بشناسند و به خصوص کارگردانان و فیلم سازان و….،جای مناسبی است تا از فرهنگ و آداب و رسوم و اعتقادات و سنت ها و قدمت ها و نژادها و نوع و روش های زندگی در این کشور مطلع شوند و سطح آگاهی و ااطلاعات خود را از این طریق بالاتر ببرند و هم لحظات خوشی را برای خود تداعی کنند . صنایع دستی و صنعت هنر کشور اسپانی نیز در این دهکده به چشم می خورد.
موزه ی پیکاسو : یکی از موزه های برتر و دل نواز و معروف در کشور اسپاانیا که همانطور از اسمش پیداست از اثرات نقاش و هنرمند مشهور و معروفی چون پیکاسو در آن موجود است و بازدیدکنندگان و هنرمندان از اقصی نقاط کشور به این موزه ی بی نظیر با آثار تکرار نشدنی سر میزنند.بابلو پیکاسو از نقاشان و هنرمندان معروف و خلاق قرن بیستم می باشد که ساختمان ویژه ی آن بسیار مجذوب و منحصر به فرد است که زیبایی های این آثاراین هنر مند یکتا به چشم می خورد.در لین موزه به علاوه ی اثرات ویژه و همیشه تازه ی وی ،از سرگذشت و زندگی و نوع دید و هر چه که به وی مربوط می شود و حتی خاطرات او ،مشهود است وراهنما این موضوعات را بیان می دارد و تعریف می کنند که شما را از شخصیت و سبک زندگی و آمال و آرزوهایش بیشتر آشنا می کند. دوست صمیمی پیکاسو به نام “خائومه سابارتس”که وقتی این همه اثر های خارق العادخ و البته فوق العاده در منزل خود دیداو را بر این داشت که این پدیده ها را در مجموعه ای گرد آورد و انها را برای مردم دیگر به نمایش بگذارد.
باغ وحش بارسلون- ساختمان و بنای کازامیلا و آکواریوم زیبای شهر بارسلون از جاذبه های گردشگری این کشور می باشد که هر کدام جذابیت های ویژه ای دارند که آنها را برجسته ساخته است و گردشگران را از تمام نقاط کشور به سمت خود می کشاند.عزیزانی که به دنبال تور لحظه آخری اسپانیا هستند برایشان موارد خوبی را رد ظنر گرفته ایم.
رستوران های تور اسپانیا:
یکی از راه های جذب مشتری در رستوران های اسپانیا که خیلی جالب توجه است این است که کسانی که پول غذا ندارند می توانند به عنوان یکی از کارکنان آنجا مشغول به کار شود و کار کند بجای خدمه در رستوران.
مدتی بود در اسپانیا به دلیل رکورد اقصادی و ایجاد مشکلات اقتصادی در ناحیه ی کاتالونیای اسپانیا با توجه به کم شدن خدمه در این رستوران آنها نیاز شدید به خدمه داشتند و با داشتن مشتری هایی که توانایی خرید غذا از رستوران را ندارند آنها را بر این داشت که از افراد دارای توان مالی کم استفاده کنند تا هم نیاز آنها برای کمبود خدمه و نداشتن حقوق به خدمه و نیاز خود خدمه ی تازه که می آید در آنجا یا ظرف می شورد یا گارسن است و یا در آشپزی کارهای پیش پا افتاده انجام می دهد و هنوز این خود باعث فراهم آوردن غذاهای روزانه اش می شود.این پروژه کار مشترک این رستوران و چند مؤسسه ی خیریه ی دیگه می باشد.رییس رستوران یا مدیر آن ابراز داشت در این رستوران در ابتدا حتماً بالای چندین هزار تن آدم کار می کنند .ژولیا کنزالس از افرادی می باشد که به این نحو در این رستوران کار می کرد و می گفت من خیلی احساس خوبی داشتم و این کار جای پیشرفت دارد و با ادامه ی آن به جاهای بزرگ تری خواهیم رسید.
مدیر این ستوران در تور اسپانیا اظهار نمود: به دلیل اینکه فرد در اجتماع کار می کند بهتر می تواند وارد اجتماع شود و اینکه برای مرد و زن برابر بود که درآمدش خیلی عالی می باشد.که هر کدام در پی اعتماد به نفس از دست رفته اند چه مدیر و چه خدمه تازه کار که کار و موقعیت خود را به دست آورند.
اسپانیایی ها عادات غذایی خاصی دارند که آنها را ذکر می کنیم،وعده های اصلی در کشور اسپانیا دو وعده ی ناهار و شام می باشد که ناهار از ساعت دو ظهر تا چهار بعد از ظهر است و وعده ی شام از ساعت نه الی یازده شب . که اغلب آنها میان وعده ی زیادی دارند که مثلاً از ساعت پنج تا شش عصر یک غذای سبک مثل مرینا و بکودیلو (یک جور ساندویچ) همراه نوشیدنی گرم(مانند چای وقهوه و نسکافه و شیرو ….) را سرو می کنند. آنها برای صبحانه از مواد شیرین و قند دار استفاده می کنند ،اما لذیذ. صبحانه ی آنها مانند قهوه داغ،شکلات داغ،قهوه،نان جو و مربا و چوور را میل می کنند که چوور خمیر تکه تکه شده همراه شکر که آن را سرخ می کنند. آنها برای میان وعده ی خو د از غذاهای مغذی و پروتئین دار مانند غذاهای گوشتی و ماهی و سالاد و سبزی و میوه و انواع پنیر استفاده می کنند.
اما ما اسمی از چوور آوردیم این غذا ی سنتی که در بین اسپانیایی ها پرطرفدار است حتی در بین دست فروشان نیز فروخته می شود. و اما محتوی این غذا از تیکه های خمیر نان شیرینی را سرخ کرده و به صورت برشته میل می کنند.
یک نوع غذای پر طرفدار دیگر تاپاس می باشد،(tapas) نام دارد که معمولاًهم سرد است و هم گرم.این غذا یک نوع غذا ی اشتها اور برای آنها محسوب می شود که سرد آن از روغن زیتون و پنیر در آن تشکیل شده و نوع گرم آن مثل پاتیلی تاس که همان ماهی مرکب سرخ شده است.این غذای لذیذ را غالباً بعد از تمام شدن کار بین عصر تا شام به عنوان عصرانه سرو می کنند و یا در تعطیلات پایان هفته همراه ناهار میل می کنند و از غذاهای مورد پسند اسپانیایی ها می باشد که توریست های زیادی بابت این غذاها به این کشور جذب شده اند چرا که نظیر آنها را در کشورهای دیگر خیلی کم می توان یافت کرد که اگرم باشد به آن کیفیتی نیست که در اسپانیا پخت و درست می شود.هشت الی دوازده تاپاس در تور اسپانیا موجود است که هر کدام دارای مواد و اختراع جدید غذایی از اسپانیایی ها می باشد.
یکی دیگر از غذاهای خاص تور اسپانیا “سرانو” است که انها گوشت خوک را قسمت قسمت می کنند و به تکه های ریزی آن را تقیم کرده و به مدت دو هفته آن را در نمک غوطه ور می کنند و می خوابانند و بعد از دوهفته آن را در انواع غذاهای گوشتی و طبخی آن را می پزند .اینکار غذا را بسیار ترد و خوشمزه می کند.
و اما می رسیم به غذای “پائلا” این خوراک به صورت رایج در ناحیه ای به نام والنسیا سرو می شود. در این ناحیه معمولاً روز یکشنبه این غذا را میل می نمایند.سه مواد اصلی آن ؛برنج-زعفران-روغن زیتون است که در آن از ماد دیگر مانند ؛گوشت های دریایی که از جانوران دریایی می باشد.
اسپانیایی ها در خوردن غذا ها عادات های ویژه ای دارند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
استفاده از سالاد در فصول گرم –خوردن نان با غذا-شراب نوشیدن در همه ی وعده های غذایی-استفاده از میوه و لبنیات برای سرو دسر که غالباً از کیک و تارت برای دسر هم استفاده می کنند.

 

موزه های اسپانیا و نقش آنها در گردشگری تور اسپانیا:
اسپانیا کشوری است با سابقه و قدمتی بسیار زیاد و طبیعی است که موزهای جالب و پرمحتوایی داشته باشد.رد پای انسان تا ۱۰۰۰۰ سال پیش در کشور اسپانیا دیده شده است.
موزه پرادو مادرید:
این موزه که به دستور امپراطور چارلز سوم ساخته شده است ،برای ایجاد تغییر و اصلاحات فرهنگی بنا شده است.موزه پرادو در شهر مادرید پایتخت اسپانیا قرار دارد و از معتبرترین و مهمترین موزه های اسپانیا به شمار می رود و یکی از عوامل مهم گردشگری اسپانیا به شمار می رود.اهمیت این موزه از آن جهت است که آثار با ارزشی از هفتصد سال از تاریخ اسپانیا را در خود جای داده است.این آثار که متعلق به قرن دوازدهم تا نوزدهم میلادی می شود ،شامل آثاری همچون ۵۰۰۰ عدد نقاشی هنری ،۲۰۰۰ عدد تصویر چاپی ،۱۰۰۰ عدد سکه و مدال ،۷۰۰ هدد مجسمه بین قرن های ۱۲ تا ۱۹ میلادی و ۲۰۰ شئ تزئینی می باشد.
ساخت این موزه باشکوه چندین سال به طول انجامید ولی ارزشش را داشته است زیرا علاوه بر آنکه جز جاذبه های گردشگری تور اسپانیا به شمار می رود ،نشان دهنده عظمت و هنر دوست بودن کشور اسپانیا در طول تاریخ را نشان می دهد.فردی که این بنا را ساخته جوآن دی ویلانئوا نام داشته است.این معمار در طول زندگیش آثار زیادی را طراحی کرده است ولی موزه پرادو بزرگترین آنها به شمار می رود.به این موزه قله رفیع نئوکلاسیسیزم اسپانیایی نیز گفته می شود.
در ابتدا قرار بود این موزه تنها آثار نقاشان اسپانیایی را در خود جای دهد ولی با اضافه شدن آثاری بزرگ از نقاشانی چون رامبراند ،بوتیچلی ،فرانسیسکوگویا و …کاربرد این موزه به شکل امروزی در آمد.
موزه ملی هنر کاتالونیا بارسلونا:
این موزه از بناهای زیبا و باشکوه اسپانا است که در قدیم کاربرد دیگری داشت.این موزه در سال ۱۹۲۹ میلادی از این مکان برای برگزاری نمایشگاه داخلی و بین المللی استفاده می شده است و با طولانی شدن سن بنا ،تصمیم گرفته شد که آن را به موزه تبدیل کنند.این اتفاق در سال ۱۹۹۰ افتاد.از مزیت های این موزه این است که علاوه بر آنکه اشیا و وسایل جذاب و دیدنی بسیاری را در خود جای داده است ،خود بنا نیز از یبایی خاصی برخوردار است و یکی از جاذبه های گردشگری اسپانیا به شمار می رود.چیزی که این موزه را جذاب کرده است ،این است که در زمان های قدیم این موزه کاخ سلطنتی بوده و هر کسی اجازه ورود به آن را نداشته است ولی اکنون هر کسی که تمایل داشته باشد می تواند از آن دیدن کند.یککاخ می تواند چیزهای بسیار زیادی برای دیدن داشته باشد.این بنا در مقایسه با بناهای با شکوه امروزی نیز همچنان از کیفیت ساخت و زیبایی بسیاری برخوردار است.
موزه پیکاسو بارسلونا :
مسلما موزه ای مانند موزه پیکاسو در سراسر دنیا نظیر نخواهد داشت زیرا آثاری در آنا وجود دارد که هیچ کجا نیست.همانطور که از نام این موزه مشخص است ،در آنجا آثار پیکاسو به نمایش گذاشته شده است.پیکاسو نقاشی توانمند بود که یک اسپانیایی اصیل به شمار می رفت.بهترین مکان برای دیدن آثار این هنرمند اسپانیایی ،زادگاهش می باشد.این موزه از آنجا که برای تمامی نقاشان و دوست داران این هنر یک نمونه بی نظیر در سراسر دنیا م باشد ،تبدیل به یکی از قطب های گردشگری اسپانیا شده است و هنمندان و هنر دوستان زیادی را از سراسر دنیا به سمت خود می کشاند.
کلیسای ساگرادا فامیلیا:
کلیسای بسیار زیادی در دنیا هستند که به دلیل داشتن معماری خوب و خاص خود به شهرت رسیده اند.کلیسای ساگرادا فامیلیا اسپانیا هم یکی از آنهاست و البته تفاوت های با نمونه های مشابه دارد.آغاز طراحی و ساخت این موزه به سال ۱۸۸۲ باز میگردد.و جالب تر آنکه هنوز کار ساخت این موزه به طور کامل تمام نشده است.معماران و سازندگان آن در تلاشند تا جزئی ترین چیزها را در طرح پیاده کنند و بنایی خیره کننده به جهان ارائه دهند.نام این موزه به معنی خانواده مقدس است.زمان پایان ساخت و بهره برداری از این کلیسا را در سال ۲۰۲۶ تخمین زده اند.مشخص است با آنکه این بنا هنوز کاملا تکمیل نشده است ولی می تواند از جاذبه ها و محل های دیدنی برای گردشگری تور اسپانیا به شمار رود.و آنچه مسلم است این است که پس از پایان مراحل ساخت این موزه ،بازدید کنندگان زیادی از سراسر دنیا برای دیدن آن خواهند آمد.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
صنعت گردشگری در ایتالیا

صنعت گردشگری در ایتالیا:
این کشور دارای چندین گروه قومینی ازجله گروه آلمانی ،فوانسوی ،ایتالیایی-اسلونی که در بخش شمالی کشور قرار دارند و گروه ایتالیایی-آلبانیایی و ایتالیایی-یونانی که در بخش جنوبی کشورند ،می شود.
یکی از عوامل گردشگری تور ایتالیا مردم فهمیده آن است.می توان گفت تقریبا ۹۸% مردم ایتالیا با سواد هستند.در پی طرحی که در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید ،بیمه خدمات درمانی به وجود آمد و کلیه مراحل درمانی برای همه شهروندان رایگان شد.
ایتالیا کشور جالبی است.یک کشور با دو فرهنگ کاملا متفاوت است.این کشور هر ساله افراد بسیاری را جهت گردشگریتور ایتالیا سمت خود جذب میکند.یکی از مسائلی که در این کشور بسیار مهم است ،بحث شمال و جنوب کشور است.در نیمه شمالی کشور ما شاهد صنعتی پیشرفته و جامعه ای مدرن هستیم.امکانات رفاهی و مدرنیته در سمت شمال ایتالیا به دلیل نزدیک بودن با سایر کشورها اروپایی به شدت به چشم می خورد اما در مورد نیمه جنوبی آن اینگونه نیست.مناطق جنوبی ایتالیا کمی سنتی هستند و مردم آن پایبندی بیشتری به مذهب دارند.خانواده ها نقش و ساختاری متفاوت نسبت به شمال این کشور دارند و از انسجام بیشتری برخوردارند.به طور کلی آزادی در شمال ایتالیا بسیار بیشتر از جنوب آن است.همزیستی زن و مرد بدون ازدواج در شمال امری طبیعی است و مردم این منطقه چندان در قید مذهب نیستند.
مسئله تفاوت فرهنگ شمال و جنوب در قیمت تور ایتالیا به اندازه ای است که در برخی موارد نسبت به افراد جنوبی که در شمال دیده می شوند ،توهین می شود و به آنها با دید تمسخر نگاه می کنند.حتی شعارهایی در این کشور به گوش می رسد که خواهان جدایی شمال از جنوب می باشند.همچنین شما علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تور لحظه آخری می توانید از بخش مربوط در سایت دیدن نمایید.
زبان مردم ایتالیا و نقش آن در گردشگری ایتالیا:
زبان رسمی کشور ایتالیا ،زبان ایتالیایی است.اما در مناطق مختلف و خاصی از آن ،زبان های فرانسوی ،آلمانی واسلونیایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.به عنوان مثال: در برخی از مناقط ایالت بولزانو مردم این منطقه به دلیل نزدیکی با کشور آلمان ،با این زبان آشنایی دارند.همچنین در شمال غربی ایتالیا یعنی در ایالت وال له داوستا زبان فرانسوی به دلیل هم مرز بودن با این کشور کاربرد دارد.و یا در شهرهای تریست وگوریتزیا ،به دلیل هم مرز بودن با اسلوونی ،مردم این منطقه با این زبان آشنایی دارند.ایتالیا به دلیل هم مرز بودن با چندین کشور ،تبادل زبانی و گویشی زیادی با همسایگان خود دارد.آشنایی مردم تور ایتالیا با زبانهای کشورهای همسایه ممکن است از مهمترین دلایل توسعه گردشگری ایتالیا به حساب بیاید.
مذهب در تور لحظه آخری ایتالیا و نقش آن در گردشگری ایتالیا:
اکثر مردم این کشور پیرو مسحیت کاتولیک هستند.حدود ۸۷% مردم ایتالیا مسیحی هستند که یک سوم آنها فعال هستند.در این کشور مذهب های دیگری نیز وجود دارد.۴/۱% از مردم ایتالیا مسلمان هستند که اکثر آنها مهاجر می باشند.از ۸۲۵۰۰۰ نفری که در این کشور از دین اسلام پیروی می کنند ،تنها ۵۰۰۰۰ نف آن دارای ملیت ایتالیایی هستند و بقیه آنها را مهاجران تشکیل داده اند.وجود آزادی در انتخاب دین در این کشور باعث شده تا مهاجران بسیاری به این کشور رو بیاورند و در نتیجه گردشگری ایتالیا نیز رونقی دیگر پیدا کند.
غذاهای ایتالیایی:
بدون شک نظیر غذاهای ایتالیایی را در هیچ کجای دنیا نمی توانید پیدا کنید.رستوران ها و غذاهای این کشور در دنیا معروف هستند و البته پرطرفدار.یکی از این غذاها پیتزاهای معروف آن هستند مانند پیتزا مارگاریتا که در سال ۱۸۸۹ برای اولین بار و توسط فردی به نام اسپوزیتو در ناپل تهیه شد و چون در آن زمان ملکه مارگاریتا برای بازدید از ناپل به آنجا آمده بود و این پیتزا به افتخار ورود او تهیه شده بود پیتزا مارگاریتا نام گرفت.جالب است بدانید که اسپوزیتو برای آنکه حس میهن پرستی خود را به ملکه نشان دهد سعی کرده بود تا ترکیبات این غذا را طوری انتخاب کند که در نهایت پرچم تور ایتالیا را القا کند.بنابر این از گوجه فرنگی ،سبز ریحان و پنیر سفید موتزارلا در آن استفاده کرد.
پاستا:
پاستا به غذاهایی گفته می شود که از آرد گندم درست میشوند.پاستا یکی از ثابت ترین غذاهای ایتالیاست و شکل های متفاوتی دارد.همچنین به سبک های متفاوتی نیز طبخ می شود.گاهی درون آن را با گوشت پر می کنند و گاهی نیز با سبزیجات و …نیاز به گفتن نیست که ایتالیا در زمینه آشپزی همواره یکی از بهترین ها در دنیا بوده است و هنر آشپزی در این کشور باعث رشد و ترقی صنعت گردشگری ایتالیا شده است.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
تور لحظه آخری ایتالیا

تور لحظه آخری ایتالیا با بهترین امکانات ممکن.نمایشگاهی هرساله در تور ایتالیا برگزار میشود که با طرح مسائل مربوط به بخش خودروسازی در کارگاه های آموزشی به بحث و گفتگو پرداخته میشود. در این نمایشگاه برای تبادل اطلاعات خود در بخش تعمیرات، قطعات و تجهیزات علاقمندان از سراسر جهان حضور پیدا میکنند .۳۰۰ متخصص از سراسر دنیا به این نمایشگاه حضور خواهند داشت تا تجربیات و اطلاعات خود را به تبادل بگذاریند.صنعت خودروسازی در قیمت تور ایتالیایکی از تخصصی ترین نمایشگا های تجهیزات خودروسازی را در جهان دارد.

صنعت مد و فشن در ایتالیا:
از قدیم کشور ایتالیا یکی از کشورهای پیشرو در صنعت مد و لباس و طراحی مد بوده که از دیرباز در فرهنگ آن ها واژه ی شیک پوشی قرار گرفته. ایالیا در رده ی کشورهای اهل مد مانند آمریکا، انگلیس،فرانسه و ژاپن قرار دارد بطوریکه مردم آن شیک پوشیدن را یک سنت قدیمی میدانند.
در قرن ۱۱تا۱۶ هنر به اوج شکوفایی خود رسید و از همان زمان در شهرهایی مانند میلان، فلورانس به طراحی لباس و جواهرات ، کلاه و لوازم آرایشی و صنایع دستی مبادرت ورزیدند و تا قرن ۱۷ در اوج طراحی مد در برابر بقیه کشورها به شمار می آمد و از آن زمان به بعد در فرانسه و اروپا جایگزین تور ایتالیا شدند.
در دهه ۵۰ میلادی دوباره شهر فلورانس ایتالیا به پایتخت مد تبدیل شد و شروع به فعالیت در این عرضه کرد. در دهه های ۷۰ و ۸۰ برندهای معروفی مانند ورساچه و دولچه و گابانا به بوتیک ها و فروشگاه های مراکز خرید راه پیدا کردند . صنعت مد در ایتالیا برای گردشگران و تاجرانی که به اروپا و تور ایتالیا سفر میکنند درآمد تجاری بود. لباس های ساده تا دهه ۹۰ در میلان مطرح بود و در کنار آن فلورانس هنوز در صنعت مد با برندهای مشهور جایگاه خود را حفظ کرد و قطب صنعتی مد در دنیا ماند.

در تور لحظه آخری ایتالیا بسیاری از شهرهای آن قطب مد را تشکیل میدادندکه از جمله آن های میتوان به فلورانس، تورین، ونیز، ناپل و… دارای اعتبار جهانی هستند و در رقابت با شهرهای کشورهای دیگر از قبیل پاریس، نیویورک، لندن، لوس آنجلس و توکیو رقابت میکردند.
میلان: شهر میلان قطب اصلی مد و صنعت مد در جهان است که آنرا پایتخت مد میدانند و هرساله گردشگران زیادی را به خود جذب میکند. بیشتر تاجران برای رقابت با برندهایی که در این شهر هست از پاریس، نیویورک، رم و لندن به این کشور سفر میکنند.
در شر میلان نمایشاهی برای مد هرساله برگزار میکند که در این دوهفته به نمایش مدهای فصلی در خیابان های معروف این شهر مثل مونته و سانت آندار و مانت زونی و… پرداخته میشود .
برندهای معروف این صنعت مد در ایتالیا مانند ورساچه، پرادا، آرمانی و دولچه و… در نیویورک، پاریس و لندن نمایندگی فروش داشته و گردشگران زیادی را در سفر به این کشورها با تورایتالیا جذ میکند.
رم:
شهر رم در قیمت تور ایتالیا واقع شده که او نیز رتبه چهارم را از نظر صنعت مد در جهان به خود اختصاص داده و یکی از قطب های مد دنیا نام گذاری شده در این شهر برندهای برتر دنیا مانند بولگاری، فندی، بریونی و همینطور آرمانی، ورساچه،پرادا در تمامی بوتیک ها و فروشگاه های لوکس و شیک این شهر نمایمدگی فروش داشته .برای دریافت آخرین اطلاعات در مورد تور لحظه آخری می توانید همین الان به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
فلورانس:
پس از جنگ جهانی دوم اولین مرکز مد در ایتالیا را به فلورانس نسبت دادند و آنرا زادگاه برندهای قدیمی و معروف مثل فراماگو و سالواتور محسوب میشد. یکی از خیابان های معروف این شهر که دارای دفتر مرکزی فروش است تورنابونی بوده که انواع بوتیک های لوکس را شامل شده و یکی از شلوغترین خیابان های جذب توریست و گردشگر برای خرید با تور لحظه آخری ایتالیا را در برمیگیرد.

هفته مد در ایتالیا:
در فصل بهار و پاییز دوهفته را به نمایشگاه مد مختص کرده اند و انواع لباس ها را نمایش داده و یک شوی لباس مردانه نیز در فصول سال برگزار میشود.
ایتالیا کشوری با شهرهایی معروف در پیشروی در صنعت مد و لباس در دنیا قرار گرفته که هرساله توریست های تور ایتالیا را به خود اختصاص داده .
شهر میلان را مارک های تجاری و برندهای معروف پر کرده و از گران قیمت ترین اجناس به فروش میرساند .در کنار آن خیابان های دیگری هم چون ناپلئون، دانته، کورسو،پیاتزا و… از بوتیک های لوکس و گران برخوردارند.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : میلاد
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
قیمت تور ایتالیا

قیمت تور ایتالیا با بهترین شرایط و مناسب.از رستوران های معروف ایتالیا می توان به ترام ترام اشاره کرد و به رستورانی در غار وجود دارد که بسیار معروف می باشد و رستوران های دیگر که در آنها خلاقیت به چشم می خورد و باعث جذب توریستهای مختلفی شده اند .
رستوران ترام ترام واقع در شهر رم ایتالیا واقع شده است .این رستوران در سن لرنزو می باشد و روزهای دوشنبه تعطیل است.دارای پاستاها و غذاهای بی نظیر و فوق العاده خوشمزه می باشد.این رستوران سبک غذایی ایتالیایی دارد و ما به شما پیشنهاد می کنیم حتماً غذای “میگو زعفرانی با سبزیجات تفت داده شده ” را حتماً در این رستوران میل کنید.البته ناگفته نماند که در ایئن رستوران بهترین پاستاها طبخ می شود و اگر پاستاهای این رستوران را نخورید مانند این است که نصف عمرتان را از دست دادید.نام این رستوران به دلیل این است که این رستوران نزدیک به پیست tram است و البته این رستوران مانند نامش می باشد که ترام ترام به معنای “باریک باریک” است که فضای این رستوران می باشد که واقعاً فضای این رستوران باریک باریک است.بیشتر غذاهایی که در منوی این رستوران موجود است ،غذاهای دریایی و سبزیجاتی می باشد و اما یک نوع پاستای خانگی دارد که با صدف و کلم بروکلی درست شده است که فوق العاده خوشمزه است.البته گوشت قرمز نیز به شیوه ای ایتالیایی طبخ می شود و قاعده و قانون های مختلفی را برای آن لحاظ می کنند. غذاهای ایتالیایی ،از جمله غذاهای پر طرفدار در کل جهان می باشد که حتی در ایران رستوران های ایتالیایی زیادی وجود دارد و بیشتر غذاهای ایتالیایی به مزاج ایرانی ها خیلی خوشمزه می باشد.در ضمن اگر به دنبال بهترین ها تور لحظه آخریهستید می توانید به بخش مربوطه مراجعه و اطلاعات لازم را دریافت نمایید.
در قیمت تور ایتالیا یک رستوران بی نظیر و خلاقانه ی دیگری وجود دارد که در تابستان ها بهترین مکان برای سرو غذا می باشد و همواره پذیرای مهمان های زیادی هر ساله از سراسر جهان می باشد،رستورانی غاری یا غا ر تابستانی می باشد .این غار که در دل یکی از کوه های تور ایتالیا ست همواره دارای انواع غذاهای خوش طعم همراه صدای آب زیبا و خنک و ایجاد حس بودن کنار دریا را به شما تلقین می کند.آب این غار از دریای آدرباتیک می آید و هم چنین حس بودن کنار این دریا را القا می کند.سقف ای غار از جنس آهک است و قسمت بالایی این غار یک هتل کوچک دارد که ۲۰ اتاق برای گردشگران و بازدید کنندگان را دارار می باشد.این رستوران مانند رستوران ها مکن های اشرافی ست و قبلاً هم شاهزادگان و خانواده ی اشرافی برای تفریح به دل غار میرفتند و در آنجا به شادی و آرامش می پرداختند و لحظاتی زیبا را برای خود تداعی می کردند.این غار در شهر کوچک و ساحلی پولینگانو آ ماره که از سالهای خیلی دور این غار شناخه شده و دارای اثراتی از آن زمان ها روی دیوار ها و سقف این غار است.و اما رفتن به غار نزد رومیان یک کار مقدس محسوب می شد و به منظور عوض کردن و تازه کردن قوای روحی و جسمی می باشد و خود را در معرض آب و هوای تازه قرار می دادند،آنها از این طریق آرامش خاصی را به دست می آوردند و در این غارهای مهیج به تزکیه روح می پراختند.
غذاهای کشور در قیمت تور ایتالیا طرفداران زیادی دارد که مهمولا آنها هم مانند قسمت جنوب کشور ما از غذاهای تند لذت می برند ،به خصوص پیتزاهای ایتالیایی بسیار تند است که تندی خاصی دارد که نظیر این تندی در هیچ کشوری نمی باشد زیرا فقط تند نیستند بلکه غیر از آن بسیار ختص تر از هر چه تندی که تا به حال تجربه کردیم بوده است.در اغلب مکان های دیدنی و بناهای تاریخی و آثار باستانی و جاذبه های گردشگری در تور لحظه آخری ایتالیا حتماآرستورانهای شیک و مجللی می باشد که هر کدام از این رستوران ها به طبخ غذاهای مختلف می پردازند.ایتالیا گردشگران زیادی را جذب غذاهای سنتی و محلی بی نظیر خود کرده است و بیشتر رستوران ها در سراسر دنیا از غذاهای ایتالیایی در منوی غذاهای خود استفاده می کنند ،این کاملاً درست است که غذاهایی که ایتالیایی ها می خورند بسیار خاص هستند اما خیلی از مشتاقان از سرتاسر کره ی زمین برای تست و خوردن غذاهای ایتالیایی جذب این کشور می شوند.بیشتر رستوران های خارجی در ایران که غالباً این رستوران ها در تهران می باشد همه منوهای ایتالیایی و سبک غذاهای سنتی ایتالیا را طبخ می کنند .ایتالیا از لحاظ آشپزی و غذا قمت زیادی دارد و اغلب غذاهای آنها را جایی نمی توان یافت کرد که مانند ایتالیایی ها آن را در بیارند که ما توصیه می کنیم بخاطر غذاهای این کشور هم که شده حتماً آن را یکی از کشورهای سفر خود انتخاب کنید.

نویسنده : امیر عباس
کسب درآمد از طریق اینترنت

 

  

آسیب های ورزش اسکی

 
 

 

آسیب های ورزش اسکی:

برای هر ورزشی باید از نکات ایمنی برای سلامت ماندن بدن استفاده کرد تا آسیب نبیند . ورزش آموزش اسکی چون در ارتفاعات انجام میشود و با سرعت زیاد همراه است و بدن باید فشارهای زیادی را تحمل کند و موجب مصدومیت اسکی باز شده که شامل:

خستگی:
یکی از علل شایع در ورزش ها خستگی بوده که سطح مهارت را کم کرده و عکس العمل را کاهش داده و سطح هوشیاری را کم کرده و عکس العمل بدن را کند کرده و باید قبل از آموزش اسکی نرمش انجام داد تا بدن آماده شود :
– نرمش های هوازی یا آیروبیک
به مدت سی دقیقه باید نرمش انجام شود که با انجام این نوع ورزش ها درصد سرعت ضربان قلب بالا رفته و از تمریناتی که به شرایط اسکی کمک میکند استفاده شود بهتر خواهد بود.
– ورزشکار باید براساس قدرت بدنی و میزان توانایی و قدرت خود مطلع بوده و برطبق آن مسیر را انتخاب کند تا بر اساس ظرفیت بدن باشد . و با استراحت کافی قدرت بدنی را کسب کند و فعالیت های بی مورد نکند.

آموزش اسکی

بالابردن قدرت ماهیچه ها:
در ورزش اسکی بخاطر اینکه توان بالایی در عضله پا می خواهد باید ماهیچه های ران و ساق پا را با تمرینات مقاومتی قوی کرد همچنین تمرینات ناحیه شکم، کمر و لگن هم مهم بوده و به حرکات آموزش اسکی باز کمک کرده تا نیروی کافی بین بالاتنه و پاها برقرار کند.

انعطاف پذیری بدن:
برای اسکی باز قدرت انعطاف بدنی بسیار مهم بوده چون در اسکی حرکات کششی زیاد انجام میشود که باید از تمرینات کششی قبل و بعد از بازی اسکی انجام داد

بالابردن تعادل و جنبش :
آموزش اسکی باز باید مهارت و چابکی بالایی در حین اسکی داشته باشد و با تمرینات تعادلی باید این توان را بالا ببرد چون در اسکی کوهستان به این دو مورد نیاز می باشد.

تغذیه:
در ورزش اسکی بخاطر قرار گرفتن در ارتفاعات انرژی زیادی صرف میکند و باید تغذیه مناسبی داشته باشد تا از قدرت بدن و و عضلات کاسته نشود. از غذاهایی مانند ، سیب زمینی، برنج، ماست و کشک و میوه هایی مانند موز، نان، پاستا، نودلیت، استفاده شود
کاهش آب بدن برای ورزشکار اسکی باز باعث کاهش قندخون شده پس باید آب کافی بنوشد تا جبران فعالیت های بدن شود.

الکل:
مصرف الکل یکی از عوامل خطرناک برای ورزشکار اسکی باز بوده همانطور که از سطح هوشیاری می کاهد و سرعت عمل و جنبش را کم می کند با کم کردن آب بدن خطرات جدی ایجاد میکند و بهیچ عنوان نباید خورده شود

آسیب های بدنی در سنین مختلف متفاوت بوده و با بالا رفتن سن صدمات بیشتر شده و بدن دیگر قدرت بدنی اولیه را نداشته و در این نوع ورزش آسیب های مردان از زنان بیشتر بوده
آسیب هایی از قبیل:
آسیب های زانو:
درصد بالایی از صدمات بدنی در این ورزش مربوط می شود به زانو و باعث کاهش توان بدن شده و آموزش اسکی باز نمیتواند دیگر اسکی کند و قدرت زانو ها برای ماهیچه پا موثر بوده .

آسیب های صورت و سر:
۲۰ درصد از آسیب ها که اسکی باز را تهدید میکند ناحیه سر و صورت بوده که در سنین پایین بیشتر آسیب پذیر بوده.

آموزش اسکی

آسیب های شانه :
که در رفتگی و آسیب های مفصل شانه و کتف بوده که براثر افتادن و سقوط بدلیل مانع و بهم خوردن تعادل ایجاد میشود و ۱۰ درصد را به خود اختصاص میدهد.

آسیب دیدگی شست دست:
به دلیل گرفتن غیر اصولی چوب اسکی ایجاد شده و باید شست دست به صورت حلقه دور چوب گرفته شود که در حین افتادن و وجود مانع در شیب و چاله تاندوم پاره شود و انگشت دررفته .
– باید حتما از دستکشهای مچ بند استاندارد پوشیده شود و تا بالای مچ را محافظت کرده و فشار روی مچ را به حداقل برساند .آسیب رساندن به دست در این نواحی ضربه وارد میکند.
۱- جابجا شدن استخوان مچ
۲- شکستگی در مچ دست
۳- استخوان ها شکسته و بیرون زده
۴- چند تکه شدن استخوان مچ

پیچ خوردن مچ پا:
اگر مچ پا بخوبی ثابت نشده باشد و با حرکت سریع و چرخشی باعث پیچ خوردگی شده و باید از کفش های مخصوص استفاده کرد تا آسیب دیدگی کم شود.

شکستگی ناحیه ی پایینی پا:
در سنین پایین این نوع آسیب دیدگی و پیچ خوردگی یا شکستگی ساق پا رایج بوده و باید با احتیاط کامل از این آسیب جلوگیری کرد.

شکستگی استخوان بازو:
افتادن در هنگامی که دست ورزشگار باز است که هم بازو هم گردن آسیب میگیرد و باید مهارت کافی برای جمع کردن دست حین افتادن را یاد بگیرد.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:9
 
 


  

نصب و راه انداری و فروش ویژه انواع ویدئو پروژکتور

 
 

 

نصب و راه انداری و فروش ویژه انواع ویدئو پروژکتور

شرکت فنی مهندسی ایلیا دیتا با بهره گیری از کارشناسان مجرب در زمینه راه اندای سالن های نمایش و کنفرانس ،  خدمات نصب و راه اندازی و تعمیر ویدئو پروژکتور را بصورت گسترده ارائه داده و تلاش در کسب رضایت مشتریان عزیز داشته است.

ویدئو پروژکتور

فروش ویژه انواع ویدئو پروژکتور با قیمت های باور نکردنی

فروش ویژه انواع ویدئو پروژکتور با قیمت های باور نکردنی.فروش انواع ویدئو پروژکتور های سینمای خانگی ، کلاس درس ، برد هوشمند ، پرده نمایش و پایه و تجهیزات جانبی پروژکتور با بهترین قیمت.انواع مدل ها را از ما بخواهید و قیمت ها را مقایسه کنید.

انجام خدمات پس از فروش ویدئو پروژکتور

شرکت فنی مهندسی ایلیا دیتا با چندین سال تجربه در زمینه تعمیر ویدئو پروژکتور و ارائه خدمات پس از فروش ، شما را برای خرید مناسب راهنمایی نموده تا حداکثر رضایت را از خرید خود داشته باشید.ارائه محصولات با گارانتی معتبر از امتیازات ما بوده و هیچ گاه قیمت را فدای کیفیت نکرده ایم.

ارائه راه کار های خرید به همراه  آموزش نصب انواعویدئو پروژکتور

ما شما را راهنمایی می کنیم تا مناسب ترین محصول را خریداری کنید و از بابت هزینه ای که می کنید دلگرم باشید. ایلیا دیتا  برای نصب ویدئو پروژکتور شما را راهنمایی می کند تا از صرف هزینه های نصب و راه اندازی نیز خیالتان راحت باشد.

چرا ویدئو پروژکتور ؟

تصور کنید که می خواهید محتوای آموزشی و یا ارائه خود را روی یک مانیتور نمایش دهید.حتی بزرگترین تلویزیون های ساخته شده توانایی رقابت با یک ویدئو پروژکتور را ندارند.تصاویر تولید شده توسط این دستگاه می تواند در ابعاد بسیار بزرگ نمایش داده شود.از طرف دیگر دارا بودن انواع پورت ها و اتصالات وروی این قابلیت را به شما می دهد تا هر نوع دستگاه مانند رایانه ، دوربین فیلم برداری ، لپ تاپ ، را به آن وصل کنید و این دستگاه سیگنال ورودی شما را پردازش کرده و برای شما در ابعاد بسیار بزرگ نمایش دهد.امروزه کاربرد این دستگاه بسیار گسترش یافته و تقریبا در تمامی سالن های کنفرانس و همایش اتاق های دفاعیه و دانشگاه ها مدارسی که از فیلتر هوشمند سازی مدارس عبور کرده اند یک ویدئو پروژکتور وجود دارد.همین امر سبب شده تا سازندگان این دستگاه ها روی به نو آوری های جدید بیاورند تا بتوانند سهم بازار خود را از فروش این دستگاه از دست ندهند.

از جمله این نو آوری ها می توان به ظهور لامپ های لیزری در این دستگاه ها و امکان اتصال به شبکه کامپیوتری وایرلس را نام برد.لامپ های نسل قبل ویدئو پروژکتور دارای مصرف برق بالا و عمر پایین تری نسبت به ویدئو پروژکتور با لامپ لیزریبودند.همین امر سبب می شد تا دستگاه در زمان استفاده گرمای زیادی را از خود تولید کند و همچنین میزان زیادی از انرژی را به عنوان گرما هدر دهد.اما در تکنولوژی لیزری دو رنگ آبی و سبز از رنگ های اصلی ، توسط لیزر تولید شده و رنگ سوم که قرمز می باشد توسط LED تولید می شود که یک فناوری جدید و ترکیبی می باشد.

نکات مهم در انتخاب ویدئو پروژکتور

برای انتخاب ویدئو پروژکتور مناسب به چندین نکته باید توجه کنید تا انتظاراتی که از یک نمایشگر تصویر در ابعاد بزرگ دارید بر آورده شود.

اولین مورد مهم در انتخاب دستگاه مناسب میزان سایز تصویری است که برای نمایش مد نظر شماست.هر چه قدر اندازه کادر تصویر شما بزرگتر باشد نیاز به دستگاه با رزولوشن تصویر بیشتری دارید و در نتیجه مجبور به صرف هزینه های بیشتری هستید.

مورد دوم که بسیار مهم می باشد مساحت فضای مورد نظر جهت نصب .ویدئو پروژکتور می باشد.به عبارت دیگر چنانچه فضای شما دارای محدودیت طولی با محل نمایش تصویر باشد می بایست از ویدئو پروژکتور های نزدیک برد (short through) استفاده کنید که هزینه ی این دستگاه ها نیز بالاتر از نوه معمولی می باشد.

نکته مهم دیگر میزان نور فضای مد نظر جهت نصب پروژکتور می باشد.به این صورت که هر چقدر محیط نصب ویدئو پروژکتورتاریک تر باشد ، تصویر پروژکتور شفاف تر و روشن تر دیده می شود و در محیط هایی که امکان تاریک کردن محیط (با کشیدن پرده ها و یا خاموش کردن لامپ و …) وجود ندارد ویدئو پروژکتور های دارای میزان روشنایی (انسی لومن) کم کاربرد ندارند و نیاز به خرید ویدئو پروژکتور با قیمت بالاتر و انسی لومن بیشتر می باشد.

میزان عمر لامپ دستگاه نیز مورد بسیار مهم دیگر در انتخاب ویدئو پروژکتور می باشد.معمولا میزان عمر لامپ دستگاه از ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ ساعت شروع می شود.این مساله را در نظر بگیرید که ارقام ذکر شده توسط سازندگان این دستگاه ، با توجه به استفاده از ان در حالت کم مصرف بیان می شود و طبیعتا هنگام استفاده از آن در حالت عادی ، میزان عمر لامپ ویدئو پروژکتور کاهش یافته و ممکن است تا ۲۰ در صد نسبت به میزان ذکر شده کاهش داشته باشد.

ورودی صدا:اکثر ویدئو پروژکتور ها دارای پورت ورودی استاندارد صدا می باشند.صدای ورودی از طریق بلندگوهی تعبیه شده در داخل دستگاه پخش می کردد.اگر شما نیاز به صدای بلند جهت پخش همزمان صدا و تصویر دارید ، بلند گوهای داخلی دستگاه ، کمی شما را نا امید خواهند کرد و باید به فکر استفاده از بلندگو های قوی تری باشید.

میزان زاویه KeyStone نیز عامل مهم دیگری به شمار می آید.چنانچه محل مورد نظر برای نصب ویدئو پروژکتور شما دارای ارتفاع زیادی است و دستگاه را روی سقف نصب می کنید ، میزان زاویه KeyStone بسیار مهم است.معمولا ویدئو پروژکتور ها حدود زوایه ۳۰ درجه را پشتیبانی می کنند.

میزان بودجه ای که برای خرید ویدئو پروژکتور می گذارید نیز بسیار مهم است.ممکن است تمام نیازهای شما ختم به یک دستگاه با مدل خاصی بشود که توانایی پرداخت آن را ندارید.در این صورت مجبورید از برخی نیاز های فرعی خود صرف نظر کنید و دستگاه ارزانتری را خریداری نمایید.

ملزومات نصب یک ویدئو پروژکتور

بسته به این که شما می خواهید از دیتا پروژکتور چگونه استفاده کنید نیاز به استفاده از ملزومات نصب متفاوتی دارید.برای مثال چنانچه بخواهید دستگاه را بصورت رومیزی استفاده کنید نیاز به یک کابل Power و یک کابل VGA دارید.جهت نمایش تصویر ویدئو پروژکتور نیز نیاز به پرده نمایش می باشد تا هم از انعکاس نور جلوگیری شود و هم تصاویر دارای زمینه سفید و مناسب باشند.ولی چنانچه بخواهید دستگاه را در محلی فیکس کنید احتیاج به یک پایه ویدئو پروژکتور یا  Ceiling Mount و همچنین کابل انتقال تصویر با متراژ بلند تری دارید.کابل پرکاربرد جهت نصب ویدئو پروژکتور VGA می باشد.اگر چه اکثر دستگاه های امروزی دارای پورت HDMI می باشند.پایه ویدئو پروژکتوراز سه قسمت تشکیل شده است.

قسمت نگهدارنده ویدئو پروژکتور که اصطلاحا به آن پایه خرچنگی می گویند ، قسمت تنظیم ارتفاع دستگاه که یک پایه مستطیل شکل است و قسمتی که به سقف یا دیوار پیچ می شود.در زیر می توانید تصاویر پایه Ceiling mount را ببینید.همچنین شما می توانید از استفاده از قسمت میانی که جهت تنظیم ارتفاع دستگاه استفاده می شود صرف نظر کرده و پایه خرچنگی را مسقیما به قسمتی که به سقف پیچ می شود اتصال دهید.

پایه ویدئو پروژکتور

برخی اصطلاحات رایج در مورد ویدئو پروژکتور و مشخصه های انواع پروژکتور

انسی لومن : میزان شدت روشنایی تصویر یک ویدئو پروژکتورهر چقدر این میزان بیشتر باشد نشان دهنده ی قدرتکند تر بودن لامپ دستگاه بوده که کارایی ان را بالاتر برده و قیمت آن نیز به طبع افزایش پیدا می کند.میزان لومن استاندارد برای یک کلاس درس ۲۵۰۰ و برای سالن های کنفرانس ۴۰۰۰ می باشد.

رزولوشن: تعداد پیکسل های نمایش داده شده توسط دستگاه ویدئو پروژکتور که هر چه بیشتر باشد نشان دهنده کیفیت تصویر بیشتر آن می باشد.یک پیسل کوچکترین نقطه در یک تصویر می باشد و ویدئو پروژکتور ها رزولوشن های مختلفی را برای تصاویر پشتیبانی می کنند.یک رزولوشن بصورت دو عدد که در هم ضرب می شوند مشخص می شود که عدد اول نمایانگر تعداد پیکسل های طول تصویر و عدد دوم نمایانگر تعداد پیشکل های عرض تصویر میباشد.

کوتاه برد (short through):این نوع پروژکتور در فاصله ی کوتاهی از کادر نمایش نصب می شوند.در تصویر زیر انواع ویدئو پروژکتور به لحاظ فاصله ی نصب از پرده نمایش را می بینید.

انواع ویدئو پروژکتور

کنتراست:میزان تفکیک پذیری رنگ تصویر نمایش داده شده توسط ویدئو پروژکتور است و معمولا با دو عدد که با علامت : از هم جدا میشوند نمایش داده می شود.عدد اول همیشه ۱ بوده و عدد دوم توانایی تعداد ارنگ تولید شده بین دو رنگ سیاه و سفید را نشان می دهد.به عبارت دیگر فاصله بین کوتاه ترین نقطه و روشن ترین نقطه.

تکنولوژی ساخت: در دو نوع DLP و ۳LCD می باشد که DLP ها کنتراست رنگ بالاتر و ۳LCD ها دارای روشنایی تصویر بیشتر می باشند.

پورتهای دستگاه : انواع پورتهای ویدئو پروژکتور شامل  rj45(Lan),Rs 232,VGA,S-Video,USB,HDMI و …

KeyStone: هنگامی که دستگاه را در ارتفاع خاصی (مثلا سقف کلاس) پیچ می کنید به دلیل اختلاف زاویه پیش آمده تصویر شما دچار کشیدگی در اطراف کادر می شود و ممکن اشت تصویر بصورت ذوزنقه ای نمایش داده شود.برای اصلاح این مشکل دستگاه ها دارای خاصیت Key stone می باشند که می تواند بسته به نوع دستگاه از ۲۰ الی ۴۵ درجه کشیدگی در زوایای اطراف کادر نمایش را اصلاح کرد.

انواع ویدئو پروژکتور به لحاظ شکل ظاهری

نوع قابل حمل Portable که اندازه کوچکی دارد و می توان آن را همراه خود حمل کرد.این دستگاه ها دارای لومن بسیار کم بوده و ابعاد و وزن کمی دارند.از مهمترین مزایای آنها نیز می توان به امکان اتصال به گوشی های هوشمند اندرویدی و آی او اس (IOS) را نام برد.با داشتن این دستگاه همواره یک تلویزیون ۵۰ اینچ را در جیب خود دارید.کارایی دیگر این دستگاه نیز جهت اتصال به انواع کنسول های بازی می باشد.ارائه محتوا بصورت سیار و استفاده در مکان های فاقد ویدئو پروژکتور از محسنات نوع قابل حمل می باشد.

ویدئو پروژکتور قابل حمل

نزدیک برد که در بالا توضیحاتی در مورد آن دادیم.

سینمای خانگی دارای نور متوسط و رزولوشن بالاتر جهت نمایش تصاویر فیلم بصورت واضح می باشد.

ویدئو پروژکتور سینمای خانگی

فضای بزرگ یاLarge Venue مناسب برای سینما ها که دارای رزولوشن و لومن بسیار بالا می باشو و می تواند تصاویر را بسیار بزرگ و پر نور نمایش دهد.

ویدئو پروژکتور سینما

تعاملی یا interactive که دارای قلم مخصوص بوده که تصویر مورد نظر را لمسی می کند یا به عبارت دیگر کار موس را انجام می دهد و برای کلاس درس مناسب می باشد.

ویدئو پروژکتور تعاملی

انواع ویدئو به لحظ تکنولوژی ساخت

۱-DLP

۲- ۳LCD

نحوه کارکرد ویدئو پروژکتور های DLP

تکنولوژی DLP بطور اختصاصی توسط کمپانی texas instruments ابداع گردید.این کمپانی تولیداتی بسیار وسیع در زمینه طراحی و ساخت انواع پردازشگر دارد که از جمله آنها می توان به پردازشگر انواع گوشی های هوشمند اشاره کرد.

قلب یک DLP را تراشه مرکزی آن تشکیل داده که از طریق پردازش نور بصورت دیجیتال کار می کند.چیپ اصلی ویدئو پروژکتور های DLP دارای پنل های شیشه ای جهت عبور نور می باشد و داخل آن یک آینه دیجیتال وجود دارد.پس از عبور نور از فیلتر رنگ به چیپ DLP رسیده و این آینه های بسیار ریز میتوانند هنگامی که نور به آنها می رسد به عقب و جلو حرکت کنند.نتیجه این عمل این است که نور تابیده شده از فیلتر رنگ دستگاه ، بصورت یک پیکسل تکی بسمت لنز ویدئو پروژکتور هدایت می شود که بوسیله عدسی های لنز ، تصویر به نقاط دورتر تابیده می شود.Color Wheel یا چرخ رنگ وظیفه مشخص کردن رنگ پیکسل تابیده شده را دارد.ساختار color wheel به گونه ای است که دقیقا طبق تئوری رنگ ها ساخته شده است.مساله تئوری رنگ ها برای اولین بار توسط نیوتن کشف و ارائه شد.در زیر می توانید رنگ بندی یک color wheel را مشاهده کنید.

ویدئو پروژکتور

همانطور که مشاهده می کنید از سال ۱۷۷۶ تا کنون یک color wheel تغییراتی داشته که امروزه به تکامل رسیده است.

یک چرخ رنگ بین منبع اصلی نور که همان لامپ ویدئو پروژکتور است و چیپ DMD قرار دارد.پیکسل ایجاد شده پس از گذر از چرخ رنگ ، و ترکیب سه رنگ اصلی قرمز و سبز و آبی به ترکیب رنگ اصلی خود رسیده و نمایش داده می شود.

نحوه کارکرد ویدئو پروژکتور های۳LCD

در ویدئوی زیر می توانید نحوه کارکرد ویدئو پروژکتور ۳LCD را مشاهده کنید.

همانطور که دیدید در تکنولوژی ۳LCD لامپ تصویر نور را روی چند آینه انعکاس داده و آن را به سه رنگ اصلی قرمز ، سبز و آبی تجزیه می کند.پس از عبور رنگ ها از یک منشور دارای ۳ پنل شیشه ای به هر ۳ رنگ اصلی ، جهت اجازه عبور هر پیکسل ، باز و بسته شده و رنگ های ایجاد شده توسط منشور دیگری پیوسته شده و روی صفحه نمایش ظاهر می گردند.

 نگهداری و تعمیر ویدئو پروژکتور

تعمیر ویدئو پروژکتور : تعمیرات تخصصی انواع ویدئو پروژکتور لامپ انواع ویدئو پروژکتور ملزومات و خدمات ویدئو پروژکتور

نگهداری و تعمیر ویدئو پروژکتور نیاز به ظرافت های بسیار دارد.در حمل ویدئو پروژکتور باید دقت داشته باشیم که کوچکترین ضربه ای به دستگاه وارد نشود.جهت سرویس و نگهداری دستگاه باید موارد را به یک کارشناس در این زمینه بسپارید و بدون داشتن تجربه اولیه هرگز اقدام به بازکردن دستگاه نکنید.

اغلب باز کردن دستگاه توسط افراد غیر مجرب باعث بهم ریختن تنظیمات کالر ویل و بهم ریختگی آینه های دستگاه می شود که هزینه های قابل توجهی را جهت تعمیر مجدد دستگاه می طلبد. تعمیر ویدئو پروژکتور خود را به افراد مجرب بسپارید.

تعمیر ویدئو پروژکتور

نکاتی در جهت استفاده از ویدئو پروژکتور

به هیچ وجه پس از پایان کار با ویدئو پروژکتور آن را از برق نکشید و با استفاده از کلید پاور دستگاه اقدام به خاموش کردن آن نموده و تا خاموش شدن فن ها دستگاه را از برق نکشید.اینکار شما آسیب جدی به دستگاه وارد می کند  دلیل این امر این است که زمانی که شما از دستگاه استفاده می کنید لامپ دستگاه  به شدت داغ شده است و نیاز دارد که ابتدا خنک شده و سپس دستگاه خاموش شود.در غیر اینصورت خطر سوختن لامپ دستگاه شما را تهدید می کند.

تعمیر ویدئو پروژکتور

هنگام جابجایی دستگاه نهایت مراقبت را داشته باشید تا آینه ها و لنز دستگاه آسیب نبینند.بدین منظور دستگاه را در بسته بندی دارای ضرب گیر مناسب قرار دهید و از هر گونه ضربه و فشار محفوظ نگه دارید.

به هیچ وجه دستگاه را مورد وزش باد دارای فشار (سشوار پمپ باد و بلوور و…) قرار ندهید

سرویس های سالانه و نیم سال را فراموش نکنید.زیرا اگر فن ها و لامپ دستگاه شما سرویس نشوند باعث آسیب سنسور فن و خود فن شده و در نهایت دستگاه بیش از حد داغ شده و آسیب می بیند.

اگر تصویر شما روی برد هوشمند منعکس می شود دقت داشته باشید که دستگاه به هیچ عنوان تکان نخورد و فیکس باشد تا کالیبره ابزار هوشمند شما بهم نریزد.

جهت تعمیر ویدئو پروژکتور هرگز شخصا اقدام به باز کزدن دستگاه ننمایید و این کار را به متخصص آن بسپارید.

 ایلیا دیتا ارائه دهنده انواع خدمات تعمیرات و سرویس انواع ویدئو پروژکتور ، تامین ملزومات نصب ، لامپ انواع ویدئو پروژکتور

کلیه مطالب و مقالات وب سایت

مقالات هوشمند سازی مدارس

ویدئو پروژکتور

برد هوشمند

هوشمند سازی مدارس

تعمیر ویدئو پروژکتور

تعمیر ویدئو پروژکتور در کرج

آشنایی با کلاس هوشمند

معرفی نرم افزار برد هوشمند IQ board

معرفی نرم افزار های کاربردی برد هوشمند

دستگاه حضور و غیاب

دیتا پروژکتور

ویدئو پروژکتور جیبی

فروش ویدئو پروژکتور

تخته هوشمند

پرده نمایش

ویدئو پروژکتور با لامپ لیزری

 

مقالات آموزشی دوربین مدار بسته

ارتقا دوربین مدار بسته

مزایا و معایب دوربین مدار بسته AHD

دوربین مدار بسته turbo HD

راهکارهای اصولی انجام یک پروژه دوربین مدار بسته

نصب دوربین مدار بسته آسانسور

راهنمای نصب دوربین تحت شبکه هایک ویژن

دوربین مدار بسته

dnr چیست؟

محاسبه هارد DVR

اصطلاحات دوربین مدار بسته

آداپتور دوربین مدار بسته

آموزش انتقال تصویر دوربین مدار بسته

آموزش نصب دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته AHD

دوربین مدار بسته HDCVI

دوربین مدار بسته بیسیم

انتخاب لنز مناسب دوربین مدار بسته

جانمایی دوربین مدار بسته

دوربینip

دوربین مدار بسته AHD

دوربین مدار بسته صنعتی

دوربین مداربسته دید در شب

انتخاب لنز مناسب برای  دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته hdcvi چیست؟

دوربین مدار بسته بیسیم

سری و موازی کردن منبع تغذیه دوربین

مقایسه حسگر cmos و ccd

دوربین های مدار بسته زنده دنیا

راهنمای خرید دوربین مدار بسته

تفاوت دوربین مدار بسته آنالوگ و ip

انتخاب دوربین مدار بسته مناسب

آموزش دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته تحت شبکه DLINK

۵ راه برای بهبود دوربین مدار بسته

تبدیل وب کم به دوربین امنیتی

دوربین ضد خرابکار سامسونگ

خصوصیات سیستم دوربین امنیتی

دوربین IP سامسونگ فراتر از یک دوربین

دوربین مداربسته تحت شبکه LG هیولای با کیفیت کره ای

دوربین ترافیکی هوشمند داهوا

فیلم جالب دزدی مادر و پسر از مغازه

فیلم جالب دزدی خنده دار

معرفی دوربین PTZ تحت شبکه sony

فیلم جالب سرقت لپ تاپ از فروشگاه

پیشنهاد کمپانی axis برای سیستم های دوربین تحت شبکه کوچک

فیلم دزدی حرفه ای مانیتور در فروشگاه

۱۲ راه برای افزایش امنیت دوربین تحت شبکه

معرفی نرم افزار دوربین تحت شبکه Ocularis

از هر جایی می توانید تصویر این دوربین را ببینید

دوربین امنیتی ۲۹ مگاپیکسلی

دوربین های امنیتی که حرکت بعدی شما را پیش بینی می کنند

دزدی در چند ثانیه

سرقت از پژو ۲۰۶ فقط در ۱۳ ثانیه

فیلم سرقت مسلحانه از طلا فروشی

شناسایی سرعت خودرو توسط دوربین های نظارتی

سرقت مغازه و ضرورت نصب دوربین مدار بسته

دوربین هوشمند

تفاوتهای دوربین مدار بسته ارزان و دوربین های قیمت بالاتر

سنسور DIS

دوربین مدار بسته HDSDI

sense up چیست ؟

معرفی نرم افزار شناسایی پلاک خودرو

مقالات آموزشی دزدگیر اماکن و اعلام حریق

آموزش نصب دزدگیر اماکن(اعلام سرقت)

آموزش نصب دزدگیر بی سیم

اعلام حریق

سری بستن چشمی دزدگیر

نصب پدال دزدگیر

نصب دزدگیر اماکن

موارد مهم در نصب دزدگیر بی سیم

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:8
 
 


  

آسیب های آموزش شنا و پیشگیری از آن

 
 

 

آسیب های آموزش شنا و پیشگیری از آن:
برای آب تنی و شنا کردن باید مواردی را رعایت کرد تا این ورزش باعث آسیب رساندن به بدن نشود و عوارضی به همراه نداشته باشد. در آب های آلوده بهیچ عنوان شنا نکنید

عفونت کردن گوش:
در هنگام آموزش شنا کردن بدلیل اینکه بدن در آب غوطه ور میشود آب درون گوش رفته و باعث آسیب میشود
قبل از اینکه درون آب رفته باید از گوش گیر استفاده شود تا آب وارد گوش نشود
بعد از اتمام شنا درون گوش را با حوله خشک کرده و سپس سشوار گرفته.
قرمزی چشم:
در اب استخر از کلر برای ضدعفونی کردن استفاده میشود که باعث حساسیت شده و در طی شنای طولانی در آب چشم ها آسیب میبینند و متورم میشوند
اگر در آب دریاچه و حوضچه ها شنا کنید بدلیل آلوده بودن و وجود باکتری ها قرنیه را قرمز کرده و باعث پف کردن چشم ها شده .
* برای جلوگیری از متورم شدن چشم ها:
باید از عینک مخصوص برای شنا استفاده کرد و آنرا کامل روی چشم ها قرار داد تا از ورود آب درون چشم جلوگیری کند.

آموزش شنا
بلعیدن آب در حین شنا:
اگر به طور ناخودآگاه مقداری آب را ببلعید حتی یک جرعه که این اتفاق برای افرادی که در حال یادگیری آموزش شنا هستند بیشتر اتفاق می افتد و اگر آب آلوده باشد باعث بیماری شده.

خطر غرق شده در حین شنا کردن:
افرادی که در حال اموزش هستند و به دلیل ترس از آب در آب غوطه ور میشوند و به سمت پایین کشیده شده و باعث غرق شدن آنها میشود که برای جلوگیری از این اتفاق باید از جلیقه های نجات استفاده کرد و با پوشیدن آن ها در سطح آب قرار گرفت که با توجه به سن و اندازه قد تغییر سایز دارند.
آسیب و بیماری های ناشی از شنا:
بیماری های پوستی:
– ورزش آموزش شنا چون در استخر آب انجام میشود که اگر آب آلوده باشد بیماری های پوستی به همراه خواهد داشت.
شامل: قارچ.زیگیل.کچلی میشود و اگر در آب بیش از حد کلر ریخته شود در افرادی که حساسیت های پوستی دارند دچار آسیب رساندن به پوست آن ها شده و دچار خارش زیاد و خشک شدن و اگزما میشود.

– آسیب های شنا در استخرهای روباز :
وجود بیش از اندازه ی آفتاب برای پوست بدن نیاز نیست و این امر باعث آسیب شده و فقط چند دقیقه برای جذب ویتامین D کافی می باشد .
به خاطر وجود آفتاب، پوست را دچار سوختگی و قرمزی و تورم زیاد کرده که به مرور زمان باعث تغییر رنگ پوست و ایجاد لک و سرطان پوستی را شامل شود.

آموزش شنا
– آسیب شنا روی مو
وجود مس در درون آب بدلیل رد شدن از لوله های آب و وارد شدن درون استخر منجر به آسیب رساندن به موی شناگر شده و باعث تغییر رنگ موی او شده و باعث رسوب کردن درون بافت مو شده و برای جلوگیری از این امر باید شناگر از کلاه استفاده کند و بعد از اتمام آموزش شنا دوش گرفته و موها شسته شوند .
آسیب های استخرهای عمومی و پیشگیری از آن ها:
بدلیل استفاده عمومی از یک آب و استخر با تعداد نفرات زیاد و استفاده ی زیاد از وسایل ضدعفونی کننده بخاطر تعویض نکردن مجدد آب های استفاده شده درون یک استخر باید تمامی افراد در هنگام رفتن به استخر از وسایل ضروری و شخصی استفاده کنند و به همراه خود ببرند .چون حاوی میکروب و آلودگی های استخری بوده اند.
– بالا بودن آب بیشتر از ۳۰ درجه باعث خفگی و وقفه در قفسه سینه شده
– حتما از مایوی مناسب استفاده شود بطوری که سطح بدن را به میزان کافی پوشش دهد.
– از حوله برای استحمام بعد از شنا استفاده کنید.
– از دمپایی مخصوص استفاده شود
– از کلاه شنا برای وارد نشدن آب درون موها که باعث تغییر رنگ و حالت ان هاشده و با رسوب در موها ان ها را میشکند.
– از عینک شنا استفاده کنید.

آموزش شنا
– از دماغ گیر برای جلوگیری از ورود آب و مجرای تنفسی استفاده کنید
– از گوش بند برای بستن راه ورود آب به گوش استفاده شود
– از تیوپ برای آموزش شنا کردن کودکان و افرادی که در حال آموزش هستند استفاده کنید
– حتما بعد از اتمام شنا دوش گرفته و مو و بدن را کاملا شسته و سپس خشک کنید.
– اگر مهارت کافی در شنا کردن را ندارید هیچوقت در عمق های زیاد استخرها شنا نکیند

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:8
 
 


  

نکاتی برای استفاده بهتر از کلاس هوشمند

 
 

 

نکاتی برای استفاده بهتر از کلاس هوشمند

هر کلاس هوشمند درس بستگی به تجهیزات نصب شده در آن ، نیاز به رعایت اصولی جهت استفاده بهتر همراه با کاربری صحیح از تجهیزات هوشمند سازی دارد.مثلا در یک کلاس هوشمند دارای ویدئو پروژکتور باید اصول صحیح استفاده از این دستگاه را بدانیم تا ضمن آسیب نرساندن به دستگاه بهترین کیفیت کاربری را نیز برای استفاده کنندگان فراهم کنیم.

کلاس هوشمند

طریقه استفاده صحیح از ویدئو پروژکتور ، مهم ترین ابزار موجود در هر کلاس هوشمند

برخی از مهم ترین نکات استفاده صحیح از ویدئو پروژکتور به شرح ذیل می باشند:

-زمان ارائه مطالب با ویدئو پروژکتور حد الامکان فضای کلاس هوشمند را تاریک کنید.تاریک کردن کلاس درس ضمن نمایش تصاویر پروژکتور با کیفیت بسیار بسیار بالاتر سبب می شود تا بتوانید میزان نور نمایش لامپ پروژکتور را روی متوسط قرار دهید و بدین وسیله عمر دستگاه شما چند برابر شود و ضمن مصرف کمتر انرژی الکتریسیته ، گرمای کمتری نیز تولید کند.

-هنگام خاموش کردن ویدئو پروژکتور به هیچ وجه آن را از برق نکشید.با استفاده از کلید پاور روی خود پروژکتور یا ریموت کنترل دستگاه آن را خاموش کنید تا خود دستگاه بطور اتوماتیک فن ها را خاموش کند و لامپ دستگاه خنک شود.در غیر اینصورت عمر لامپ دستگاه کاهش می یابد.

-جهت تعمیر ویدئو پروژکتور حتما آن را به کارشاسان مجرب بسپارید و هرگز شخصا اقدام به باز کردن دستگاه ننمایید.

-برای گرد گیری دستگاه به هیچ وجه با استفاده از باد با فشار قوی قسمت های مختلف دستگاه را تحت فشار مستقیم باد قرار ندهید.دلیل این امر نیز رسیدن خاک به لامپ و آینه های دستگاه می باشد که آسیب های بدتری به دستگاه وارد می کند.برای گرد گیری دستگاه آن را پیش یک سرویس کار ببرید و هرگز خودتان اقدام به دستکاری و سرویس دستگاه نکنید.

کلاس هوشمند

استفاده صحیح از برد هوشمند ابزار تعاملی کلاس هوشمند

برد هوشمند دیگر ابزار مورد استفاد در کلاس هوشمند می باشد.انواع برد ها و کیت های هوشمند در زمینه هوشمند سازی مدارس عرضه شده اند که به اراده برخی نکات کلی در مورد استفاده صحیح از ابزار های هوشمند ساز می پردازیم.

ویدئو پروژکتور

برای استفاده صحیح از برد هوشمند باید به نکات زیر دقت کنیم:

-برای برد های IR باید دقت کنیم که از ضربه زدن به فریم های دور برد پرهیز کنید.بر خلاف تصویر شما صفحه ی میانی برد های هوشمند IR کار لمسی بودن را انجام نمی دهد و ارسال نقاط لمس شده به سیستم توسط LED های تعبیه شده در فریم های اطراف برد انجام می گیرد.

-همواره سعی کنید سطوح IR در دور تا دور فریم تخته تمیز باشند تا دقت لمس بالایی داشته باشید.

-هنگام استفاده از برد هیچ وسیله دیگری از قبیل تخته پاک کن و … روی آن قرار نداشته باشد.زیر دقت دستگاه را به شدت پایین می آورد.

نکات ذکر شده از کلی ترین موارد در زمینه استفاده صحیح از کلاس هوشمند می باشند.لذا امید است با رعایت اصول استفاده صحیح از این تجهیزات ، بالاترین کیفیت استفاده را فراهم کرد.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:7
 
 


  

آموزش آشپزی

 
 

 

بانوان ایرانی اگر از اینکه هر روز به این فکر باشید که غذا چی بپزید؟فردا چی درست کنید؟و از اینکه هر روز غذاهای تکراری بپزید خسته شدید و دوست دارید که برای هر روزتان برنامه غذایی متنوع داشته باشید و تغییری چشم گیر در رنگ و طعم غذایتان داشته باشید، ما به شما مجموعه بی نظیر آموزش آشپزی را پیشنهاد می کنیم.
در این مجموعه فیلم آموزش آشپزی شما با دستور پخت انواع غذاهای ایرانی و خوشمزه و انواع دسر ها و شیرینی ها وبا نکات و فوت و فن های آشپزی آشنا خواهید شد وهمچنین این مجموعه با توجه به اینکه تنوع بالایی دارد هم برای افراد مبتدی مفید است و هم برای آشپز های حرفه ای که می خواهند مهارت خود را بالا ببرند. درست کردن غذاهای خوشمزه و متنوع علاوه بر اینکه آشپزی را راحت و لذت بخش تر می کند،تعریف و تحسین دیگران را به دنبال دارد.
هموطنان عزیز هنر آشپزی یکی از ده ها هنری است که محبت را در خانواده زیاد می کنید پس هنر آشپزی را درست کم نگیرید و با تهیه این مجموعه آموزش آشپزی ایرانی از اوقات فراغت خود در منزل به بهترین نحو استفاده کنید و هنر آشپزی را بیاموزید.


با داشتن این مجموعه آموزش آشپزی بصورت گام به گام دستور پخت انواع غذاهای ایرانی را یاد بگیرید و بپزید و لذت ببرید.
با تماشای این فیلم آموزش آشپزی دیگر نگران اینکه غذا چی بپزید نباشید. دیگر نگران هزینه های بسیار غذاهای بیرون نباشید خودتان در منزل غذای مورد پسندتان را با کمترین هزینه و خوشمزه ترین طعم حاضر کنید و به یک آشپز حرفه ای تبدیل خواهید شد.
این مجموعه یک مجموعه بی نظیر می باشد و یاری گر بانوان خانه دار در زمینه ی تهیه و طبخ انواع غذاها و دسر ها می باشد که به زبان فارسی و به صورت کاملا ویدیویی می باشد و قابلیت پخش بر روی تمام دستگاه های خانگی و کامپیوتر را دارا می باشد.

با خرید این مجموعه آموزشی فقط یکبار هزینه می کنید،اما با آموزش گام به گام غذاهای خوشمزه و دسر ها وشیرینی جات در این مجموعه می توانید یک عمر از آن استفاده کنید و با دستپخت بی نظیر خود و پختن غذاهای متنوع در زندگی خود یک آشپز نمونه باشید.


تماشای این بسته آموزشی آشپزی را به تمام بانوان عزیز مخصوصا خانم های خوش سلیقه و باذوق و خوش دست پخت توصیه می کنیم تا با آموزش بی نظیر این مجموعه به یک آشپز حرفه ای تبدیل شوند.
برای خرید مجموعه های یادگیری آموزش آشپزی از این فروشگاه اینترنتی می توانید به یکی از سه روش زیر عمل کنید.
ابتدا روی گزینه خرید پستی در کنار محصول کلیک کرده و سفارش خود را در کمتر از یک دقیقه بصورت اینترنتی ثبت کنید.
آدرس دقیق پستی خود بهمراه کد پستی و نام محصول بهمراه نام گیرنده محصول را به شماره تلفن ۰۹۳۵۹۴۸۲۳۲۴ پیامک کنید.
تنها با یک تماس تلفنی با شماره های ذکر شده سفارش خود را ثبت کنید.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:6
 
 


  

آموزش آرایش مردانه

 
 

 

آموزش آرایش مردانه باجدیدترین متد روز و کاملا کاربردی
تمامی انسان ها بصورت ذاتی عاشق زیبایی هستند همانطور که خالق آنها عاشق زیبایی است.هنر آراستن نیز همانند همه ی هنر ها توام با زیبایی بوده و آراستگی ظاهر بیش از هر چیزی در اجتماع باعث جلب توجه و گرفتن انرژی های مثبت می شوند.شغل آرایشگری بدلیل هنری بودن و سر و کار داشتن با ظاهر افراد ، شغلی جذاب ، لذت بخش و پر در آمد می باشد.از طرفی دیگر سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این حرفه کم بوده و شغلی پر در آمد و پر بازده است.در این قسمت برایآموزش آرایش مردانه ، به شما بهترین مجموعه آموزشی همراه با مدل های روز و بصورت کاملا فارسی را ارائه نموده ایم.
با دیدن این مجموعه آموزش آرایشگری ضمن یادگیری مقدماتی اصول آرایشگری و شناخت انواع فرم های سر و مدل های متناسب برای آنها ، انواع روش های کوتاهی مو به همراه ده ها مدل جدید و به روز را یاد می گیرید و می توانید با توجه به ایده های داده شده توسط این مجموعه ، خلاقیت بیشتری به روش های اصلاح مو بدهید مدل های جدید خود را ابداع کنید و با صرف هزینه چند هزار تومانی خود را از هزینه های گزاف کلاس های آموزشی رها سازید و با دقت و زمان بیشتری به یادگیری بپردازید.

آموزش آرایش مردانه
مجموعه آموزش آرایشگری مردانه بصورت ترکیبی از اصول تئوری و عملی تهیه گردیده است که در ابتدا تئوری های زیبا سازی چهره افراد را فرا می گیرید و در ادامه با اصول و مهارت های کوتاهی مو بصورت کاملا عملی و تصویری آشنا می شوید.
برخی سر فصل های مجموعه آموزش آرایش مردانه
آشنایی با نحوه آنکارد کردن
آموزش کار با قیچی پیتاژ
کار با تیغ و قیچی
خرد کدن مو به روش های ۷ و ۸
خرد کردن مو بوسیله تیغ و قیچی بصورت ترکیبی
کوتاهی مو به انواع مدل های بوکسری آلمانی چند سانتی و ده ها مدل دیگر
انواع مدل های ریش و نحوه اصلاح صورت
آشنایی با مواد و لوازم آرایشی
صاف کردن مو با استفاده از مواد و ثابت کننده ها
انواع مدل های فرم دادن مو

آموزش آرایش مردانه
برای خرید مجموعه آموزش پیرایش مردانه از فروشگاه اینترنتی می توانید روی گزینه خرید پستی در کنار محصول کلیک کرده و سفارش خود را ثبت کنید و یا مشخصات و آدرس خود به همراه نام محصول را به شماره۰۹۳۵۹۴۸۲۳۲۴ و یا ۰۹۳۶۷۹۰۰۷۵۰ پیامک کنید.همچنین می توانید با تماس تلفنی با شماره های ذکر شده سفارش خود را بصورت تلفنی ثبت کنید تا در هر جای ایران که هستید درب منزلتان این محصول را تحویل بگیرید و پس از دریافت کالا هزینه آن را به مامور پست پرداخت نمایید.
محصولات ارائه شده در این فروشگاه اینترنتی جزء بهترین محصولات و کاربردی ترین آنها در زمینه آموزش آرایشگری می باشند.
توضیحات این مجموعه به زبان فارسی و بصورت کاملا تصویری بوده که قابلیت پخش در تمامی دستگاه های خانگی و کامپیوتر را داراست.
برای بانوان علاقمند به آموزش آرایشگری زنانه نیز یک مجموعه بی نظیر تدارک دیده ایم که با مراجعه به بخش مربوطه می توانید توضیحات آن را نیز مطالعه کنید.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:6
 
 


  

با خرید نایسر دایسر آشپزی لذت بخش می شود

 
 

 

با خرید نایسر دایسر آشپزی لذت بخش می شود
هر غذایی که نوش جان می کنید پس از چندین مرحله زحمت و تلاش آشپز به ثمر رسیده است و مراحل مختلفی را گذرانده است.یکی از مهمترین مراحل پوست کندن و خرد کردن انواع مواد غذایی می باشد که کاری بسیار وقت گیر و در برخی موارد دشوار می باشد.مثلا برای سرخ کردن سیب زمینی ابتدا باید پوست آن را کنده سپس بوسیله چاقو (تازه اگر دست خود را نبرید) سیب زمینی را خرد خرد کنید و در ماهیتابه بریزید.ولی شما می توانید با خرید نایسر دایسر به راحتی و تنها در عرض چند ثانیه یک سیب زمینی خرد شده با تکه های مساوی و شکیل داشته باشید و به راحتی به سرخ کردن آن بپردازید.


خرد کردن پیاز نیز همواره کار بسیار دشواری است و اشک چشم آشپز و اطرافیانش را در میاورد.با خرید نایسر دایسر می توانید تنها در عرض چند ثانیه مقدار زیادی پیاز را خرد کنید و برای طبخ از آن استفاده کنید.
نایسر دایسر پلاس محصولی بی نظیر برای تهیه یک سالاد فصل شکیل و خوشمزه می باشد.خرد کردن کاهو ،گوجه فرنگی ، خیار ، پیاز و … در کمتر از یک دقیقه توسط این دستگاه صورت می گیرد و شما می توانید سالاد زیبای خود را نوش جان کنید. خرید کن نایسر دایسر می تواند یک تجربه ی بسیار خوب برای شما باشد و شما با یک بار خرید نایسر دایسر می توانید مدتها از آن استفاده کنید و مطمئن باشید پس از مدت زمان کوتاهی که از استفاده این محصول گذشت می بینید که آشپزی بدون نایسر دایسر پلاس بسیار کار سختی است.


نایسر دایسر در واقع یک خرد کن همه کاره است که بسیاری از نیاز های یک آشپز را برآورده می کند و با دارا بودن تیغه های مختلف می تواند چندین مدل برش را برای شما انجام دهد.همچنین نایسر دایسر می تواند سرعت باور نکردنی ای به آشپزی شما ببخشد.
تیغه های تیز خردکن نایسر دایسر باعث می شوند نرم ترین میوه ها نظیر گوجه فرنگی نیز به هیچ وجه دچار له شدگی نشده و به راحتی خرد شوند.
خردکن نایسر دایسر پلاس دارای ظرف حجیم و با کیفیت ساخت فوق العاده بالا می باشد.استفاده از پلی کربنات در ظروف نایسر دایسر اصل باعث می شود مواد غذایی خرد شده به هیچ وجه در داخل ظرف مخصوص خرد کن نایسر دایسر پلاس نچسبند و همچنین شستن این ظرف کار بسیار راحتی باشد.


شما می توانید برای خرید نایسر دایسر پلاس اصل از فروشگاه اینترنتی سامان خرید به یکی از روشهای زیر عمل کنید:
۱-ابتدا روی گزینه ی خرید پستی در کنار محصول کلیک کنید و در صفحه ی مشخصات پستی فرم مربوطه را بصورت کامل پر کنید.
۲-می توانید مشخصات کامل خود را از قبیل نام محصول + آدرس پستی + کد پستی + نام گیرنده محصول را به یکی از شماره تلفن های ۰۹۳۵۹۸۴۲۳۲۴ و یا ۰۹۳۵۷۹۰۰۷۵۰ پیامک کنید.
۳- به راحتی و تنها با یک تماس تلفنی با شماره تلفن های ذکر شده سفارش خود را ثبت کنید.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:5
 
 


  

دوربین مدار بسته

 
 

 

در این مقاله قصد داریم تا به معرفی کلی انواع دوربین مدار بسته بپردازیم. با همراه باشید :
اولین دسته را می توان به دوربین های مدار بسته از نوع آنالوگ اختصاص داد.این دوربین ها جز نسل اول cctv ها به شمار می روند.تمامی کابل هایی که از دوربین ها خارج شده در دستگاه دی وی آر جمع اوری می شوند.دی وی آر در دوربین های قدیمی سه وظیفه مهم کنترل و نظرات و ظبط تصاویر را بر عهده داشته و د رواقع به عنوان مغز سیستم فعالیت می کند.کلیه پردازش ها در سری های آنالوگ در دستگاه دی وی آر صورت می گیرد.
دومین دسته مربوط می شود به دوربین های ثابت. این محصولات از کیفیت تصاویر بالایی برخوردار هستند.ضد نویز بوده و در تصاویر نیز سایه نمی اندازند.از مهم ترین قابلیت های دوربین های ثابت کار در محیط های بسیار کم نور است.امکانات این مدل را می توان مجهز بودن منوی روی تصویر دانست و همچنین دارای قابلیت علامت گذاری بروی تصاویر نیز می باشند.

دوربین مدار بسته
و اما دسته سوم ا ز انواع دوربین مدار بسته را می توان به دوربین های متحرک اختصاص داد.از قابلیت های منحصر به فرد این مدل می توان به قدرت زوم بسیار بالا ان اشاره داشت. همچنین ضد نویز بودن و ضد سایه بودن این مدل نیز زبانزد می باشد.شما در محیط های کم نتور از دوربین متحرک براحتی می توانید استفاده نمایید.تصاویر دارای وضوح بسیار بالایی هستند و در شب نیز امکان تصویر برداری وجود داشته و به عنوان دوربین دید رد شب نیز می توانید از آن استفاده نمایید.این دوربین ها دارای قدرت چرخش ۳۶۰ در حالت افقی را دارند و ۲۴۰ درجه در حالت عمودی..همچنین شما می توانید انها را به انواع شبکه های مختلف نیز متصل نمایید. در ضمن از لحاظ شکل ظاهری نیز دارای طراحی زیبا و شیکی می باشند.در اصطلاح به این مدل ها دوربین های speed dome می گویند.


استفاده از مدل های اسپید دوم دارای مزتی هایی از جمله ضریب امنیتی بسیار بالا و همچنین کاربری فوق العاده انها می باشد.شما در مراکزی امنیتی مهم که نیاز است همیشه تصاویر واضح و دقیقی داشته باشید از دوربین های فوق استفاده می شود.اگر در محیط های باز هم از این مدل دوربین مدار بسته استفاده نمایید قابلیت چرخش به اندازه ۳۶۰ درجه را دارا بوده و اپراتور با کنترل نرم افزاری می تواند زاویه چرخش را برای خود تنظیم نماید.اگر از حالت اتوماتیک دوربین ها فوق استفاده می کنید می توانید برای هر دوربین یک برنامه ریزی خاصی داشته باشید. مثلا در یک تصویر می توانید نقطه هایی که بسیار مورد اهمیت هستند را انتخاب و میزان زوم بروی انها را کم و زیاد نمایید.
این دوربین ها به صورت شبانه روزی در حال ضبط و پردازش تصاویر هستند و با قدرت زوم بالایی که دارند می توانند تصاویر را با کمترین کاهش کیفیت در حالت زوم برای شما ضبط نمایند.زوم واقعی مدل های فوق ۳۷ ایکس زوم اپتیکال است که در حالت دیجیتال این عدد به ۲۰۰ ایکس نیز خواهد رسید . البته همانوطر که می دانید در حالت دیجیتال زوم رابطه معکوسی با کیفیت خواهد داشت و هر چقدر زوم بیشتر شود میزان کیفیت صاویر نیز کاهش خواهد یافت.

دوربین مدار بسته
از دیکگر امکانات دوربین نمدار بسته در مدل های speed dome می توان به وجود هیتر و فن اتوماتیک در داخل محفظه دوربین اشاره کرد.این امکانات در مواقعی که شرایط جوی نا مساع است مورد استفاده قرا رخواهند گرفت.وجود فن باعث شده تا از سوختن دوربین جلوگیری شود و همچنین از نویز گرفتن تصویر نیز جلوگیری می کند.هیتر هم در شرایط جوی بد که هوا بسیار سرد باشد شروع به کار کرده و مانع از یخ زدن بخش های مختلف دوربین خواهد شد. با این امکانات دوربین مدار بسته فوق تا دمای زیر ۲۰ درجه سرما را به راحتای تحمل می کند و در گرمای بالای ۶۰ درجه نیز بدون مشکل کار خواهد کرد.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:5
 
 


  

تاریخچه ی آموزش کشتی

 
 

 

تاریخچه ی آموزش کشتی
یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ورزش های سالم و مرسوم ایران و جهان کشتی بوده است .
کشتی یعنی فعالیت دو فرد همراه با فنون و شیوه ی انجام آن که یک نفر پیروز میشود
نام کشتی از اسم یک کمربند گرفته شده که زرتشتیان و پارسیان در غروب خورشید بر کمر بسته و به مراسم دعا خواندن میپرداختند . اسم کشتی گرفتن به معنی کمر دیگری را گرفتن. کشتی در زبان پهلوی کُستیک و در زبان فارسی دری گُشتی خطاب میشود.
این کمربند را زرتشتیان به نام (بندرین) گویند که از پشم گوسفندان با ۷۲ نخ بافته شده که این نخ ها به شش رشته تقسیم میشوند. که آنرا سه بار دور کمر میبستند که سه اصل زرتشت یعنی (گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک) بوده.

آموزش کشتی
آموزش کشتی یکی از ورزش های باسابقه زیاد است که توسط کل مردم دنیا به شکل های مختلف برگزار میشده و در هر روستا و قوم و شهری نیست که این ورزش کشتی انجام نشده باشد یا مردم آن با این ورزش باستانی آشنایی نداشته باشند و شاید بتوان یکی از علل بوجود آمدن این ورزش زورآزمایی دونفر بوده باشد که در اوقات فراغت یا در جنگ های تن به تن به شکل غریزه بکاررفته.
انسان شاید نخستین درس راه و رسم کشتی گرفتن و زورآزمایی کردن را از حیوانات آموخته باشد . وقتی انسان نخستین دریافت که به کمک قدرت بدنی و زوربازوی خود میتواند بهتر بر حریفان و حیوانات مهاجم چیره شود بیشتر به اهمیت کشتی پی برد . بنابراین بخشی از اوغات فراغت انسانهای اولیه با کشتی گرفتن سپری می شد تا مهارت و آمادگی لازم را در این فن پیدا کنند و در وقت نیاز بکار ببرند .
شاید نخستین علل بوجود آمدن این ورزش دیدن زورآزمایی حیوانات و آموختن این شیوه برای خودنمایی قدرت بدنی یا نشان دادن زوربازوی حیوانی به خاطر قدرت بدنی بالای خود و ارجعیت قرار دادن و چیره شدن نسبت به بقیه باشد . انسان با دیدن این شیوه بنابر زندگی خود از آن یک ورزش با فنون مختلف ساخت تا هم در اوقات فراغت و هم مواقع مورد نیاز آنرا بکار ببرد
کشتی در طول تاریخ و روزگاران قدیم در کتیبه ها نوشته شده است حدود ۵۰۰۰سال پیش توسط باستان شناسان کشف شده و دیده شده که این ورزش  کشتی در بین مصریان و آشوریان رواج بیشتر داشته و مقررات خاص داشته
کشتی در زمان قاجار و در زورخانه مرسوم بوده است فنون آموزش کشتی از کشورهایبین النهرین و مصر به روم و یونان و حیطه ی آسیا راه یافت و گسترده شد و به مرور تکمیل شد. هر فن کشتی را بصورت نقاشی روی کاغذهای مخصوص توسط مربیان کشتی در یونان طراحی و از این طریق به آموزش آن می پرداختند
در کشور یونان با رواج پیدا کردن کشتی به صورت مسابقات ایجاد شد که قبل از میلاد بوده که به موارد پنچ گانه بازی های المپیک دست یافتند که به این بازی های پنج گانه در یونان باستان پنتالتون میگفتند که شامل پنج ورزش به عنوان مسابقه با نام های پرتاب نیزه ، پریدن، دویدن، پرتاب دیسک و کشتی گرفتن بود
در ایران زورآزمایی کردن اهمیت زیاد داشته و این ورزش را جزو سنت های ریشه دار ایران تخصیص داده و هم اکنون به عنوان یک ورزش ملی تبدیل شده .
ورزش کشتی در دوران زندیه و صفویه رواج زیادی در ایران داشت و چندین پهلوان بنام وحود داشت و در دوران ناصرالدین شاه قاجار در روزهای تعطیل پهلوانان به میدان های شهر می آمدند و به کشتی گرفتن مشغول میشدند . مسابقات زیادی هر چند وقت یکبار برای انتخاب پهلوان انجام میشد و بعدها به یک سنت درآمد که هرساله ورزش کشتی اجرا شود

آموزش کشتی
از دوره ی رضاشاه زورخانه ها رونق بیشتری پیدا کردند همینطور باشگاه ها و ورزشگاه های زیادی شکل گرفتند و تغییراتی در شیوه ی کشتی گرفتن و نوع لباس در ورزش آموزش کشتی بوجود آمد و قوانین تازه ای بصورت بین المللی در سال ۱۳۱۸ در ورزش کشتی انجام شد.
ورزش کشتی در ایران جزو پرطرفدارترین ورزش ها بود و از قدیم در زورخانه ها رواج یافت و کمی بعد به مرور زمان مسابقات کشتی از زورخانه ها به خارج از زورخانه منتقل شد و به دوصورت کشتی فرنگی و آزاد گسترش پیدا کرد.
کشور ایران برای مسابقات کشتی المپیک لندن در سال ۱۹۴۸ شرکت کرد و مقام اول را کسب کرد. همینطور ۲ قهرمانی در جهان که یکی در سال ۱۹۶۱ در ژاپن و دیگری در منچستر انگلستان در سال ۱۹۶۵ کسب کرد . در قاره ی آسیا ایران در مسابقات ورزش کشتی اغلب اوقات مقام قهرمانی را کسب می کرد.

آموزش کشتی

در قصص انبیاء، سخن از پهلوانی بهنام«سامسون» به میان میآید که قدرت بدنی خارقالعادهای داشت و میتوانست با حیوانات نیرومندی مانند؛ شیر، کشتی بگیرد و آنها را مغلوب قدرت خود سازد. کُشتی را نیز به انبیاء و اولیاء خدا نسبت میدهند، نقل است که هنر کُشتی گرفتن از اولاد یعقوب پیغمبر (ع) بوده و حضرت یعقوب (ع) این علم را میدانسته و به فرزندان خود، بهمنظور گرفتن و دفع دشمن آموخته است. گفتهاند که حضرت آدم، ۴۴۰ هنر میدانسته، از جمله این هنرها، هنر کشتی گرفتن بوده است و در روایات آمده که حضرت حمزه سیدالشهدا که با کافران جنگ میکرد، اکثر دشمنان را با کُشتی بر زمین می زد.
در بسیاری از قصه های نقل شده از پیامبران گفته شده که این هنر کشتی از فرزند یعقوب بوده و حضرت یعقوب این علم را به فرزندان خود برای دفع کردن دشمن آموخت تا بتوانند از خود دفاع کنند. همچنین حضرت آدم این هنر کشتی را میدانسته است و گفته شده است که حضرت حمزه سیدالشهدا در جنگ با کافران دشمنان خود را با کشتی گرفتن شکست داد.
و داستان دیگری از حضرت رسول اکرم گفته شده است که امام حسن و امام حسین با هم آموزش کشتی میگرفتند و جبرئیل و پیامبر آن ها را تشویق میکردند .
در کتاب شاهنامه فردوسی به زبان شعر در اکثر قصه های ایرانی رستم و سهراب از ورزش کشتی به زبان فردوسی گفته شده و در قصه های شاعر یونان باستان از کشتی نام برده شده است و از دیرباز این ورزش کشتی در ایران و جهان بوده است

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:4
 
 


  

با پاور بانک ، دیگر نگران تمام شدن شارژ گوشی خود نباشید

 
 

 

با پاور بانک ، دیگر نگران تمام شدن شارژ گوشی خود نباشید
حتما این روزها نام پاور بانک به گوش شما خورده است و شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که پاور بانک چیست و یاخرید پاور بانک چه سودی برای ما دارد؟
در این مقاله کاربردی سعی شده است تا با رعایت اختصار به معرفی و توضیح پاور بانک بپردازیم و همچنین امکان خرید اینترنتی این محصول را در صورت نیاز برای شما فراهم کرده ایم.
با توجه به استفاده زیاد از دستگاه های هوشمند نظیر موبایل و تبلت تمام شدن شارژ ، آن هم زمانی که به هیچ منبع انرژی دسترسی ندارید یک معضل بزرگ می باشد و خیلی مواقع می تواند ارتباط شما را با جهان بیرون قطع کند.بطوریکه هنگام تمام شدن شارژ موبایل خود ممکن است تماس های بسیار مهم و حیاطی را از دست بدهید.


امروزه ابزار های هوشمند به وسیله ای کاربردی جهت سرگرمی نیز تبدیل شده اند و با خود امکاناتی نظیر گشت و گزار در شبکه های اجتماعی و بازی و همچنین گوش دادن به موزیک را به همراه دارند.همین امر سبب افزایش مدت زمان استفاده و طبیعتا تمام شدن شارژ این دستگاه ها می شود.
هنگام خالی شدن شارژ گوشی ، اگر در منزل و یا محل کار باشیم و به برق دسترسی داشته باشیم مشکلی برای ما بوجود نمی آید.ولی تصویر کنید در مسافرت باشیم و یا امکان دسترسی به برق برای ما میسر نباشد.حال چه باید کرد؟
با داشتن پاور بانک به هیچ وجه نگران تمام شدن شارژ گوشی و یا تبلت خود نباشد.
پاور بانک یا شارژر همراه وسیله ی پر کاربردی است که می تواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند و هر موقع که به شارژ نیاز داشتید یک منبع انرژی بسیار کار آمد و مهم همراه شماست.


حمل پاور بانک بسیار آسان بوده و این محصول سبک و کاربردی ، دارای حجم کمی می باشد.به گونه ای که می توانید آن را حتی در جیب خود قرار دهید.
بازه قیمت پاور بانک نیز وسیع است.وجود برند های مختلف در بازار و همچنین وجود پاور بانک هایی با ظرفیت های ذخیره مختلف ، مدت زمان گارانتی محصول و انصاف فروشنده ها از عوامل بسیار مهمی هستند که روی قیمت پاور بانک تاثیر مستقیم دارند.
H2 نحوه کار شارژر همراه پاور بانک
یکی از دلایلی که شارژر همراه پاور بانک را برنده جایزه بهترین طراحی محصول کرد و فروش پاور بانک را چشمگیر کرد ، سهولت در استفاده از این محصول بود.بطوریکه به راحتی شارژ شده و به راحتی نیز شارژ می کند.
برای استفاده از این دستگاه کافیست آن را حدود ۲ ساعت شارژ کنید و هر موقع که به آن نیاز داشتید کابل شارژر خود را به پورت خروجی USB این دستگاه وصل کنید و شاهد شارژ شدن گوشی و یا تبلت خود باشید.


 مزایای شارژر همراه پاور بانک
– حجم کم
– سبک بودن
– استفاده راحت
– کارآیی بالا
– قابل حمل بودن
– دارا بودن IPS جهت قطع شارژ در صورت پر شدن باطری گوشی یا تبلت
– افزایش طول عمر باطری دستگاه شما بدلیل شارژ شدن توسط ولتاژ تصفیه شده و بدون هر گونه نوسان

شما عزیزان می توانید در هر کجای کشور که باشد و در هر لحظه ما توانید نسبت به تهیه این دستگاه از فروشگاه اینترنتی سامان خرید به روش زیر عمل نمایید :
۱- بروی دکمه خرید پستی محصول کلیک کرده و در کمتر از چند دقیقه سفارش خود را آنلاین ثبت نمایید.
۲- مشخصات خود از قبیل : آدرس کامل پستی +کد پستی +نام محصول +نام گیرنده را به شماره تلفن های ۰۹۳۵۹۴۸۲۳۲۴ یا ۰۹۳۵۹۴۸۲۳۲۴ پیامک کنید.
۳-می توانید سفارش خود را به صورت تلفنی و تنها با یک تماس با شما ره تلفن های ۰۹۳۵۹۴۸۲۳۲۴ و ۰۹۳۵۹۴۸۲۳۲۴ ثبت نمایید.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:4
 
 


  

اصلاح طرح لبخند:

 
 

 

اصلاح طرح لبخند:
ما هر روز با افراد بسیار زیادی برخورد خواهیم کرد و ممکن است به لباس و یا کفش یا ساعت و یا بسیاری از چیزهایی که آنها به همراه دارند، توجه نکنیم و اصلا به نظرمان نیاید که طرف مقابل ما پیراهن مارک دارد یا یک پیراهن معمولی بر تن دارد.یا این که کمربند اصل به کمر خود بسته یا نمونه ارزان قیمت را استفاده می کند.اما چهره افراد همیشه در نظر همه مهم جلوه می کند.در برخوردادهای روزانه به هیچ عنوان نمی توان با کسی صحبت کرد بدون اینکه به صورت او توجه کرد.بنابر این صورت از مهم ترین نقاط در برخورداهای اجتماعی افراد محسوب می شود.در میان اجزا چهره لب ها و همینطور دهان و دندان ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.تصور کنید که فردی را برای اولین بار ملاقات می کنید.اگر این فرد دارای دندان های زیبا و لبخندی دل انگیز داشته باشد می تواند در شما موثر تر واقع شود تا آنکه دندان هایی خراب و نا مطلوب داشته باشد.امروزه داشتن یک لبخند زیبا می تواند حتی در پیدا کردن دوست و یا شغل نیز موثر باشد.
همه ما در طول روز لبخند می زنیم اما بسیار مهم است که فرم لبخند ما به چه شکلی باشد.
در علم دندانپزشکی رشته و بحثی وجود دارد که از آن به عنوان اصلاح طرح لبخند یاد می شود.با استفاده از این علم می توان نوع لبخند را اصلاح کرد خنده ای زیبا و دلنشین داشت.مسلم است که هیچ کس نمی تواند اهمیت داشتن یک چهره زیبا و یک خنده جذاب را زیر سوال ببرد.
داشتن یک لبخند زیبا به روابط عمومی فرد کمک شایانی می نماید و او را فرد شاد و سر زنده ای نشان خواهد داد.از خصوصیات داشتن یک لبخند خوب و زیبا این است که فرد دارای دندان های سالمی باشد.
سالم بودن دندان ها به نیاز به مراقبت های بهداشتی دارد.مسواک زدن و استفاده به موقع و به جا از نخ دندان ها و دهان شویه ها می تواند از برخی از آسیب های دندانی جلوگیری کند.در صورتی که فرد بهداشت دهانی را به خوبی رعایت نکند با مرور زمان زیبایی دندان های خود را از دست خواهد داد.اسیدهای به وجود آمده توسط مواد غذایی باعث تخریب دندان می شوند و با باز شدن دهان نمایان می شوند.بنابر این اولین قدم برای داشتن یک لبخند زیبا و دلنشین این است که به سلامت دندان های خود اهمیت دهیم.


پس از آنکه از سلامت دندان ها مطمئن شدیم و به طور مرتب به آنها رسیدگی کردیم نوبت به ترتیب دندان ها و جلو و عقب بودن آنها می رسد.مسلما در صورتی که دندان ها به طور مرتب و منظم روی هم قرار بگیرند و از نظر جلو و عقب بودن کاملا در راستای هم قرار گرفته باشند، خنده زیا تری را می توانند برای فرد به وجود بیاورند.
اصلاح طرح لبخند توسط پزشکان متخصص نیازمند اطلاعات بسیار زیادی می باشد.اطلاعاتی از قبیل شناخت فرم بینی ها، استیل های لبخند و چهره و مواردی از این قبیل.
در بسیاری از مواقع نوع لبخند فرد نیاز به اصلاح دارد و این اصلاح باید متناسب با سایر اندام های فرد باشد.نمی توان بدون در نظر گرفتن لب ها و بینی لبخندی را طراحی و پیاده سازی کرد.
افرادی که دارای مشاغلی هستند که در آن نیاز به لبخندی خاص و جذاب دارند، می توانند با استفاده از این روش و سبک مدرن و امروزی به خواسته خود برسند.به عنوان مثال برای هنرپیشه گان سینما بسیار مهم است که در زمانی که می خندند، استیل صورتشان چگونه باشد.یک بازیگر هر چقدر هم که توانمند باشد نمی تواند خلاها و کمبودهای موجود در صورت خود را از بین ببرد.با اصلاح طرح لبخند می توان به چیزهایی رسید که هر کس آرزویش را دارد.با داشتن یک چهره خوب می توان موقعیت های شغلی بسیاری را به دست آورد و یا افرادی را که دوست داریم در زندگی ما باشند را به زندگی خود راه دهیم.
در اصطلاح طرح لبخند همه نکاتی که ممکن است در بهبود و زیباتر شدن خنده شما نقش داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.هر نقصی که وجود داشته باشد از بین خواهد رفت تا زیبایی و اعتماد به نفس به شما روی بیاورد و شما را میان جمع دوستانتان محبوب تر و جذاب تر کند.
از جمله عواملی که در این روش مورد توجه قرار می گیرد، نوع فک های بیمار است.ما هیچ اختیاری بر روی دندان ها و قالب فک خود نداشته ایم و اگر از ظاهر آنها ناراضی باشیم می توانیم به راحتی این کار را انجام بدهیم.
افرادی که فک بالایی آنها کمی رو به جلو است و ظاهر نامطلوبی دارد، یا آنان که فک پایینیشان رو با عقب است و یا کسانی که دندان هایشان به درستی روی هم قرار نمی گیرد، می توانند به کمک اصلاح طرح لبخند همه این مشکلات را حل نمایند.شاید موارد بسیار کمی پیش بیاید که فردی دارای فک های نا متناسبی باشد و نیاز به ایجاد تغییرات در آنها شود.اما در علم دندانپزشکی امروز ما با نامتناسب بودن چیدمان دندان ها نسبت به یکدیگر بسیار برخورد خواهیم کرد و همین باعث شده که این علم تا این حد گسترده شود.
برای اینکه فرد بیمار لبخند زیبایی داشته باشد ممکن است از روش های متفاوتی استفاده شود.به طور کلی شرایط کار برای هر دو بیمار ممکن است متفاوت باشد.در برخی از موارد بیمار ممکن است نیاز به کاشت یک دندان قدامی داشته باشد حال آن که در مواردی دیگر ممکن است روش کار به نحوی دیگر صورت گیرد و گره کار به دست ارتودنسی باز شود.به طور کلی برای این که یک پزشک بتواند لبخندی زیبا را برای بیمار خود طراحی کند، می بایست به علوم بسیار زیادی در زمینه دندانپزشکی تسلط داشته باشد.دندانپزشکی که قصد انجام این کار را دارد باید با موارد همچون ارتودنسی، ایمپلنت، جرمگیری دندان و …آشنایی کامل داشته باشد تا در مواقع لزوم بتواند بهترین گذینه ممکن را به بیمار خود توصیه کند و بیشترین کمک را به او بنماید.بنابر این تخصص پزشک در این زمینه از مهمترین چیزها به شمار می رود زیرا سلامت دندان های بیمار در دستان اوست.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 7:0
 
 


  

قیمت لمینت دندان

 
 

 

قیمت لمینت دندان:
این نوع درمان زیبایی دارای دو نوع مختلف لمینت سرامیکی و کامپوزیتی است که با مواد های خاصی از قبیل سرامیک یا پرسلن و کامپوزیت ساخته میشوند که براساس موادی که در آن ها بکار رفته کیفیت آن ها نیز متفاوت بوده و قیمت لمینت دندان را تغییر میدهد .
برای اطلاع گرفتن از این نوع تعرفه ها باید طرف قرار داد سازمان ها، نهادها یا بیمه های درمانی مختلف بوده و با توجه به خدمات دندانپزشکی که هست این قمیت تغییر پیدا میکند.
از مواردی که بر قیمت لمینت دندان تاثیر میگذارد شامل موارد زیر است ک
– سازمان ها و بیمه های دمانی مختلف که طرف قرار داد هستند
– میزان تعرفه های دندانپزشکی
– لیست و برنامه دندانزشکان
– تجربه و سابقه ی کاری دندانپزشک
– تجهیزات و مرغوبیت لوازم و مواد کار

قیمت لمینت دندان بستگی به درصد آسیب دیدگی دندان داشته تا بر اسااس آن نیاز باشد به چه میزانی روی درمان وقت گذاشت و از چه مقدار مهارتی استفاده کرده که به مراتب قیمت را تغییر میدهد .

موارد عدم استفاده از لمینت :
– بیمارانی که دندان قروچه میکنند و یا عدت های جویدنی دارند
– دندان های ناسالمی داشته باشد و به این دلیل نمیتواند انتخاب درستی برای به کار گذاشتن لمینت داشته باشد و یا مشکلات عفونت های لثه ای داشته باشد و یا حجم زیادی از دندان هایش پوسیده باشند و قبل از آن باید مشکلات دندان ها رفع شود و بعد از آن اقدام به گذاشتن این پوسته کرد و به مراتب همین درمان قیمت لمینت دندانتغییر کرده و هر کدام از ترمیم و درمان ها جداگانه تعیین میشوند.
– اگر سایش مینای دندان شدید باشد انجام دادن لمینت با شکست روبرو میشود و فقط هزینه ی درمان از دست میرود و انتخاب درستی نبوده و در صورت به کار گذاشتن لیمنت دندان باید بهداشت دهانی توسط بیمار انجام گیرد و قبل از آن ملاحظه ی لازم جهت نگهداری دندان داده شود.


– با رعایت کردن اصول بهداشتی و نحوه ی درست مسواک و استفاده از نخ دندان و خمیردندان ها و دهانشویه هایی که توسط دندانپزشک تجویز میشود میتواند به سالم ماندن لمینت کمک کند.
– از وارد کردن ضربه و فشار و شکستن اجسام سهت با دندانی که درمان شده خودداری کرده و مواد سخت مثل تخمه و یخ و جویدن ناخن باید اجتناب گردد زیرا درصورت آسیب دیدگی باید ترمیم انجام گیرد و قیمت لمینت دندان افزایش پیدا میکند.
– استفاده ی حداقل از مواد رنگدار در غذا و نوشیدنی ها
– بیماری که دندان قروچه میکند نمیتواند به این نوع درمان بر روی دندان های خود صورت دهد.

معایب لمینت دندان :
به این دلیل که لمینت به صورت لایه ی بسیار نازکی با استفاده از چسب و باند بر روی سطح دندان برش داده شده نصب میشود قابل جداسازی است اگر شکسته شود باید به نزد دندانپزشک مراجعه گردد تا ترمیم لازم به صورت مجدد انجام گیرد و در این صورت قیمت لمینت دندان افزایش پیدا کرده .
یکی از ترس های عمده ی بیمارانی که این درمان را انجام میدهند استرس از کنده شدنش باشد . اگر لمینت از روی دندان جدا شد و یا کنده شد باید آنرا در یک دستمال تمیز قرار داد و به نزد دکتر رفت تا درصورتی که امکان دارد آنرا مجددا نصب کند .

بعد از اینکه این درمان روی دندان انجام گرفت دیگر قابل برگشت نبوده زیرا قسمتی از دندان ساییده شده و با تراشیدن آن حالت اولیه ی را ندارد و نمای زیبایی آن کاسته شده . لمینت به این دلیل که باعث زیبایی شکل دندان میشود بیمار حالت اولیه و قبلی دندان خود را فراموش میکند و در مواردی حتی ممکن است که از یاد برده باشد که روی دندانش این پوسته بکار رفته است و با زیبا سازی ظاهر لبخند بیمار افزایش پیدا کرده و باعث شادی و اعتماد بنفس فرد شده .

از درمان های متعدد زیبایی لامینت ونیر است که با قیمت های مختلفی انجام میگیرد و با زیباتر کردن دندان های قدامی به صورت طبیعی و هم رنگ با بقیه ی دندان ها طرح لبخند را ایده آل کرده و به اصلاح امروزه آن را هنرپیشه ای کرده .
برخی از مراجعه کنندگان تمایل به کسب اطلاع از لمینت و قیمت لیمنت دندان و نوع درمان دارند و اینکه مزایا و معایب آنرا مورد بررسی قرار دهند و اینکه آیا واجد شرایط لازم برای انجام این نوع ترمیم دارند یا نه !
در توضیح اینکه لمینت یا ونیر دندانی را نوعی لایه ی نازک گویند که به سطح دندان چسبیده میشود و باعث نمادار شدن دندان ها شده و آن را طبیعی و شفاف میکند .
قابل ذکر است که دندان طبیعی دارای ۳ قسمت مینا ، عاج و پالپ که بافت زنده نیز گفته میشود تشکیل شده و این مینای دندان به صورت شیشه ای عاج را در بر گرفته و آنرا پوشانده است و برای بکار گذاشتن این پوسته روی دندان باید مینای دندان را تراش داد و تا حدی از آن را برداشت تا بتوان ونیر را بر آن چسباند تا نمای طبیعی بدهد و شفاف و صیقلی شود.

مشاوره رایگان برای ویزیت کردن بیمار جهت بکارگرفتن ایمپلنت روی دندان:
در هنگام صحبت کردن با افراد دیگر در صورت مشکل دار بودن دندان ها از نظر ظاهری و یا کج بودن و شکسته بودن و بدرنگ بودنشان فرد به جای توجه به صورت شما به دندان های شما که در خط دیدش وجود دارند میشود.
بسیاری از افراد با توجه به مشکلاتی که دارند در هنگام غذا خوردن وصحبت کردن در جمع و حضور در اجتماع با مشکل مواجه میشوند و شاید ازحضور اجتناب کنند . این دسته از افرا خواهان درمان این وضعیت خود هستند تا ظاهر خود را درمان کنند.
امروزه با وجود درمان های زیبایی متعدد و پیشرفت در امر پزشکی و دندانپزشکی به راحتی میتوان هر نوع درمانی را انجام داد تا بتوان تمام دندان های خود را حفظ کرد و از خارج کردن از دهان خودداری کرد و از راه های درمانی و ترمیم استفاده کند.
یکی از این روش های درمانی انجام ونیر روی دندان هاست که با توجه به وضعیت دندان های فرد قیمت لمینت دندان محاسبه میشود زیرا بعد از درمان بیمار با تیرگی و مشکلات لثه خدافطی میکند و ظاهر زیبایی را در لبخند خود بوجود می آورد.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 6:59
 
 


  

لمینت دندان

 
 

 

لمینت دندان:
زیبایی از مهمترین چیزهایی است که در این عصر با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و توسعه است.این زیبایی حتی توانسته با علم های همچون علم پزشکی ادقام شود و به صورت رشته ای مجزا پدیدار شود.
اکنون می خواهیم به این مسئله بپردازیم که آیا یزی به نام زیبایی در علمی مانند دندانپزشکی وجد دارد؟ ودر صورت وجود آیا دوام و مقاومت کافی دارند؟ و آیا اینکه اصلا می توانند همانند خود دندان طبیعی خودنمایی کنند؟ در صورتی که پاسخ همه سوال های بالا مثبت باشد آیا این گونه موارد برای انسان ضرر دارند و یا بی ضررند؟
در پاسخ به تمامی این سوالات می توان گفت که بله.امروزه می توان شاهد افزایش زیبایی توسط شاخه ای به نام لمینت دندان بود.این شاخه به بررسی دندان ها و افزایش زیبایی ظاهری در آنها می شود به طوری که در کمترین زمین ممکن بیشترین زیبایی را به فرد بدهد.
در مورد نحوه کار لمینت می توان اینگونه توضیح داد که با استفاده از این روش مدرن و امروزی، لایه ای را بر روی سطح دندان قرار خواهند داد که باعث زیبایی می شود.این لایه ممکن است از جنس سرامیکی و یا کامپوزیتی باشد.نمونه سرامیکی از قیمت بسیار بالاتری برخوردار است و در لابراتوارهای مخصوص دندانپزشکی توسید می شوند.این نمونه دارای جنسی سخت و محکم هستند و از بهترین نمونه ها برای داشتن یک دندان سفید و جذاب می باشند.اما این مورد تنها یک عیب دارد که موجب شده افراد زیادی سمت آن نروند و آن هم قیمت نسبتا بالایی است که برای نوع سرامیکی در نظر گرفته شده است.در مقابل افرادی که نمی خواهند تا این حد هزینه کنند، می توانند از نمونه و جنس دیگری که همان نمونه کامپوزیتی باشد، استفاده کنند.نمونه کامپوزیتی نیز تا حدودی می تواند پاسخگوی نیاز افراد باشد البته با این تفاوت که از جنس کامپوزیت است و ساخت آن دیگر نیازی به لابراتوارهای خاص ندارد و حتی در مطب های دندانپزشکی می تواند تولید و مورد استفاده قرار گیرد.این نمونه نیز دارای مقاومت می باشد ولی استحکام آن به اندازه نمونه سرامیکی نمی باشد.
برای اینکه شخص بتواند ظاهری زیبا و جذاب را برای خود درست کند، باید به این نکته توجه داشته باشد که بهداشت دندانی را به خوبی رعایت کند.
گفتنی است که افرادی که دارای سن پایین هستند بهتر است از این روش استفاده نکنند.کودکان و نوجوانانی که به سن بلوغ نرسیده اند، نیازی نیست که به فکر زیبایی دندان ها باشند چرا که دندان های آنها هنوز به موقعیت وشرایط تثبیت شده ای نرسیده است و ممکن است تا سالیان بعد تغییر و تحولاتی دردندان های آنها ایجاد شود.


علاوه بر آن دندان های شیری چندین مرتبه رویش می کنند و مجددا از بین میروند تا جای خود را به دندان های جدید بدهند.این عمل آنقدر اتفاق می افتد تا دندان های اصلی شروع به پدیدار شدن نمایند.
برخی نکاتی که باید بعد از لمینت دندان رعایت کرد از این قبیل هستند:
رعایت کردن مواد غذایی و خوراکی هایی که در طول روز مورد مصرف قرار می گیرند.خوراکی ها نقش بسیار مهمی در زیبایی دندان و همینطور سلامت دندان ها دارند.توصیه می شود در این زمینه تحقیقاتی انجام دهید و یا با راهنمایی پزشک متخصص یک برنامه غذایی مناسب برای خود انتخاب کنید.در اغلب موارد به افراد توصیه می شود که پس از آنکه عمل زیبا سازی دندان ها را انجام دادند، از موادی مانند سیب زمینی و نان و غیره به صورت متعادل استفاده کنند.زیرا موادی که دارای نشاسته هستند بر روی دندان اثر تخریبی می گذارند.البته مصرف معمولی و متعادل آنها هیچ ضرری ندارد.حتی بعد از انجام عمل زیبا سازی دندان ها باید از خورن بی رویه موادی همچون سیب زمینی ها اجتناب کرد.
لمینت دندان تشکیل شده از یک لایه از جنس سرامیکی و یا کامپوزیتی بر روی دندان است.درست است که این لایه به راحتی لکه های دندان را پوشش خواهد داد اما این نکته را در نظر داشته باشید که در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی و نکات مخصوص به نگهداری از آنها، این روکش ها پس از مدتی عمر خود را از دست خواهند داد و پس از مدتی نابود می شوند.
ممکن است برایتان سوال شود که در صورتی که مواد مضر برای دندان استفاده نکنید و یا به طور متعادل و اصولی استفاده کنید و بهداشت دندان ها را نیز رعایت کنید، عمر مفید لمینت دندان چقدر خواهد بود؟مسلما هرچه مراقبت بیشتر باشد طول عمر نیز افزایش پیدا می کند.اما نباید این نکته را از یاد برد که در هر صورت دیر یا زود این روکش ها از بین خواهند رفت زیرا عمرشان همانند عمر دندان نیست.دندان از سفت ترین و سخت ترین موادی است که در جهان تا کنون کشف شده است.این ماده محکم می تواند تا سالیان سال دوام بیاورد اما در صورتی که غذاها درون دهان بمانند، اسیدی تولید می کنند که باعث نابودی دندان می شود.
روکش های لمینت به صورتی هستند که به اندازه دندان بیمار ساخته و پرداخته می شوند و بنابر این چندان تفاوتی بین دندان های ریز و درشت برای این کار وجود ندارد.
لمینت دندان از جمله رشته هایی است که در زمینه دندانپزشکی زیبایی بحث می کند.استفاده از روکش های لمینت تنها جنبه تزئینی دارند و ربطی به درمان در فرد ندارند.
اما برای نگهداری هرچه بهتر لمینت دندان، بهتر است از نوشیدنی هایی که برای دندان ضرر دارند کمتر استفاده شود.همانطور که میدانید یکی از اصلی ترین عوامل در ایجاد لکه بر روی دندان ها نوشیدنی ها هستند.این نوشیدنی ها با ایجاد جرم بر روی سطح دندان باعث کثیفی آن می شوند و در صورتی که آن جرم در زمان لازم پاک نشود، مرتبا به آن اضافه خواهد شد و بنابر این برای از بین بردن آن نیاز به روش هایی همچون جرمگیری و لمینت است.نوشیدنی هایی همچون قهوه و نوشیدنی های الکلی می توانند بر روی لایه کار گذاشته شده بر روی دندان نیز تاثیر بگذارند.در نتیجه لمینت نیز در اثر استفاده بیش از حد این نوشیدنی ها و عدم رعایت بهداشت می تواند آسیب ببینت.اما در صورتی که پس از هر بار مصرف این گونه نوشیدنی ها مسواک زده شود، طول عمر لمینت افزایش پیدا خواهد کرد.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 6:59
 
 


  

لمینت برای روی دندان

 
 

 

لمینت برای روی دندان بکار رفته و سطح دندان از بافت های طبیعی است و با رعایت نکردن بهداشت دهانی باعث پلاک میکروبی شود. اگر دندانی که لمینت شده باشد پوسیده شود میتوان آنا ترمیم کرد و مشکلی را ایجاد نکرده .
اگر دندان های جلو احتمال پوسیدگی از قبل را داشته باشد با انجام لمینت نیز پوسیده شده و میتوان با مراقبت های دهانی و مسواک و نخ دندان از بروز میکروب و پلاک های مجتمع جلوگیری کرد و لمینت میتواند یکی از راه های کم کردن پوسیدگی دندان ها شود.

با پیشرفتی که در علم میسر شده است میتوان به درمان های با کیفیت بالا دست پیدا کرد و رضایت افراد را جمع کرد و بیشترین رضایت از دندانپزشکان است که با پیشرفت در زمینه های زیبایی با تکنیک و مواد و تجهیزاتی که هرروزه افزوده میشوند درمان های بهتری را انجام داده و بیشترین سهم را لمینت دندان به خود اختصاص داده و بعد از ورود این نوع درمان به عرضه ی پزشکی انقلابی را در درمان به عمل آورد و یکی از موارد زیبایی دندان به حساب می آید.
یکی از روش های ترمیم و درمانی دندان لمینت است که با برجسته ترین پزشکان در این زمینه گفتگو شده و گفته های آن ها را در این زمینه میگوییم.
برای از بین بردن و اصلاح کردن بدرنگی ها، بدشکلی ها، بهم ریخته بودن دندان ها، درست کردن فاصله ی بین دندانی از لمینت استفاده شده .لمینت به صورت روکشی از جنس برسلن چینی داشته و با استفاده از چسبهای خاصی به رنگ دندان درآمده و با تراش کمی به دندان می چسبد.
یکی از راه های اساسی و ترمیم درمانی زیبایی دندانپزشکی هالیوودی میتواند لمینت باشد و بعد از آن به درمان زیبایی دندان معروف شد . پوسته های لمینت از جنس آکریل ساخته شده و برای فیلمبرداری کردن از بازیگران به کار گذاشته شده و این پوسته با این جنس به راحتی از روی دندان ها جدا شده و بصورت دائمی نمی باشد ولی لمینت که از جنس برسلن است به صورت دائمی بوده و روی دندان ها می چسبد.
در عرضه ی بازیگری یکی از سرگرمی های زیبایی در میان بازیگران درمان لمینت بوده که در بین مردم فراگیر شده و این ترمیم زیبایی به بیست سال پیش بوده و برای ستارگان یسینما به نوعی سرگرمی محسوب شده تا لبخند زیباتری را داشته باشند.

چه افرادی متقاضی لمینت هستند :
افراد زیادی هستند که از وضعیت دندانی خود راضی نیستند و برای داشتن زیبایی و لبخند خود متقاضی درمان لمینت هستند و برای در هم ریختگی دندان های خود که نمایان هستند کاربرد داشته .
هرچقدر که این درهم ریختگی های دندانی بیشتر باشند مشکلات درمانی نیز بیشتر شده . یکی از علت های اساسی برای تقاضای لمینت درهم بودن دندان های جلویی است که هنگام صحبت کردن و یا خندین دیده شده و منظره ای ناخوشایند را به چهره ی فرد میدهد .
در مواردی که تمیز کردن فاصله ی بین دندانی مشکل باشد و به پوسیدگی و التهاب منجر شده در لثه ی جلویی میتواند آسیب وارد کند و در مواردی صحبت کردن را با مشکل روبرو میکند و برای درمان این نوع مشکل باید لمینت بکار برد و در مواردی بعد از آن از روکش ها ی سرامیکی و یا درمان های ارتودنسی کمک گرفت.
سدسته ای از افراد با مشکل فواصل بین دندان هایشان مواجه هستند و با لبخند زدن این فاصله نمایان شده و این نوع فاصله ی بین دندانی اگر از نوع متوسط و خفیف باشد شاید نیاز نباشد ولی اگر فاصله ی زیادی داشته باشد و یا فاصله ی بسیار کمی باشد که باعث روی هم رفتگی دندان های جلو شود برای درمان باید از ارتودنسی و بعد از روکش استفاده کرد و برای از بین بردن لک ها و بد رنگیها نیز از لمینت استفاده کرد.
افرادی که دندان هایشان به سرعت رنگ میگیرند باید لمینت بکار برد زیرا در این دسته دندان ها درمان با بلچینگ موفقیت آمیز نبوده و با استفاده از لمینت میتوان سطح آن را صیقلی کرد و کاربرد بیشتر آن در دندان های فک بالایی جلو است و اگر روی دندان های پرشده رنگ های خوبی از مواد پرکردنی نباشد میتوان آن ها را برداشت و با استفاده از این پوسته آن ها را به صورت یکدست پوشش داد و یکی دیگر از موارد قابل درمان کوتاه بودن دندان هاست که میتوان با پوسته ی لمینت به راحتی رفع شوند.

مراحل درمانی لمینت:
برای بکار گذاشتن لمینت روی دندان ها باید پزشک متخصص باتجربه دندان ها را به مقدار نیم میلیمتر تراش داده و لبه های دندان ها را میزان کرده و از دندانی که مدنظر است قالب گرفت و بعد از آن پوسته های لمینت را چسباند.
یکی از راه های درمان زیبایی برای داشتن لبخندی زیبا لمینت کردن کل دندان هایی که در هنگام حرف زدن و لبخند زدن نمایان هستند تا بتوان دندان های یک رنگ و یک شکل را در ردیف هم با فاصله ی مناسب قرار داد که این دندان ها شامل شش دندان جلویی و چهار دندان از هر فک بالا و پایینی بوده که جزو دندان های آسیابی است.

مزایای انجام لمینت:
بکار کذاشتن این پوسته روی دندان از پوسیدگی و خراب شدنش جلوگیری کرده و برخلاف روکش های سرامیکی که دور تا دور دندان تراشیده میشود و بخش زیادی از دندان را از بین میبرند برای بکار گذاشتن این پوسته روی دندان ها مقدار کمی از آن تراشیده شده و باقی آن دست نخورده باقی می ماند و یکی از موارد قابل توجه برای این درمان ماندگاری رنگ این دندان بوده که بسیار مداوم بوده و برخلاف ظاهر نازک آن بسیار مقاوم است و با رعایت کردن بهداشت دهانی طول عمر بیشتری را پیدا خواهد کرد.

چه کسانی نمیتوانند درمان لمینت را انجام دهند :
انجام دادن درمان های زیبایی برای افراد تجویز نمیشود و اگر لثه های عفونی باشد و اگر دندان های تحلیل یافته ای داشته باشند و یا طول دندان ها بیش از حد کوتاه باشند یا مینای دندان از بین رفته باشد و پوسیدگی های شدید داشته باشند نمیتوان با تخریب روبرو باشد و لمینت تجویز نمیشود و نمیتوان از این پوسته استفاده کرد.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 6:59
 
 


  

هزینه کاشت دندان

 
 

 

هزینه کاشت دندان:
داشتن دندان هایی سالم برای فرد احساس خرسندی به فرد داده و اعتماد به نفس فرد را بالا می برد.زیرا با صنعتی شدن مواد قندی ایجاد پوسیدگی در دندان ها شروع به افزایش در افراد شد که امروزه شاهد این موضوع هستید که با بالا رفتن سن افراد دندان هایی پوسیده آنها زیاده شده به طوری فرد ناگزیر است آنها را بکشد و در صورت نداشتن یک یا چند دندان فرد دیگر قادر نخواهد بود که مواد غذایی را مورد استفاده قرار دهد و آنها را خوب بوجود و همچنین دهان خود را باز کند زیرا نداشتن دندان چهره جالبی را برای فرد ایجاد نمی کند.و در این مرحله است که فرد ناگزیر است روشی را به کار ببرد که برای دندان های خود جایگزینی قرار دهد که راه های زیادی برای این کار وجود دارد از جله کاشت دندان،لمینت دندان و استفاده از دندان های مصنوعی متحرک که هر یک از این روش ها دارای معایب و مزایایی هستند به طور مثال در روش کاشت دندان هزینه کاشت دندان برای فرد بالا بوده و عده ی کمی از مردم تن به انجام این کار می دهند زیرا علاوه بر هزینه استفاده از این روش بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد.
جهت جلوگیری از از بروز پوسیدگی در دندان لازم به ذکر است که بدانید قند ها مهمترین عامل در ایجاد این پوسیدگی بوده به طوری که میکروب های موجود در دهان علاقه شدیدی به مواد قندی داشته که در صورت استفاده این مواد در تقویت آنها کمک کرده و این فرصت به آنها داده می شود که کار پوسیدگی دندان را آغاز کنند . برای جلوگیری از این امر باید استفاده از این مواد را کاهش داده و مواد قندی که صنعتی هستند را نسبت به قند های طبیعی همانند خرما را کاهش داده و در صورت استفاده از مواد قندی از مسواک استفاده کرده و یا در حد امکان ئهان خود را شستشو نمائید.با این کار از ماندن مواد قندی در دهان جلوگیری کرده و این فرصت را به میکروب نمی دهید که از آنها تغذیه کنند.عامل دیگری که در بروز پوسدگی دندان نقش دارد کاهش بزاق دهان می باشد.


از گذشته تا به امروز انسانها به دنبال راهی برای جایگزینی دندان های از دست رفته خود بوده اند و جهت تحقق این کار از راها و مواد مختلفی استفاده شد تا بلاخره موفق به ساخت ایمپلنت شدند.ایمپلنت با جنس تیتانیومی که دارد امروز بهنرین روش برای جایگزین کردن یک یا چند دندانی که از دست رفته می باشد.و به صورت یک ریشه در لثه بیمار جایگذاری شده و یک دندان مصنوعی به سر دیگر آن وصل می شود.
افراد هنگام تصمیم به کاشت دندان این کار برای انها مبهم بوده ونمی توانند تصمیم بگیرند زیرا هزینه های مختلفی جهت ایمپلنت دندان وجود دارد و علت این تفاوت هزینه را نمی دانند.وعده ای بر اساس هزینه بالا کیفیت را ارزیابی می کنند اما لازم به ذکر است که با هزینه نمی توان کیفیت را ارزیابی کرد و در کل ایمپلنت در دو نوع کیفیت بالا و متوسط ساخته می شود.و بر اساس کیفیت می توان آنها راارزیابی کرد ایمپلنتی که در کره با کی
زیرا برای مثال ایمپلنتی که در کشور سوئیس مورد ساخت و ساز قرار گرفته و با کیفیت خوب از ایمپلنتی که در سوئیس با کیفیت متوسط ساخته شده بهتر است و این بهتر بودن بسته به مواد به کار برده شده در ایمپلنت می باشد و نه برند و طراحی ایمپلنت.
مقایسه کاشت دندان های مختلف:
از دادن ۱ دندان: در صورتی که شما تنها یک دندان خود را از دست داده باشید راهای مختلفی برای کاشت دندان با هزینه کاشت دندان متفاوتی وجود دارد.ولی باید در نظر گرفت کدام راه برای جایگزینی بهتر بوده و کاشتن دندان شما سبب ضربه زدن به دندان های مجاور با ان دندان نگردد.
در صورتی شما از روش بریج جهت جایگزینی دندان استفاده نمائید این روش معایبی از قبیل بروز پوسیدگی تدریجی در دندان های مجاور به علت ایجاد تراش در آنها شده و استخوان فک طی گذشت زمان تحلیل داده می شود.بهترین راه حل ممکن جهت جایگزینی دندان از دست رفته شما ایمپلنت دندانی می باشد که با به کار بردن این روش مطمئن می توانید یک دندان دائمی در صورت رعایت بهداشت دهانی بدست آورید و دندان های مجاور نیز در سلامت کامل به سر ببرند و استخوان فک نیز در این روش تحلیل نخواهد رفت.و هزینه کاشت دندان در این روش بسته به مواد به کار رفته و کیفیت ایمپلنت می باشد.
در صورتی که بیش از یک دندان خود را از دست داده باشید، راه حلی که متداول است استفاده از پلاک متحرک می باشد که این روش نیز معایبی را شامل می شود که از معایب ان می تواند به مواردی که در جلو ذکر می شود اشاره نمود:اپلاک متحرک پارسیل به علت سنگینی وفشار گیره ای که به دندان های پایه وارد می شود باعث لقی در آنها شده و لق شدن دندان پوسیدگی تدریجی را در بر دارد.و در این شرایط نیز بهترین راه ایمپلنت دندان ودهکه با ایجاد چند پایه دندان های دائمی برای شما قرار داده می شود.
در صورتی که فرد کل دندان های خود را از دست داده باشد راه حلی که آنها را بسیاری به کار می برند استفاده از پروتز های کامل متحرک می باشد که با این نوع دندان های مصنوعی فرد دچار مشکل در صحبت کردن می شود و طعم غذا را احساس نخواهد کرد و در حرف زدن نیز دچار اخلال می گردد.برای رفع این مشکل نیز میتوان از ایمپلنت دندان استفاده کرد.
یک روش به این صورت است که می توان از چهار ایمپلنت با قطر دومیلیمتر استفاده نمود که این نوع در افرادی کاربرد دارد که استخوان فک آنها تحلیل رفته و از این ایمپلنت پس از اینکه در فک۴ سر توپی شکل قرار گرفت به شککل یک کاسه دندان های مصنوعی را به خود همانند یک پایه نگه می دارد.
و در روش دیگر ۸ ایمپلنت مورد استفاده قرار می گیرد و در فک پایین نیز ۶ عدد که پروتز ها بر روی این ۱۴ ایمپلنت قرار داده می شوند که هزینه کاشت دندان در هر هر متفاوت است.

 

نوشته شده توسط میلاد در چهار شنبه 26 خرداد 1395

و ساعت 6:58
 
 


  

کاشت دندان چگونه انجام می شود ؟

 
 

 

کاشت دندان چگونه انجام می شود ؟

کاشت دندان:
از سال های خیلی دور بشر همواره در پی جایگزینی دندان های از دست رفته ی خود بوده است و این کار را به صورت کاشت دندان در حال حاضر مشاهده می کنیم. قومی به اسم اتروسکان ها وجود داشت که در ایتالیا زندگی می کردند که این افراد برای ساخت دندان مصنوعی از استخوان های گاوههای نر استفاده می کردند و گروه دیگری از نژادها به نام ” مایان” از دندان های مصنوعی ای از جنس صدف که جایگزین دندان های ثنایای از بین رفته استفاده می شد. در زمان های قدیم خیلی از این اتودها برای کاشت دندان انجام گرفت که شروع آن از قرن ۱۹ ام بود و از جمله ی آنها می توان به کاشت دندان در دهان یکی دیگر بود و بعد آن را در دهان کسی دیگر می گذاشتند که با این کار بیماری های عفونی را زیاد می شد و این بیماری عواقب جدی ای در پیش داشت . و از موارد دیگر این تجربه های شکست خورده می توان به کاشت دندان هایی از جنس چینی ، نقره ، سرب، طلا و چینی اشاره کرد که از این موارد ، نتیجه ی مناسبی دریافت نکرده اند و بعدها در قرن بیستم میلادی در سال ۱۹۳۱ (م) ، یکی از کشفیاتی که توسط یکی از دکترهای آن زمان این بود که از آلیاژ “ویتالیوم ” برای ساخت ایمپلنت و دندان های مصنوعی استفاده می شد و در این قرن در سال ۱۹۴۷ یکی از دیگر از کاشف ها توانست ماده ای از فلز تانتالیوم آلیاژی به دست آورد که برای این کار مورد استفاده قرار می گرفت و بعدها در همین سال ها و در این دوره آلیاژ هایی از جنس کروم و کبالت نیز اختراع گردید.
ایمپلنتولوژی یک علم در شاخه های علمی می باشد ، که در این علم تیم های تحقیقاتی زیادی شکل گرفتند که این تحقیقات نشان دهنده ی اهمیت دادن به مبحث کاشت دندان در حال حاضر نیز می باشد و از جمله ی این تیم ها تیم تحقیقاتی سوئد بود که در این مورد اطلاعات زیادی را به دست آوردند. این تیم به دست یک جراح ارتوپد اداره می شد که آنها به طور میکروسکوبی در مورد بافتهای دندانی کار می کردند که روی یک خرگوش ،که با پیوند آن به استخوان ران ایجاد می گردد که بعد از مدتی این استخوان ران پیوند خوب و مناسبی با استخوان داشت که از آلیاژ تیتانیوم به دست می آمد.این رخداد مهم در علم کاشت دندان ” اوسینتگریشن”گرفت. به طور کل ایمپلنت جایگزین ریشه دندان می گردد و در این جایگزینی به استخوان چفت شده ومحکم می شود که در اتصال هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی گردد و می توان گفت که این ایمپلنت ها هیچ فرقی چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ کیفیت با دندان طبیعی ندارد و این دندان می تواند هم محکم و هم کار دندان قبلی را به خوبی انجام میدهد. اما در مواردی نمی توان را آن را درست کرد خیلی خوب چفت کرد که باید با ایجاد تعدادی دیگر از ایمپلنتهای دیگر این مشکل را برطرف نمود.

از لحاظ ظاهر ی هم می توان گفت دندان ایمپلنت و کاشته شده زیبایی دندان طبیعی و قبلی را دارد و با کاشت دندان شما می توانید جذابیت و زیبایی خود را حفظ کنید و از لحاظ ظاهری هیچ مشکلی نداشته باشید. این روش کاشت دندان هیچ گونه عوارضی را ایجاد نمی کند و از لحاظ کیفیت هم در حد عالی می باشد. مزایای زیادی در این نوع وجود دارد که از جمله ی آن می توان به ” به حالت عادی برگشتن فک ، جلوگیری از آسیب رسیدن به دندان های مجاور، تحرک ناپذیری (اذیت نکردن آن در دهان و جا به جا نشدن آن )، کم کردن درد دندان ، فیکس بودن و از ایجاد دردسرهای بعدی جلوگیری کردن ، اشاره کرد.فلز تیتانیوم تا کنون از مزیتهایی برخوردار می باشد که با واسطه ی اتصال و پیوند بیولوژیکی با استخوان خیلی از مشکلات استخوانی و بیماری های زیادی را بهبود بخشیده است.
اشار شد که ایمپلنت از تحلیل رفتن دندان جلوگیری می کند که از جمله ی آنها می توان به جلوگیری از تحلیل رفتن اسخوان فک اشاره کرد و به مرور وقتی کاشت دندان صورت میگیرد که استخوان آن ناحیه را قوی می کند و جا می افتد . که با کشیدن دندان بعد از آن بلافاصله بهتر است از کاشت دندان غافل نشویم تا بعدها مجبور نشویم که مدت زمان زیادی را منتظر درست شدن فک و استخوان های صورت خود باشیم و این عمل با زودتر انجام شدن به نتیجه ی دل خواه می رسد.
عملکرد دندان های ایمپلنت و کاشته شده را می توان به گونه توصیف نمود که ایمپلنت دندانی با استخوان فک به راحتی وصل می گردد و یکی از کارهای مهم و اساسی درکاشت دندان می باشد و در این مورد می توان گفت که با اتصال قوی استخوان و پوشش دهی اطراف و کل آن را استفاده های دیگر از آن کرد که خیلی از بیماران را درمان کرده و استفاده ی فراوانی دارد. در روی ایمپلنت شیار هایی بر روی سطوحش وجود دارد که این شیار ها می تواند که این شیار ها در استخوان فک پیچ میگردد و با گذشتن مدت زیادی این این ایمپلنت با افزایش توده ی استخوانی بیشتر دندان محکم تر می شود و بخش تاج آن را به صورت دندان طبیعی درست کرد.
ایمپلنت در می توان تعداد کارگذاری ایمپلنت بستگی به جایگاه دندان و تراکم آن دارد ولی عموماً وجود یک ایمپلنت برا ی یک دندان از دست رفته کافی است.
کاشت دندان برای چه افرادی مناسب است؟ کاشت دندان برای افرادی که دارای سلامت عمومی کاملی باشند که در این صورت اگر هم فرد مورد نظر سیگاری و یا معتاد به مشروبات الکلی داشته باشد ، نتیجه ی خوبی یقیناً از کاشت دندان نخوذاهند گرفت زیرا هم پلاکت های دندان و هم بافت های لثه از بین رفته و کم کم نابود می گردد و تحلیل می شوند. بیشتر دندانپزشکان از انجام ایمپلنت و کاشت دندان برای افراد سیگاری و کسانی که در کل از دود استفاده می کنند ، خودداری می کنند.

 

در زیر می توانید از سایر محصولات ما در بخش های مختلف فروشگاه دیدن نمایید :

پاور بانک | آموزش ایروبیک |آموزش والیبال | آموزش فوتسال | پد ضد عرق | آموزش بافت مو |آموزش شیرینی پزیآموزش دفاع شخصی |آموزش فوتبال | خرید گن لاغری مردانه | خرید کوچک کننده بینی آیدان|نایسر دایسر پلاس|ژل افزایش قد


نگین ناخن دستگاه بافت مو | نایسر دایسر | آموزش آشپزی | آموزش بستن شال و روسری | آموزش آرایشگری مردانه | آموزش بدنسازی | آموزش زبان انگلیسی | خرید گن لاغری زنانه | بافت مو |خیاطی بدون الگو|ژل سیلیکونی افزایش قد


طراحی ناخن | گن لاغری کاسمارا |دستگاه آیدان |خرید نگین ناخن |کاشت ناخن |خرید فانی بافت |خرید دستگاه بافت مو|خرید نایسر دایسر|آموزش خیاطی خانم عمرانی |چای سبز | کوچک کننده بینی آیدان |چای لاغری تیما |دستبند مغناطیسی


ناخن ژله ای |خرید پاور بانکگن لاغری |پاور بانک چیست |خیاطی خانم عمرانی|خرید چای سبز |آموزش کاشت ناخن | فروش پاور بانک |خرید ناخن ژله ای|یادگیری زبان انگلیسی|آموزش خیاطی|چای سبز تیما |دستبند پاور بالانس |کسب درآمد اینترنتی


کار در منزل |کسب و کار اینترنتی  |درآمد اینترنتی |برج خنک کننده |هوا ساز |آیدان کوچک کننده بینی |آتلیه عکاسی |برد هوشمند|دوربین مدار بسته کرج |تور ایتالیا|تور اروپا|


کسب درآمد از اینترنت | کسب درآمد از طریق اینترنت |هوا ساز خانگی|در آمد آنلاین |کوچک کننده بینی | طراحی داخلی | باز سازی ساختمانویدئو پروژکتور |تور لحظه آخری|تور اسپانیا|تور فرانسه||تور تایلند


|نصب دوربین مدار بسته|خرید دوربین مدار بسته|فروش دوربین مدار بسته|داروی افزایش قد|دستگاه حضور و غیاب


درب ضد سرقت|چیلر | ماسک صورت|کسب ثروت|تبلیغات اینترنتی|تور دبی|تور ارمنستان|تور مالزی|تور آنتالیا|تور آلانیا|تور استانبول| |کاشت دندان|جرم گیری دندان|ایمپلنت|جراحی لثه|دکتر دندانپزشک|اصلاح طرح لبخند|طراحی لبخند


فانی بافت |دستگاه فانی بافت|پاور بالانس| |تور پاتایا |تور کوش آداسی |تور قبرس |تور بدروم |قیمت دوربین مدار بسته |آتلیه تخصصی کودک | لبخند زیبا |دندانپزشکی زیبایی


لمینت | لمینت دندان |هزینه کاشت دندان |شغل اینترنتی|آموزش بازاریابی|کار آفرینی اینترنتی|عوامل موفقیت|عوامل حیاتی موفقیت|روانشناسی موفقیت|راه های موفقیت|راه های رسیدن به موفقیت|راه های موفقیت در زندگی|راز موفقیت|موفقیت چیست


آموزش لیندا | دانلود lynda | آموزش های لیندا |دانلود آموزش های لیندا | دانلود آموزش موسیقی |آموزش تصویری کامپیوتر دانلود آموزش برنامه نویسی |آموزش برنامه نویسی وب | دانلود آموزش گیتار |آموزش موسیقی 

نویسنده : امیر عباس
تور لحظه آخری تایلند
نویسنده : مجتبی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

تور ترکیه ۹۵

اگر به دنبال سفر به ترکیه هستید و می خواهید اطلاعات دقیق درباره تور ترکیه ۹۵ کسب نمایید پیشنهاد می کنیم این بخش را با دقت مطالعه نمایید.در ضمن توجه کنید که اطلاعات وارد شده تنها جهت کسب آگاهی بیشتر شما بوده و در نهایت شما مسئول انتخاب هر نوع تور مسافرتی هستیدو ما در این مورد هیچگونه مسئولیتی نداریم و تنها در جهت اطلاعت رسانی و راحیت یافتن اطلاعات جامعی در باره تورهای سال آینده این اطلاعات را برایتان در این مکان قرار داده ایم.

ترکیه یکی از زیبا ترین کشورهای همسایه محسوب می شود . موقعیت جغرافیایی ویژه ای که این کشور در ان واقع شده است باعث گردیده تا در میان منطقه و حتی جهان از اهمیت بالاییبر خوردار باشد. بخش از خاک کشور ترکیه در آسیا و بخشی دیگر نیز در اروپا قرار دارد و کشورهایی از آسیا و اروپا در همسایگی این سرزمین زیبا قرار گرفته اند از جمله ایران که به عنوان همسایی آسیایی ان محسوب می شود.

 

تور ترکیه

در ایران در طول سال و در ایام مختلف شاهد هستیم که تور ترکیه همیشه از رونق خاصی برخوردار بوده و مردم علاقه زیادی به تور گردشگری این کشور دارند.شاید شما هم بدتان نیاید برای یک بار هم که شده به این کشور یبا سفر نمایید و از جاذبه های توریستی آن دیدن کنید.معمولا به دلیل همجواری با ایران و نزدیک بودن مسافت قیمت تور ترکیه نسبت به دیگر تورهای خارجی به صرفه تر است و. شاید یکی از دلایل استقبال بیش از حد مردم از این تور همین باشد.البته یکی دیگر از دلایل استقبال از ترکیه این است کهتور لحظه آخری برای این کشور بسیار زیاد است و همانطور که می دانید در تور های اینچنینی معمولا از ۱۰% تا حتی ۶۰% نیز تخفیف شامل حال مشتریان می شود.

ترکیه شهر های دیدنی زیادی دارد که شاید مهمترین و توریستی ترین انها عبارتند از :
آنتالیا
استانبول
آنکارا
کوش اداسی
مارماریس
ازمیر
بدروم
آلانیا

تور ترکیه

در این بخش می توانید اطلاعات کاملی درباره انواع تور ترکیه ۹۵ از آژانس های مختلف را مشاهده نمایید. دقت کنید که مجموعه توریسم تور به هیچ وجه هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات مندرج شده ندارد و تنها جهت اطلاع رسانی به شما عزیزان این اطلاعات را گرد آوری و در سایت قرار داده است.پس دقت کنید زمانی که می خواهید تور مسافرتی خود را انتخاب کنید حتما انچیزی که آزانس های مسافرتی به صورت شفاهی به شما می گویند در قرار داد به صورت کتبی نیز ذکر شود.تجربه نشان داده است که برخی از آژانس های سود جو از بی اطلاعی مسافرین خود نهایت استفاده را کرده وبا تبلیغات پر زرق و برق و دادن اطلاعات نا درست مشتریان را به سمت خود جلب می کنند.

تعداد بازدید از این مطلب: 2
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : مجتبی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

تور آنتالیا

با امکانات بی نظیر

درباره آنتالیا چه می دانید ؟

 

اگر قصد سفر به کشور ترکیه رادارید باید خود را منتظر زیبای های بی حد و حصر این سرزمین منحصر به فرد کنید. کشوری که دارای طبیعیت خاص و موقعیت جغرافیایی بی نظیری است. مهمترین مناطق توریستی ترکیه عبارتند از آنتالیا و آنکارا و استانبول و مارماریس و کوش اداسی و ازمیر.در این بخش درباره تور آنتالیا و علاقه مندان به این  شهر مطالبی جالب را بیان خواهیم کرد که خواندنش خالی از لطف نخواهد بود.ایرانیان همه ساله و در طول ماه های مختلف معمولا به سمت ترکیه سفر می کنند و جالاب است بدانید که مقصد بیشتر انها آنتالیا است. قیمت تور آنتالیا نسبت به سایر تورهای خارجی مناسب و مقرون به صرفه است و جاذبه های گردشگری فراوانی نیز در آنجا یافت می شود.پیشنهاد می کنیم اگر دوست دارید تا حداکثر تخفیف شامل حالتان شود حتما از تور لحظه آخری انتالیا استفاده نمایید.

خوب بر می گردیم به اصل موضوه که معرفی بیشتر این شهر به  شما عزیزان است.تور آنتالیا شهری که از یک طرف در حصار دریا بوده و از طرف دیگر دارای کوه های  پوشیده از درخت است و مناظری بسیار زیبا را پیده اورده است.سواحل زیبای دریای مدیترانه در ضلع جنوب غربی ترکیه  در واقع همان سواحل معروف آنتالیا است که همه ساله میلیون ها مسافر را به سمت خود جذب می کند.این شهر با توجه به تردد زیادی که در ان صورت می پذیرد یکی از مکان های ترانزیتی مهم محسوب شده و انواع حمل و نقل های مختلف در آن صورت می پذیرد.

برای شهروندان و مسافرین نیز از انواع وسایل حمل و نقل استفاده می شود . از جمله از اتوبوس و تاکسی و می نی بوش واگن های برقی و دلموش که به صو.رت شبانه روزی در حال فعالیت هستند.اگر می خواهید از فرودگاه  آنتالیا به سمت شهر بروید باید  بدانید که تنها وسیله حمل و نقل برای شما تاکسی ها و ماشین های دربستی هستند.در این مسیر هیچ گونه اتوبوسی و یا وسیله عمومی تردد نمی کند .نرخ تاکسی های ترکیه نسبت به ایران چند برابر گران تر بوده و بادی حسابی مراقب هزینه های حمل و نقل خود باشید.اما اگر در شهر وارد شدید پیشنهاد می کنیم از اتوبوس استفاده نمایید .وسیله ای راحت و کم هزینه که شما را به هر کجای شهر که بخواهید منتقل می کند.

اگر می خواهید از سفر خود نهایت لذت را ببرید باید بدانید که یکی از مهم ترین ارکان ان انتخاب محل اقامتتان است. هتلی که انتخاب می کنید بسیار در میزان کیفیت سفر شما تاثیر گذار است.تقریبا بسیاری از هتل های آنتالیا خدمات خود را به صورت کامل  ارائه می دهند و در این بین هتل های ۵ ستاره این کار را با کیفیت بالاتری انجام می دهند.در مورد مواد غذایی که بیشتر در این شهر مصرف می شود می توان  غذاهای ترکی معروفی را یافت که جز خوشمزه ترین و معروف ترین غذاهای ترکیه هستند.از غذاهای خاص و ویژه ترکیه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

Sac kavurma (خوراک گوشت)، Tandir Kebab (کباب تنوری)، حلوا، Kolle (ترکیبی از انواع غله و آبمیوه ها)، و Tomato cive (خوراکی تهیه شده از گندم و گوجه).

در بخش جنوبی این شهر ساحل زیبای شنی قرار دارد که طول آن نزدیک به ۱۲ کیلومتر است.نام این ساحل زیبا لارا است و از زیبایی های بسیار خاصی برخوردار است.در سواحل این منطقه شما پرچم آبی را می بیند که نشان دهنده این است که در این آب ها می توان شنا و بازی های آبی انجام داد.اگر دوست دارید تا در طول اقامت خود به مرکز شهر نیز نزدیک باشید پیشنهاد می کنیم لارا را به عنوان محل اقامت خود انتخاب کنید.به سراغ دیگر مکان دیدنی  تور آنتالیا می رویم یعنی کمر. این مکان در فاصله ۴ کیلومتر شهر واقع شده و حداکثر جمعیت آن نزدیک به ۱۰ هزار نفر است.ساحل کمر دارای طولی به اندازه ۵۲ کیلومتر است.شاید با ارزش ترین جاذبه این منطقه همان طبیعت بکر و بی نظیرش باشد.در یک تلاقی در کمر شاهد به هم رسیدن جنگل و کوه و دریا هستیم و این خود منظره ای بی نظیر را خلق کرده است.

اما مهم ترین انگیزه گردشگران که به آنتلیا می روند همان سواحل معروف و زیبای ان است.از معورف ترنی و زیباترین این سواحل می توان به مناطق زیر اشاره کرد :

۱- ساحل اُلمپوس (Olympos)

۲- ساحل آلانیا

۳- ساحل Alanya Damlatas

۴- ساحل کنیالتی

۵- ساحل لارا

۶- ساحل پاتارا

اما شاد یکی از لذت بخش ترین کارهایی که می توان در این شهر زیبا انجام داد خرید کردن است. بازارهای پر زرق و برق این شهر چشم هر بیننده ای را به خود مشغول می کند و بعید به بازار های آنتالیا بروید و دست خالی برگردید.از معروف ترین بازارهای آنتالیا می توان به اسامی زیر اشاره کرد :

معروفترین مراکز خرید و فروشگاه های تور آنتالیا عبارتند از : Kipa، G-Mall، مرکز خرید Laura، مرکز خرید Real، Deepo ، Migros ، TerraCity

در مورد وضعیت آب و هوایی هم می توان در تابستان ها هوایی داغ و در زمستان ها نیز آب و هوایی معدل را انتظار داشت.در کل سال نزدیک ۳۰۰ روز ان را آفتاب در این منطقه وجود دارد و تنها در برخی از روزهای سال هوا ابری و بارانی و یا برفی خواهد بود.

 

شما می توانید در این زمینه در باره دیگر تورهای زیر اطلاعات جامعی بدست آورید:

تور ایتالیا – تور فرانسه – تور اسپانیا – تور تایلند – تور پاتایا – تور آنتالیا – تور استانبول – تور بدروم – تور کوش آداسی – تور مالزی –تور قبرس – تور دبی – تور اروپا – تور گردشگری – تور کیش

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : مجتبی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

یکی از زیباترین و مهم ترین شهر های ترکیه بی شک استانبول است. شهری که در دو قاره واقع شده است. بخش از ان در آسیا و بخشی دیگر در اروپا.اگر بخواهیم نام چند تا از شهر های مقدس جهان را بگوییم می توان در لیستمان نام این شهر را نیز قرار داد.استانبول شهری زیبا است که می توان در آن هم تاریخ و هم فرهنگ ملت ترکیه را مشاهده کرد.شاید یکی از مهم ترین دلایلی که همه ساله ایرانی های زیادی دوست دارند تا به سفر تور ترکیه بروند همین زیبایی ها و جذابیت های بی حد و  اندازه شهر های ان مانند استانبول باشد.
اگر برای سفر به ترکیه تور استانبول را انتخاب کرده اید باید بگوییم که اصلا در انتخاب خود شک نکنید چرا که یکی از زیباترین شهر های ترکیه را برای سفر خود برگزیده اید.زمانیکه وارد فرودگاه اتاتورک در استانبول می شوید اولین چیزی که خیلی جلب توجه می کند قطعا پرچم های پر شمار و قرمز رنگ ترکیه است.شاید در نگاه اول به نظر برسد که گویی در شهر جشنی بر پا است که این همه پرچم در همه جای ان قرار گرفته است. اما این پرچ ها و آذین ها در واقع به خاطر تعصب شدید ترک ها به آتاتورک و ملیتشان است که باعث شده همیشه فضای شهر به گونه ای باشد که گویی در آن جشن و سرور بر پا است.

تور استانبول
فرودگاه آتاتورک در خارج از شهر و در فاصله ۲۰ کیلومتری آن واقع شده است.اگر پول برایتان مهم نیست می توانید مسیر فرودگاه تا شهر را با تاکسی بروید .باید بدانید که کرایه ها در تریکه و مخصوصا در این مسیر کمی گران است و اگر می خواهید صرفه جویی کنید می توانید همین مسیر را با مترو و یا اتوبوس طی نمایید.از فرودگاه تا اولین ایستگاه مترو حدودا ۱۰ دقیقه پیاده روی باید داشته باشید و ارگ حوصله این کار را دارید پیشنهاد می کنیم حتما با مترو به سمت شهر بروید.
در این بخش ما سعی کرده ایم تا اطلاعات کاملی درباره انواع تور استانبول و همچنین قیمت تور استانبول برای شما قرار دهیم.در ضمن می توانید اگر به دنبال تور لحظه آخری استانبول نیز هستید از همین بخش اطلاعات لازم را دریافت نمایید.معمولا افرادی که به دنبال سفری ارزان تر هستند از تور لحظه آخری استفاده می کنند.
همچنین می توانید در مجموعه تور گردشگری توریسم تور اطلاعات کامل و جامعی درباره انواع تورهای زیر بیابید :

تور آنتالیا

تور آنکارا

تور آلانیا

تور مارماریس

تور کوش آداسی

تور بدروم

تور ازمیر
عزیزانی که به دنبال تور ترکیه ۹۵ هستند نیز کافیست به بخش مربوط به ان که در سایت قرار داده ایم مراجعه و از همین الان بهترین تور را برای خود رزرو نمایند.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : مجتبی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

ترکیه در یک نکاه

کشور ترکیه  کشوری که بخشی از آن در خاک آسیا و بخشی دیگر نیر در خاک قاره اروپا واقع شده است.بیش از ۱۰۰ سال پیش یعنی در سال ۱۹۲۳ شخصی به نام مصطفی کمال پاشا که به آتا ترک معروف بود توانست  حکومت عثمانی را بعد از ۶۰۰ سال سرنگون کند و خود به جای ان رهبری این کشور را در دست گیرد.در واقع می توان اینگونه توضیح داد که در جریان جنگ جهانی اول  امپراتوری عثمانی شکست سختی از از بریتانیا و متحدانش می خورد و در این بین آتا ترک با تشکیل هسته های مقاومت خود را تبدیل به قهرمان ملی مردمان ترک می کند و با همین محبوبیت توانست بالاخره جمهوری ترکیه را پایه گذاری کند. البته جمهوری که خبری از کلمه اسلامی در ان نیست و یکی از قواعد اصلی آن جدایی کامل دین از سیاست می باشد.

بعد از تاسیس دولت جمهوری  تا سال ها این کشور به صورت تک حزبی اداره می شد تا اینکه در سال ۱۹۵۰ از گروه مخالف یعنی حزب دوکرات قدرت را به دست می گیرد و پایانی بر تک حزب بودن این کشور می دهد.از دیگر اتفاقات مهم در طی این سال ها می توان به عضویت در امدن کشور ترکیه در ناتو اشاره کرد که بر می گردد به سال ۱۹۵۲٫ همچنین در سال ۱۹۶۴ نیز به عضویت سازمان ملل در آمد.

همه ساله تورهای مختلفی با نام تور ترکیه به سمت این کشور روانه می شوند که یم توان به تورهای زیر اشاره کرد :

تور آنتالیا

تور آنکارا

تور استانبول

تور آلانیا

تور مارماریس

تور کوش آداسی

تور بدروم

تور ازمیر

 

اگر شما به دنبال ارزان ترین سفر می باشد پیشنهاد می کنیم حتما به دنبال تور لحظه آخری ترکیه باشید . معمولا  نه تنها برای ترکیه بلکه برای هر مقصد دیگری تور لحظه آخری ارزان تر از حالت معمول خود می باشد.در ضمن اطلاعات کاملی درباره تور ترکیه ۹۵ نیز در سایت قرار داده ایم که می توانید به بخش مربوط به ان رفته و ملاحضه نمایید.معمولا به خاطر نزدیکی این کشور به ایررانقیمت تور ترکیه نسبت به سایر تورهای خارجی به صرفه تر و ارزان تر است.

 

 

زبان مردم ترکیه

با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق جمعیت این کشور را ترک ها تشکیل می دهند پس طبیعی است که زبان رسمی و مادری این کشور نیز زبان ترکی باشد.در کنار ترک ها مردمانی کرد زبان و عرب زبان و همچنین ارمنی ها نیز در این کشور زندگی می کنند که جز اقلیت ها محسوب می شوند.البته قوم های به مراتب کوچک تری نیز در ترکیه وجود دارند که با نام های لاز ها و زازاها و چرکس ها دارای زبان و فرهنگ خاص خود هستند.

 

 

کردها بیشتر در بخش جنوب شرقی و شرق کشور واقع شده اند.بخشی دیگر از اقلیت ها نیز مربوط می شود به ترک های آذربایجانی که در بخش شمال شرقی ترکیه هستند.عرب ها نیز در بخش جنوبی و ارمنی ها نیز در خود استانبول قرار دارند.شاید برایتان سوال باشد که خود ترک های ترکیه از کدام نسل و قوم تاریخی هستند.؟ حتما در تاریخ نام قوم سلجوقی به گوشتان خورده است. بله این ترک ها بازمانده همان قوم هستند که بعد از نبردی سنگین که با امپراتوری روم شرقی داشتند و توانستند از آن نبرد پیروز برگردند به تشکیل حکومت عثمانی پرداختند.

 

موقعیت جغرافیایی ترکیه

اگر نگاهی به نقشه بیاندازید خواهید دید که ترکیه شبیه به یک مستطیل است که بخش از آن در آسیا و بخشی دیگر نیز در اروپا واقع شده است.نام جغرافیایی منطقه ای که ترکیه در ان واقع شده است آناتولی است و به تعبیری دیگر به ان آسیای کوچک نیز می گویند.بی شک از ترکیه می توان به عنوان اصلی ترین و مهمترین پیوندگاه میان دو قاره آسیا و اروپا یاد کرد.میزان وسعت و بزرگی تریکه در حدود ۷۸۰۵۸۰ کیلومتر مربع است و از این حیث در رده سی و پنجمین کشور بزرگ جهان قرار گرفته است.

این کشور دارای شش همسایه از قاره آسیا و تنها دو همسایه از اروپا می باشد.کشورهایی همچون ایران و عراق و ارمنستان و سوریه و جمهوری آذربایجان و گرجستان. و در طرف دیگر کشورهایی مانند یونان و بلغارستان از همسایه های اروپایی ترکیه محسوب می شوند.

 

 

ترکیه کشوری است که دارای جاذبه های بسیار گردشگری بوده و همین امر باعث شده است تا سالیانه از سراسر جهان افراد زیادی به قصد مسافرت وارد این کشور شوند.با هم به ۱۰ جاذبه برتر و توریستی ترکیه می پردازیم تا اگر روزی قصد سفر به این کشور را داشتید با اطلاعات ی کامل به این کار دست بزنید.شاید عاملی که باعث شده است تا تور گردشگری ترکیه در سارسر جهان به یکی از شلوغ ترین و جذاب ترین تور مسافرتی در میان سایر تورهای مختلف باشد وجود آثار باستانی و جاذبه های مختلف توریستی در این کشور است.

۱- آمفی تئاتر آسپندوس

این آمفی تئاتر از دوران باستان بر جای مانده است. تاریخ ان باز می گردد به ۱۵۵ سال بعد از میلاد مسیح.زمان تاسیس آن مصادف است با حکومت پادشاهی امپراتور روم یعنی مارکوس اورلیوس.میزان گنجایش این امفی تئاتر قدیمی بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ نفر بوده است.بعد ها این مکان تغییر کاربری داده و از ان به عنوان کاروانسرا استفاده می کردند و به همین دلیل بارها و بارها مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است.و شاید همین مرمت های مسمتر در طول تاریخ باعث شده است تا به امروز این اثر تاریخی پا بر جا مانده باشد.

 

 

۲-ساحل پاتارا

اگر دوست دارید به یکی از بلند ترین سواحل دنیا پا بگذارید می توانید از ساحل پاتارا دیدن نمایید.ساحلی شنی که به جز یک کافی شاپ دیگر هیچ ساختمانی در اطراف ان وجود ندارد.در این ساحل گونه ای در حال انقراض از لاک پشت زندگی می کند که به سر گنده معروف است.جالب است بدانید دهکده ای در مچاورت این ساحل واقع شده است که زادگاه شخصی بود که بعد ها به بابا نوئل مبدل گشت.

 

۳-پاموک کاله

معنی این کلمه در زبان ترکی یعنی قصر پنبه ای.در غرب ترکیه چشم اندازی فوق العاده بی نظیر و زیبا در انتظار شما است. این چشم انداز زیبا دارای شیب های پلکانی سفید رنگی است که دارای شهرت فراوانی هستند.ماده سازنده این شیب های زیبا  تراورتن نام دارد.این ماده در واقع نوعی سنگ رسوبی است که از رسوب آب معدنی چشمه ها پدید می آید.به طور واضح می توان ویرانه هایی از معابد قدیمی و حمام ها را در این مکان مشاهده نمود.

 

 

۴-بدروم

اگر به ترکیه بروید و سفری به بدروم نداشته باشید انگار که سفری ناقص انجام داده اید. این شهر با سواحل شنی بسیار زیبایش و با خیابان های پر از فروشگاهش و همچنین با انواع رستوران های فوق مدرنش باعث شده تا به  مکانیدنج برای توریست ها مبدل گردد.این منطقه تاریح و باستانی دارای قدمتی کهن بوده که متاسفانه در چند زلزله اخیر باعث شده تا برخی از این آثار نابود شوند.اما یکی از اماکن تاریخی که در قرن ۱۵ و توسط مبارزین صلیب ساخته شده است قلعه معروف بدروم است که هنوز هم پابرجا می باشد.

 

۵-کوه نمرود

یکی از کوه های معروف در ترکیه نمرود نام دارد. ارتفاع این کوه ۲۱۳۴ متر بوده و در جنوب شرقی ترکیه قرار دارد.در ۶۲ سال قبل از میلاد پادشاهی به نام آنتیوکوس اول در بالای قله این کوه مجسمه هایی از خدایان  یونانی و یارانی بنا نهاد.وقتی در بالای قله این کوه قرار می گیرد شاهد چشم اندازی فوق العاده زیبا و بی نظیر خواهید بود.

۶-یکی از تاریخی ترین و توریستی ترین دهکده های ترکیه اولودنیز نام دارد.این دهکده در ساحل جنوب غربی دریای اژه واقع شده است.ساحلی معروف که با رنگ آب شناخته شده است در این بخش قرار دارد.دلیل مشهور بودن این دهکده شاید به خاطر نوع چشم انداز بسیار خاص و پانورامیک آن است.

۷-مسجد کبود

از معروف ترین مسجدهای ترکبه می توان به مسجد کبود اشاره کرد.این مسجد زیبا دارای ۶ مناره است و به مسجد سلطان احمد نیز معروف است.به جرات می توان گفت با توجه به نوع معماری زیبایی که در این مسجد به کار رفته باعث گردیده تا آنرا تبدیل به یکی از پر بیننده ترین جاذبه های استانبول تبدیل کند. تاریخ ساخت مسجد بر می گردد به سال های ۱۶۰۹ تا ۱۶۱۶٫طبق رسوم گذشته مقبره سازنده مسجد نیز در خود مسجد قرار دارد.

 

۸-کتابخانه سلسوس

یکی از عجایب هفت گانه دوران باستان شهر افسوس است که در ساحل غربی ترکیه قرار گرفته است. در این شهر معبد آرتمیس قرار گرفته است. این مکان در سال ۴۰۱ بعد از میلاد مسیح و به دستور اسقف اعظم قسطنطنیه توسط یک فرد شورشی ویران شد.برخی از بخش های به جای مانده این مکان عبارتند از کتابخانه سلسوس .این کتابخانه سال ۱۲۵ بعد از میلاد ساخته شد و گویا ۱۲ هزار تومار در ان نگه داری می شده است.در دهه هفتاد  مرمت بسیبار دقیقی بروی این اثر انجام شدو انرا تبدیل به بنای باشکوه امروزی کرده است.
۹٫ دودکش های پریان گورمه
کاپادوکیا به دلیل صخره های طبیعی و منحصر به فرد و میراث تاریخی شهرت دارد. یکی از بهترین مکان ها برای دیدن این صخره های عجیب، روستای گورمه است که در میان مخروط های خاکسترهای آتشفشانی قرار گرفته که به این مخروط ها، دودکش های پریان اطلاق می شود. این دودکش ها به علت فرسایش بادی و آبی دو لایه آتشفشانی مختلف به وجود آمده اند: یک لایه کلفت از سنگ توف (خاکستر آتشفشانی جامد) با لایه ای نازکتر از بازالت که نسبت به فرسایش مقاومتر است. چون کنده کاری در سنگ توف آسان است، بسیاری از این دودکش ها در کاپادوکیا در طی قرن ها توخالی شده اند چرا که درون آن ها خانه، کلیسا و انبار ساخته می شد.
۱۰٫ ایاصوفیه
ایاصوفیه یکی از مکان های دیدنی استانبول به شمار می رود که در گذشته کاخ پادشاهی بوده و در قرن ششم برای امپراتور روم شرقی، جاستینیان اول، بنی آن تکمیل شد. این شاهکار مهندسی رومی، با گنبد عظیمش (به قطر ۳۱ متر یا ۱۰۲ فوت) فضایی را می پوشاند که تا بیش از ۱۰۰۰ سال بزرگترین فضای بسته دنیا بود. این کلیسا در سال ۱۲۰۴ در جنگ صلیبی چهارم به غارت رفت و در قرن پانزدهم زمانی که عثمانی ها شهر را فتح کردند، به مسجد و در سال ۱۹۳۵ تبدیل به موزه گردید و هم اکنون یکی از جاذبه های مهم ترکیه به شمار میرود.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : مجتبی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

تور ترکیه به یادماندنی را با ما تجربه نمایید.ترکیه کشوری است توریستی و تفریحی.موقعیت جغرافیایی این کشور ترک زبان به این صورت است که نیمی در قاره اروپا و نیمی در آسیاست.این کشور نسبتا پهناور دارای قدمتی تاریخی است و آار تاریخی در آن بسیار زیاد است.شاید بتوان یکی از علت ها رواج گردشگری و مناسب بودن قیمت تور ترکیه را در همین آثار باستانی دید.در وصف زیبایی و جذاب بودن ترکیه بد نیست این را بدانید کهدر سال ۲۰۱۰ این کشور لقب “پایتخت فرهنگی اروپا” را گرفت.این نشان دهنده جذابیت و توریسی بودن این کشور است.
استانبول پایتخت این کشور است و علاوه بر اینکه مدرن ترین شهر ترکیه به شمار می رود ،از نظر استراتژیکی نیز بسیار مهم و حائز اهمت است زیرا این شهر در کنار دریای مرمره قرار دارد.همچنین تنگه ای به نام بسفر از استانبل می گذرد.این تنگه از آن جهت مهم است که دریای مرمره را به دریای سیاه متصل میکند.این کشور وسعتی در حدود ۱۵۳۹ کیلومتر مربع دارد.وجود دریای سیاه و دریای خزر به توسعه گردشگری ترکیه کمک ویژه ای کرده است و باعث ایجاد پوشش گیاهی وسیع و متنوع در سراسر این کشور شده است.دوستان و عزیزان علاقه مند به دریافت اطلاعات تور لحظه آخری نیز می توانند موارد جالبی را از این بخش دریافت نمایند.
منطقه تکسیم استانبول:
این منطقه ازمناطق مهم و پر رونق در تور ترکیه است زیرا درست در قلب استانبول قرار دارد.این منطقه از آن جهت مهم به شمار می رود زیرا اولا در قسمت اروپایی ترکیه قرار دارد و توریستان اروپایی زیادی به آنجا می روند.ثانیا چون این منطقه در مجاورت میدان تکسیم در خیابان استقلال و بی اوگلو قرار دارد و مراکز خرید و رستوران ها و هتل های معروف زیادی در آنجا وجود دارند.بد نیست بدانید که این منطقه تا این حد برای صنعت توریسم ترکیه مهم و حیاتی است که روزانه سه میلیون نفر از آنجا عبور می کنند.
منطقه آکساری استانبول:
این منطقه در مجاورت منطقه لا له لی قرار دارد.در منطقه آکساری ترکیه شما با کوچه ها و پس کوچه های قدیمی مواجه خواهید شد که دست به ترکیب و ساختارشان زده نشده است.اما هتل ها و رستوران های مجللی نیز در آنجا بنا کرده اند.این منطقه یکی از مراکز اصلی تولید و همینطور پخش کیف و کفش در تکیه می باشد.اگرچه گردشگری  و تور لحظه آخری ترکیه چندان ارتباطی با مراکز تولیدی ندارد ولی اگر شغلتان در راستای تولیدات این منطقه باشد بد نیست سری به انجا بزنید.منطقه آکساری را قطب تولید و کفش استانبول و حتی کل ترکیه می دانند.
منطقه لاله لی استانبول:
این منطقه را قطعا می توان جز مناطق شلوغ ترکیه به حساب آورد زیرا کسانی که توان مالی چندان بالایی ندارند ،بیشتر برای گردشگری
ترکیه یا بهتر است بگوییم گردشگری استانبول به این منطقه می آیند زیرا هتل ها و رستوران های آن بسیار ارزان تر از سایر جاهای استانبول است.
منطقه بشیکتاش:
از نظر موقعیت جغرافیایی این منطقه در جنوب تنگه بسفر قرار دارد و از شلوغ ترین ،پر رونق ترین و البته قدیمی ترین مناطق استانبول به حساب مب آید.
منطقه سلطان احمد استانبول:
این منطقه نیز مانند بسیاری دیگر ،از قدیمی ترین مناطق ترکیه محسوب می شود.غالبا کسانی که به آثار تاریخی علاقه زیادی دارند در یکی از هتل های موجود در این منطقه اقامت می کنند تا بتوانند به از تور گردشگری در تور ترکیه خود بیشترین لذت را ببرند.نام این منطقه برگرفته شده از نام یکی از مساجد ترکیه می باشد.مسجد سلطان احمد به دلیل آنکه در ساختارش از رنگ آبی استفاده شده است ،به مسجد کبود نیز مشهور است.در مورد داستان ساختن این نکات و روایت های بسیاری گفته شده است.گفته شده است که زمانی که سلطان احمد به معمار خود دستور ساخت این مسجد را داد ،معمار یک کلمه را اشتباهی شنیده است و همین باعث شد تا فکر کند که منظور شاه این بوده که ۶ مناره برای آن بسازد در نتیجه پس از تمام شدن مراحل ساخت آن ،بسیاری از عرفا شکوه و شکایت کردند که تنها مسجد کعبه است که شش مناره دارد و این مسجد نباید این تعداد مناره داشته باشد درنتیجه شاه هزینه ساخت یک مناره را در مسجد کعبه پرداخت کرد تا مسجد کعبه یک مناره از مسجد سلطان احمد بیشتر داشته باشد.
محله فیندیک زاده استانبول:
این محله هم از مناطق گردشگری تور ترکیه و از شلوغ ترین محله های استانبول است.کافه ها ،رستوران ها و مراکز خرید در این منطقه تا دیر هنگام باز هستند و رونق این محله تا نیمه شب ادامه دارد.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : مجتبی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

کشورهای زیادی وجود دارند که می توان برای تفریح به آنها سفر کرد و از جاذبه های آن ها لذت برد.تور تایلند یکی از کشورهای توریستی است و بخش بسار زیادی از درآمد خود را از طریق صنعت توریست به دست می آورد.شهر پاتایا یکی از دیدنی ترین مناطق این کشور زیبا می باشد.به دلیل وجود دریا و رطوبت در این کشور ،تایلند دارای پوشش گیاهی بسیار متنوعی است و خته سرسبز دارد.شهر پاتایا در ساحل شرقی خلیج تایلند قرار دارد.و همچنین در ۱۶۵ کیلومتری جنوب شرقی بانکوک.
سالانه بیش از پنج میلیون نفر با هدف گردشگری پاتایا ،راهی این شهر میشوند.
از تفریحات رایج در پاتایا می توان به موج سواری ،غواصی ،شنا ،جت اسکی ،اسکی روی آب ،قایق سواری و …نام برد.
اکنون به برخی از مکانهای گردشگری قیمت تور تایلند اشاره می کنیم:
شو دیدنی الکازار یکی از چیزهایی است که از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.این شو که در هر رو سه بار به نمایش در خواهد آمد ،رقص های محلی سنت های گونانگون را به نمایش می گذارد.در این شو بسیار زیبا ،مجریان و عواملی فنی و پشت صحنه آن از بهترین نور پردازی ها استفاده کرده اند به طوری که چشم همگان را به سمت خود خیره خواهد کرد.لباس های گران قیمت و رقصنده های خوش اندام و زیبا جذابیت این شو را دوبرابر کرده است.سیستم های صوتی به کار رفته در آن نیز از جدیدترین سیستم های روز دنیا می باشند.این شو یکی از بهترین و جذابترین جاذبه های گردشگری تور تایلند است.پس از آنکه هنرمندان لباس ، رقص و در برخی موارد گویش یک مملکت را به نمایش گذاشتند ،پردا ها کشیده خواهند شد و در کوتاه ترین زمان ممکن دکور برای سنت مملکت بعد آماده خواهد شد و هنرمندان پس از مدتی کوتاه با لباسی جدید و متناسب با آن کشور مجددا به روی صحنه خواهند آمد.
کاباره آلکازار بیش از ۲۰ سال است که در زمینه جذب توریست فعالیت می کند و در این راه نیز موفقیت ویژه ای داشته است.
مینی سیام:
مینی سیام یکی دیگر از جاذبه های توریستی پاتایا می باشد که تقریبا در مرکز پاتایا قرار دارد.در این مکان ماکت هایی از آثار مهم تاریخی  و تور لحظه آخری تایلند و جهان قرار داده شده است.از جمله آن ها میتوان به برج ایفل اشاره کرد.مینی سیام را میتوان پس از نمونه ی مشابه موجود در هلند و تایوان ،سومین مجموعه مینیاتوری آثار تاریخی دانست. که در آن بیش از ۱۰۰ اثر را به نمایش گذاشته اند.نمونه هایی مانند معابد معروف تایلند مانند معبد بودای زمردین ،تخت جمشید ،برج کج پیزا ،مجسمه آزادی و …
نام این مجموعه از آنجا گرفته شده است که در قدیم نام کشور تایلند ،هزار معبد بوده است و آن سیام می خواندند.نام مینی سیام به معنی سیام کوچک و مجموعه مینیاتوری می باشد.
باغ استوایی نانگ نوچ :
این باغ در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شهر پاتایا قرار دارد.در این باغ انواع و اقسام پوشش های گیاهی و درخت های متفاوت وجود دارد که هر کدام مختص به کشور خاصی می باشد.گیاهان تزئین شده ،نخل های زیبا و گل های ارکیده از جمله پوشش های گیاهی این باغ به شمار می رود.علاوه بر آن همه روزه در این باغ شو فیل ها نمایش داده می شود.وجود خانه های سنتی تور تایلند جذابیت این باغ را دوچندان کرده است.
دنیای زیر آب:
یکی دیگر از جاذبه های گردشگری پاتایا مکانی به نام دنیای زیر آب است.این مکان که در جنوب شهر توریستی پاتایا قرار دارد ،دارای بزرگترین و مجهزترین آکواریوم آسیا می باشد و از بهترین جاذبه های گردشگری آسیا و حتی دنیا به شمار می رود.در این آکواریوم موجودات زیبا و جالبی وجود دارد که تعداد آنها به ۴۰۰۰ موجود آبزی میرسد.تنوع این جانوران بسیار زیاد می باشد.این آکواریوم تا ۲۰۰ نوع متنوع از موجودات دریایی را در خود جای داده است.آکواریوم پاتایا یکی از جاذبه هایی است که با دیدن آن گذر زمان را حس نمیکنید.طول این آکواریوم ۱۰۰ متر است که شکلی استوانه ای دارد.
جزیره مرجان:
این جزیره در فاصله هفت کیلومتری پاتایا قرار دارد.سفرهای یک روزه این جزیره برای هر فردی میتواند جالب و جذاب باشد.سواحل آن دارای شن های سفیدی است که جلوه خاصی به آن بخشیده است.اینها همه بخشی از جاذبه های گردشگری پاتایا محسوب می شودند.کشور تایلند بر روی صنعت گردشگری انرژی و هزینه زیادی کرده است و به خوبی توانسته از آن بهره ببرد.

تعداد بازدید از این مطلب: 1
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : مجتبی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

شاید شما هم واژه تور لحظه آخری را تا به حال شنیده باشید.این تور ها از این جهت لحظه آخری نامیده می شوند که در کوتاه ترین زمان نسبت به تاریخ شروع تور قرار گرفته اند.معمولا ۱ تا ۲ روز قبل از شروع یک تور را به عنوان تور لحظه آخری قلمداد می کنند.زمانیکه یک تور در مدت زمان تعرریف شده خود نتواند به حد نساب ظرقیتش برسد برای اینکه بتوانند در فاصله زمانی باقیمانده باقی ظرفیت ها را نیز پر کنند از ترفند فوق استفاده می کنند.
در این حالت معمولا از ۱۰% تا حتی ۵۰% نیز در قیمت اولیه تور به مسافر تخفیف می دهند تا بتوانند آنها را جذب نمایند.تور های لحظه آخری معمولا برای کشورهایی که از ایرانی ها ویزا یا همان روادید نمی خواهند بیش از سایر کشورهای دیگر پیش می آید.
معمولا کشور ترکیه در سطر این رده بندی قراردارد و بعد از ان کشور هایی همچون مالزی و سریلانکا و بلاروس و گرجستان در رده های بعدی هستند.این ترفند همانطور که گفتیم معمولا بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از شروع تور رخ می دهد و آژانس ها سعی می کنند تا جایی که ممکن است تمام ظرفیت تور خود را کامل نمایند.
اگر خوش شانس باشید گاهی اوقات حتی ممکن است تا ۶۰% از قیمت واقعی تور نیز تخفیف شامل حالتان شود.اگر واقعا به دنبال تور لحظه آخری هستید باید در ایام پیک مسافرتی مانند تعطیلات نوروز و یا تعطیلات خاص در تابستان به دنبال ان باشید. در این حالت با توجه به اینکه حجم مسافرت ها بالا می رود آژانس ها اقدام به رزرو هتل ها و گارانتی آنها می کنند و چون تعداد ارائه دهنده های تورهای مسافرتی نیز زیاد است ممکن است در پاره ای از اوقات یک تور به ظرفیت مورد نظر خود نرسد و آزانس در اینصورت متحمل ضرر خواهد شد. به همین دلیل تور های لحظه آخری را با تخفیف های بالایی ارائه می دهند تا بتوانند از ضرر تا حد ممکن جلوگیری نمایند.
معمولا روش های اطلاع رسانی تور های لحظه آخری به دلیل کمبود وقت باید در سریع ترین حالت ممکن انجام شود. در این شرایط آژانس ها به همکاران خود زنگ می زنند و برای تمامی اطلاعاتی که از مشتریان قبلی خود دارند نیز اطلاع رسانی گروهی از طرق مختلف مانند ارسال پیامک گروهی و یا ایمیل گروهی را انجام می دهند.بع دلیل کمبود وقت معمولا امکان چاپ و تبلیغ این تورها در مجلات و روزنامه نیست.
و اما ما در مجموعه گردشگری توریسم تور سعی کرده ایم با اطلاعات جامعی که در زمینه تور های لحظه آخری از سایر آژانس های مسافرتی جمع آوری خواهیم کرد به شما مشتریان عزیز و علاقه مندان به تور لحظه آخری این کمک را کرده باشیم که در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانید بهترین و ارزان ترین تور را بیابید.در این بخش شما می توانید انواع تورهای لحظه آخری به مقصد های مختلف و همراه با تخفیف ها مختلف را بیابید.

تور لحظه آخری
دقت نمایید ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال قیمت ها و کیفیت ارائه شده تورها نداریم و تنها به منظور تسهیل در یافتن اینگونه آزانس ها اطلاعات انها را جمع آوری و در این بخش برای شما قرار داده ایم. حتما قبل از انتخاب نهایی تور مورد نظرتان تحقیقات لازم را انجام دهید و سپس اقدام به انتخاب تور گردشگری مورد نظرتان نمایید.
اگر دوست دارید تا از آخرین اخبار و تور های لحظه آخری همیشه با خبر باشید می توانید همین الان به صورت رایگان در خبر نامه ایمیلی ما عضو شده و از این پس اگر تور لحظه آخری در سایت اضافه کردیم سریعا خبر آن را برای شما ایمیل خواهیم کرد و می توانید اخبار ما را به روز و آبدیت شده دنبال نمایید.
حتما مراقب باشید که هر انچه که شما از آزانس های مشافرتی در مورد تور های ارائه شده توسط انها می شونید نیز در قرار دادتان ذکر شود.تجربه نشان داده برخی از آزانس های سود جو با تعریف و تمجید ها غیر واقعی و با دادن اطلاعات غلط به مشتریان آنها را جذب کرده و در آخر چیزی دیگر را به مشتریان ارائه می دهند و چون در قرار دادمیان انها هیچ کدام از قول های انها نیز ذکر نشده معمولا مشتری دستش از همه جا کوتاه بوده و نمی تواند از انها شکایت نماید.پس حتما قبل از اینکه تصمیمی به انتخاب نهایی آژانس مورد نظرتان نمایید نسبت به مسایلی که عنوان کردیم دقت لازم را داشته باشید.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : مجتبی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

مذهب ،لباس ،زبان و فرهنگ در تور لحظه آخری تایلند:
کشور تایلند دارای مساحتی حدود ۵۱۳ هزار کیلومتر می باشد و جمعیتی در حدود ۶۴میلیون نفر را در خود جای داده است.این کشور سرسبز که در جنوب شرقی آسیا قرار دارد با کشورهای میانمار ،لائوس ،کامبوج و مالزی همسایه است.

تایلند کشوری است که دارای ۴۸۶۴ کیلومتر مرز زمینی و ۳۲۱۹ کیلومتر مرز دریایی می باشد.

گردشگری تور تایلند هر ساله درآمد بسیار خوبی به این کشور میدهد.

تایلند فصل سرد به خود نمیبیند و کشوری سه فصل به حساب می آید.فصل های آن به آب و هوای گرم و خشک ،بارانی و خنک تقسیم بندی می شوند.عدم وجود سرمای آزار دهنده در این کشور باعث شده تا صنعت گردشگری در قیمت تور تایلند بسیار رونق پیدا کند.

زبان مردم  در تور لحظه آخری تایلند:

همانند بسیاری از کشورها ،در تایلند نیز در هر منطقه گویش های متفاوتی وجود دارد ولی زبانی که به عنوان زبان رسمی در این کشور شناخته شده است خود زبان تایلندی می باشد که دارای سابقه و قدمتی کهن می باشد.زبان تایلندی برای گردشگران تایلند بسیار گنگ و نامفهوم است.زیرا یک زبان تک سیلابی به شمار می رود و ۵ لحن دارد.زان تایلندی بسیار سخت است.مردم این کشور با آنکه در مدارس خود زبان انگلیسی را آموزش می بینند ولی تسلط کافی به آن ندارند.

جالب است بدانید که برای نوشتن گویش تایلندی به زبان انگلیسی هیچ روشی وجود ندارد.

مذهب مردم تایلند:

اکثریت غریب به اتفاق مردم تایلند بودایی هستند.چیزی در حدود ۹۵% تایلندی ها همچنان طبق دستورات بودا زندگی می کنند. و ۴% مسلمان هستند.و ۱% مابقی به سایر مذهب ها اعتقاد دارند. مکان زندگی مسلمانان با سایر افراد متفاوت است و آنها در مکانی مستقل زندگی می کنند.در تایلند این آزادی وجود دارد که هر کس هر نوع مذهبی که می خواهد میتواند داشته باشد.

آب و هوای تایلند:

این کشور بسیار حاصل خیز است زیرا در مجاورت دریا قرار دارد و به دلیل وجود دریا از آب و هوای معتدلی برخورردار است.در  قیمت تور تایلند شالیزارهای سرسبز برنج وجود دارد و شمال تایلند از پوشش گیاهی بسیار تنوعیبرخوردار است که می تواند برای هر گردشگری جالب باشد.در سمت غرب و همینطور شرق تایلند باغ های میوه ای وجود دارند که بسیار جذاب و دیدنی هستند.همچنین وجود درختان کائوچو و جنگل های سرسبز در طرفین چپ و راست کشور،جاذبه ای زیبا برای گردشگری تایلند به شمار می آید.تایلند دارای جزیره های کوچک  جذابی است که گردشگران و توریستان می توانند به صورتیک روزه به آنها سفر کنند و از آنها لذت ببرند.در بخش تور لحظه آخری در سایت نیز اطلاعات دیگری در مورد سایر تورهای لحظه آخری برایتان قرار داده ایم.

درست است که در تور لحظه آخری تایلند فصل سرما وجود ندارد ولی در چندین ماه از سال آب و هوا بسیار گرم می شود.به طور کلی بهترین زمان برای گردشگری در تایلند بین ماه های نوامبر تا فوریه می باشد زیرا در این ماه ها میزان گرما کمتر از ماه های دیگر است و خبری از باران های تند نیست.در این فصل میزان گرما در طی روز ۲۸ درجه سانتی گراد و شبها ۱۲درجه سانتی گراد می باشد.بنابر این هوا از کمترین میزان رطوبت نسبت به سایر زمان های سال برخوردار است.

با شروع شدن فصل گرما از تعداد گردشگران خارجی در تایلند کاسته می شود ولی باز هم این کشور رونق صنعت توریست خود را از دست نمی دهد.گرم ترین فصل سال در تایلند آوریل است.به همین دلیل جشنی در این ماه برگزار خواهد شد که به جشن آب معروف است.

فرهنگ تایلند:

کشور تایلند در تاریخ خود هیچ گاه مستعمره هیچ کشوری نبوده است بنابر این کشور فرهنگ و اصالت خویش را تا حدود بسیار زیادی حفظ کرده است.تایلند یک کشور سابقه دار می باشد که نام قدیمی آن سیام بوده است.

نام امروزی تایلند به معنی سرزمین خنده می باشد.تای معنی لبخند می دهد و لند نیز به معنی سرزمین است.سرزمینی که اکنون ما به عنوان تایلند می شناسیم از سال ۱۲۳۸ به وجود آمد.

گردشگری  تور تایلند امروزه از این جهت همه گیر شده است زیرا چیزهایی در این کشور وجود دارد که در کشورهای دگر نظیر ندارد.از جمله ماساژهای مخصوص تایلندی که در دنیا تک است.سواحل تایلند برای آفتاب گرفتن فوق العاده می باشد.و هنرهای شرقی را به خوبی می توان در موزه ها و مکانهای هنری این کشور دید.نژاد تایلندی ها با نژاد چینی ها یکسان است.درقرنهای پیش گروهی از مهاجران چینی در تایلند سکن شدند و اوایل قرن ۱۴ میلادی شهری کوچک در آنجا بنا کردند و در اواسط قرن ۱۴ نیز آنجا را به عنوان کشوری مستقل معرفی کردند.

تعداد بازدید از این مطلب: 0
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

نویسنده : مجتبی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نظرات 0

قیمت تور تایلند با بهترین شرایط.برای لذت بردن از گردشگری تایلند و یا هر کشور دیگری می توانید به مکان های مختلفی از آن کشور بروید مثلا می توانید به بازارهای آن کشور بروید تا با کالاهای متولیدی و مصرفی مردمش به خوبی آشنا شوید یا آنکه به دل طبیعتش بروید تا با پوشش های گیاهی آن شهر یا کشور بیشتر آشنا شوید.اما اگر می خواهید از تاریخ و اصالت یک کشور خبردار شوید باید به موزه های آن کشور بروید.در این صورت اطلاعات بسیار جالبی در زمینه تاریخ آن کشور ،صنعتش در قدیم ،طرز فکر و نوع و سبک زندگیشان بدست خواهید آورد.
اکنون به موزه های تایلند خواهیم پرداخت تا بیشتر با این کشور آشنا شویم.اگر قصد گردشگری موزه های تایلند را دارید بهترین گزینه برای شروع ،موزه ملی تور تایلند است:
همانگونه که از نامش پیداست ،این موزه موزه ملی و یکی از مهمترین موزه های تایلند به شمار می رود.در این موزه در زمینه هنر و معماری تمامی آثاری که در طول تاریخ این کشوربه وجود آمده است و تا کنون باقی مانده اند ،وجود دارد.
موزه ملی تایلند در واقع یک کاخ می باشد که در سال های بسیار دور توسط یکی از پادشاهان این کشور به نام را ما وی تاسیس شد.هر چیزی که ممکن است در یک کاخ سلطنتی قدیمی پیدا کنید ،در این کاخ خواهید یافت و علاوه بر آن اشیا قدیمی و قیمتی که در جاهای غیر از این کاخ کشف شده اند به آنجا منتقل شده اند.در ضمن عزیزانی که قصد دارند از دیگر تورهایی که به عنوان تور لحظه آخری در سایت معرفی کرده ایم دیدن نمایند می توانند به بخش مربوطه مراجعه نمایند.
اگر در طی گردشگری و قیمت تور تایلند به این کاخ رفتید موقعیت بسیار خوبی پیدا کرده اید تا در بسیاری چیزها اطلاعات مفیدی به دست آورید.از جمله چیزهایی که در این موزه خواهید دید: مجموعه ای از هنرهای تزئینی –مجموعه قوم شناسی –گنجینه ای از طلا –سلاح های چینی –ماسک خون –سنگ های قدیمی –سرامیک –عروسک –پوشاک منسوجات –منبت کاری و آلات موسیقی از تمام آسیای شرقی.
موزه بانک و تور لحظه آخری تایلند:
گردشگران تایلند به طور قطع با پول آن کشور سر و کار خواهد داشت.بنابر این با اولین نگاه به پول این کشور این سوال برای او مطرح خواهد شد که این پول چقدر ارزش دارد و نسبت به پول مملکت خودش کم ارزش تر است یا با ارزشتر.
موزه بانک تایلند نحوه به تکامل رسیدن اقتصاد این کشور و روند تغییر پول تا امروز را به معرض نمایش قرار داده است.حتی چیزهای جالبی مانند نوشته های بانکی حدود سال ۱۸۵۳ و یا ماشین های ضرب که نخستین بار توسط ملکه ویکتوریا بریتانیا در سال ۱۹۵۸ معرفی شد ،را می توانید در این موزه ببینید.
ایم موزه لوکس و خاص میتواند لذتی که از گردشگری پاتایا خواهید برد را دوچندان کند.
موزه پزشکی تور تایلند :
در یک موزه پزشکی این چنینی می توانید هر چیزی که در بدن انسان وجود دارد را ببینید.اعضای بدن ،اجساد و خلاصه هرچیزی که به علوم پزشکی مربوط باشد در این موزه تایلندی به نمایش گذاشته خواهد شد.جسدهای کالبد شکافی شده موجود در این موزه جالب و البته کمی ترسناک است.از دیگر چیزهای موجود در این موزه می توان به جسد آدم خوار چینی اشاره کرد.این آدم خوار که در منطقه ساحلی به قتل رسیده در شیشه ای مخصوص نگهداری می شود.اگر به دنبال هیجان و کمی هم وحشت هستید این موزه مکانی مناسب برای تفریح و آموختن به حساب می آید.دانشجویان رشته پزشکی بیشترین بازدید کنندگان این موزه هستند.غیر از اعضای بدن انسان می توان اطلاعاتی در مورد انگل شناسی ،انسان شناسی و تاریخجه رشته پزشکی نیز اطلاعاتی بدست آورد.
موزه اسباب بازی تایلند:
این موزه در سال های اخیر تاسیس شده است و یکی از جذابترین موزه های تایلند به شمار می رود.در این موزه اسباب بازی تایلندی تمامی شخصیت های کارتونی و شخصیت های فیلیمی که اسباب بازی ها را از روی آنها می سازند ،وجود دارد.شخصیتی که بیش از سایر شخصیت های داستانی در آنجا مورد توجه قرار گرفته و بیشتر نمایش داده شده استت ،بتمن می باشد.تمامی اسباب بازی های موزه اسباب بازی در شیشه های ضد سرقت نگهداری می شوند.تعداد اسباب بازی های ن را می توان تا ۵۰۰۰۰ عدد نیز تخمین زد.
اینها بخشی از موزه های دیدنی تایلند به حساب می آمدند.
موزه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند زیرا در صنعت گردشگری یک کشور نقش ویژه ای دارند. کسانی که قصد گردشگری و قیمت تور تایلند و یا هر کشور دیگری را داشته باشند ،مسلما سری به موزه ها میزنند.

نویسنده : امیر عباس
تور مسافرتی
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

تور مالزی که در هر ۴ فصل در آژانس در اختیار مسافران گذاشته می شود.این تور ها که به شکل یک مجموعه کوالالامپو-لنکاوی، کوالالاپور سنگاپور،کوالالامپور-بنانگ می باشد.
با پرواز هایی به صورت مستقیم ماهان و ایران ابر تور مالزی آغاز می شود.اگر شما قصد انتخاب پرواز های خارجی رادارید پرواز های قطر و امارات و… می تواند برای شما انتخاب خوبی باشد.به صورت زمینی میان شهر های پنانگ و کوالالامپور ترانسفور بین شهری انجام می پذیرد و به صورت هوایی میان شهر های سنگاپور و کوالالامپور و همینطور میان لنکاوی و کوالالامپور انجام می پذیرد.مسافران می توانند برای راهنمایی و کسب آگاهی بیشتر از نقشه و راهنمایی که در اختیار آنها گذاشته می شود استفاده کنند.
طی دو هفته گردشگران ایرانی مالزی بدون کسب روادید می توانند مالزی را به شکل توریستی مورد بازدید قرار دهند.ویزا زمانی لازم می شود که گردشگران قصددارند اقامتی بیش از دو هفته در تور لحظه آخری مالزی داشته باشند و یا اینکه هدفشان بازدید از سنگاپور باشد.جهت تهیه تور شما می توانید بدون اینکه به آژانس مراجعه کنید جهت تهیه بلیط و رزرو هتل به شکل الکترونیکی هم اقدام کنید.برای آن دسته از گردشگرانی که امکان مراجعه به آژانس را ندارند می توانند صفحه نخست گذرنامه خود را فکس کرده و توسط فکس دریافتی از مدارکی که برای سفر لازم است را داشته باشند.
در آژانس ۴ فصل اغلب تور های مالزی در در هتل هایی می باشد که از ۳ ستاره بیشتر باشند. درج قیمت تور مالزی از آن جهت که برای همه هتل ها امکان پذیر نیست.هنگامی که برای هتل قیمت تور مالزی را در سایت برای هتل انتخاب شده را ندیده اید.برای شما این امکان وجود دارد که تماسی با قسمت قیمت تور مالزی آژانس داشته باشید.
تور مالزی هتل شرایتون کوالامپور:
خدماتی که در این تور در اختیار گردشگران قرار می گیرد به مدت هشت روز اقامت ،تور لیدر به همراه گشت شهری و صبحانه که اتاق های این هتل یک تخته و دو تخته با قیمت های متفاوت می باشند.
اطلاعات مورد نیاز این است که به روزه رفت و برگشت امکان تغییر قیمت فوق بسته با تغییر رو به رو می شود.ساعت تحویا در این هتل ۱۴ تمام و ساعت تخلیه در این هتل ۱۲ می باشد.و پاسپورت مورد قبول باید دارای ۷ ماه اعتبار باشد.
اتاق یک تخته ۳۲۲۰۰۰۰ تومان به ازای هر نفر می باشد.اگر به دنبال آخرین اطلاعات در مورد تور لحظه آخری دیگر کشورها هستید به بخش مربوطه در سایت مراجعه نمایید.
اتاق دو تخته ۲۶۲۰۰۰۰ تومان به ازای هر نفر می باشد.
تور مالزی هتل رویال جولان کوالالامپور مالزی:
خدماتی که این تور در اختیار گردشگران قرار می دهد اقامتی به مدت ۸ روز به همراه تور لیدر و خدماتی مانند صبحانه و گشت شهری نیز در اختیار گردشگران قرار می گیرد.
اطلاعات مورد نیاز برای تور این است که ممکن است قیمت های فوق بسته به روز با تغییر روبه رو شود.و ساعت تحویل در این هتل نیز در ساعت ۱۴ می باشد. و زمان تخلیه ساعت ۱۲ می باشد.پاسپورت شما باید به اندازه ۷ ماه اعتبار داشته باشد.
در اتاق یک تخته ۲۳۹۵۰۰۰ تومان برای هر نفر می باشد.
در اتاق دو تخته ۱۷۹۵۰۰۰ تومان به ازای هر یک نفر می باشد.
تور لحظه آخری مالزی هتل داینستی:
خدماتی که این تور در اختیار گردشگران قرار میدهد. اقامتی به مدت ۸ روز ،تور لیدر به همراه صبحانه و گشت شهری می باشد.
اطلاعات لازم برای این تور تغییر قیمت های فوق بسته به روز رفت و برگشت می باشد.ساعت تحویل در این هتل ۱۴ و ساعت تخلیه ۱ می باشد.
در اتاق یک تخته ۱۶۹۰۰۰۰تومان به ازای هر یک نمفر می باشد.
در اتاق دو تخته ۱۰۹۰۰۰۰ تومان به ازای هر یک نفر می باشد.
تور مالزی هتل کنکورد:
خدمات ارائه شده در تور هتل کنکورد اقامتی ۸ روزه به همراه تور لیدر ، صبحانه وگشت شهری می باشد.
اطلاعات لازم جهت این تور امکان تغییر در قیمت های فوق بسته به روز رفت و برگشت می باشد.در این هتل ساعت تحویل ۱۴ و تخلیه در ساعت ۱۲ صورت می گیرد.برای رفتن با این تور لازم است پاسپورتی با ۷ ماه اعتبار داشته باشید.
شما با انتخاب هر یک از این تورها در آژانس ۴ فصل می توانید سفری به یاد ماندنی را برای خود به ارمغان بیاورید.با این وجود که مالزی غنی از جاذبه های گردشگری بوده و شما می توانید از دیدن این جاذبه ها بهرمند شوید


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

قیمت تور مالزی را از ما بخواهید.این رستوران غذاهای متنوع گیاهی هندی را عرضه کرده و به این صورت بوده که بدون دستمزد برای کارکنان هرچقدر دوست دارید غذا بخورید و هرچقدر دوست دارید پرداخت کنید به شعار این رستوران بی نظیر در سنگاپور مالزی تبدیل شده . این رستوران توسط سازمان هنری و فرهنگی معبدی هنرهای زیبایی با داوطلبان انجام میگیرد. هزینه ی رایجی که میتوان برای غذا پرداخت کرد ۵الی ۱۰ رلار بوده . هرروزه منوی غذایی این رستوران تغییر کرده ولی سوپ و غذاهای گیاهی، برنج، چاپاتی در منوی اصلی این رستون قرار داشته.

پیتزا کالیفرنیا مالزی:
یکی از رستوران های مجموعه ی زنجیره ای بوده که انواع پاستا و پیتزا را عرضه کرده و کارکنانی آموزش دیده و آشنا به رفتار کودکان دارد . همچنین میتوان طبخ کردن پیتزا را از طریق کانتر باز تماشا کرد. تنوع پیتزا و پاستای آن ۲۰ نوع است که همراه با سالادهای متنوعی در این رستوران برای گردشگران سرو شده .

رستوران ایرانی در تور مالزی:
رستوران ایرانی معروفی در سنگاپور واقع شده که مورد علاقه ی ایرانیان مقیم و گردشگران بوده . با ارائه دادن انواع دسرهای لذیذ، خورش ها، انواع کباب، پلو آن را به یکی از رستوران های مورد علاقه افراد تبدیل کرده . دکوراسیون و معماری فضای درون این رستوران به سبک ایرانی است و با طاقچه های کمانی و اشیاء دکوری که در این فضا واقع شده حال و هوای ایرانی را ایجاد کرده. در این رستوران غذاهای ایرانی سرو شده و به یکی از پاتوق های ایرانیان مقیم قیمت تور مالزی تبدیل شده به گونه ای که از پیش غذاهای ایرانی مانند آش رشتهف شله زرد، برانی اسفناج و با انواع کباب در دیس های همراه با پلو ، انواع خورشت و همینطور باقلوا و شیرینی های ایرانی بی نظیر آماده پذیرایی بوده.

رستوران پیتزا میلانو:
یکی از رستوران های پیتزایی با طعم به یاد ماندنی و نزدیک به ایرانی بوده که اگر برای پیتزایی به سبک ایرانی مشتاق هستید به این رستوران رفته و همینطور انواع لازانیا لذیذ را دارا بوده .شما عزیزان نیز اگر به دنبال دریافت آخرین شرایط تور لحظه آخری برای دیگر مقصدها هستید می توانید به بخش مربوطه در سایت مراجعه نمایید.

رستوران های تپان یاکی Teppanyaki Restaurants:
یکی از سبک هایی که غذا پخته میشود تپان یاکی گویند به طوری که مواد غذایی را درون سطح داغی با روغن گریل کرده . کلمه تپان در ژاپنی به معنی بشقاب و یاکی را تفت دادن یا سرخ کردن گویند. این سبک پخت غذا در ابتدا برای استیک غربی استفاده میشد و بعدا به دلیل نزدیک کردن ذائقه ی غذاهای زاپنی با غربی از این شیوه استفاده شد که مواد غذایی ژاپنی را به این غذاها اضافه کردند و به این سبک پخته شد.

رستوران Red Wokردووک:
این رستوران انواع متنوعی از غذاهای مالایی، چینی، وسترن ارائه شده که باید حتما آنرا امتحان کرد برای گردشگرانی که به تور لحظه آخری مالزی سفر میکنند میتواند یک خاطره باشد و طعم متفاوتی از غذاها را که بسیار نزدیک به سبک غذاهای ایرانی است چشید . با دارا بودن فضایی بسیار تمیز و شیک برای دورهمی های خانوادگی و دوستانه در این رستوران لذت بیشتری برده.

رستوران KENNY ROGERSکنی راجرز:
رستوران زنجیره ای که همزامان با اولین شعبه در ایالت فلوریدای در سال ۱۹۹۱ تاسیس شد . ارائه غذاهای این رستوران ابتدا در محیطی به صورت رستوران بود و با گذر ۲۰ سال دارای شعبه های متعددی در شهرهای دیگری از جهان تاسیس شد . به دلیل معروفیت زیاد این رستوران آن را میتوان در مراکز خرید برای گردشگری پیدا کرد.

رستوران حاجی ساموری:
در میان مالایی های قیمت تور مالزی

 

یکی از غذاهایی که بسیار طرفدار دارد ساته است که به صورت و سبک کباب ایرانی روی منقل با ذغال کباب میشوود که تکه های کوچک گوشت را با سیخ های چوبی کوچکی به همراه سس تند فلفل قرمز به همراه سس شیرینی که از بادام زمینی و تکه هایی از برنجی روی آن ریخته میشود که به صورت فشرده و خاصی پخته شده و با پیاز و خیار سرو شده .اگر تمایل دارید که به یکی از رستوران های محلی بروید این رستوران را از دست ندهید.
رستوران ساموری یکی از معروف ترین رستوران هایی است که ساته در آن پخته میشود و دارای شعبه های متعددی داشته و یکی از اصلی ترین شعبه های آن کنار استادیوم کجنگ است که دارای دو طبقه بزرگ است که غذا بسیار سریع سرو شده و در منوی آن غذاهای دیگر مالایی وجود داشته.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

رستوران سابور :
قیمت تور قبرس با بهرتین شرایط. رستورانی بسیار تزئینی و شیک با دکور فوق العاده با چراغ های رنگی با تراسی بسیار زیبا و چشم نواز در حین غذاخوردن منظره ای زیبا را تماشاگر هستید. در شب هایی از هفته موسیقی زنده در آن برگزار شده که لحطاتی رویایی را برای مهمانان تور قبرس فراهم آورده . دکور مدرن مبلمان و میزهای چرمی شیک آن با داشتن منوی غذایی اسپانیایی و ایتالیایی در مجاورت مسجد سلیمیه واقع شده .

رستوران carnaro:
یکی از رستوران های هتل مالپاس قبرس است که دارای منوی غذایی متنوع دریایی بوده . یکی از اصلی ترین رستوران های تور قبرس مخصوص غذاهای دریایی به شمار رفته که به آن نقطه نهایی غذاهای دریایی گویند.

رستوران Fontana:
یکی از اصلی ترین رستوران های هتل Malpasقبرس با سرو کردن صبحانه، ناهار، شام که برای کلیه گردشگران غذاهای بین المللی و متنوع را فراهم آورده در تور قبرس میتوان با حضور در این رستوران لذت ببرید.

رستوران Piatsa Gourouaki:
بهترین انتخاب برای خوردن غذایی متفاوت با تنوع زیاد در منو و مفصل بودن با قیمت مناسبی که دارد آن را به یکی از بهترین رستوران های قبرس تبدیل کرده به گردشگران توصیه شده که یکبار هم شده غذاهای این رستوران را امتحان کنند بطوریکه این رستوران همیشه شلوغ بوده و از قیمت مناسبی برخوردار است.اگر دوست دارید تا از آخرین اخبار تور لحظه آخری مطلع شوید با ما همراه شوید.

رستوران امبینس:
این رستوران شیک به سمت دریابوده و منظره ای چشم نواز در حین غذا خوردن بوجود می آورد . با ظاهری زیبا در معماری داخلی یکی از زیباترین رستوران های تور لحظه آخری قبرس به شمار رفته که علاوه بر سرویس غذاخوری حمام آفتاب و استخر شنا نیز داشته که به طور رایگان در اختیار مهمانان قرار داده شده . تزئین فوق العاده در غذاها اشتها را دوچندان کرده.

رستوران Dedeman olove tree :
رستوران هتل بوده که به مهمانانی که به تور قبرس شمالی آمده اند سرویس دهی کرده . این رستوران برای مسافرین این هتل با غذاهای محلی با تخصص بالا پذیرایی کرده . کافه ای در کنار این رستوران واقع شده که در کنار استخر است . یکی دیگر از رستوران های این هتل اسنک بار است .

رستوران جاسمین کرت:
این رستوران در هتل جاسمین واقع شده که آماده ی سرویس دهی به گردشگران قیمت تور قبرس شمالی است . منوی غذاهای این رستوران بین المللی و ترکی بوده که یکی از متنوع ترین غذاها را دارا می باشد . برای میل کردن صبحانه نیز میتوان به این رستوران مراجعه کرد.
یکی دیگر از رستوران های این هتل به نام Babacakkaبوده که انواع غذاهای دریایی را سرو کرده . ماهی های تازه از دریای مدیترانه با آشپزی به سبک مدیترانه ای با مزه ی لذیذ آماده ی سرویس دهی به مسافران تور قبرس هستند . ظرفیت این رستوران ۱۰۰ نفره است که در زمستان و تابستان با حضور در هتل جاسمین میتوان به این رستوران دسترسی داشت.

رستوران California snack:
یکی دیگر از رستوران های هتل جاسمین در بخش شمالی است که در کنار استخر منظره ای زیبا را برای خدمات رسانی و مهمانان و گردشگران ایجاد کرده . ظرفیت این رستوران ۷۰ نفر بوده که منوی غذایی ان در فصول تابستان و زمستان متغیر بوده و تنوع بالایی داشته. یک شیرینی فروشی و کافه در کنار این رستوران واقع شده.

رستورانFontana هتل مالپاس :
برای گردشگران تور قبرس شمالی که در هتل مالپاس اتاق رزرو کرده اند میتوانند انواع رستوران های این هتل را که برای مسافران مهیا شده انتخاب کنند. یکی از اصلی ترین رستوران های هتل مالپاس است که در آن غذاهای بین المللی و محلی سرو شده همچنین در منوی آن انواع سالاد و کباب ترکی، سیب زمینی تنوری، پاستا را انتخاب کرد.

رستوران Cornaro:
یکی دیگر از رستوران های هتل مالپاس قبرس است که در فضایی باز و سرپوشیده با شنیدن صدای موج در منظره ای ارام و زیبا میتوان غذا میل کرد . منوی غذایی متنوع دریایی برای گردشگران آماده سرویس دهی بوده . در کنار این رستوران از خدمات ماساژورهای کشور بالی میتوان بهره برد.

رستوران شهر پافوس:
یکی از شهرهای بسیار زیبای قبرس پافوس است که با تنوع غذایی در منوی غذایی رستوران های خود از قبیل دریایی و انواع کباب ها به سرویس دهی مهمانان میپردازد.

رستوران آلاکارته:
یکی از رستوران های سنتی و محلی در فضای سرپوشیده باز زیبا با معماری انگلستان طراحی شده . برای انواع سلیقه ها غذاهای دریایی و محلی ، کباب ها، انواع نوشیدنی ها و دسرها در کنار برنامه هایی سرگرم کننده زنده به مهمانان تور قبرس پذیرایی لازم را فراهم کرده.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

در کشور تور لحظه آخری مالزی به دلیل گردشگری و جذب توریست زیاد در کل سال، شامل هتل هایی با امکانات

هتل گرند سیزنز:
این هتل در کوالامپور است که یکی از بلندترین هتل های تور مالزی به شمار می آید . شامل امکانات زیادی از قبیل شاتل های رایگان و استخر در فضای باز است همچنین در این هتل ۵ رستوران واقع شده . فرودگاه بین المللی کوالامپور با این هتل ۵۰ دقیقه فاصله دارد و میدان تایمز و غار BATUحدود ۱۵ دقیقه فاصله داشته.

هتل کنکورد:
این هتل جز هتل های ۴ ستاره بوده، مدت زمانی که احتیاج است تا به برج های دوقلو به صورت پیاده روی ۱۰ دقیقه است و تا فرودگاه بین المللی کوالامپور یکساعت فاصله داشته . از امکانات رفاهی و تفریحی این هتل ۴رستوران با استخر در فضای باز و کافی شاپ، سالن ژیمناستیک و کلیه امکانات تکمیلی که یکی از بهترین هتل های پیشنهادی می باشد.

هتل فلامینگو :
یکی از هتل های با چشم اندازی زیبا در مجاورت دریاچه ی طبیعی آمپانگ با جایگاه ساحلی زیبا و آرارم و شامل ۳ رستوران شیک و مدرن، اینترنت و وای فای رایگان ، پارکینگ رایگانف استخر در فضاب باز، شاتل هایی رایگان و همچنین یک مرکز خرید بزرگ را داشته .در ضمن دوستانی که به دنبال اطلاعات تور لحظه آخری هستند می توانند به بخش مربوطه مراجعه نمایند.

هتل نوماد سوکاسا:
نزدیکی چندقدمی این هتل تا مرکز شهر برای رفتن به مرکز خرید و همچنین مکان های تفریحی و ۲ کیلومتر فاصله تا برج های دوقلو بوده. در این هتل سالن ورزشی و استخری با فضای باز فراهم شده و از آپارتمان هایی با آشپزخانه و اتاق های ناهارخوری و خواب جدا طراحی شده.

هتل سانی :
یکی از هتل هایی که در مرکز شهر کوالامپور واقع شده .یکی از مزیت های اصلی این هتل فاصله ی نزدیک ۵ دقیقه تا مرکز تجاری PWTC است. این هتل دارای اینترنت رایگان است که در تمامی نقاط هتل برای گردشگران در دسترس است. هتل سانی تا مرکز خرید ۳ کیلومتر فاصله داشته و ۲ کیلومتر فاصله تا برج های دوقلو است.

هتل نووتل :
در مرکز تجاری قیمت تور مالزی واقع شده و با فاصله ای کم از برج های دوقلو ، و کلیه ی خیابان های اصلی و مراکز خرید مشهور و درجه یک قرار داشته . در اطراف این هتل مجلل کافه ها و رستوران و فروشگاه های خرید برای خرید کردن و تفریح و غذا خوردن موجود است.
هتل گرند سیزین و شرایط آن برای تور لحظه آخری مالزی :
این هتل دارای ۵ رستوران و کافه تریا بوده و یک استخر روباز برای مهمانان فراهم شده . کلیه ی امکانات رفاهی از قبیل وسایل قهوه سازف حمام اختصاصی و مجهز در اتاق ها فراهم شده. از دیگر امکانات این هتل میتوان به سالن بدنسازی و سونا جکوزی اشاره کرد . همچنین شامل اتاق هایی برای خدمات رسانی به مسافران است.
رستوران های این هتل شامل خوراک ها و غذاهای بین المللی و محلی و هندی، ترکی شامل میشوند فاصله ی این هتل تا فرودگاه ۵۵ دقیقه بوده که سرویس ترانسفر رایگان به پارک ها و تفریگاه های مورد علاقه گردشگران و مسافران قرار داده شده است.

هتل کنکورد :
یکی از خاص ترین هتل های کوالامپور بوده بطوریکه غذا را در کنار استخر با برگزاری موسیقی زنده برای پذیرایی و خوردن غذای مهمانان دعوت کرده و لحظاتی آرام را برای آن ها فراهم کرده . علاوه بر ۴رستوران تریا و کافه در کنار استخر وجود دارد . از امکانات اتاق های این رستوران به وسایل رفاهی و ملزومات تهویه سرویس حمام و سالن بدنسازی و ماساژ و مراکز فروش هدایا در اختیار مسافران و گردشگران قرار داده شده.
یکی از رستوران های واقع در این هتل به نام Melting انواع خوراک های غربی و محلی را طبخ میکند و رستوران Xinغذاهای چینی را سرو میکند .
فاصله ای که این هتل تا فرودگاه دارد یکساعت زمان میبرد و برای رفتن به مرکز خرید جهانی Putra10 دقیقه فقط فاصله داشته.

هتل رویال چولان:
یکی از امکانات رفاهی این هتل ماساژ درمانی آب گرم است همچنین سالن بدنسازی و مرکز اداری برای خدمات ماشین و امکانات رفاهی تکمیلی اتاق ها شامل حمام اختصاصی و وانف دستگاه تهویه ی مطبوع، اینترنت و در فضای این هتل استخر رو باز مجهز شده است. در رستوران های این هتل خوراک هایی از قبیل چینی برای گردشگران و مسافران سرو شده . فاصله ی این هتل تا فرودگاه ۴۵ دقیقه و تا مرکز خرید یک کیلومتر است.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

تور قبرس را با ما تجربه نمایید. این هتل در منطقه گیرنه واقع شده فاصله ی ساحل تا این هتل برای گردشگران ۱۵ دقیقه است و دارای ترانسفر رایگان است. این هتل ۱۲۰ اتاق داشته که بصورت ویلایی است که ۹۲ اتاق ویلایی یک خوابه و ۴ویلای ۳ خوابه و ۲ سوییت مجلل وبصورت دوبلکس با کلیه ی وسایل تکمیلی رفاهی برای آشپزخانه، تلفن و اینترنت و ماهواره و تلویزیون با وسایل گرمایی و سرمایی مناسب و کامل ،با اتاق خواب هایی مجهز به تخت های یک نفره و دو نفره و کمدهای مخصوص لباس فاصله ی این هتل تا فرودگاه ۴۵ کیلومتر است.
این هتل مجلل شامل ۳ استخر روباز است به همراه سونا و جکوزی همچنین زمین تنیس، والیبال و بسکتبال همچنین برای بازی داشته و یک رستوران به نام آلاکارته با تنوع غذایی بالا داشته .
این هتل دارای پارک آبی با سالن بدنسازی و ماساژ حمام ترکی مجهز به همراه سونا و جکوزی برای کلیه گردشگران تور قبرس فراهم شده.

هتل مالپاس:
این هتل دارای منظره ای چشم نواز به دریای مدیترانه و کوه beshparmak در منطقه ی catalkoyقبرس واقع شده این هتل پنج ستاره دارای خدمات کامل رفاهی مجهزی است . فاصله ی زمانی این هتل تا فرودگاه بین المللی ۶۰ دقیقه بوده همچنین به بیشتر جاذبه های گردشگری تور لحظه آخری قبرس نزدیک بوده و سرویس های لازم را برای اقامت در اختیار مهمانان قرار داده.
هتل مالپاس با ۵ مایل فاصله از شهر ساحلی گیرنه واقع شده که دارای ۱۷۵ اتاق با مشرف بودن به منزله ی دریا و کوه با امکانات کامل اتاق ها، حمام اختصاصی، سیستم تهویه مناسب، ماهواره خط تلفن اینترنت مجزا است.
هتل مالپاس دارای ساحل شنی اختصاصی با ترانسفر رایگان تا هتل با فاصله ی ۵ دقیقه ای بوده که برای تفریح جای مناسبی برای مهمانان بوده.
از سرگرمی هایی که در این هتل برای گردشگران قیمت تور قبرس فراهم شده میتوان به زمین بازی کودکان، اتاق بازی، سالن ورزشی، سالن بیلیارد، تنیس، دارت، زمین گلف با فاصله ۳ کیلومتری به همراه استخرهای روباز و سرپوشیده برای تمام فصول سال نام برد. در محوطه ی اتاق های این هتل تراس و باغچه و همینطور حمام های اختصاصی ترکی با سونا و اتاق بخار و ماساژ مجهز نامبرد.برای علاقه مندان به دریافت اطلاعات دیگر تور لحظه آخری ما بخشی مجزا را رد سایت برای این مورد قرار داده ایم.
کافه ی cottonدر این هتل واقع شده که با موسیقی با انواع نوشیدنی های بین المللی و محلی آماده پذیرایی از گردشگران تور قبرس است. همچنین کلاب معروفی در این هتل است که میتوانید شبی به یادماندنی را در آن سپری کنید.

این هتل در میان طبیعت دریای مدیترانه و طبیعت بکر و چشم نواز قبرس واقع شده که در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد. با ۱۳۰۰ متر ساحل شنی یکی از بزرگترین و مدرن ترین هتل های ۵ ستاره قبرس است . فاصله ی این هتل تا فرودگاه ۶۵ کیلومتر بوده .
هتل کشتی نوح تمام امکانات رفاهی را برای مهمانان فراهم کرده تا معنی متفاوتی از مسافرت و تعطیلات را به گردشگران عرضه کند.
هتل Noah Ark شامل ۱۴ آسانسور و ۲۸۰ اتاق استانداردو ۵ اتاق برای معلولین و ۴۳سوئیت است .
اتاق های این هتل رویایی رو به دریا هستند که با اقامت در این اتاق ها به دریا و اسنک باری مشرف هستند. کلیه ی امکانات سرویس حمام در این اتاق ها کامل و مجهز است . کلیه ی کارکنان و خدمه ی این هتل ۵ ستاره بین المللی مسلط به زبان آلمانی، انگلیسی، روسی و ترکی هستند.

هتل جاسمین :
این هتل در میان دریای فیروزه ای با مساحت ۵۵۰۰۰مترمربعی با ۱۹۴ اتاق با منظره ای پر از گیاه زیبایی را برای گردشگران تور قبرس مقیم در این هتل بوجود اورده.
معماری این هتل به سبک مدرن طرحی شده تا راحتی و آرامش را فراهم کرده باشد. این هتل در مرکز شهر گیرنه واقع است که کلیه ی امکانات ارتباطی از قبیل اینترنت، تلفن، وای فا در اتاق ها مجهز است . در محیط این هتل کلوپ بازی و زمین بازی برای کودکان با سالن های ورزشی و بدنسازی و استخرهای شنا به صورت رایگان ارائه شده . رستورانی با منوی غذایی دریایی آماده ی سرویس دهی به مسافران تور گردشی قبرس می باشد.

هتل یاسمین کورت:
انواع خدمات غذایی و نوشیدنی، بستنی ها، به صورت رایگان به مهمانان ارائه شده.
اتاق های این هتل دارای امکانات کامل و خوبی است که میتوان یک تعطیلات بهیاد ماندنی را برای گردشگران تور قبرس فراهم کند.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

مکان های تفریحی تور لحظه آخری قبرس:
دره سرو قبرس:
یکی از مکان های خاص برای داشتن لحظاتی با آرامش با رفتن به این دره در منطقه ی تیریلیان واقع است. در این دره به دلیل وجود درختان سرو لبنانی به دره سرو معروف شده. برای رفتن به این دره از یک جاده ی مارپیچ کوه های پافوس میتوان رسید که میتوانید سرو های کوهی را ببینید.
این دره یکی از محل های زندگی گوسفند وحشی و قوچ کوهی در تور قبرس است این حیوانات جزو نماد های ملی این کشور به شمار می آیند که برای دیدن این حیوانات بادی به محیط استاورس رفت.
کشور قبرس دارای مکان های دیدنی زیادی برای گردشگران و مهمانان است به طوری که با مدت زمان ۳۰ روز هم نمیتوان همه جای دیدنی شهرهای آن را دید از جمله مکان های توریستی و گردشگری این کشور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

پارک آبی :
به پارک آبی که در این کشور واقع شده آفرودیت گفته شده که یکی از پربازدید کننده ترین مکان های گردشگری تور قبرس با دارا بودن مجسمه ها و تندیس های یونانی شهرت بیشتری برای دیدن ایجاد کرده.
استخرها و سرسره های متنوع که در این پارک آبی وجود دارد آن را به یکی از مکان های تفریحی تبدیل کرده. یکروز بودن در این مکان تفریحی زیبا با انواع رستوران های مدرن با غذاهای جذاب خاطره ای را برای گردشگران بوجود آورده.
خیابان نخل:
یکی از دیدنی های دنج و آرام برای توریست ها و گردشگران تور قبرس رفتن و دیدن این خیابان است که با رفتن به یکی از این کافه های آن و خوردن نوشیدنی مورد علاقه خود از جمله قهوه لیمو که طعمی متفاوت دارد در هر فصل سال از آن لذت ببرید.
اگر قصد رفتن به مراکز خرید را دارید میتوانید یکی از این کافه های خیابان نخل را انتخاب کنید . رستوران های مخصوصی برای خوردن انواع کباب های همیشه آماده در این خیابان وجود دارد.
غار دریایی:
بسیاری از مسافران و گردشگران قیمت تور قبرس علاقه ی زیادی برای دیدن این غار دارند و یکی از پرجذبه ترین مکان های دیدنی قبرس محسوب میشود. برای رفتن به درون این غار دریایی از قایق هایی استفاده میشود که با دیدن این غار بسیار شگفت زده میشوید.

ساحل نیسی
این ساحل زیبا را به قدم زدن به سمت دریا روی شن های زرین به سمت یک جزیره کوچک و زیبا طی کرده تا بتوانید آنرا ببنید . چشم نواز این ساحل بسیار دیدنی و بکر است که با استفاده از قایق نیز میتوانید به دیدن این طبیعت و جزیره و اطراف آن بپردازید.

یکی دیگر از جاذبه های دیدنی این کشور کلیسای سنت لازاروس و مسجد حلا سلطان در مرکز شهر آپاناپا واقع شده که در میان تنوع زیادی از آثار دیدنی قبرس قابل دیدن است.برای دیدن آخرین شرایط تور لحظه آخری سایر کشورها به بخشی که در سیایت قرار داده ایم مراجعه نمایید.
سواحل و جنگل ها :
سه شهر بندری دکه در جنوب تور لحظه آخری قبرس واقع شده اند با امکانات ویژه برای توریست های گردشگری دنیا با رستوران ها و تریا هاو هتل ها و مراکز دیدنی و گردشی برای همه ی سنین به جذب گردشگر و توسعه ان توسعه داده اند.
در فصل زمستان بیشتر به این کشور سفر شده چون یک گردشگر میتواند در کوه های ترودوس اسکی کند و بعد از آن به شنا برود.

دریاچه نمک لارناکا :
یکی از جالبترین مکان های دیدنی در قبرس که میتوان آنرا به راحتی دید. در راه رسیدن به فرودگاه دریاچه نمک وجود دارد که در گذشته از آن نمک استراج میشود . گردشگرانی که به تور قبرس می آیند میتوانند در اوایل بهار و زمستان به این دریاچه نمک بیایند . در گذشته از این دریاچه نمک استخراج میشد.
در این فصل سال میتوان منظره ای زیبا از کوچ پرندگان که از آسمان این دریاچه رد میشوند را دید. یکی دیگر از منظره های زیبایی که با رفتن به این دریاچه میتوان دید مسجد هلا سلطان است که با درختان زیبای خرما منظره ای به یاد ماندنی را نشان میدهد.

لنگرگاه پاقوس:
در این لنگرگاه میتوان در کنار اسکله پیاده روی کرد و نمایی زیبا از قایق های روی آب با نورهای متنوع دید .در طول سال گردشگران بی شماری را جذب کرده و با تناشاشی آب و ماهی ها ساعتی را به یادماندنی سپری کرد. در این لنگرگاه میتوان به قایق سواری پرداخت و در کنار خط ساحلی به رستوران ها و تریا های متنوعی از نوشیدنی و غذاها را سرو کرد. یک پل کوچک در مسیر این لنگرگاه وجود دارد که میتوان به دیدن آن نیز بعد از قلعه و لنگرگاه پافوس پرداخت


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

فرهنگ و دین در  تور لحظه آخری امارات:
در این نوشته سعی بر این است که به معرفی فرهنگ و دین امارات بپردازیم تا شناخت علاقمندان در این زمینه بالا برود به ویژه برای مسافران اطلاعاتی که برای آنها مفید خواهد بود را به اشتراک می گذاشته می شود.به طور عمده می توان گفت که دولت امارات سعی در این دارد که توسط بنیاد فرهنگی ابوظبی جلوه های سنتی هنر و فرهنگ تور امارات را حفظ کند.با وجود اینکه زندگی اجتماعی با تغییرات زیادی روبه رو شده است.علاوه بر ورزش هایی مانند شتر سواری دیگر ورزش هایی پا به صحنه گذاشتند.و سبب بروز تغییراتی در نگرش زنان شد.
از جمله ورزش های که رواج آنها به صورت تدریجی انجام پذیرفت می توان به مسابقات اسب دوانی،گلف اشاره نمود.کلیساهای زیادی در قیمت تور امارات هستند به این علت که عده زیادی از مردم آسیا همچون وطن دوم تور امارات را قبول دارند. در صورتی که در کشور های اطراف همانند عربستان تلاش آنها بر مبنای این است که از گسترش دیگر دین ها جلوگیری کنند.می توان گفت این کشور از مراکز فنی و همچنین رستوران های آسیایی غنی می باشد.و مدارس و مرکز های اروپایی نیز در این کشور کم و بیش یافت می شوند.عقاید مذهبی در دبی بنیان گذار فرهنگ دبی به حساب می آید.و اسلام علاوه بر شناخته شدن به عنوان یک مذهب روش زندگی را آموزش می دهد.که این آموزش نقش مهمی در همه ی ابعاد زندگی را به همراه دارد.وجود این نقش مهم در همه مسائل همانند خورد و خوراک و پوشش به چشم می خورد.اسلام با امارات از نظر سنت ها و همچنین فرهنگ های موجود با هم در ارتباط هستند. امارات کشوری است در حد تعادل در ابعاد های افراطی و تند نشان دادن اسلام توسط سراسر جهان می باشد.در این کشور مراسم های مذهبی توسط خارجی ها به صورت آزادانه انجام می گیرد.در هتل ها این امکان به خارجی ها داده می شود تا علاوه بر انتخاب کردن لباس دلخواه افراد مشروبات الکی نیز مورد استفاده قرار گیرد. مردم این کشور علاوه بر مهمان نوازی بودنشان دارای مهمان نوازی و تقوا هستند و همین مساله سبب شده تا گردشگران زیادی را به خود جلب کند.شما علاقه مندان به سرف های لحظه آخری می توانید از بخش تور لحظه آخری ما نیز دیدن نمایید.

حفظ شدن سنت ها در این کشور سبب شده تا دولت امارات رویداد های ورزشی را که سرشار از جنبه های مختلف تاریخی می باشد را در این کشور در معرض نمایش قرار دهد.از جمله این ورزش ها می توان به ورزش :دریا نوردی به همراه لنج ،شکار کردن اشاره نمود.لباس ملی کشور تور لحظه آخری امارات بیانگر آداب و رسوم و سنت های موجود در این کشور می باشد.و در این کشور سعی بر این است که در هنر سنتی ، شعر ، رقص و آواز فرهنگ عربی رواج و توسعه پیدا کند.اجرا کردن موسیقی های سنتی در جشن ها از جمله یک فرصت به حساب می آید.
لباس محلی در امارات:
در این مطلب به بیان چگونگی لباس های محلی امارات که در گذشته از این پوشش ها استفاده می شد و جزئی از فرهنگ آنها شناخته شده را بازگو خواهیم کرد.
در مورد لباس های سنتی در این کشور می توان گفت افرادی که به صورت بومی در این کشور ساکن هستند لباس های سنتی خود که همانند پوشش در جنوب ایران می باشد، مورد استفاده قرار می دهند.که این لباس ها در مردان به شکل لباسی بلند و سفید می باشد.و در زنان هم ردای آزادی را که آبا نام دارد همراه با یک روسری که برروی لباس های معمولی پوشیده میشود وشییلا نام دارد را مورد استفاده قرار می دهند.بعضی زنان نیز توسط یک پارچه مشکی که به صورت نازک می باشد پوششی در صورت و دست خود ایجاد می کنند. نقاب چرمی که برقع نام دارد را زنان سن بالا مورد استفاده قرار می دهند که این نقاب ناحیه گونه، بینی و ابرو ها را پوشش می دهد.پوشش های ذکر شده در زنان امارات، در زمان های گذشته صورت می گرفت و هم اکنون از این پوشش ها برخوردار نیستند زیرا گذشت زمان در سراسر دنیا سبب تغییر در پوشش انسانهای مختلف نیز شده است.و مردم امارات نیز پوششی همانند دیگر کشور ها دارند به نحوی که لباس رنگی روشن را در تابستان که این لباس ها بسیار سبک هستند را مورد استفاده قرار می دهندو همچنین در زمستان ها لباس های گرم تر را مورد استفاده قرار می دهند.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

تورهای گردشگری در دبی دارای خدمات بسیاری می باشد که در زیر به تفصیل آنها می پردازیم:
دبی واقع در امارات می باشد و تور آن یکی از پرطرفدار ترین تورهای سفرهای خارجی میباشد. زبان رسمی در این کشور عربی می باشد اما زبان رسمی این کشور ابوظبی می باشد و از لحاظ منطقه ی زمانی و ساعت در +۴ قرار دارد. واحد پول در تور امارات ،درهم می باشد که (AED)می باشد.
تور دبی نیز از تور ابوظبی که پایتخت امارت است بیشترین گردشگران را به سسوی خود جذب می کند .دبی به دلیل کیفیت بالا
و ویژه ای که دارد این شهر را به مرکز توریستی کشور امارت مبدل کرده است. در دبی از معماری های زیبا و بی نظیری استفاده شده است که این کشور را در دنیا ممتاز و برجسته ساخته است که دارای ساختمانهایی از زیباترین سازه های دست بشر می باشد که در جهان شنناخته شده است. در دبی آسمان خراش و برج های بلندی وجود دارد که جزایر نخل آن شامل کیلومترها ساحل سفید رنگ را شامل می شود که تفریحات زیبایی را ارایه می دهند . با توجه به اینکه دبی در فصل تابستان و فصول و روزهای گرم دیگر از ساعت ۱۰ تا ۱۱ هوایی داغ و بسیار گرمی دارد و خورشید در وسط آسمان در این ساعت می درخشد.به این دلیل تا نصفه های شب این جاذبه های توریستی و گردشگری باز می باشند یعنی تمام مغازه ها و فروشگاه ها (مراکز خرید) باز می باشد.تور دبی در کل ماه های سال گردشگران عزیز را به این کشور می برند و توریسهای عزیز را از سفرهای جذاب مستفیض می کنند.عزیزانی که به دنبال اطلاعات بیشتری در مورد انواع تور لحظه آخری هستند می توانند با مراجعه به بخش مربوطه اطلاعات لازم را دریافت نمایند.
مناسب ترین زمان برای سفر به دبی : به دلیل اینکه دبی یک شهر صحرایی و گرم می باشد و این شهر در تور اماراتواقع شده است خیلی عجیب نیست که آب و هوای آن آفتابی و داغ باشد که بسیار ناراحت کننده باشد. در ماه های گرم سال ؛می تا سپتامبر دمای هوا به ۳۹ و ۴۰ درجه می رسد و بارش باران در این روزها به صفر میرسد.اما دبی در ماه های دسامبر -ژانویه – فوریه جزء خنک ترین روزهای سال می باشد که در این روزهای سال دارای خنک ترین و معتدل ترین روزها می باشد با اینکه خورشید در وسط آسمان می درخشد هیچگاه دمای هوا از ۲۳ درجه کمتر نخواهد شد.
جاهای دیدنی و جاذبه ها و گردشگاه های دبی:
پارک آبی: (wild wadi): از زیباترین و پر طرفدارترین مرکزهای تفریحی و گردشگری می باشد که به پارک دبی (وایلد وادی) معروف است. این پارک دارای موج های سواری هیجان برانگیز و تفریحات و خوش گذرونی های بدون خطر می باشد به خصوص برای کودکان می باشد که استخرهای دبی واقع در قیمت تور امارات دارای ارتفاع ۱و نیم متر می باشد . ولی یک جاذبه ی دیگر وجود دارد که flowrider می باشد که دارای جاذبه های زیبایی برای گردشگران محترم می باشد. این موج ها دارای شکلی منحنی می باشد که مخصوص موج سواران می باشد که تا آنجایی تحسین بر انگیز وزیباست که عده ی زیادی را حتی برای تماشا به سوی خود جذب می کند و این خود بسیار مهیج و شادی آور می باشد.
سیاحت و گردش های بیابانی و صحرایی :
این نوع گردش در قلب بیابان بسیار مهیج و نشاط آور می باشد که می توان با سافاری این بیابان ها و صحرا را پییمود و اگر هم خواهان و اشتیاق بیشتری را می طلبید بهتر است از جیب۴در ۴ استفاده کنید که اگر گواهینامه دارید می توانید این کار را کنید و حتی برای کشیدن قلیان در دهکده ی (beduin)و لذت بردن از غروب دل انگیز آن مکان می توانید ساعت ها بنشینید و حتی برقصید واین کار مخصوص برنامه ی نیم روز می باشد که جزء برنامه های کمکی و جانبی این گردشها می باشند.
پیست اسکی دبی : در گردشگری در کشور  تور لحظه آخری امارات می توان از پیست اسکی هم مثال زد که با توجه به آب و هوای گرم تور امارات توانسته اند یک پیست جالب ایجاد کنند و به صورت مصنوعی آن را ایجاد کرده اند اما واقعا اسکی در آنجا حرف ندارد گویی اسکی را در رشته کوه های آلپ تمرین می کنید و حتی جذابیت های دیگر را دارا می باشد.این پیست در مرکز بازار خرید می باشد که دارای ۵ قسمت می باشد که یک قسمت آن ۳۹۶ متر می باشد که از جاذبه های بسیار جالب امارات می باشد و اسکی کردن میان بیابان لذت بسیاری دارد که برای مبتدی ها یی که می خواهند تمرین کنند .
بازار و مرکز خرید دبی مال و برج خلیفه و بازار های سرپوشیده و قدیمی و گردش هایی با کشتی به نوبه ی خود بسیار نکته های جالب گردشگری و جذابی دارد گردشگران زیادی را به امارات جذب می کند.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

موزه های کشور امارات:
در کشور امارات موزه ی زیبا و جذابی وجود دارد که روزانه گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می کند،موزه ی لوور کشور ابوظبی (پایتخت امارات)، در جزیره ی سعدیات در پیرامون پایتخت قیمت تور امارات متحده ی عربی جای دارد. با قرض ۱۳۰۰ اثر از آثار هنری از ۱۲موزه ی فرانسه از جمله “ونسان ون گوگ” و “لئوناردو داوینچی ” و ” کلودمونه” و “اندی وارهول”و “هنری ماتیس” در دسامبر ۲۰۱۵ نمایشگاه عجیب و جالبی را ایجاد کردند که شامل اقسام . نمونه های مجسمه ها -ماسک ها –نقاشی ها-گلدان ها و اشیایی گوناگون از عصر برنز تا هنر پاپ می باشد که دارای مجسمه ۴۰۰۰ساله ا از حاکم میان رودان –گودا همچنین می باشد.
موزه ی لوور ابوظبی واقع در تور امارات : این موزه طراحیش به عهده ی شرکت ژان نوول می باشد .در این فضا حالتی زیبا و نور و رنگ آمیزی دلنشینی دارد که باروحی لطیف و قدیمی دارد که با توجه به تاریخ و موقعیت مکانی این کشور و هدف این مکان نمایش دادن ظاهری تکراری و خسته کننده نمی باشد که هدف آن سوپرایز کردن بینندگان و عزیزان گردشگر و توریستهای محترم هستش و با توجه به سازه ی بینظیری که دارد مورد توجه قرار گیرد و گردشگران یادی را جذب کند که در سال ۲۰۱۵افتتاح خواهد شد. اگر به دنبال یافتن آخرین اطلاعات درباره تور لحظه آخری سایر کشورها هستید به بخش مربوط به آن در سایت مراجعه نمایید.
انسان در برابر تغییرات آب و هوایی خیلی زود از خود واکنش نشان می دهد یا خیلی گرم و یا خیلی سرد همه ی اینا باعث میشه که روی همه ی ما تأثیر بذاره همین تأثیر گذاشتن باعث می شه که برای این کشور و به خاطر شرایط آب وهواییش خیلی به اصول و معمعاری خاصی برای این سازه ها در نظر گرفته می شود که در روزهای گرم فصول اتیغه ها و آثار همانجوری در فضایی سالم باقی بمانند و این که چگونه از آن ها محافظت کنند را در عمل به انجام برسانند زیرا این اشیاء حاصل سال های دور تمدن آدم ها می باشد و حفاظت از آنها یک اصل می باشد.این سازه که برای موزه ی قیمت تور

قیمت تور امارات به کار گرفته شده به گونه است که با سایه بان حفظ شده است و گرمای زیادی به اشیا نخواهد داد و در عوض نور زیادی را به داخل هدایت می کند.
در این موزه ی منحصر به فرد که مشتاقند اعتبار خود را نشان بدهند و خدمات ارزنده و خاص و متفاوتی را ارایه دهند هم دارای سالنهای قهوه سرا و هم دارای کتاب فروشی هایی که در آن هم از آدم های لایق استفاده شده و از کتاب هایی مهیج جهت بازدید گردشگران و بینندگان ایجاد شده است.در این موزه از سقفی گنبدی شکل که گویی با نمونه های سنتی فرق مشخصی دارد و به صورت مدرن ساخته شده است و یکی از نماد های معماری در کشورهای عربی می باشد و به گونه ای می باشد که نمایی معنوی و خاص تر از آنچه که تا به حال دیده ایم.این گنبد یک پناه ایمن را ایجاد می کند که در زیر آن از ستارگان طراحی شده است و نور خاص و عجیبی را به درون هدایت می کند.بابت طراحی این ساختمان بی نقص حدود دو میلیون دلار هزینه شده است که یه جورایی که از اسمش هم که پیداست شعبه ی جدید و دوم موزه لوور فرانسه می باشد که هزینه های هنگفتی را متحمل شده است با توجه به اینکه گردشگران را به آنجا جذب و افراد پولدار را به سمت این بنای بی نظیر بکشاند که سرمایه گذراری کنند که فقط بابت طراحی آن دو میلیون دلار هزینه برده است.و بانی آن می گوید فعلا از خرج آن چیزی نمی تواند بگوید.
موزه ی دبی و شرایط تور لحظه آخری امارات
در دبی موزه ی زیبایی وجود دارد که در سال ۱۹۷۱ تأسیس گردید و در این موزه اشیای قیمتی و گرانبهایی وجود دارد که چشم هر گردشگر و بیننده ای را به سوی خود جذب می کند.در سال ۱۹۹۵ نگار خانه ها و اتاقهایی تعبیه شده است که بسیار زیبا و سنتی می باشد به همراه جاذبه های قشنگ و واضحی در آن وجود دارد که با نور و صدا و تصاویر زنده و رنگ و بوی خاصی آنجا به گونه ای طبیعی ساخته اند که اوقات خوشی را برای بینندگان خواهد ساخت.که مربوط به دوره ی قبل از کشف نفت می باشد. به خصوص تصاویر زیبایی از صید و شکار صدف به تصویر می کشد که بسیار جالب می باشد.در جاهایی از اشیایی متعلق به ۴۰۰۰سال پیش وجود دارد که غالباًاز جنس مس و مرمر سفید می باشند و فضای جذابی را برای گردشگران ایجاد کرده است.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

تور لحظه آخری اروپا را با بهترین شرایط ممکن تجربه نمایید.گردشگری اروپا یکی از تفریحات بسیار خوب و مهیج برای افراد اهل سفر است.در این میان موزه ها نقش تفریحی زیادی دارند.برای اینکه بیشتر با موزه ها و نقش آن ها در گردشگری اروپا آشنا شویم به بررسی برخی از موزه ها می پردازیم:
شش موزه مهم و برتر جهان :
موزه “آکروپلیس” بزرگترین موزه موجود در یونان و یکی از بهترین موزه های دنیا می باشد.موزه آکروپلیس در میان موزه های اروپا نیز جز بهترین هاست و بخش عمده ای از آثار و اشیا کشف شده از مجموعه آکروپلیس را درون خود جای داده است.موزه جدید آکروپلیس در سال ۲۰۰۹ افتتاح شد.این موزه در فاصله ۴۰۰ متری موزه قدیم آکروپلیس قرار دارد.
موزه اورسی ،مهمترین موزه نقاشی و مجسمه سازی اروپا:
این موزه در پاریس قرار دارد و از مهمترین و بهترین موزه های مجسمه سازی و نقاشی اروپا و جهان است.علاقه مندان به سفر به قاره سبز می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع تور لحظه آخری به بخشی که در سایت قرار داده ایم مراجعه نمایند.
موزه لوور پاریس:
موزه لوور پاریس قطعا یکی از بهترین های دنیا می باشد و شاید هم بتوان گفت که بهترین موزه دنیاست.این موزه اروپایی بیش از ۳۵ هزار اثر هنری را در خود جای داده است که این آثار به هشت دسته تقسیم می شوند.
تقریبا می توان گفت که هیچ توریستی نیست که برای گردشگری تور اروپا به پاریس رفته باشد و از این موزه دیدن نکرده باشد.موزه لوور از سال ۱۹۷۳ تا امروز به عنوان موزه عمومی فعالیت خود را ادامه داده است.این موزه تمرکز کاری خود را بیشتر بر روی زمینه های هنری ،تاریخ بشر و فرهنگ قرار داده است.از جله آثار جهای و فوق العاده ای که در موزه لوور قرار دارد می توان به لوح همورابی و تابلو مونالیزا اشاره کرد.
موزه مادام توسو:
این موزه تنها موزه ای است که تندیس هایی از شخصیت های تاریخ ساز جهان را از جنس موم را در خود دارد.این موزه که قطعا بهترین موزه انگستان است و یکی از بهترین های اروپا می باشد ،در لندن قرار دارد.علت نامگذاری این موزه این است که در قرن هجدهم میلادی فرد به نام مادام توسو اقدام به بنیانگذاری این موزه کرد.ازدهامی که برای وارد شدن به این موزه به وجود می آید بسیار جالب وهیجان انگیز است.شباهت عجیب و آثار قدیمی و حرفه ای باعث شده تا این موزه به یکی از مراکز گردشگری  و تور لحظه آخری اروپا و همینطور انگلستان تبدیل شود.مادام توسو در سن ۸۹ سالگی در گذشت و تا اخرین روز عمر خود به اداره این موزه می پرداخت.اخرین اثری که وی ساخته ود تندیسی مومی از خودش بود.
موزه آرمیتاژ:
شاید بتوان گفت که بیشترین اثار هنری که در یک موزه جای گرفته است را می توان در موزه آرمیتاژ دید.ایم موزه بیش از سه میلیون اثر هنری دارد.این موزه در سن پترزبورگ روسیه قرار دارد.آثاری که در این موزه وجود دارد در شش بنا به نمایش گذاشته شده است.اصلی ترین ترین این بناها در قدیم محل سکونت تزارهای روس بوده است.
کشورهای اروپایی زیادی هستند که دارای قدمت طولانی هستند و دارای موزه های زیبا ،مجلل و با شکوهی هستند.در برخی موارد موزه ها گاها شیک نیستند ولی قدمت آنها ابهت خاصی به آنها بخشیده است.دیدار از موزه های اروپا بخشی از گردشگری  و تور لحظه آخری اروپا می باشد.اگر شما هم قصد رفتن به موزه های اروپا را دارید توصیه ما به شما این است که حتما قلم ،کاغذ یادداشت و یک دوریبین عکاسی همراه خود داشته باشید.البته اگر این اجازه به شما داده بشود.موزه ها اصالت یک کشور هستند اما همیشه این گونه نیست که در یک موزه تنها آثار همان کشور گذاشته شود.تقریبا در تمامی موزه ها سعی بر این است که آثاری از تمامی کشورها و دوران را جمع آوری کنند.به عنوان آثار و اشیا دوران هخامنشیان اکنون در موزه های خارج مانند موزه لوور پاریس نگهداری می شود.قیمت تور اروپا دارای موزه های بسیار جالبی است.موزه هایی که نظیر آنها را در هر کشوری نخواهید یافت.مانند موزه های اسکلت و استخوان حیوانات یا موزه های اندام شناسی و پزشکی.
در نهایت برای گردشگران اروپایی این بهترین موقعیت است که تاریخ کشورهای اروپایی باخبر شوند.
بد نیست بدانید که غیر از موزه های دولتی ،موزه های شخصی نیز وجود دارند که هدفشان تقریبا با موزه های دولتی یکی است.در حال حاضر بزرگترین موزه خصوصی خاورمیانه در ایران است.و شخصی به نام دکتر محمد صادق محفوظی صاحب آن است.این موزه بیش از بیست سال است که مشغول به فعالیت می باشد و آثاری مربوط به زمان هخامنشیان و پس از آن را در خود دارد.تعداد این آثار به ۱۲۰هزار عدد می رسد.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

تور اروپا در نمایشگاه های بین المللی

نمایشگاه محصولات خانگی در فرانکفورت :
این نمایشگاه در آلمان برگزار میشود و کلیه ی منسوجات خانگی را از قبیل سیستم های آفتایگیر، پارچه های تختخواب، میز و روکش ها شامل شده این نمایشگاه اولین و جدیدترین سفارشات منسوجات خانگی را به نمایش جهانی میگذارد.

در این نمایشگاه جدیدترین و متنوع ترین نوآوری ها را در زمینه ی خانگی عرضه کرده و یکی از صنعت ها محسوب شده که هر ساله بازرگانان و توریست های تور اروپا نیز برای دیدن و حضور در این نمایشگاه می آیند . در این نمایشگاه کارگاه های آموزشی زیادی برگزار شده که همراه سخنان آموزنده ای همراه است . این نمایشگاه فرصتی را برای نسل جدید ایجاد کرده که در رقابت های بین المللی میتوان با شرکت های بین المللی تبادل داشت.
یکی از مواردی که در این نمایشگاه عرضه میشود منسوجات خانگی است که طراحان داخلی میتوانند با حضور در این مکان از راهکارها و ابداعاتی که میبینند در کار خود به کار ببندند . از طراحی های سرویس خواب، حمام و استخر و رومیزی و … که با استقبال زیادی روبرو شده و هرساله گردشگران تور لحظه آخری اروپا را به آلمان میکشاند در این نمایشگاه با چندین سالن بزرگ با طراحی مدرن به استقبال بازدیدگنندگان میرود..در ضمن شما علاقه مندان به دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع تور لحظه آخری می توانید به بخش مورد نظر آن رد سایت مراجعه نمایید.

در این نمایشگاه از ۱۳۰ کشور حضور پیدا میکنند و ارتباطات کاری خود را بسط میدهند و میتوانند قراردادهای کاری ببندند تا به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند . با گرفتن قیمت تور اروپا و یا تور آلمان میتوان به این نمایشگاه آمد و گردشگران از آن بازدید کنند.
در زمینه های مختلف لوازم خانگی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
لوازم داخلی: پارچه ها مبل و چرم، بالش تزئینی، چرم مصنوعی دست ساز
دیوار: دیوارپوش ها، کاغذ دیواری ها، رنگ لعاب، تزئینات دیواری
کف : کف پوش هاف موکت، فرش های سایز کوچک و پادری
پنجره : پارچه های تزئینی برای پرده، لوازم جانبی پردهف کیله پرده ، ریل کشویی

نمایشگاه گل و گیاه در فرانسه:
هر ساله نمایشگاهی برای علاقمندان به حوزه ی گیاه و گل برپا میشود که به تولید کننده بذر، نهال و … محصولات خود را عرضه میکنند .همچنین از ماشین آلات برتر کشاورزی را معرفی میکنند همینطور نحصولات محافظتی گیاهان را، بسته بندی ها و …
در این نمایشگاه در حیطه ی کشاورزی به بحث پرداخته که در زمینه ی مدیریت پسماند و بازیافت و آزمایشگاه و محصولات گیاهی ارائه شده.
در این نمایشگاه گیاهان دارویی و معطر و میوه های متنوع را به نمایش میگذارند و بازدیدکنندگان و گردشگران زیادی را از تور اروپا به خود جذب کرده . آخرین فناوری های روز دنیا را در غرفه ها برای پیشرفت در فرصتهای تجاری وسیعی با تجهیزات و خدمات جدید در تولید گیاهان نمایش میدهد.
در این نمایشگاه تولیدکنندگان میوه جاتف کارخانجات آبمیوه گیری، گیاهان، درختکاری ها، گل کارها و تولید کنندگان گیاهان دارویی حضور پیدا میکنند . و با ارائه دادن کنفرانس های جذاب در چارچوب همایشی برای ارائه دادن اطلاعات در صنعت پرورش گل و گیاه و نوآوری های جهانی میپردازند.
در وسعتی به اندازه ۳۰۰۰۰متر مربع با ۱۵۰۰ برند برتر دنیا برقرار شده و هرساله ۲۱۰۰۰بازدیدکننده بین المللی را با تور اروپا و تور فرانسه به خود اختصاص داده.
از جمله مواردی که در بخش های این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشود :
میوه و سبزیجات : کاشت بذر، موارد سمپاشی، بسته بندی محصول، هرس کردن، گلخانه، باغبانی و نگهداری
انگورها: میوه ی انگور را در تنوع زیادی کاشت، هرس، روش نگهداری از آن ، ذخیره سازی کردن، بسته بندی ها، برداشت کردن
بذرها : جوانه ها و نهال ها، کشت و محافظت کردن ، سم پاشی ها، بسته بندی ها
در این نمایشگاه گیاهان دارویی و معطر و ارانیک عرضه شده .

نمایشگاه بین المللی ورزش اسب سواری:
در این نمایشگاه به علاقمندان اسب سوار اهمیت داده شده و ۲۲ سال است که این نمایشگاه هر ساله برای علاقمندان و گردشگران تور اروپا برگزار میشود که فرصتی برای بالا بردن نوآوری های مسائل اسب سواری و لوازم ورزشی در پرورش اسب ها و نگهداری آن ها فرصتی میدهد.
آخرین روش ها و متدهای پرورش اسب، اصطبل ها، تجهیزات رفاهی و نگهداری اسب ها در تعلیم و تربیت ایده ها و نوآوری هایی برای افراد در زمینه های پرش و مسابقات در سمینارها نمایش داده شده . روش های اسب سواری اروپایی ، غربی، اسپانیایی و مهارت های آن برای بازدیدکنندگان نمایش داده میشود.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

قیمت تور اروپا را از ما بخواهید.کلیساهای اروپا و نقش آنها در صنعت گردشگری اروپا:
کلمه کلیسا یک واژه یونانی است که معنی آن گردهمایی می باشد.این اصطلاح یک از اصطلاح های قدیی یونانی است اما از نظر دین مسحیت ،کلیسا به مکانی اطلاق می شود که در آن افراد به نیایش می پردازند و عقیده مذهبی آنها مشترک است.شاید در قدیم این بناها تنها جنبه مذهبی داشته اند و محل نیایش و اعتراف به گناه و سایر مراسم های مذهبی بوده ولی امروزه کلیساها جنبه های دیگری نیز دارند.از برخی از کلیساهای قدیمی به عنوان موزه استفاده می شود تا بتوانند کمکی به گردشگری و قیمت تور اروپا کنند.علت این امر در بناهای مختلف ،متفاوت است.برخی به دلیل کهن بودنشان به نوعی آثار تاریخی تبدیل شده اند و برخ دیگر به دلیل حوادثی نادر که در برحه ای از زمان در آنجا اتفاق افتاده تبدیل به جاذبه شده اند.برخی دیگر به دلیل معماری بینظیر و ستودنیشان کاربرد اولیه خود را کم کم از دست داده اند و در عوض کربردی جدید دارند.کلیساها در معماری اروپا نقش بسیار زیادی داشته اند زیرا در طول تاریخ همواره سعی بر این بوده است که بهترین بناها و باشکوه ترین تزئینات را برای خدایان و محل عبادت آنها اختصاص دهند.همین امر سبب شده تا معماری اروپا رفته رفته سیر تکاملی خود را طی کند و سبکی خاص و منحصر به فرد برای خود داشته باشد.وجود معماری خاص اروپایی باعث شد تا آثار هنری پدیدار شوند.و امروزه چیزی که بیش ازهمه گردشگری در تور اروپا را به بالاترین حد خود توسعه داده است ،وجود همین آثار هنری و معماری قدیمی اروپا می باشد.البته معماری نوین اروپایی نیز در جذب توریست بی تاثیر نبوده است.

علاقه مندان به این قاره سبز می توانند در بخش تور لحظه آخری از دیگر تورهای مربوط به قاره اروپا نیز مطلع شوند.
کلیسای سنت مارک ایتالیا:
این کلیسا که در شهر ونیز ایتالیا قرار دارد یکی از نمونه های پر جاذبه در میان کلیساها و مناطق گردشگری اروپا است.با اولین نگاه به این کلیسا در خواهید یافت که معماری آن مربوط به دوره بیزانس است.این نمونه را می توان تنها کلیسای جامع شهر ونیز از سال ۱۸۰۷ دانست.هم اکنون دفتر کار اسقف اعظم در این کلیسا قرار دارد.
این کلیسا را با نام سن مارکو نیز می شناسند.بنای اصلی آن در قرن یازدهم میلادی تاسیس شد.
مذهب در اروپا و تاثیر آن در گردشگری و قیمت تور اروپا:
در کل دنیای امروز جمعیتی در حدود شش میلیارد نفر بر روی این کره خاکی زندگی می کنند که بیش از نیمی از آنها مسیحی هستند.در قدیم هر کشوری مذهبی رسمی داشت و همه مردم از آن دین پیروی می کردند.پس از آنکه حضرت مسیح در اروپا ظهور کرد ،مردم به دین مسیحیت گرویدند و رفته رفته مذهب رسمی اکثر کشورها را تشکیل داد.اما این بدان معنا نبود که پیروی کردن از مذاهب دیگر جرم باشد.در بسیاری از کشورها تنها یک مذهب می تواند در میان مردم وجود داشته باشد اما در اروپا اینگونه نیست و همین باعث شده تا ادیان مختلف به ترویج و تبلیغ دین خود بپردازند و هر شخصی نی آزاد است که از هر دینی که مایل است پیروی کند.یکی از دلایل افزایش گردشگری و علاقه مندی به تور لحظه آخری اروپا وجود آزادی برای انتخاب دین است.هر ساله تعداد بیشماری از سراسر دنیا مخصوصا از سوی کشورهایی که در مورد مذهب رسمی کشورشان تندرو هستند ،به اروپا می آیند تا بتوانند دینی را که می خواهند برگزینند.گردشگری و اقامت همواره دلایل تفریحی ندارد و گاهی به دلیل مسائل اجتماعی و حتی سیاسی ممکن است اتفاق بیفتد.پس اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به دلایل افزایش مهاجرت های اروپات داشته باشیم میتوانیم به نکات زیر اشاره کنیم:
۱-وجود آزادی بیان و آزادی مذهب
۲-پیشرفت صنعتی و پیشرفت علمی در این قاره
۳-وجود برخی آثار تاریخی و ارزشمند در این کشورها
۴-وجود مناظر طبیعی زیبا و پوشش گیاهی بی نظیر به دلیل هم جواری با دریاها
۵-وجود سرمایه گذارها از سراسر دنیا و تبدیلکردن کشورهای اروپایی به مناطق توریستی و گردشگری
زبان در اروپا و نقش آن در افزایش صنعت گردشگری اروپا:
همانگونه که می دانید زبان بین الملی در دنیا زبان انگلیسی است.ما در دنیایی زندگی می کنیم که تمامی وسایل و لوازم مدرنی که ساخته می شود ،به زبان انگلیسی به دست ما می رسند.آمار نشان داده است که مردم کشورهای اروپایی به مراتب بهتر و بیشتر از سایر کشورها به زبان انگلیسی تسلط دارند.زبان و تسلط مردم یک کشور به زبان بین المللی دنیا تا حد بسیار زیادی در جذب گردشگر موثر است و برای آن کشور یک امتاز محسوب می شود


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

تور لحظه آخری ترکیه را با ما تجربه نمایید.مراکز خرید یکی از مهمترین چیزهایی هستند که در نظر یک توریست می آیند. از یک کشور صنعتی و پیشرفته انتظار می رود تا مراکز خرید لوکسی داشته باشند و بازارهای این کشور جوابگوی نیازهای مردم باشند.کشور ترکیه از نظر جغرافیایی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است.زیرا پلی است میان اروپا وآسیا و علاوه بر آن مرزهای آبی بسار زیادی دارد و از طریق بندرهایش می تواند با کشورهای همسایه تبادل اقتصادی زیادی داشته باشید.
مسلم است که گردشگران تور ترکیه برای خرید به مراکز خرید این کشور سری خواهند زد.اکثر مراکز خرید لوکس و مدرن ترکیه در پایتخت این کشور یعنی در شهر استانبوا قرار دارد.قصد داریم برخی از این مراکز را به شما معرفی کنیم:
مرکز خرید مال آف استانبول:
این مرکز خرید به تازگی افتتاح شده است و از بزرگترین مراکز برای خرید اجناس به حساب می آید.بزرگی آن به قدری است که ۳۵۰ مغازه را در خود جای داده است.این مرکز در ماه می سال ۲۰۱۴ افتتاح شد.این مکان تنها یک مرکز نیست زیرا در آن مجموعه ای از سالن های سینما وجود دارد که تعداد آنها به ۱۶ عدد می رسد و تعداد۳۰۵۰ نفر می توانند در آن به تماشای فیلم های متنوع بپردازند.در مغازه های آن تمامی برندهای معروف دنیا حضور دارند و بازارش رونق بسیار خوبی دارد.همانطور که می دانید گردشگری  و قیمت تور ترکیه بدون خرید تقریبا غیر ممکن است.رستوان های شیک و باکلاس این مرکز غذاهای مختلف را به مشتریان خود ارائه می دهد.همچنین وجود پارکی سرپوشیده به وسعت ۱۲۰۰۰ متر مربع به زیبایی این مرکز کمک کرده است.برای ردیافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع تور لحظه آخری می توانید به بخش مربوط به ان مراجعه نمایید.
مرکز خرید هیستوریا استانبول:
محله ای در ترکیه وجود دارد به نام فاتح که از قدیمی ترین و تاریخی ترین محله های ترکیه به شمار می رود.هیستوریا در این محله قرار دارد.همه نوع مغازه ای در انجا وجود دارد ولی مغازه های لباس و طراحی و تزئین داخلی منزل بیشتر از سایرین در آنجا به چشم می خورد.از خصوصیات مرکز خرید هیستوریا می توان به وجود کافه ها و رستوران های آن اشاره کرد که در فضای آزاد پذیرای مهمانان خود هستند.سقف مرکز خرید هیستوریا از جنس شیشه شفاف است و افراد می توانند از نور طبیعی در خود ساختمان استفاده کنند و از باراش باران و مناظر آسمانی حتی در خود ساختمان لذت ببرند.
مرکز خرید مرتر ترکیه:
این بنا در شهر استانبول است.هر کدام از مرکزهای خرید مزیت خاص خود را دارد.این یکی بهدلیل ارزان لودن اجناسش پر طرفدار شده است.در مرتر می توان لباس های زنانه مانند دامن و تاپ و شلوار و …را بسیار ارزان تر از جاهای دیگر خرید.اگر در زمان حراجی ها در آنجا باشید میتوانید از تخفیفات آن نهایت استفاده را بکنید.این گونه مکان ها علاوه بر پرطرفدار بودن مزیت دیگری دارند و آن هم این است که شلوغ هستند و همه می توانند از آنجا خرید کنند حتی کسانی که تنها برای گردشگری تور ترکیه به آنجا رفته اند.
مرکز خرید فروم ترکیه:
این نمونه نیز در شهر استانبول قرار دارد.این مرکز که در سال ۲۰۰۹ افتتاح شد ،در منطقه ای به نام بایرام پاشا قرار دارد.از مزیت های این مرکز این است که ۲۸۰ برند معتبر در تور لحظه آخری ترکیه و سراسر جهان در آنجا حضور دارند.این مکان برای کسانی که به دنبال مارک و برند کالاها می گردند و تنها به سراغ اجناس لوکس می روند ،بسیار مناسب است زیرا امکان ندارد با آن سلیقه از آنجا دست خالی برگردند.امکانات تفریحی زیادی در آنجا وجود دارد که از جمله آنها می توان به آکواتریوم ترکوازو (نخستین آکواریوم بزرگ ترکیه) ،رستوران ها و ایستگاه های غذایی لوکس ،شهربازی ،موزه های یخی و سرزمین ژوراسیک اشاره کرد.
مرکز خرید پرفیلو ترکیه:
یک مرکز بسیار جالب و متفاوت.این مرکز نیز همانند سایرین د شهر استانبول است.از این مرکز بیشتر به عنوان مکانی تفریحی یاد می شود.زیرا قسمت های تفریحی بسیار زیادی دارد ه هر کسی را به سمت خود جذب می کند.گردشگری ترکیه همواره با تفریح همراه است حتی اگر در مراکز خرید باشد.از مشخصات پرفیلو میتوان به وجود تعداد ۲۰۹ مغازه ،۷ سالن سینما ،۲۰ خط بولینگ ،۱۶ سالن بیلیارد ،۳ سالن تئاتر ،همراه با استخر اشاره کرد.همچنین سالن های ورزشی سرپوشیده و پارک های مخصوص برای کودکان.امکانات این مرکز خرید نسبت به سایر مراکز بیشتر است و از جاذبه های گردشگری ترکیه نیز محسوب می شود.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

قیمت تور ترکیه  برای دیدن بناهای تاریخی آن:
ترکیه یک کشور توریستی می باشد که بناهای تاریخی بسیار زیبا و جالبی دارد.برای گردشگری تور ترکیه دیدن بناهای تاریخی لذتی وصف ناپذیر دار.مخصوصا اگر بناهایی از چندین قرن پیش از میلاد نیز در میان آنها باشد.
توریست ها و گردشگرانی که به کشورهای توریستی سفر می کنند از طبیعت ،موزه ها ،بناهای باشکوه ،بازارها و تفریح گاه ها و هتل ها دیدن می کنند.و هر کدام از اینها به نوعی نمایانگر رشد و ترقی آن کشور از قدیم الایام تا کنون است.
اکنون می خواهیم به بررسی برخی از آثار تاریخی و گردشگری ترکیه بپردازیم:
شهر تاریخی افس ترکیه:
این شهر باستانی از مکانهای مهم و استراتژیک در زمان روم باستان به شمار می رد.هر ساله هزاران نفر برای گردشگران ترکیه از این شهر دیدن می کنند.موقعیت این شهر به این صورت است که در در هفتاد کیلومتری جنوب شهر ازمیر ترکیه قرار دارد یعنی در کنار شهرکی به نام سلجوق.این شهر تاریخی در قدیم از آن جهت منطقه ای استراتژیک بوده زیرا در نزدیک سواحل دریای اژه ساخته شده است.شهر افس ترکیه که افسوس نیز نامیده می شود ،از مکان های دیدنی و گردشگری ترکیه به شمار می رود.شما عزیزان برای دریافت اطلعات بیشتر در مورد انواع تور لحظه آخری می توانید به بخش مربوط به آن در سایت مراجعه نمایید.
مسجد آبی:
یکی دیگر از بناهای تاریخی ترکیه مسجد آبی می باشد.این عمارت بسیار زیبا و مجلل یکی از زیباترین مساجد در سرتاسر ترکیه به شماره میرود و با آنکه محلی برای عبادت و ستایش خداوند یگانه به شمار می رود ولی زیبایی آن سبب شده تا توریستان و گردشگران ترکیه پایشان به آنجا باز شود و از این مسجد زیبا دیدن کنند.این بنا در سال ۱۶۰۰ میلادی در ترکیه ساخته شده و علت نام گذاری این مسجد به مسجد آبی این است که در آن کاشی های آبی و با شکوهی به کار رفته شده است.همچنین وجود منارهای زیبا در اطراف آن جذابیت این بنا را دوچندان کرده است.تعداد این منارها شش عدد است.
اسب نژاد تراوا:
گردشگری تور ترکیه بهترین موقعیتی است که می توانید سری به تاریخ بزنید و از اتفاقاتی که در مورد شهر تروی یا تراوا افتاده مطلع شوید.این اسب نمادی از همان اسب افسانه ای تاریخی ایست.اسبی که باعث باز شدن دروازه های درب در شهر تروی شد و باعث تسخیر آن شد.
گالیپولی:
یکی دیگر از جاذبه های گردشگری  و قیمت تور ترکیه گالیپولی است.این مکان جای قابل احترام برای مردم ترکیه است زیرا در جنگ جهانی اول سربازان بسیار زیادی در این منطقه کشته شدند.این جای دیدنی هر ساله تعداد زیادی از گردشگران و توریستان را جذب خود می کند.در تقویم های استرالیا و نیوزلند روزی وجود دارد به نام روز آنزاک.در این روز جشنی برپا خواهد شد.گالیپولی محل برگزاری این جشن است.بنابر این اگر روزی توانستید از این محل بازدید کنید به خاطر داشته باشید که این مکان به دلیل کشته شدن سربازان جنگ جهانی اول از احترام خاصی برخوردار است.
پاموکاله:
این محل نیز بسیار جالب و دیدنی است.معنی لغوی آن به معنی قلعه های پنبه ای می باشد.علت نامگذاری این محل کاملا واضح است.زیرا آبی که به صورت روان از این کوخ جاری می شود ،مانند پنبه شده است.در واقع وجود کلسیم در این آب است که باعث ایجاد چنین منظره دلپذیری شده است.کلسیم موحود در آب به مرور ته نشین می شود و باعث ایجاد تالاب ها و برکه های مجلل می شود.این مکان ،محل بسیار مهمی برای عکاسان می باشد.علاوه بر زیبایی خاصی که این محل دارد ،وجود برکه آب گرم در بالاترین نقطه این صخره باعث شده تا این محل از دیدنی ترین و لذت بخش ترین مکان های گردشگری در تور لحظه آخری ترکیه شود.
روستاهای تروگلودیت در کاپادوکیا:
در این محل چیزهای بسیار زیادی برای دیدن وجود دارد.به اندازه ای که ممکن است وقت نکنید به همه آن ها برسید.این محل مکانهای دیدنی بسیاری مانند تونل های زیر زمینی ،کلیسا ها و روستاهای تروگلودیت در کاپادوکیا می باشد.تخته سنگ های حفره ای از دیگر اشیا دیدنی این منطقه محسوب می شود.جالب است بدانید که چنین سکانس از فیلم جنگ ستارگان در این منطقه پر شده است.
سماع عاشقانه دراویش در کنیا:
هر ساله از تاریخ دهم تا هفدهم دسامبر در این محل بزرگداشت استاد مولانا برگزار می شود.مولانا از نظر بسیاری از عارفان ،فردی قدیس خوانده می شود.در این مکان به رقص های عارفانه پرداخته می شود.زیرا معتقدند که رقص تنها یک حرکت موزون رای جسم به شمار نمی رود بلکه به وسیله آن می توان با پروردگان ارتباط برقرار کرد.


 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
 
تاریخ : چهار شنبه 26 خرداد 1395
نویسنده : امیر عباس

ترکیه در یک نکاه

کشور ترکیه  کشوری که بخشی از آن در خاک آسیا و بخشی دیگر نیر در خاک قاره اروپا واقع شده است.بیش از ۱۰۰ سال پیش یعنی در سال ۱۹۲۳ شخصی به نام مصطفی کمال پاشا که به آتا ترک معروف بود توانست  حکومت عثمانی را بعد از ۶۰۰ سال سرنگون کند و خود به جای ان رهبری این کشور را در دست گیرد.در واقع می توان اینگونه توضیح داد که در جریان جنگ جهانی اول  امپراتوری عثمانی شکست سختی از از بریتانیا و متحدانش می خورد و در این بین آتا ترک با تشکیل هسته های مقاومت خود را تبدیل به قهرمان ملی مردمان ترک می کند و با همین محبوبیت توانست بالاخره جمهوری ترکیه را پایه گذاری کند. البته جمهوری که خبری از کلمه اسلامی در ان نیست و یکی از قواعد اصلی آن جدایی کامل دین از سیاست می باشد.

بعد از تاسیس دولت جمهوری  تا سال ها این کشور به صورت تک حزبی اداره می شد تا اینکه در سال ۱۹۵۰ از گروه مخالف یعنی حزب دوکرات قدرت را به دست می گیرد و پایانی بر تک حزب بودن این کشور می دهد.از دیگر اتفاقات مهم در طی این سال ها می توان به عضویت در امدن کشور ترکیه در ناتو اشاره کرد که بر می گردد به سال ۱۹۵۲٫ همچنین در سال ۱۹۶۴ نیز به عضویت سازمان ملل در آمد.

همه ساله تورهای مختلفی با نام تور ترکیه به سمت این کشور روانه می شوند که یم توان به تورهای زیر اشاره کرد :

تور آنتالیا

تور آنکارا

تور استانبول

تور آلانیا

تور مارماریس

تور کوش آداسی

تور بدروم

تور ازمیر

 

اگر شما به دنبال ارزان ترین سفر می باشد پیشنهاد می کنیم حتما به دنبال تور لحظه آخری ترکیه باشید . معمولا  نه تنها برای ترکیه بلکه برای هر مقصد دیگری تور لحظه آخری ارزان تر از حالت معمول خود می باشد.در ضمن اطلاعات کاملی درباره تور ترکیه ۹۵ نیز در سایت قرار داده ایم که می توانید به بخش مربوط به ان رفته و ملاحضه نمایید.معمولا به خاطر نزدیکی این کشور به ایررانقیمت تور ترکیه نسبت به سایر تورهای خارجی به صرفه تر و ارزان تر است.

 

 

زبان مردم ترکیه

با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق جمعیت این کشور را ترک ها تشکیل می دهند پس طبیعی است که زبان رسمی و مادری این کشور نیز زبان ترکی باشد.در کنار ترک ها مردمانی کرد زبان و عرب زبان و همچنین ارمنی ها نیز در این کشور زندگی می کنند که جز اقلیت ها محسوب می شوند.البته قوم های به مراتب کوچک تری نیز در ترکیه وجود دارند که با نام های لاز ها و زازاها و چرکس ها دارای زبان و فرهنگ خاص خود هستند.

 

 

کردها بیشتر در بخش جنوب شرقی و شرق کشور واقع شده اند.بخشی دیگر از اقلیت ها نیز مربوط می شود به ترک های آذربایجانی که در بخش شمال شرقی ترکیه هستند.عرب ها نیز در بخش جنوبی و ارمنی ها نیز در خود استانبول قرار دارند.شاید برایتان سوال باشد که خود ترک های ترکیه از کدام نسل و قوم تاریخی هستند.؟ حتما در تاریخ نام قوم سلجوقی به گوشتان خورده است. بله این ترک ها بازمانده همان قوم هستند که بعد از نبردی سنگین که با امپراتوری روم شرقی داشتند و توانستند از آن نبرد پیروز برگردند به تشکیل حکومت عثمانی پرداختند.

 

موقعیت جغرافیایی ترکیه

اگر نگاهی به نقشه بیاندازید خواهید دید که ترکیه شبیه به یک مستطیل است که بخش از آن در آسیا و بخشی دیگر نیز در اروپا واقع شده است.نام جغرافیایی منطقه ای که ترکیه در ان واقع شده است آناتولی است و به تعبیری دیگر به ان آسیای کوچک نیز می گویند.بی شک از ترکیه می توان به عنوان اصلی ترین و مهمترین پیوندگاه میان دو قاره آسیا و اروپا یاد کرد.میزان وسعت و بزرگی تریکه در حدود ۷۸۰۵۸۰ کیلومتر مربع است و از این حیث در رده سی و پنجمین کشور بزرگ جهان قرار گرفته است.

این کشور دارای شش همسایه از قاره آسیا و تنها دو همسایه از اروپا می باشد.کشورهایی همچون ایران و عراق و ارمنستان و سوریه و جمهوری آذربایجان و گرجستان. و در طرف دیگر کشورهایی مانند یونان و بلغارستان از همسایه های اروپایی ترکیه محسوب می شوند.

 

 

ترکیه کشوری است که دارای جاذبه های بسیار گردشگری بوده و همین امر باعث شده است تا سالیانه از سراسر جهان افراد زیادی به قصد مسافرت وارد این کشور شوند.با هم به ۱۰ جاذبه برتر و توریستی ترکیه می پردازیم تا اگر روزی قصد سفر به این کشور را داشتید با اطلاعات ی کامل به این کار دست بزنید.شاید عاملی که باعث شده است تا تور گردشگری ترکیه در سارسر جهان به یکی از شلوغ ترین و جذاب ترین تور مسافرتی در میان سایر تورهای مختلف باشد وجود آثار باستانی و جاذبه های مختلف توریستی در این کشور است.

۱- آمفی تئاتر آسپندوس

این آمفی تئاتر از دوران باستان بر جای مانده است. تاریخ ان باز می گردد به ۱۵۵ سال بعد از میلاد مسیح.زمان تاسیس آن مصادف است با حکومت پادشاهی امپراتور روم یعنی مارکوس اورلیوس.میزان گنجایش این امفی تئاتر قدیمی بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ نفر بوده است.بعد ها این مکان تغییر کاربری داده و از ان به عنوان کاروانسرا استفاده می کردند و به همین دلیل بارها و بارها مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است.و شاید همین مرمت های مسمتر در طول تاریخ باعث شده است تا به امروز این اثر تاریخی پا بر جا مانده باشد.

 

 

۲-ساحل پاتارا

اگر دوست دارید به یکی از بلند ترین سواحل دنیا پا بگذارید می توانید از ساحل پاتارا دیدن نمایید.ساحلی شنی که به جز یک کافی شاپ دیگر هیچ ساختمانی در اطراف ان وجود ندارد.در این ساحل گونه ای در حال انقراض از لاک پشت زندگی می کند که به سر گنده معروف است.جالب است بدانید دهکده ای در مچاورت این ساحل واقع شده است که زادگاه شخصی بود که بعد ها به بابا نوئل مبدل گشت.

 

۳-پاموک کاله

معنی این کلمه در زبان ترکی یعنی قصر پنبه ای.در غرب ترکیه چشم اندازی فوق العاده بی نظیر و زیبا در انتظار شما است. این چشم انداز زیبا دارای شیب های پلکانی سفید رنگی است که دارای شهرت فراوانی هستند.ماده سازنده این شیب های زیبا  تراورتن نام دارد.این ماده در واقع نوعی سنگ رسوبی است که از رسوب آب معدنی چشمه ها پدید می آید.به طور واضح می توان ویرانه هایی از معابد قدیمی و حمام ها را در این مکان مشاهده نمود.

 

 

۴-بدروم

اگر به ترکیه بروید و سفری به بدروم نداشته باشید انگار که سفری ناقص انجام داده اید. این شهر با سواحل شنی بسیار زیبایش و با خیابان های پر از فروشگاهش و همچنین با انواع رستوران های فوق مدرنش باعث شده تا به  مکانیدنج برای توریست ها مبدل گردد.این منطقه تاریح و باستانی دارای قدمتی کهن بوده که متاسفانه در چند زلزله اخیر باعث شده تا برخی از این آثار نابود شوند.اما یکی از اماکن تاریخی که در قرن ۱۵ و توسط مبارزین صلیب ساخته شده است قلعه معروف بدروم است که هنوز هم پابرجا می باشد.

 

۵-کوه نمرود

یکی از کوه های معروف در ترکیه نمرود نام دارد. ارتفاع این کوه ۲۱۳۴ متر بوده و در جنوب شرقی ترکیه قرار دارد.در ۶۲ سال قبل از میلاد پادشاهی به نام آنتیوکوس اول در بالای قله این کوه مجسمه هایی از خدایان  یونانی و یارانی بنا نهاد.وقتی در بالای قله این کوه قرار می گیرد شاهد چشم اندازی فوق العاده زیبا و بی نظیر خواهید بود.

۶-یکی از تاریخی ترین و توریستی ترین دهکده های ترکیه اولودنیز نام دارد.این دهکده در ساحل جنوب غربی دریای اژه واقع شده است.ساحلی معروف که با رنگ آب شناخته شده است در این بخش قرار دارد.دلیل مشهور بودن این دهکده شاید به خاطر نوع چشم انداز بسیار خاص و پانورامیک آن است.

۷-مسجد کبود

از معروف ترین مسجدهای ترکبه می توان به مسجد کبود اشاره کرد.این مسجد زیبا دارای ۶ مناره است و به مسجد سلطان احمد نیز معروف است.به جرات می توان گفت با توجه به نوع معماری زیبایی که در این مسجد به کار رفته باعث گردیده تا آنرا تبدیل به یکی از پر بیننده ترین جاذبه های استانبول تبدیل کند. تاریخ ساخت مسجد بر می گردد به سال های ۱۶۰۹ تا ۱۶۱۶٫طبق رسوم گذشته مقبره سازنده مسجد نیز در خود مسجد قرار دارد.

 

۸-کتابخانه سلسوس

یکی از عجایب هفت گانه دوران باستان شهر افسوس است که در ساحل غربی ترکیه قرار گرفته است. در این شهر معبد آرتمیس قرار گرفته است. این مکان در سال ۴۰۱ بعد از میلاد مسیح و به دستور اسقف اعظم قسطنطنیه توسط یک فرد شورشی ویران شد.برخی از بخش های به جای مانده این مکان عبارتند از کتابخانه سلسوس .این کتابخانه سال ۱۲۵ بعد از میلاد ساخته شد و گویا ۱۲ هزار تومار در ان نگه داری می شده است.در دهه هفتاد  مرمت بسیبار دقیقی بروی این اثر انجام شدو انرا تبدیل به بنای باشکوه امروزی کرده است.
۹٫ دودکش های پریان گورمه
کاپادوکیا به دلیل صخره های طبیعی و منحصر به فرد و میراث تاریخی شهرت دارد. یکی از بهترین مکان ها برای دیدن این صخره های عجیب، روستای گورمه است که در میان مخروط های خاکسترهای آتشفشانی قرار گرفته که به این مخروط ها، دودکش های پریان اطلاق می شود. این دودکش ها به علت فرسایش بادی و آبی دو لایه آتشفشانی مختلف به وجود آمده اند: یک لایه کلفت از سنگ توف (خاکستر آتشفشانی جامد) با لایه ای نازکتر از بازالت که نسبت به فرسایش مقاومتر است. چون کنده کاری در سنگ توف آسان است، بسیاری از این دودکش ها در کاپادوکیا در طی قرن ها توخالی شده اند چرا که درون آن ها خانه، کلیسا و انبار ساخته می شد.
۱۰٫ ایاصوفیه
ایاصوفیه یکی از مکان های دیدنی استانبول به شمار می رود که در گذشته کاخ پادشاهی بوده و در قرن ششم برای امپراتور روم شرقی، جاستینیان اول، بنی آن تکمیل شد. این شاهکار مهندسی رومی، با گنبد عظیمش (به قطر ۳۱ متر یا ۱۰۲ فوت) فضایی را می پوشاند که تا بیش از ۱۰۰۰ سال بزرگترین فضای بسته دنیا بود. این کلیسا در سال ۱۲۰۴ در جنگ صلیبی چهارم به غارت رفت و در قرن پانزدهم زمانی که عثمانی ها شهر را فتح کردند، به مسجد و در سال ۱۹۳۵ تبدیل به موزه گردید و هم اکنون یکی از جاذبه های مهم ترکیه به شمار میرود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.